× "

çalınması en kolay müzik aleti

" arama sonuçları

kopuz ve bağlamanın türk müzik tarihi içindeki yerleri

anadolu’da bağlama 1. anadolu’da kopuz kavramı kopuz asya türklerinden sonra en çok anadolu ve rumeli’de benimsenmiştir. kopuzun yapısında zaman içinde meydana gelen değişim ve gelişimler onun bu topraklarda yayılışının eskiliğini ortaya koymaktadır. kopuzun anadolu’ya gelişi ve yayılışı ile ilgili olarak gazimihal şunları ifade etmektedir: “ud tipli ve tanbur tipli mızrap sazları ortaçağın orta asya uygarlığında ve ilk islamiyet çağında horasan’dan anadolu’ya doğru tek asırdan çıkarak çeşitlenmişler demektir. ülke uzlaşmaları onun haritasını türkiye imparatorluğunun inginliği haline getirdi” dede korkut hikayelerinde kolcakopuz olarak bahsedilen çalgıdaki &r...

klasik gitar dersi izmir karşıyaka

enstruman çalmak doğru eğitmenle kolay bir iştir ve bu işin yaşı yoktur. öğretmenlerimiz disiplinli fakat sizi sıkmayacak tekniklerle sizin enstruman hakimiyeti sağlamanızı enstrumanınızı sevmenizi sağlayarak dersleri öğrencinin enstrumanından beklentileri doğrusunda işlemektedir.heryaşa yönelik dersler vermekteyiz .tüm enstruman desleri kişiye özel olarak yapılmaktadır. ders günlerini ve ders saatlerini öğrenciler kendileri seçmektedir. çalışma saatlerimiz sabah 09:00 ile akşam 22:00 arasındadır.haftanın 7 günü hizmet vermekteyiz. hobi amaçlı eğitim vermenin yanı sıra; armoni, teori ve duyma becerileri gibi konularda da öğrencinin isteği doğrultusunda dersler yapmaktadırlar. derslerimiz, öğrencilerimize ...

klasik gitar dersi izmir karşıyaka

  klasik gitar     enstruman çalmak doğru eğitmenle kolay bir iştir ve bu işin yaşı yoktur. öğretmenlerimiz disiplinli fakat sizi sıkmayacak tekniklerle sizin enstruman hakimiyeti sağlamanızı enstrumanınızı sevmenizi sağlayarak dersleri öğrencinin enstrumanından beklentileri doğrusunda işlemektedir.heryaşa yönelik dersler vermekteyiz .tüm enstruman desleri kişiye özel olarak yapılmaktadır. ders günlerini ve ders saatlerini öğrenciler kendileri seçmektedir. çalışma saatlerimiz sabah 09:00 ile akşam 22:00 arasındadır.haftanın 7 günü hizmet vermekteyiz. hobi amaçlı eğitim vermenin yanı sıra; armoni, teori ve duyma beceriler...

klasik gitar dersi izmir karşıyaka

klasik gitar     enstruman çalmak doğru eğitmenle kolay bir iştir ve bu işin yaşı yoktur. öğretmenlerimiz disiplinli fakat sizi sıkmayacak tekniklerle sizin enstruman hakimiyeti sağlamanızı enstrumanınızı sevmenizi sağlayarak dersleri öğrencinin enstrumanından beklentileri doğrusunda işlemektedir.heryaşa yönelik dersler vermekteyiz .tüm enstruman dersleri kişiye özel olarak yapılmaktadır. ders günlerini ve ders saatlerini öğrenciler kendileri seçmektedir. çalışma saatlerimiz sabah 09:00 ile akşam 22:00 arasındadır.haftanın 7 günü hizmet vermekteyiz. hobi amaçlı eğitim vermenin yanı sıra; armoni, teori ve duyma becerileri ...

müziğin toplum üzerindeki faydaları

    müzik gerçek anlamda, insan yapan en güzel sanat dalıdır. uygarlığın gelişimi, müziğin gelişimi ile eş gider , çünkü müzik, insanı duygusal yönden geliştirdiği için onu daima iyiye, doğruya, güzele ve çalışmaya iten büyük bir gücü vardır.     bireyleri ve toplumları biçimlendirme, değiştirme ve geliştirmede eğitim en etkili süreçtir.insanın kültürel bütünlüğünü sağlamada müziğin eğitim aracı olarak kullanılması tüm dünyada yaygınlık kazanmıştır.bu çalışmada, müzik eğitiminin insan yaşamındaki yeri ve önemi artmıştır.     toplumla etkileşip bütünleşe...

klasik gitar dersi izmir karşıyaka

  klasik gitar enstruman çalmak doğru eğitmenle kolay bir iştir ve bu işin yaşı yoktur. öğretmenlerimiz disiplinli fakat sizi sıkmayacak tekniklerle sizin enstruman hakimiyeti sağlamanızı enstrumanınızı sevmenizi sağlayarak dersleri öğrencinin enstrumanından beklentileri doğrusunda işlemektedir.heryaşa yönelik dersler vermekteyiz .tüm enstruman dersleri kişiye özel olarak yapılmaktadır. ders günlerini ve ders saatlerini öğrenciler kendileri seçmektedir. çalışma saatlerimiz sabah 09:00 ile akşam 22:00 arasındadır.haftanın 7 günü hizmet vermekteyiz. hobi amaçlı eğitim vermenin yanı sıra; armoni, teori ve duyma becerileri gibi konularda da öğrencinin isteği doğrultu...

flüt, üç parçanın birleşiminden oluşan bir enstrümandır.

baş (ya da ağızlık)gövdekuyrukbu müzik aleti halen çoğu okulda müzik derslerinde eğitimi verilmektedir çalgının satın alınırken verilen bir de temizleme aleti bulunur bu aletin başına pamuk konularak flütün içi temizlenir çalgının baş bölümünde bir üfleme deliği vardır. bu nedenle bu bölüme “ağızlık” da denir. üfleme deliği çalıcının alt dudağına dayalıdır. sağ omuz yönünde, yere koşut olarak tutulur. sol el ağızlık tarafında, sağ el ise kuyruk tarafında tutulur. iki elin baş parmağı alttan flütü destekler. flütün borusu silindir şeklindedir. çapı 1,9 cm’dir. flüt ağızlıktan başlayarak kapalı uca dek 67,2 cm’dir.günüm&uum...

müzik ve çalgı hakkında islami tesbitler

müziği dine sokmak hızlı ve sinsi bir şekilde dinin içine müzik sokulmaya çalışılıyor. çünkü dini bozmanın en kolay yollarından biri budur. hıristiyanlığı aslından uzaklaştıran önemli unsurlardan biri de kiliselere müziğin sokulmasıdır. islamiyet’i de hıristiyanlığın durumuna düşürmek için müziğe ağırlık verilmektedir. bir gazete haberi şöyledir:“yedikule zindanları, iftardan sonra zindan duvarlarını sarsacak kadar tempolu bir konsere tanıklık etti. mustafa özcan’ın kur’an tilavetinden sonra avusturya’dan gelen ve daha çok türk tasavvuf musikisi icrasıyla tanınan abdurrahman toprak, soğuktan titreyen kalabalığı kendine eşlik ettirmeye çalışarak ilahi söyl...

müzik ve çalgı hakkında islami tesbitler

müziği dine sokmak hızlı ve sinsi bir şekilde dinin içine müzik sokulmaya çalışılıyor. çünkü dini bozmanın en kolay yollarından biri budur. hıristiyanlığı aslından uzaklaştıran önemli unsurlardan biri de kiliselere müziğin sokulmasıdır. islamiyet’i de hıristiyanlığın durumuna düşürmek için müziğe ağırlık verilmektedir. bir gazete haberi şöyledir:“yedikule zindanları, iftardan sonra zindan duvarlarını sarsacak kadar tempolu bir konsere tanıklık etti. mustafa özcan’ın kur’an tilavetinden sonra avusturya’dan gelen ve daha çok türk tasavvuf musikisi icrasıyla tanınan abdurrahman toprak, soğuktan titreyen kalabalığı kendine eşlik ettirmeye çalışarak ilahi söyl...

flüt

flüt, üç parçanın birleşiminden oluşan bir enstrümandır.* baş (ya da ağızlık)* gövde* kuyruk bu çalgının geçmişi, çok eski yıllara dek iner. önceleri nar, abanoz vb. gibi, çeşitli dayanıklı ağaçlardan yapılan büyük flütün, orkestra görevlerine 1720 yıllarında başladığı görülmektedir. ancak esaslı gelişmesini 1840 yılında alman flütçüsü theobald boehm' ün (dizge oluşumundaki değişiklik)bugünkü görünüşüyle gerçekleştirmesi sonucu sağlanmıştır. eksiksiz bir oluş iyeliği olan bu çalgı, çifte dil vuruşlu notalar, tiril ve tirillemeler, diatonik, kromatik, bağlı veya dilli bütün çabuk ezgileri k...

|nefesli çalgılar| flütün tarihçesi teknik özellikleri -flüt çeş

flütflüt, üç parçanın birleşiminden oluşan bir enstrümandır.* baş (ya da ağızlık)* gövde* kuyruk bu çalgının geçmişi, çok eski yıllara dek iner. önceleri nar, abanoz vb. gibi, çeşitli dayanıklı ağaçlardan yapılan büyük flütün, orkestra görevlerine 1720 yıllarında başladığı görülmektedir. ancak esaslı gelişmesini 1840 yılında alman flütçüsü theobald boehm' ün (dizge oluşumundaki değişiklik)bugünkü görünüşüyle gerçekleştirmesi sonucu sağlanmıştır. eksiksiz bir oluş iyeliği olan bu çalgı, çifte dil vuruşlu notalar, tiril ve tirillemeler, diatonik, kromatik, bağlı veya dilli bütün çabuk ezgileri kolaylıkla çalabilir. yapılışı bakımından gür bir ses iyeliği olmayan büyük flüt, armoni muzikalarında kullanılırken, ona eşlik yapacak çalgılar özenle seçilmelidir. kalın böl...

iran musikisi üzerine

musiki, uçsuz bucaksız iran ülkesinin, kökleri geçmiş yüzyıllara uzanan millî ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. bir takım kabartmaların, heykellerin ve hatta milattan önce 8. yüzyıla tarihlenen başka antik eserlerin varlığı bu topraklarda çok eski zamanlardan beri musikinin yaygın olduğunun göstergesidir. m.ö. 3500 yılına ait olan ve üzerinde birkaç çalgıcı ve okuyucunun tasviri bulunan “çağâmîş” mührü bu belgelerden birisidir. bu tasvirde görülen ve çalınmadan önce akort edilmesi gereken “çeng” aleti, iranlıların bu tarihten önce bile, musikiyle geniş ölçüde tanıştıklarını açıkça göstermektedir. iran’da musikinin yaygınlaşması ve gelişmesi, zaman içinde kimi iniş çıkışlarla karşılaşmışsa da, genellikle iranlıların toplumsal hayat alanında g...

rüya tabirleri

abajurher ne şekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir şey görmek, yakın gelecekte bir işten maddi bir kazanç sağlanacağını, faydalı bir işe başlamaya, geliri önceden bilinen ve belli olan işleri belirtir. o anda bilmediğiniz, daha sonradan ortaya çıkabilecek bir işten kazanç sağlamak anlamına gelir. abanozabanozdan yapılmış bir eşya görmek, iyi olmayan sonuçlarla karşılaşmaya işarettir. kimileri de abanoz görmeyi kuvvetli ve inatçı biriyle karşılaşma olacağına yorarlar. abanoz ağacını erkek görürse neşeli, varlıklı bir kadına; kadın görürse katı kalpli zengin bir erkeğe delalet ederabdest almakgenellikle ferahlamaya işaret eder. ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulur. temiz bir su ile abdest alınıyorsa amacına kavuşur. eğer abdest tamamlamazsa amacına kav...

klasik müzik büyüsü

klasik müzik büyüsü eğer daha önce klasik müzik konserinde bulunduysanız veya televizyonda seyrettiyseniz eminiz ki birçok müzisyenin farklı enstrümanlarla sahneyi doldurması dikkatinizi çekmiştir... belki de pek çoğunuz neden bu kadar çok müzisyenin ve müzik aletinin bir arada olduğunu merak etmiştir. bu yazımızda bir orkestra kaç kişiden oluşur ya da bir orkestrada hangi müzik aletleri bulunur gibi soruların cevaplarını bulacaksınız... senfoni orkestrası, bir orkestra için bestelenmiş eserleri çalmakla görevli konservatuar mezunu ve müzik aleti kullanımında profosyonel olmuş sanatçılar topluluğudur. senfoni orkestrasında bulunan müzisyen sayısı bestecinin yazdığı esere göre değişse de bir senfoni orkestrası en az 60 ve üzeri müzisyenin bir araya gelmesiyle oluşur. ...

gitar öğrenmek için teorik dersler...

müzik nedir ?müzik seslerle yapılan sanat türüdür. sanat bir bütündür, bu yüzden diğer sanat dallarından ayrı düşünülmez . tüm sanat dalları birbirinden devamlı etkilenmiş ve aynı ölçüde gelişme göstermişlerdir. müzik'de diğer sanat dalları gibi yaşama bir yaklaşım şeklidir. gerçek hayattan soyutlanmaz. böyle düşünmeyenler için müzik geçici bir hevesten başka birşey olmaz ve daha ileriyede gidemezler zaten . müzik dünyasının içine girdiğinizde müziğin anlamını daha iyi hissedeceksiniz . kaç tür gitar vardır ve ne tür tekniklerle çalınmaktadır.1) akustik gitarlar : temel olarak akustik gitarlar iki formda buunur.a) naylon telli gitarlar.b) çelik telli gitarlar.her nekadar naylon telli gitarlar klasik ve flemanko müziği , çelik telli gitarlar da folk , blues , jazz ve rock müziği için ku...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !