astral yolculuk metotları

astral beden   astral veya eterik (ruhsal) beden fiziki yapımıza hem bağlı hem bağımsızdır. bağlı olması komutları fiziki bedenden almasıdır.  astral bedenin oluşumu fiziki bedenle başlar. bağımsızlığı ise onu istediğimiz gibi kullanabilmektir. astral beden fiziki bedenimizi çeviren adına aura da denen enerji insandır. astral bedeni izah etmekten öte onun neler yapacağı üzerinde açıklamalara girişmek daha doğru olacaktır. astral bedeni tanımlamak yetersiz olabilir. sebebi ise ötesinde başka işlevleri olsa yapılan a&cced...

2. sınıf dikey yayınları türkçe kitabı 238. 239. 240. sayfa

2. sınıf dikey yayınları türkçe kitabı 238. 239. 240. sayfa cevapları nedir bu internet denen şey metni 1. etkinlik görsellerdeki kaynakların adlarını yazınız. 2. sınıf dikey yayınları türkçe kitabı 238. 239. 240. sayfa cevapları nedir bu internet denen şey metni 2. etkinlik metnin konusu nedir? aşağıya yazınız. internetin sağladığı faydalar ve internetin güvenli olup olmadığıdır. 3. etkinlik aşağıdaki soruların yanıtlarını altlarındaki satırlara yazınız. • metnin adı nedir? metnin adı “nedir bu internet denen şey&...

2. sınıf dikey yayınları türkçe kitabı 246. 247. 248. 249. sayfa

2. sınıf dikey yayınları türkçe kitabı 246. 247. 248. 249. sayfa cevapları dondurmayı külahta sunmayı ilk kim düşündü? metni 1. etkinlik en sevdiğiniz dondurmanın resmini çiziniz ve boyayınız. 2. sınıf dikey yayınları türkçe kitabı 246. 247. 248. 249. sayfa cevapları dondurmayı külahta sunmayı ilk kim düşündü? metni 2. etkinlik metindeki olayları aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak hikâyeleştiriniz. ana karakter: dondurma satıcısı yer: fuar alanı olay: dondurma satıcısının tabağının kalm...

2. sınıf dikey yayınları türkçe kitabı 250. 251. 252. 253. sayfa

2. sınıf dikey yayınları türkçe kitabı 250. 251. 252. 253. sayfa cevapları okulumuz metni 1. etkinlik aşağıda verilen yönergelere sırasıyla uyarak şifreyi bulunuz. 1. sarı balondaki harfi yazınız. o 2. turuncu balondaki harfi yazınız. k 3. mavi balondaki harfi yazınız. u 4. pembe balondaki harfi yazınız. l 5. kırmızı balondaki harfi yazınız. u 6. yeşil balondaki harfi yazınız. m şifre: okulum 2. etkinlik aşağıdaki soruların yanıtlarını altlarındaki satırlara yazınız. • okuduğunuz şiirin adı nedir? şiirin adı okulumuz’dur. • ...

2. sınıf dikey yayınları türkçe kitabı 254. 255. 256. 257. sayfa

2. sınıf dikey yayınları türkçe kitabı 254. 255. 256. 257. sayfa cevapları onur uzayda metni 1. etkinlik uzay kelimesi ile ilgili olduğunu düşündüğünüz görselleri işaretleyiniz. 2. sınıf dikey yayınları türkçe kitabı 254. 255. 256. 257. sayfa cevapları onur uzayda metni 2. etkinlik aşağıdaki soruların yanıtlarını tahmin edip yazınız. metnin tamamını dinledikten sonra tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. • onur’un düşündüğü niçin olmadı? çünkü, yıldızlar ...

2. sınıf dikey yayınları türkçe kitabı 257. 258. sayfa

2. sınıf dikey yayınları türkçe kitabı 257. 258. sayfa cevapları bilim ve teknoloji tema sonu değerlendirme yukarıdaki metni okuyunuz. verilen soruları metne göre yanıtlayınız. 1. şair, kitaplardan ne öğrenmiş? okumayı, yazmayı, büyükleri saymayı kitaplardan öğrenmiş. 2. şair, kitaplarını nasıl kullanıyormuş? şair kitaplarını, temiz tutar,kirletmez ve okşarmış. 3. bilgi teknolojileri deyince aklınıza neler geliyor? yazınız. bilgi ve teknoloji denince aklıma bilgisayar telefon gibi teknolojik aletler geliyor. 4. “okul sev...

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 77. sayfa

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 77. sayfa cevapları üçgen, kare ve dikdörtgen öğrendiklerimizi kontrol edelim1 1. abc&’nin bir kenarı [ac]’dır. bu kenarın uzunluğu, |ac| = 3 cm’dir. diğer kenarları cetvelinizle ölçünüz. kenarları ve kenarların uzunluklarını yazınız. çözüm: 2.aşağıdaki kare ve dikdörtgenlerin kenarlarını cetvelinizle ölçünüz. kenarları ve kenarların uzunluklarını yazınız. çözüm:...

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 79. sayfa

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 79. sayfa cevapları üçgen, kare ve dikdörtgen öğrendiklerimizi kontrol edelim1 1. a. yandaki üçgenin açılarını ve kenarlarını isimlendiriniz. bu üçgenin kenarlarının uzunluklarını bulunuz. b. üçgenin köşegeni var mıdır? nedenini kısaca yazınız. çözüm: 2. aşağıdaki noktalı yerleri doldurunuz. bir dikdörtgenin; a. ....... tane açısı vardır ve her birinin ölçüsü .............. b. ....... tane ...

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 81. sayfa

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 81. sayfa cevapları üçgen, kare ve dikdörtgen öğrendiklerimizi kontrol edelim1 1. aşağıdaki üçgenlerin kenar uzunluklarını ölçünüz. bu üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırınız. çözüm: 4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 81. sayfa cevapları üçgen, kare ve dikdörtgen 2. abcd karesinin [ac] köşegeni çizilmiştir. abc ve acd üçgenlerinin türün&uum...

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 83. sayfa

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 83. sayfa cevapları üçgen, kare ve dikdörtgen öğrendiklerimizi kontrol edelim1 1. aşağıdaki noktalı yeri tamamlayınız. her üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı .....180............ dir. çözüm: 2. aşağıdaki üçgenlerde ölçüsü verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz. çözüm:...

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 84. sayfa

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 84. sayfa cevapları üçgen, kare ve dikdörtgen öğrendiklerimizi kontrol edelim1 3. a. iki açısının ölçüleri 50° ve 75° olan değişik büyüklükte iki üçgen çiziniz. bu üçgenlerin üçüncü açılarının ölçülerini bulunuz. b. iki açısının ölçüleri 115° ve 35° olan değişik büyüklükte iki üçgen çiziniz. bu üçgen...

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 86. sayfa

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 86. sayfa cevapları üçgen, kare ve dikdörtgen öğrendiklerimizi kontrol edelim1 1. dik kenarlarının uzunlukları; a. 3 cm ve 3 cm b. 2 cm ve 4 cm olan dik üçgenler çiziniz. çözüm: 2. bir kenarının uzunluğu; a. 2 cm, b. 3 cm, c. 5 cm olan kareleri çiziniz. çizimi nasıl yaptığınızı kısaca yazınız çözüm: 3. kenar uzunlukları tabloda verilen dikdörtgenleri çiziniz. çözüm:...

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 89. sayfa

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 89. sayfa cevapları uzunlukları ölçme öğrendiklerimizi kontrol edelim1 1. şekildeki ataşın uzunluğu 47 mm’dir. 47 mm = 40 mm + 7 mm = 4x10 mm + 7 mm olduğundan, 47 mm = 4 cm 7 mm’dir. çözüm: 2. noktalı yerleri tamamlayınız. a. 7 cm = 7 x 10 mm = .....70......... mm b. 23 cm = ...230........... mm c. 80 mm = ...8........... cm ç. 120 mm = 12 x 10 mm = .120..... cm d. 28 mm = ...2.. cm....8.. mm e. 92 mm = .9..... cm ..2... mm f. 145 mm = .14..... cm ...

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 90. sayfa

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 90. sayfa cevapları uzunlukları ölçme öğrendiklerimizi kontrol edelim1 1. 15 temmuz şehitler köprüsü’nün uzunluğu 1560 metredir. 1000 m = 1 km olduğuna göre 15 temmuz şehitler köprüsü'nün uzunluğunu kilometre ve metre cinsinden nasıl yazabiliriz? boğaziçi köprüsü’nün uzunluğu, 1560 m = 1000 m + 560 m = 1 km 560 m’dir. çözüm: 2. noktalı yerleri tamamlayınız. a. 1000 m = ..1.... km b. ...

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 92. sayfa

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 92. sayfa cevapları uzunlukları ölçme öğrendiklerimizi kontrol edelim1 2. aşağıda verilenlerden hangisi en kısadır? a. 108 cm=1080mm  b. 989 mm c.  1 m 12 cm=1120mm   d. 99 cm 40 mm=994mm çözüm: 3. aşağıda verilenlerden hangisi en uzundur? a. 1 m 20 cm b. 121 cm c. 990 mm d. 98 cm 90 mm çözüm: 4. noktalı yerleri tamamlayınız. a. 26 cm = ..260... mm b. 90 mm = ..9... cm c. 85 mm = .8.... cm...5.. mm ç&oum...

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 93. sayfa

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 93. sayfa cevapları uzunlukları ölçme öğrendiklerimizi kontrol edelim1 2. kanguru bir sıçrayışta 3 m yol alır. baykuş bir sineği 30 m mesafeden görür. kanguru bu mesafeyi kaç sıçrayışta alır? (tübitak bilim çocuk oyun kartları) çözüm: 30/3=10 sıçrayış 3. en hızlı koşan memeli hayvan, çitadır. çita saatte 112 km koşabilir. çita 3 saatte kaç km koşabilir? (tübitak bilim çocuk oyun kartları) &...

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 94. sayfa

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 94. sayfa cevapları uzunlukları ölçme öğrendiklerimizi kontrol edelim1 12. bir saatte 5 km yürüyen bir izci, 20 km’yi kaç saatte yürür? a. 2 b. 4 c. 5 d. 10 çözüm: 20/5=4 13. bir otomobilin yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olabilir? a. 15 cm b. 250 mm c. 150 cm d. 300 mm çözüm:...

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 95. sayfa

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 95. sayfa cevapları 2. ünite değerlendirme 2. üniteyi değerlendirelim 1. aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. a. 3105+4405=7510 b. 2898+5150=8048 c. 5219+4077+6208=15504 çözüm: 2. aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapınız. a.1780 + 300=2008 b. 550 + 401=951 c. 1032 + 3000=4032 ç. 5424 + 1200=6624 çözüm: 3. aşağıdaki toplama işlemlerini kısa yoldan yapınız. a. 7 + 8 + 9 + 10 + 11=45 b. 16 + 18 + 20 + 22 + 24=100 çöz&...

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 96. sayfa

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 96. sayfa cevapları 2. ünite değerlendirme 2. üniteyi değerlendirelim 12. tabloda olan her özellik için , olmayan özellik için x işareti koyunuz. çözüm: 4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 96. sayfa cevapları 2. ünite değerlendirme 13. can’ın boyu 1 m 48 cm’dir. a. can’ın babası, can’dan 32 cm daha uzundur. can’ın babasının boyu kaç cm’dir? çözüm: 148+32=180 cm b. can...

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 97. sayfa

4. sınıf yakın çağ yayınları matematik ders kitabı 97. sayfa cevapları 2. ünite değerlendirme 2. üniteyi değerlendirelim 17. yandaki çıkarma işleminde eksilen sayı kaçtır? ....-642=3875 a. 3417 b. 3517 c. 4417 d. 4517 çözüm: 3875+642=4517 18. bir gölün çevresindeki çam, gürgen ve kestane ağaçlarının sayılarının toplamı 3822’dir. bu ağaçların 829 tanesi kestane ve 1285 tanesi gürgendir. kaç tanesi çam ağacıdır? a. 1078 b. 1087 c. 1708 d. ...

3. sınıf berkay yayınları matematik ders kitabı 124.sayfa

3. sınıf berkay yayınları matematik ders kitabı 124.sayfa problem çözelim ve kuralım 4. yanda verilen işlemler aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümünde kullanılmış olabilir? a. ege’nin 140 tl’si vardı. bunun 110 tl’sini harcadı. ege’nin kaç lirası kalmıştır? b. bir çiftlikte 138 koyun, 114 keçi vardır. koyunların sayısı keçilerin sayısından kaç fazladır? c. bir izci grubunda 138 kız öğrenci, 114 erkek öğrenci vardır. kızların sayısının erkeklerin sayısından kaç fazla ...

3. sınıf berkay yayınları matematik ders kitabı 123.sayfa

3. sınıf berkay yayınları matematik ders kitabı 123.sayfa problem çözelim ve kuralım 1. sinem ile selçuk birer tane uçurtma yapıyorlar. sinem’in uçurtmasının ipinin uzunluğu 378 santimetre, selçuk’un ise 414 santimetredir. ikisinin uçurtmalar için toplam kaç santimetre ip kullandığını tahmin ediniz. işlemi yaparak sonucu, tahmininizle karşılaştırınız. tahmininizi hangi yöntemle yaptığınızı açıklayınız. 792 santimetre ögrencilerin tahminleri ve açıklamaları farklılık gösterebilir. ...

beren saat diyestisyene başladı!

son zamanlarda bir hayli zayıflayan beren saat, diyetisyene gitmeye başladı. posta'da yer alan habere göre, eşi kenan doğulu'nun uyarılarını ciddiye alan ve eski haline dönmeye karar veren saat için özel bir beslenme programı hazırlandı. son olarak intikam dizisi ile izleyici karşısına çıkan beren saat 54 kilodan 47 kiloya düşmüştü. (kaynak:posta.com.tr) ...

ayla'ya oscar'dan kötü haber!

türkiye'nin yabancı dilde oscar aday adayı ayla filmine los angeles'tan duymak istemediği haber geldi. yabancı dilde en iyi film dalında yarışacak 9 film belli oldu. listede bu yıl türkiye'de izlenme rekorları kıran ve ülkemizin yabancı dilde en iyi film oscar aday adayı ayla filmi bu listede yer almıyor. akademi ödülleri'nin en heyecanlı dallarından biri olan yabancı dilde en iyi film yarışında bir basamak daha atlandı. amerikan sinema sanatları ve bilimler akademisi üyeleri, bu dalda mücadele edecek olan 9 filmi belirledi. li...

demet akalın’dan beyonce göndermeli mesaj

geride bıraktığımız eylül ayında ekibiyle birlikte amerika'ya giden demet akalın buradan dönüşte aldığı çizmeleriyle magazin gündemine düşmüştü.   özellikle son dönemlerde giydiği pahalı kıyafetlerle gündeme gelen şarkıcı demet akalın, geride bıraktığımız eylül ayında da amerika’dan aldığı 8 bin euro’luk çizmesiyle konuşulmuştu. yves saint laurent marka üzeri swarovski taşlarla süslü çizmenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan akalın o dönemde ço...

saçlar ve renkler.. son bölüm....

saçlar ve renkler.. son bölüm....

açık mavi parlak dalgalı siyah- saçlar kadın olsun,erkek olsun insanın itina ile bakması gereken en önemli parçasıdır.çünkü temiz,taranmış şekil verilmiş ...

tırnaklar ve renkler son bölüm..

tırnaklar ve renkler son bölüm..

fransız tarzı bir manikür kesinlikle her vesileyle veya stille uyumludur altın sarısı uclu,mat siyah-noel fransız tipi....

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !