× "

çarhname beyitleri

" arama sonuçları

türk edebiyatı dönemleri

selçuklular dönemi  mevlana'nın divan'ı kebir 'inden bir nüsha. türkiye topraklarında gelişen edebiyatın ilk ürünleri selçuklu dönemine aittir. ancak bu dönemden günümüze ulaşabilenler xııı. yüzyıla aittir. farsça mesnevisi ile tanınan mevlana celaleddin rumi'nin (1207-1273) az sayıda türkçe beyitleri vardır. oğlu sultan velet'in (1266-1312) farsça ibtidaname, rebapname mesnevilerinde türkçe beyitler yer alır, bunlar dışında türkçe şiirleri de vardır. eski anadolu türkçesi'nin en eski şairi olarak bilinen ahmet fakih (ö.1221) kaside biçiminde yazılmış dinsel öğütleri içeren çarhname adlı yapıtla hackitabu evsafı mesaci...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !