× "

çavdarlı bursa 2 el

" arama sonuçları

osmanlı ordu teşkilatı

osmanlı-ordu teşkilatı bir toplumun "devlet" haline gelebilmesi, onun varlığına vücuda veren halk ve idarecilerin "bağımsızlık" (istiklâl) kavramını tanımaları ile mümkündür. bu tanıma, sadece fikir ve düşüncede kalmayıp fiilen tatbik edilmelidir. bu da belli sınırları koruyacak olan "askerî güç" denilen bir sınıfın mevcudiyeti ile gerçekleşir. disiplinli ve sistemli hareket eden bir askerî gücün ifade ettiği mâna çok iyi bilindiğinden, tarihte üne kavuşmuş bütün büyük devletler, bu konu ve teşkilât üzerinde hassasiyetle durarak onu muhafazaya çalışmışlardır. disiplinli ve devamlı bir ordunun teşkili fikrinden hareketle...

tatil yerleri afyounun tarihi turistik yapıları

afyondaki tarihsel yapıtlar antik kentler çavdarlı höyük: afyonkarahisar’ın 16 km doğusunda, çavdarlı köyü ya­kınındadır. yüksekliği 6 m’dir. 200×250 m boyutlarındaki bu höyük, ıö 25002000 arasında kullanılmıştır. 1964′te arkeolog mahmud akok burada kazılar yapmış, en alt katmanda tarih öncesinden kemik, taş ve maden eşyalar bulmuştur. bu katmanın üstünde is ııı. yy’dan kalma bir roma yerleşim alanı, en üstte de osmanlı döneminden bir çiftlik kalıntısı ortaya çıkarılmıştır kelainai: dinar’ın kuzeydoğusunda, frigyalılar’dan kalma bir yerleşim yeridir. ulaşım yollan üzerinde bulunduğundan ge­lişmiştir. pers kralı kserkses&rsqu...

osman bey dönemi

osman bey dönemi  osman bey'in, uç’larda gaza faaliyetlerine başlayıp liderliği eline geçirmesi, kudret ve nüfuzunun günden güne artmasına sebep oldu. bununla beraber o, babası ertuğrul bey'in rum tekfurları ile iyi geçinme siyasetine itina gösteriyor, onlarla dostane münasebetleri devam ettirmek için azamî derecede gayret sarf ediyordu. fakat bazı rum tekfurları onun güçlenmesinden kuşku duyup rahatsız olmaktaydı. bu sebeple "imdi bunları bu vilayetten çıkarmazsanız veya kovmazsanız ahir (son) pişmanlık fayda vermez" gibi sözler söylüyorlardı. bu tekfurlar içinde özellikle inegöl tekfuru, komsu tekfurlara osman bey'in ileride kendileri için büy&uum...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !