× "

çık çıkalım çayıra yem verelim ördeğe

" arama sonuçları

bilmeceler-tekerlemeler

  çocuklar için sözcüklerle üretilmiş bir oyun aracı olan bilmece onlara, düş ve düşünce gücüne seslenen kurmaca bir dünya sunar. şiirsel bir anlatımla çocukları dille kurgulanmış bir zeka oyununa davet eder. onları, tüm bildiklerini sınamaya, olaylar ve olgular ile kavramlar arasında anlamsal ilgiler kurmaya yöneltir. ikilemeleri, deyimleşmeleri kullanarak, ana dilinin söz varlığını yansıtmadaki işlevini somutlar (sever, 2003 :140).   sıcak evin direği tıp tıp eder yüreği (baba) dokuz ay zindanda yatar altı ayda zil çalar oynar (bebek) özü tatlı, sözü tatlı, ...

tekerlemeler

  tekerleme, çocuğun dinleme, konuşma ve dilin anlam yapılarının, cümlelerin, dilin özelliklerini, sık sık yapılan tekrarlarla ezber alışkanlığını kazandırarak çocuğun psikomotor becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. dilin telaffuzu, boğumlaması ile bir bütün halinde öğretilmesine katkıda bulunur. dildeki sembolleri, alegorik anlatımı, sebep-sonuç ilişkisine dayandırarak dilin mantıksal dizinini kavratır. dilin matematiğini geliştirir. dilin gülmece ve eleştirel boyutunu tanıtır. �ebe ebe nerede, su doldurur derede, dere boyu çalılık, şu ebe ne de alık, ebe suya dalamaz, araba da bulamaz, ene mene dostum, ben sana küstüm, armudu kestim, tavana astım, tap ded...

tekerlemeler

okula başlama a a asma a a asma be be basma se se sümbülmenekşe gül  döne döne döne döne dönelim.biz okula gidelim, okulda eğlenip,bilgiler öğrenelim. hayvanlar  tırtıl yatayımda biy tıytıy temiyiyoy beni tıtıy tıtıy pis tıytıy, hain tıytıy, yemesene beni tıtıy tıtıy  tekerlemeler iğne iğne üç düğme. fil filince, kuşdilince. horoz öttü, tavuk tepti. kadın kıza selam etti. alçık balçık sana dedim, gelin hanım sen kal, sen çık.  tekerleme yuvarlandım yumuk oldum. ben yumağı ablama verdim. ablam bana darı verdi. ben darıyı kuşa verdim. kuş bana kanat verdi. ben kanadı göğe verdim. g&ou...

tekerlemeler

tekirbir iki tombul tekir camdan bakar başına takar hop hop, altın top mıstıkmustafa, mıstık, arabaya kıstık,üç mum yaktık, seyrine baktık.     leylekleylek leylek havada,yumurtası tavada,gel bizim hayata,hayat kapısı kitli,leyleğin başı bitli. kuzukuzu kuzu me bin tepeme haydi gidelim ayşe teyzeme.     yağmuryağ yağ yağmur, teknede hamur, bahçede çamur, ver allah'ım ver, sicim gibi yağmur. kargakarga karga "gak" dedi, "çık şu dala bak" dedi, karga seni tutarım, kanadını yolarım.     portakalportakalı soydum, başucuma koydum. ben bir yalan uydurdum, duma duma dum.duma duma dum.öğretmeni kandırdım,kandırdım. oyunoooo..... iğne battı,canımı yaktı, tombul kuş arabaya koş. arabanın tekeri, istanbul'un şekeri. ho...

çık çıkalım çayıra (sayışmaca)

  çık çıkalım çayırayem verelimördeğeördek yemi yemedenciyak miyakdemedenaldım baktımkimi çıkardım...

tekerlemeler

 atakşam ver yemini,sabah gever gemini.hizmet için can atar,tozu dumana katar.kır atıma binerim,dere tepe giderim.elmaelma dalını eğmiş,eğmiş te yer değmiş.dilim dilim soyarım,bir tabağa koyarım.elma yiyen allanır,ağzı dili ballanır.               perşembeevelemez develemez,deve kuşu kovalamaz.yanakları pembe pembe,oynar her gün körebe.haftada bir kerecik,ebe olur perşembe.el el epenekel el epenek elden düşen kepenekkepeneğin yarısıkeloğlan'ın karısı masal tekerlemesi evvel zaman içinde, kalbur saman içinde deve tellal, pire berber iken... ben bağda üzüm bekler,derede odun yükler iken, bir varmış bir yokmuş...masalın yalanı mı olurmuş.o yalan bu yalan, fili yut...

birbirinden güzel tekerlemeler

masal tekerlemesi evvel zaman içinde, kalbur saman içinde deve tellal, pire berber iken... ben bağda üzüm bekler,derede odun yükler iken, bir varmış bir yokmuş...masalın yalanı mı olurmuş.o yalan bu yalan, fili yuttu bir yılan...bu da mı yalan?derken;sabahleyin erken, keçiler koyunları traş ederken,tahta kurusu saz çalar, sıçan cirit atar iken,çıkmış bir kocakarı ortaya...en sonunda açmış ağzını yummuş gözünü.bir laf etmiş, bir laf etmiş... bakalım ne laflar etmiş...hanım kızıçan çan çikolata, hani bize limonata? limonata bitti, hanım kızı gitti. nereye gitti? istanbul'a gitti. istanbul'da ne yapacak? terlik pabuç alacak. terliği pabucu ne yapacak? düğünlerde, şıngır mı...

tekerlemeler

kuzu kuzu mebin tepemehaydi gidelimayşe teyzeme.bir iki üçsöylemesi güçsana verdim bir elmaadını koydum fatmahop hop hopbir büyük altın toppazara gidelim,bir tavuk alalım,pazara gidip,bir tavuk alıp ne yapalım?gıt gıdak diyelim.happur huppur,happur, huppur yiyelim.bir iki tombul tekircamdan bakarbaşına takarhop hop, altın toptürü mürküninemin eski kürkübir çektim yırtıldıninem dikmekten kurtulduevli evineköylü köyüneevi olmayansıçan deliğineeveleme develemeevvel altı elma yediseren sekiz serçe dokuztarmanın topu karaa devenin çatı karaaltı kere altı otuz altıdedemin sakalı yolda kaldısakalını aldı dereye attıdedem sakalsız kaldımakas makas makasaali dayı noktaya bastrampetler çalıyoryüzbaşılar darılıyordarılmayın yüzbaşılarcan yürekten ayrılmıyorebe ebe gel bizeuzaktan vur elimizeeğer vura...

tekerlemeler

tekerlemeler tekirbir iki tombul tekir camdan bakar başına takar hop hop, altın top mıstıkmustafa, mıstık, arabaya kıstık,üç mum yaktık, seyrine baktık.     leylekleylek leylek havada,yumurtası tavada,gel bizim hayata,hayat kapısı kitli,leyleğin başı bitli. kuzukuzu kuzu me bin tepeme haydi gidelim ayşe teyzeme.     yağmuryağ yağ yağmur, teknede hamur, bahçede çamur, ver allah'ım ver, sicim gibi yağmur. kargakarga karga "gak" dedi, "çık şu dala bak" dedi, karga seni tutarım, kanadını yolarım.     portakalportakalı soydum, başucuma koydum. ben bir yalan uydurdum, duma duma dum.duma duma dum.öğretmeni kandırdım,kandırdım. oyunoooo..... iğne battı,canımı yaktı, tombul kuş arabaya koş. arabanın tekeri, istanbul'un şekeri. hop hop altın top, bu...

tekerlemeler

tekirbir iki tombul tekir camdan bakar başına takar hop hop, altın top mıstıkmustafa, mıstık, arabaya kıstık,üç mum yaktık, seyrine baktık.     leylekleylek leylek havada,yumurtası tavada,gel bizim hayata,hayat kapısı kitli,leyleğin başı bitli. kuzukuzu kuzu me bin tepeme haydi gidelim ayşe teyzeme.     yağmuryağ yağ yağmur, teknede hamur, bahçede çamur, ver allah'ım ver, sicim gibi yağmur. kargakarga karga "gak" dedi, "çık şu dala bak" dedi, karga seni tutarım, kanadını yolarım.     portakalportakalı soydum, başucuma koydum. ben bir yalan uydurdum, duma duma dum.duma duma dum.öğretmeni kandırdım,kandırdım. oyunoooo..... iğne battı,canımı yaktı, tombul kuş arabaya koş. arabanın tekeri, istanbul'un şekeri. hop hop altın top, bundan başka oyu...

tekerlemeler

                                        tekirbir iki tombul tekir camdan bakar başına takar hop hop, altın top mıstıkmustafa, mıstık, arabaya kıstık,üç mum yaktık, seyrine baktık.     leylekleylek leylek havada,yumurtası tavada,gel bizim hayata,hayat kapısı kitli,leyleğin başı bitli. kuzukuzu kuzu me bin tepeme haydi gidelim ayşe teyzeme.     yağmuryağ yağ yağmur, teknede hamur, bahçede çamur, ver allah'ım ver, sicim gibi yağmur. kargakarga karga "gak" dedi, "çık şu dala bak" dedi, karga seni tutarım, kanadını yolarım.     portakalportakalı soydum, baş...

tekerlemeler

leylekleylek leylek havada,yumurtası tavada,gel bizim hayata,hayat kapısı kitli,leyleğin başı bitli. kuzukuzu kuzu me bin tepeme haydi gidelim ayşe teyzeme.     yağmuryağ yağ yağmur, teknede hamur, bahçede çamur, ver allah'ım ver, sicim gibi yağmur. kargakarga karga "gak" dedi, "çık şu dala bak" dedi, karga seni tutarım, kanadını yolarım.     portakalportakalı soydum, başucuma koydum. ben bir yalan uydurdum, duma duma dum.duma duma dum.öğretmeni kandırdım,kandırdım. oyunoooo..... iğne battı,canımı yaktı, tombul kuş arabaya koş. arabanın tekeri, istanbul'un şekeri. hop hop altın top, bundan başka oyun yok.     hanım kızıçan çan çikolata, hani bize limonata? limonata bitti, hanım kızı gitti. nereye gitti? istanbul'a gitti. istanbul'da...

tekerlemeler

tekirbir iki tombul tekir camdan bakar başına takar hop hop, altın top mıstıkmustafa, mıstık, arabaya kıstık,üç mum yaktık, seyrine baktık.     leylekleylek leylek havada,yumurtası tavada,gel bizim hayata,hayat kapısı kitli,leyleğin başı bitli. kuzukuzu kuzu me bin tepeme haydi gidelim ayşe teyzeme.     yağmuryağ yağ yağmur, teknede hamur, bahçede çamur, ver allah'ım ver, sicim gibi yağmur. kargakarga karga "gak" dedi, "çık şu dala bak" dedi, karga seni tutarım, kanadını yolarım.     portakalportakalı soydum, başucuma koydum. ben bir yalan uydurdum, duma duma dum.duma duma dum.öğretmeni kandırdım,kandırdım. oyunoooo..... iğne battı,canımı yaktı, tombul kuş arabaya koş. arabanın tekeri, istanbul'un şekeri. hop hop altın top, bundan ...

tekerlemeler

tekirbir iki tombul tekir camdan bakar başına takar hop hop, altın top mıstıkmustafa, mıstık, arabaya kıstık,üç mum yaktık, seyrine baktık.     leylekleylek leylek havada,yumurtası tavada,gel bizim hayata,hayat kapısı kitli,leyleğin başı bitli. kuzukuzu kuzu me bin tepeme haydi gidelim ayşe teyzeme.     yağmuryağ yağ yağmur, teknede hamur, bahçede çamur, ver allah'ım ver, sicim gibi yağmur. kargakarga karga "gak" dedi, "çık şu dala bak" dedi, karga seni tutarım, kanadını yolarım.     portakalportakalı soydum, başucuma koydum. ben bir yalan uydurdum, duma duma dum.duma duma dum.öğretmeni kandırdım,kandırdım. oyunoooo..... iğne battı,canımı yaktı, tombul kuş arabaya koş. arabanın tekeri, istanbul'un şekeri. hop hop altın top, bundan başka oyu...

tekerlemler

tekerlemeler tekirbir iki tombul tekir camdan bakar başına takar hop hop, altın top mıstıkmustafa, mıstık, arabaya kıstık,üç mum yaktık, seyrine baktık.     leylekleylek leylek havada,yumurtası tavada,gel bizim hayata,hayat kapısı kitli,leyleğin başı bitli. kuzukuzu kuzu me bin tepeme haydi gidelim ayşe teyzeme.     yağmuryağ yağ yağmur, teknede hamur, bahçede çamur, ver allah'ım ver, sicim gibi yağmur. kargakarga karga "gak" dedi, "çık şu dala bak" dedi, karga seni tutarım, kanadını yolarım.     portakalportakalı soydum, başucuma koydum. ben bir yalan uydurdum, duma duma dum.duma duma dum.öğretmeni kandırdım,kandırdım. oyunoooo..... iğne battı,canımı yaktı, tombul kuş arabaya koş. arabanın tekeri, istanbul'un şekeri. hop hop altın top, ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !