× "

çaka beyliği eserleri

" arama sonuçları

7. sınıf sosyal bilgiler 3. konu

ünite-3 türk tarihinde yolculuk   anadolu’ya ilk türk akınları    ¯ anadolu’ya yapılan ilk türk akınları 4. yüzyılda hunlar, 6. yüzyılda sibirler tarafından yapılmıştır. anadolu’ya yerleşmek amacıyla gelen ilk türkler oğuzlar’dır.   pasinler savaşı’nın önemi    pasinler savaşı, 1048’te bizans devleti ile selçuklu türkleri arasında olmuştur. bu savaş,türklerin bizans’a karşı kazandığı ilk büyük zaferdir.   malazgirt savaşı’nın önemi    türklerin anadolu’da ilerleyişleri ve bizans’ın türkleri anadolu’dan atmak ist...

anadoluda kurulan ilk türk beylikleri

anadoluda kurulan ilk türk beylikleri (http://www.kpsskonu.com/genel-kultur/tarih/ilk-turk-beylikleri/) (http://www.selcuklular.com/?act=show&code=page&id=25&id_page=3318&resume=0&frompage=) ilktürk beyliklerinin anadolu’nun türkleşmesine katkıları 1.türklerin anadolu’daki fetihleri hızlandırıldı. 2.bizans, gürcü ve ermenilerin gücü kırıldı. 3.haçlılara karşı mücadele edildi. 4.ele geçirilen toprakların isimleri türkçeleştirildi. 5. küçük yerleşim yerleri büyük türk şehirleri haline getirildi. 6.türkmen göçü ile anadolu’daki türk nüfusu arttı. 7.anadolu’da kalıcı kültür ...

menteşe beyliği

menteşe beyliği

menteşe beyliği menteşoğulları beyliği (kısaca menteş beyliği olarak da anılır) anadolu selçuklu devleti'nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan anadolu beylikleri döneminde güneybatı anadolu’da kurulmuş bir türk beyliğidir. sınırları aşağı yukarı bugünkü muğla iline denk gelen bu beyliğin hakimiyeti, 13. yüzyılın ortalarından 15. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. diğer anadolu beylikleri gibi osmanlı imparatorluğu hakimiyetine geçmiştir. muğla ili osmanlı devleti 'nin son dönemlerine kadar menteşe vilayeti olarak anılmıştır. anadolu selçuklu devleti anadolu'yu iskan politikası çerçevesinde, özellikle moğol zulmünden kaçarak doğudan gelen türk boylar...

3.ünite ipek yolunda türkler ünitesi ders özeti

  6. sınıf ünite 3: ipek yolunda türkler ipek yolu: çinin  şian kentinden  başlar yüksek dağların aralarından geçerek iran üzerinden anadoluya buradan da avrupa’ya giden ticaret yoludur.    çin’den ipek ticareti yaygın olarak yapıldığı için yola bu ad verilmiştir.ipek yanında değerli porselen, kağıt,baharat ve değerli taşlar da satılırdı       tarihte bu yolu ele geçiren devletler zenginleşmişler kaybedenler fakirleşip zayıflamışlardır     hunlar ve göktürkler gibi orta asya daki türk devletleride bu yol için çin’le mücadele etmişlerdir.bu yol ile doğu ve batı toplumları siyasal,sosyal ve ...

türkiye tarihi videolu konu anlatimi

ekol hoca tarih dersleri kapsamında şimdi sizlere fazıl mustafa taşçı hocamızın hazırladığı hem lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf ve lise 4 12.sınıf lar ve dolayısıyla ygs 2012 de çıkabilecek sorular hem de kpss tarih türkiye tarihi konusu anlatımını yapmaya çalışacağız. konumuzda ekol hoca, türkiye tarihi ni genel başlıklar olarak sırasıyla: ilk beylikler dönemi, anadolu selçuklu devleti, anadolu beylikleri dönemi, osmanlı devleti ve türkiye cumhuriyeti başlıkları altında inceleyeceğiz. ilk beyliklerde danişmentliler, saltuklular, mengücekler, artuklular, çaka beyliği; anadoluda kurulan türk devletlerinin türk kültürüne hizmetleri; anadolunun fethedilmesi, türkleşme, islamlaştırma, kültür-sanat eserleri; büyük selçuklu devleti, anadolu selçuklu devleti: 1.kılıçarslan, 1.mes...

ecebat

eceabat ilçesi : antik dönemlerde maydos (madikus) adıyla bilinen eceabat,anıtsal osmanlı kaleleriyle ünlüdür.sestos kalesi,bigalı kalesi,kilitbahir kalesi,seddülbahir kalesi ilçede bulunan kalelerdir.gelibolu yarımadası tarihi milli parkı ve savaş anıtları bu ilçemizin sınırları içerisinde kalmaktadır. eceabat, çanakkale çanakkale ilinin bir ilçesidir. çanakkele boğazında sahil kenarında kurulu ilçenin eski adı maydos'tur. çanakkale savaşı ecabat sınırları içinde gerçekleşmiştir.gelibolu yarımadasında yer almaktadır. tarihçe bugünkü eceabat ilçesinin sınırları içinde, balkanlardan gelen kavimlerin bir kolu olan traklar'ın ku...

aydınoğulları beyliği

 aydınoğulları beyliği aydınoğulları, batı anadolu'yu, ege kıyılarını açan fâtih türkmen beylerindendir. gazi umur bey gibi türkiye tarihinin büyük şahsiyetlerinden birini yetiştirmiştir. 1300'den 1390 nisanına kadar önce 90 yıl, 28 temmuz 1402'den 1425'e kadar sonra da 23 yıl, cem'an 116 yıl sürmüştür. nisan 1390'dan 28 temmuz 1402 'ye kadar yıldırım bâyezid zamanında 12 yıl, 3 ay, osmanlı devletine katılmıştır. 1308'e kadar selçuklular'a, 1335'e kadar ilhanlılar'a tabî, sonra  müstakil  olmuşlardır.  1308'den 1312'ye  kadar da ilhanlılar'a   tabî  olan germiyanoğulları'na tabî bulunmuşlardır. zaten b...

kpss tarih konuları - türk islam devletleri

  kpss tarih konuları 5.ünite türk islâm devletleri a- tolunoğulları(868-905) mısır'da kurulan ilk türk devletidir. yoksulların her türlü ihtiyaçlarını karşıladığından "sosyal hukuk devleti" özelliği taşır. tevaif-i mülük devletlerindendir. b- ihşidler (akşid) (935-969) bu iki devletinde yöneticileri türk, halkı arap olduğu için fazla ömürlü olamamıştır. hicaz bölgesini (mekke, medine'yi" ele geçiren ilk türk devletidir. bu da tevaif-i mülük devletlerindendir. c- karahanlılar(840 - 1212) karluk, yağma, çiğil türkleri tarafından orta asya'da kurulan ilk türk - müslüman devletidir. türk...

tarihte ilkler

t  a  r  i  h  t  e     i  l  k  l  e  r                      ilkçağ tarihi tarih öncesinin ilk devri kabataş devridir. ilk araçlar yontma taş (paleolitik) devrinde yapılmıştır. ilk resim ve hekel yontma taş (paleolitik) devrinde yapılmıştır. ilk defa ateş yontma taş (paleolitik) devrinde yapılmıştır. ilk defa hayvanlar cilalı taş devrinde evcilleştirilmişlerdir. insanlar ilk defa yerleşik hayata cilalı taş devrinde geçmiştir. insanlar ilk tarımsal üretime cilalı taş devrinde geçmiştir. insanlar ilk defa balıkçılığa yontma taş (paleoli...

beylikler ve anadolu selçuklu dönemi

v birinci beylikler dönemi..............danişmentliler (sivas ve çevresi), mengücekler ( erzincan ve kemah), artuklular ( mardin, diyarbakır, elazığ), çaka beyliği ( izmir) v ilk başkent.........iznik v ilk bakır para................ı. mesut v ilk kurumlaşma ve bayındırlık hareketlerini başlatan...........ı. mesut v ilk gümüş para........ıı. kılıçarslan v sinopta ilk tersanenin kurulması ve denizcilik faaliyetlerinin başlaması.........izzettin keykavus dönemi v anadoluda türk siyasi birliğinin tamamen sağlanması ve en geniş sınarlara ulaşılması...........yassı çemen savaşı v selçuklularda dini nitelikli çıkan ilk isyan..................baba ishak isyanı v kösedağ savaşı s...

ilk türk-islam devletleri hangileridir

ilk müslüman türk devletleri ve beylikleri talas savaşı sonrasında türkler kitleler halinde islamiyeti kabul ettiler. (bu savaş sonrasında türkler çinlilerden kağıt,matbaa kullanımını öğrendiler.” kültürel sonuç ”) karahanlılar (840 – 1212) müslümanlığı kabul eden ilk boy idil_volga bulgarları olup,karahanlı devletini kuran ilk müslüman boy karluklardır. • karahanlılar ilk müslüman türk devletidir. • resmi dili türkçedir. • “burslu öğrenci” uygulamasını gerçekleştiren ilk devlettir. • “ilk kervansaraylar” karahanlılar tarafından yapılmışlardır. • türk-islam tarihinin ilk medrese...

islam tarihi, islamiyet öncesi ve sonrası türk tarihi özeti

islam tarihi, islamiyet öncesi ve sonrası türk tarihiislamiyet'ten önce orta asya'da kurulan türk devletleri türkler'in ilk ana yurdutürkler'in ilk ana yurdu orat asya'da; batı'da hazar denizi'nden doğu'da kingan dağları'na, kuzey'de altay dağları'ndan güney'de hindukuş ve karanlık dağları'na kadar uzanan bölgedir.bu bölge, coğrafi yapısı ve iklim şartlarının da elverişli olması nedeniyle türkler tarafından ana yurt olarak tercih edilmiştir.göçebe kültürünün sonucunda şu durum ortaya çıkmıştır.merkezi yapı güçlenememiş,teşkilatçı özellik gelişememiş,mimari ve şehircilik ortaya çıkmamış,ekonomi, hayvancılığa dayalı kalmış,askeri yapıysa gelişmiştir.türkler'in orta asy...

ilk türk - islam devletleri ve beylikleri

ilk müslüman türk devletleri ve beylikleritalas savaşı sonrasında türkler kitleler halinde islamiyeti kabul ettiler.(bu savaş sonrasında türkler çinlilerden kağıt,matbaa kullanımını öğrendiler.”kültürel sonuç”)karahanlılar (840 – 1212)müslümanlığı kabul eden ilk boy idil_volga bulgarları olup,karahanlı devletini kuran ilk müslüman boy karluklardır.• karahanlılar ilk müslüman türk devletidir.• resmi dili türkçedir.• “burslu öğrenci” uygulamasını gerçekleştiren ilk devlettir.• “ilk kervansaraylar” karahanlılar tarafından yapılmışlardır.• türk-islam tarihinin ilk medresesi tabgaç buğra ha...

şehirlerimiz

bandırma, balıkesir bandırma, balıkesir'in kuzeyinde, marmara denizi kıyısında bulunan bir kenttir. bursa girişi ile çanakkale girişi arasında 19 km mesafe bulunan bir sanayi kentidir. idari açıdan balıkesir'e bağlı bandırma ilçesinin merkezidir.690 km² yüzölçümüne sahip olup denizden yüksekliği 1 metre ile 764 metre arasında değişmektedir. ilçenin kuzeyinde yer alan ve kendi adıyla anılan körfezin uzunluğu 31 km’dir. ilçenin en yüksek dağı, doğusunda yer alan 764 metre yüksekliğindeki karadağ’dır. bandırma'nın kuzeyinde marmara denizi ve kapıdağ yarımadası, güneyinde manyas ilçesi ve manyas kuşgölü, doğusunda karacabey ilçesi, batısında ise erdek ilçesi bu...

bedava indir sorulari yukle arsivi nedir nasıl yapılır

siteye girişkimya bilimin ve insan yaşamı türk edebiyat tarihi inşaat duyu organları inşaat sektörü cinsel ilişkiye girmek romanözetleri kadınlarda orgazm fan fan yapımı ateşten gömlek kadınlarda orgazm olma yöntemleri "fan yapımı" bir genç kızın gizli defteri elektro erozyon kadınlarda orgazm olma yöntemleri lise fizik 1 1997 öys soruları nasrettin hoca nasrettin hoca maddedönüşüm döngüleri 7 sınıf nutuk katı sıvı ve gazların genleşmesi azot döngüsü örnek fen projesi uzun lifli pamuklar diziler orhan asena gazlar ile ilgili öös çıkan sorular elektro erozyon yöntemleri tüme varım kitap özetleri öys diziler kitap özetleri mehmet akif ersoy şiir roman özeti kitap özeti kitap konulu şiir tacirlerin belediyeye sorumlulukları kiyap özetleri halide edip adıvar handan elektrik halide edip adı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !