× "

çayır mera arasındaki fark

" arama sonuçları

beşeri ve ekonomik coğr.

  türkiye'nin beşeri coğrafyası nüfus nüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder. nüfus artışı doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır. nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında bir ilişki bulunmaktadır. buna göre; nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler. nüfus artış h...

çevre kirliliği..

çevre kirliliği..

çevre kirliliği.. çevre, bir organizmanın var olduğu ortam ya da koşullardır. doğal çevre ise canlıların yaşamları süresince ilişkilerini sürdürdükleri dış ortamdır. insan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. bunların arasında en önemlisi, insanın çevreyle oluşturduğu doğal dengedir. doğa ise bir sistemler bütünüdür. bu sistemler arasındaki ilişkiler, çoğunlukla kişiler tarafından fark e dilemeyecek kadar uzun ilişki halkalarıyla birbirine bağlı ve uzun süreli olabilmektedir. doğal sistemlere dışarıdan gelebilecek etkiler sonucu, doğal dengeyi oluşturan zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar, zincirin tamamını etkileyerek bu dengenin bozulmasına neden olmakta...

doğal denge nedir doğal dengeyi bozan nedenler

çevre bir organizmanın var olduğu ortam ya da koşullardır. doğal çevre ise canlıların yaşamları süresince ilişkilerini sürdürdükleri dış ortamdır. insan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. bunların arasında en önemlisi insanın çevreyle oluşturduğu doğal dengedir. doğa ise bir sistemler bütünüdür. bu sistemler arasındaki ilişkiler çoğunlukla kişiler tarafından fark edilemeyecek kadar uzun ilişki halkalarıyla birbirine bağlı ve uzun süreli olabilmektedir. doğal sistemlere dışarıdan gelebilecek etkiler sonucu doğal dengeyi oluşturan zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar zincirin tamamını etkileyerek bu dengenin bozulmasına neden olmakta ve böylece çevre sorunları ortaya...

harita bilgisi

harita bilgisi harita, plan, kroki dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır. harita : dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış şekline harita denir. bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için; - kuşbakışı görünüme göre çizilmesi, - arazi üzerindeki uzunlukların belli bir oranda küçültülmesi gerekir. uyarı : kuşbakışı görünüm temel alınarak yapılan çizimlerin harita özelliği taşıyabilmesi için...

çayır ve mera kavramları nedir

çayır: üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer anlamına gelmektedir. mera, meyilli, engebeli ve taban suyunun derinde olduğu yem bitkilerinin bulunduğu alanlara verilen ad. bu topraklar hayvancılık amacıyla kullanılmaktadır. hayvanların yemlenmesinde kullanılan bu alanların erozyon üzerinde etkileri bulunmaktadır. engebe sebebiyle yağış sularının bir kısmı sızarak veya yüzey akışı ile kaybolmaktadır. buraların toprakları sığ, kumlu veya çakıllı, su tutuma kapasitesi düşük ve yağışlı dönem haricinde kurudur. genellikle su, bitkiler için yeterli değildir, bitki örtüleri seyrek ve kısa boyludur, dolayısıyla açık vejetasyona sahiptirler.   ...

coğrafya ödevi harita bilgisi ders notları özeti

harita, plan, krokidünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.harita : dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış şekline harita denir.bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için;- kuşbakışı görünüme göre çizilmesi,- arazi üzerindeki uzunlukların belli bir oranda küçültülmesi gerekir.uyarı : kuşbakışı görünüm temel alınarak yapılan çizimlerin harita özelliği taşıyabilmesi için küçültme oranının (ölçek) bulunması gerekir.plan : bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. plan bir tür büyük ölçekli haritadır.kroki : bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeksiz olarak düzleme aktarılmasıdır.haritalarda bozulmalardünya'nın kür...

coğrafya ödevi harita bilgisi ders notları özeti

harita bilgisiharita, plan, krokidünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.harita : dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış şekline harita denir.bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için;- kuşbakışı görünüme göre çizilmesi,- arazi üzerindeki uzunlukların belli bir oranda küçültülmesi gerekir.uyarı : kuşbakışı görünüm temel alınarak yapılan çizimlerin harita özelliği taşıyabilmesi için küçültme oranının (ölçek) bulunması gerekir.plan : bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. plan bir tür büyük ölçekli haritadır.kroki : bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeksiz olarak düzleme aktarılmasıdır.haritalarda bozulmalardünya'...

coğrafya ödevi harita bilgisi ders notları özeti [bu yazıyı izle

harita bilgisiharita, plan, krokidünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.harita : dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış şekline harita denir.bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için;- kuşbakışı görünüme göre çizilmesi,- arazi üzerindeki uzunlukların belli bir oranda küçültülmesi gerekir.uyarı : kuşbakışı görünüm temel alınarak yapılan çizimlerin harita özelliği taşıyabilmesi için küçültme oranının (ö...

harita

harita, plan, kroki: dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.   harita :  dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış şekline harita denir. bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için;   - kuşbakışı görünüme göre çizilmesi, - arazi üzerindeki uzunlukların belli bir oranda küçültülmesi gerekir.   uyarı : kuşbakışı görünüm temel alınarak yapılan çizimlerin harita özelliği taşıyabilmesi için küç&u...

coğrafya ödevi harita bilgisi ders notları özeti

harita bilgisiharita, plan, krokidünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.harita : dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış şekline harita denir.bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için;- kuşbakışı görünüme göre çizilmesi,- arazi üzerindeki uzunlukların belli bir oranda küçültülmesi gerekir.uyarı : kuşbakışı görünüm temel alınarak yapılan çizimlerin harita özelliği taşıyabilmesi için küçültme oranının (ö...

doğal denge nedir?

doğal denge doğal denge nedir çevre bir organizmanın var olduğu ortam ya da koşullardır. doğal çevre ise canlıların yaşamları süresince ilişkilerini sürdürdükleri dış ortamdır. insan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. bunların arasında en önemlisi insanın çevreyle oluşturduğu doğal dengedir. doğa ise bir sistemler bütünüdür. bu sistemler arasındaki ilişkiler çoğunlukla kişiler tarafından fark edilemeyecek kadar uzun ilişki halkalarıyla birbirine bağlı ve uzun süreli olabilmektedir. doğal sistemlere dışarıdan gelebilecek etkiler sonucu doğal dengeyi oluşturan zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar zincirin tamamını etkileyerek bu dengenin bozulmasına neden olmakta ve böylece çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. bu sistemin dengeli çalışması gerekmektedir. sistem dengeli ...

harita bilgisi

harita, plan, kroki: dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.   harita :   dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış şekline harita denir. bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için;   - kuşbakışı görünüme göre çizilmesi, - arazi üzerindeki uzunlukların belli bir oranda küçültülmesi gerekir.   uyarı : kuşbakışı görünüm temel alınarak yapılan çizimlerin harita özelliği taşıyabilmesi için küçültme oranının (ölçek) bulunması gerekir.   plan : bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. plan bir tür büyük ölçekli haritadır.   kroki : bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeks...

harita bilgisi

harita bilgisi harita, plan, kroki dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır. harita : dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış şekline harita denir. bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için; - kuşbakışı görünüme göre çizilmesi, - arazi üzerindeki uzunlukların belli bir oranda küçültülmesi gerekir. uyarı : kuşbakışı görünüm temel alınarak yapılan çizimlerin harita özelliği taşıyabilmesi için küçültme oranının (ölçek) bulunması gerekir. plan : bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. plan bir tür büyük ölçekli haritadır. kroki : bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeksiz olarak düzleme aktarılmasıdır. h...

haymana tarihi

- haymana tarihi - haymana türkiye'nin iç anadolu bölgesinde ankara'nın güneyinde ankara'ya 74 km, polatlı'ya 42 km mesafededir. ilçenin denizden yüksekliği 1259 metre olup, yörede tipik karasal iklim hüküm sürmektedir. bölge akarsular bakımından fakir olup bitki florası zengin, orman alanları ise 500 hektar kadardır. ilçede dağlar bulunmayıp çok miktarda küçük tepecikler bulunmakta, yüzölçümü ise 2976 km2'dir. ulaşım : iktisat bilimi, mal, insan ve fikirlerin başka bir yere taşınmasında geçen hizmetlerin de bir çeşit üretim olduğunu kesinlikle ortaya koymuştur. gerçekten fazla olan yerden eksikliği hissedilen yerlere taşınan malların fiyatları, bu hareket sırasında değerlerinin artmasına yol açan ulaşım; yada fikirlerin taşınmasında ön-ayak olan haberleşme, a...

<font color=red> düzce'nin tarihi </font>

batı karadeniz' in ayakta kalan tek antik kenti olan düzce' nin tarihi m.ö. 1390 - 800 yılları arasında hüküm süren hitit (eti) medeniyetine kadar uzanır. düzce ve çevresi 15. yüzyıldan beri bilinmektedir. bilhassa evliya çelebi' nin seyahatname' sinin ikinci cildinde düzce' deki bit tuz pazarı' ndan bahsetmektedir. düzce' nin tarihini dört zaman döneminde ele alabiliriz; eski zaman bitinyalılar devri : bu dönemde düzce hemen hemen ortada yoktu. ancak prusyas (üskübü) mevcuttu. düzce ise düz ve geniş bir ova hatta bataklıklar halinde, bitintyalıla' ın oturdukları yerlerin doğusunda kalıyordu. roma ve bizans devri : prusyas (üskübü) ile birlikte düzce ovasında çok geri durumda iken bitiuyoji nikomed, romalılara vasiyet ederek hayata gözlerini yumdu. ııı. ni...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !