× "

çaprazlama konu anlatımı

" arama sonuçları

çaprazlama yapalım-8.sınıf konu anlatımı

1. monohibrit çaprazlama sarı tohumlu homozigot bezelye bitkisi ile yeşil tohumlu bezelye bitkisini çaprazlayarak f1 dölünü bulalım. s : sarı tohum geni s : yeşil tohum geni 2. dihibrit çaprazlama iki karakter bakımından farklı olan iki bezelye bitkisini çaprazlayalım. uzun saplı ve sarı tohumlu bezelye ile kısa saplı ve yeşil tohumlu bezelyeyi çaprazlayarak f1 dölünü bulalım uzun sap geni : u kısa sap geni : u sarı tohum geni : s yeşil tohum geni : s iki homozigot canlının çaprazlanmasıyla bir çeşit gamet ve bunların birleşmesiyle de bir çeşit birey oluşur. f1 dölünü kendileştirerek f2 dölünü bulalım. 3. polihibrit çaprazlama ikiden fazla karakter bakımından hetero...

çaprazlama yapalım-8.sınıf konu anlatımı

monohibrit çaprazlama sarı tohumlu homozigot bezelye bitkisi ile yeşil tohumlu bezelye bitkisini çaprazlayarak f1 dölünü bulalım. s : sarı tohum geni s : yeşil tohum geni 2. dihibrit çaprazlama iki karakter bakımından farklı olan iki bezelye bitkisini çaprazlayalım. uzun saplı ve sarı tohumlu bezelye ile kısa saplı ve yeşil tohumlu bezelyeyi çaprazlayarak f1 dölünü bulalım uzun sap geni : u kısa sap geni : u sarı tohum geni : s yeşil tohum geni : s iki homozigot canlının çaprazlanmasıyla bir çeşit gamet ve bunların birleşmesiyle de bir çeşit birey oluşur. f1 dölünü kendileştirerek f2 dölünü bulalım. 3. polihibrit çaprazlama ikiden fazla karakter bakımından heterozig...

çaprazlama yapalım-8.sınıf konu anlatımı

monohibrit çaprazlama sarı tohumlu homozigot bezelye bitkisi ile yeşil tohumlu bezelye bitkisini çaprazlayarak f1 dölünü bulalım. s : sarı tohum geni s : yeşil tohum geni 2. dihibrit çaprazlama iki karakter bakımından farklı olan iki bezelye bitkisini çaprazlayalım. uzun saplı ve sarı tohumlu bezelye ile kısa saplı ve yeşil tohumlu bezelyeyi çaprazlayarak f1 dölünü bulalım uzun sap geni : u kısa sap geni : u sarı tohum geni : s yeşil tohum geni : s iki homozigot canlının çaprazlanmasıyla bir çeşit gamet ve bunların birleşmesiyle de bir çeşit birey oluşur. f1 dölünü kendileştirerek f2 dölünü bulalım. 3. polihibrit çaprazlama ikiden fazla karakter bakımından heterozig...

çaprazlama yapalım-8.sınıf konu anlatımı

monohibrit çaprazlama sarı tohumlu homozigot bezelye bitkisi ile yeşil tohumlu bezelye bitkisini çaprazlayarak f1 dölünü bulalım. s : sarı tohum geni s : yeşil tohum geni 2. dihibrit çaprazlama iki karakter bakımından farklı olan iki bezelye bitkisini çaprazlayalım. uzun saplı ve sarı tohumlu bezelye ile kısa saplı ve yeşil tohumlu bezelyeyi çaprazlayarak f1 dölünü bulalım uzun sap geni : u kısa sap geni : u sarı tohum geni : s yeşil tohum geni : s iki homozigot canlının çaprazlanmasıyla bir çeşit gamet ve bunların birleşmesiyle de bir çeşit birey oluşur. f1 dölünü kendileştirerek f2 dölünü bulalım. 3. polihib...

çaprazlama yapalım-8.sınıf konu anlatımı

1. monohibrit çaprazlama sarı tohumlu homozigot bezelye bitkisi ile yeşil tohumlu bezelye bitkisini çaprazlayarak f1 dölünü bulalım. s : sarı tohum geni s : yeşil tohum geni 2. dihibrit çaprazlama iki karakter bakımından farklı olan iki bezelye bitkisini çaprazlayalım. uzun saplı ve sarı tohumlu bezelye ile kısa saplı ve yeşil tohumlu bezelyeyi çaprazlayarak f1 dölünü bulalım uzun sap geni : u kısa sap geni : u sarı tohum geni : s yeşil tohum geni : s iki homozigot canlının çaprazlanmasıyla bir çeşit gamet ve bunların birleşmesiyle de bir çeşit birey oluşur. f1 dölünü kendileştirerek f2 dölünü bulalım. 3. poli...

kalıtım-genetik (konu anlatımı)-8.sınıf

kalıtım-genetik (konu anlatımı)-8.sınıf

  yeryüzünde iki milyonun üzerinde canlı türü yaşamaktadır.bu canlı türlerinin birbirine benzer ve farklı özellikleri bulunur.hatta bir türün tüm bireylerinde de benzer ve farklı özellikler bulunabilmektedir.bu durumun temelinde bireylerin kalıtsal maddesi olan genler rol oynar.canlı türlerinin ve bir türün tüm bireylerinin gen bilgileri farklı olup canlılar arası çeşitliliği oluşturur. canlılarda çeşitliliğe neden olan her bir özelliğe karakter denir.karakterler genlerce oluşturulur.genler üzerinde anne ve babadan yavruya aktarılan karakterlere kalıtsal karakterler denir(dil yuvarlama,saç rengi,kan grubu,tavşan dudaklı olmak...). karakter genleri eşeyli üremede a...

kalıtım-genetik (konu anlatımı)-8.sınıf

kalıtım-genetik (konu anlatımı)-8.sınıf

yeryüzünde iki milyonun üzerinde canlı türü yaşamaktadır.bu canlı türlerinin birbirine benzer ve farklı özellikleri bulunur.hatta bir türün tüm bireylerinde de benzer ve farklı özellikler bulunabilmektedir.bu durumun temelinde bireylerin kalıtsal maddesi olan genler rol oynar.canlı türlerinin ve bir türün tüm bireylerinin gen bilgileri farklı olup canlılar arası çeşitliliği oluşturur. canlılarda çeşitliliğe neden olan her bir özelliğe karakter denir.karakterler genlerce oluşturulur.genler üzerinde anne ve babadan yavruya aktarılan karakterlere kalıtsal karakterler denir(dil yuvarlama,saç rengi,kan grubu,tavşan dudaklı olmak...). karakter genleri eşeyli üremede anne ve baba...

bileşikler ve formülleri (konu anlatımı)

  bileşikler birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni, saf maddeye bileşik denir. bileşiklerin en küçük yapı taşları moleküldür. bileşiklerin özellikleri: - saf ve homojen maddelerdir.  - kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilir. - erime ve kaynama noktaları, öz kütleleri sabittir - bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranlarında birleşir.  - bileşikler formüllerle gösterilir. - bileşiğin kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerinden farklıdır.  öncelikle iyon, anyon ve katyon kavramlarını açıklamamız gerekiyor. yüklü atom ...

bileşikler ve formülleri (konu anlatımı)

  bileşikler birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni, saf maddeye bileşik denir. bileşiklerin en küçük yapı taşları moleküldür. bileşiklerin özellikleri: - saf ve homojen maddelerdir. - kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilir. - erime ve kaynama noktaları, öz kütleleri sabittir - bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranlarında birleşir. - bileşikler formüllerle gösterilir. - bileşiğin kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerinden farklıdır. öncelikle iyon, anyon ve katyon kavramlarını açıklamamız gerekiyor. yüklü atom veya atom grupl...

bileşikler ve formülleri (konu anlatımı)

bileşikler birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni, saf maddeye bileşik denir. bileşiklerin en küçük yapı taşları moleküldür. bileşiklerin özellikleri: - saf ve homojen maddelerdir. - kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilir. - erime ve kaynama noktaları, öz kütleleri sabittir - bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranlarında birleşir. - bileşikler formüllerle gösterilir. - bileşiğin kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerinden farklıdır. öncelikle iyon, anyon ve katyon kavramlarını açıklamamız gerekiyor. yüklü atom veya atom gruplarına iyon denir. (+) yükl...

bileşikler ve formülleri (konu anlatımı)

bileşikler birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni, saf maddeye bileşik denir. bileşiklerin en küçük yapı taşları moleküldür. bileşiklerin özellikleri: - saf ve homojen maddelerdir. - kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilir. - erime ve kaynama noktaları, öz kütleleri sabittir - bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranlarında birleşir. - bileşikler formüllerle gösterilir. - bileşiğin kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerinden farklıdır. öncelikle iyon, anyon ve katyon kavramlarını açıklamamız gerekiyor. yüklü atom veya atom gruplarına iyon denir. (+) yükl...

kalıtım-genetik (konu anlatımı)

genetik biliminin gelişimimendel deneylerini yaparken bezelye bitkisinden faydalandı. mendel, bezelye bitkilerinin tohum sekli (buruşuk, düz), tohum rengi (sari, yeşil), bitki boyu (kısa, uzun) gibi özelliklerinin bir sonraki kuşağa nasıl aktarıldığını incelemiştir.  mendel'in yaptığı bu çalışmaya benzer çalışmalar, daha önceden de yapılmıştı. ancak, mendel'in çalışmalarının diğerlerinden farkı, elde ettiği sonuçları olasılık hesaplarından faydalanarak ifade etmesidir. karakter: türler arası ve tür içi bireylerin çeşitliliğine sebep olan özelliklerdir. saç rengi , kan gurubu , boy vb..ikiye ayrılır kalıtsal karakterler: genler üzerinde nesilden nesile aktarılan karakterlerdir. dil yuvarlama, burun şekli , kulak memesi yapışıklığı gibi kalıtsal olmayan karakterler: sad...

polinomlar konu anlatımı - örneklerle anlatım - polinomlarda 4 i

tanım :    ao , a1 , a2 ,   ,   , an elemanları reel sayı ve   n   doğal sayı olmak üzere ;   p(x) = an xn   +   an-1 xn-1   + an-2 xn-2   + ,   ,   ,   + a2 x2   + a1 x1   + ao xo      ifadesine, reel katsayılı polinom denir.   örnek    p(x) = x10   - 4 x8   + x3   + x2   + x + 5 polinomunun;derecesi kaçtır? baş katsayısı kaçtır? kaç terim vardır? sabit terim p(0) kaçtır? 9. derecdden ve 3. dereceden terimlerinin katsayıları nedir? katsayılar toplamı p(1) kaçtır?  çözümd(p(x)) = 10   yani derecesi   "on"   dur. baş katsayısı "1" dir. katsayısı sıfır olmayan "6", sıf...

polinomlar konu anlatımı - örneklerle anlatım - polinomlarda 4 i

tanım :    ao , a1 , a2 ,   ,   , an elemanları reel sayı ve   n   doğal sayı olmak üzere ;   p(x) = an xn   +   an-1 xn-1   + an-2 xn-2   + ,   ,   ,   + a2 x2   + a1 x1   + ao xo      ifadesine, reel katsayılı polinom denir.   örnek    p(x) = x10   - 4 x8   + x3   + x2   + x + 5 polinomunun;derecesi kaçtır? baş katsayısı kaçtır? kaç terim vardır? sabit terim p(0) kaçtır? 9. derecdden ve 3. dereceden terimlerinin katsayıları nedir? katsayılar toplamı p(1) kaçtır?  çözümd(p(x)) = 10   yani derecesi   "on"   dur. baş katsayısı "1" dir. katsayısı sıfır olmayan "6", sıf...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !