× "

çekimli fiil nedir

" arama sonuçları

fiil nedir?

fiil nedir?varlıkların yaptıkları veya etkilendikleri işleri, hareketleri, oluşları, kılışları, durumları zamana ve kişiye bağlı olarak anlatmada kullanılan kelimelere fiil denir.mastar nedir?mastar, fiil kök veya gövdesinin -mek, -mak eklerini almış höe2lidirör: gelmek, bakmak, yazmak, toplamak, tamamlamakçekimli fiil nedir?fiil kök ve gövdelerinin, kısaca fiillerin zaman ve şahıs ekleri alarak yargı bildirecek höe2le getirilmesine de fiil çekimi denir.ör: geliyorum. bakacağız. yazmışlar. toplasanız. tamamlamalıyız....

fiil cümlesi, eylem cümlesi, türkçe konu anlatımı

  fiil cümlesi, eylem cümlesi  özellikleri  (türkçe dersi konu anlatım) yüklemi çekimli bir fiilden kurulu cümlelere fiil cümlesi denir. fiil cümlelerinde yüklem haber ya da dilek kiplerinden biriyle çekimlenir. isim cümleleri de ekeylem olabilir. örnek: *sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin (görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş) *kahpelendin de garez bağladım ahlaka bile (görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş) *suya versin bağban gülizarı zahmet çekmesün (emir kipi) *artık buradan gitmeliyim (gereklilik kipiyle çekimle...

edebiyat konu anlatımı fiiller konusu, fiil nedir ne demektir, l

    fiiller, iş ,oluş, durum ve hareket bildiren sözcüklerdir.   örnek: “yürü, gidelim; bu iş olmaz.” dedi       fiillerin sonuna “-mek, -mak” ekleri getirildiğinde anlamlı olur .       örnek:   bu akşam kardeşinin yanına var .(eylem)   *kardeşimin güzel bir evi var. (isim)          fiiller anlamlarına göre üçe ayrılır:       1) nesne alan, iş yani hareket bildiren ve “neyi, kimi” sorularına cevap veren fiiller kılış fiilleridir   örnek:bu işi olsa olsa sen yaparsın .    *baba koruk ye...

kip ve kişi eki nedir, örnekler,tanımlar,çekimli fiil

kip ekleri - türkçede kip ekleri kip, bir dilbilgisi terimidir. fiil kök veya gövdelerinin zaman ve şekillere göre türlü eklerle girdikleri kalıplara kip denir. türkçe'de bütün fiiller, iki büyük kipte toplanır. bunlar: haber (bildirme) kipleri, dilek kipleridir. haber (bildirme) kipleri  bir fiilin (eylemin) yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını haber verirler. haber kiplerinin ekleri fiil köklerine zaman kavramı kazandırırlar. bunlara zaman kipleri de denir. ekleri: -di, -miş, -yor, -r(-ar), -acak olan zaman kipleri beşe ayrılır: görülen geçmiş zaman (gir-di-m), (di) öğrenilen geçmiş zaman (al-mış-sın), (miş) şimdiki zaman...

ek fiil nedir

ek-fiil tanım: mastar olarak bir anlamı olmayan, isim ve isim soylu sözcüklere gelerek onların cümlede yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan ve çekimlenmiş fiillere gelerek birleşik çekimli fiiller oluşturan “imek” fiiline denir. ekfiil “i”(mek) fiilidir ve tek başına bir anlamı yoktur.ek-fiilin iki görevi vardır: a)isim ve isim soylu kelimelere gelerek bu kelimelerin cümlede yüklem olmasını sağlar.(o iyi bir öğrenciydi.)     b)çekimlenmiş fiillere gelerek birleşik        zamanlı fiiller yapar. (koşuyordum)   a)isim ve isim soylu kelimelere gelerek bu kelimelerin cümlede yüklem olmasını sağlar:    &nbs...

kip çeşitleri nelerdir,kip ve kişi eki nedir örnekler

  kip ekleri - türkçede kip ekleri kip, bir dilbilgisi terimidir. fiil kök veya gövdelerinin zaman ve şekillere göre türlü eklerle girdikleri kalıplara kip denir. türkçe'de bütün fiiller, iki büyük kipte toplanır. bunlar: haber (bildirme) kipleri, dilek kipleridir. haber (bildirme) kipleri bir fiilin (eylemin) yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını haber verirler. haber kiplerinin ekleri fiil köklerine zaman kavramı kazandırırlar. bunlara zaman kipleri de denir. ekleri: -di, -miş, -yor, -r(-ar), -acak olan zaman kipleri beşe ayrılır: görülen geçmiş zaman (gir-di-m), (di) öğrenilen geçmiş zaman (al-mış-sın), (miş) şimdiki z...

cümle türleri (1. bölüm) nedir konu anlatımı

cümle türleri (1. bölüm)   cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. işte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında incelenir. bu grupları biz dörde ayırabiliriz. a. yüklemlerine göre cümleler b. öğe dizilişlerine göre cümleler c. anlamlarına göre cümleler d. yapılarına göre cümleler    a. yüklemlerine göre cümleler buna “yükleminin türüne göre” de denilebilir. çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözc&uu...

fiil çatısı nedir konu anlatımlı

fiil çatısı   çekimli bir fiilden oluşan yüklemin nesne ve özneye göre gösterdiği durumlara çatı denir. bundan hareketle, yüklemin isim soylu sözcüklerden oluştuğu cümlelerde çatının aranmayacağını söyleyebiliriz.   çatı; yüklemin nesne ve özneyle ilgisi olduğundan, sorularda karşımıza çoğu kez, nesne-yüklem ve özne-yüklem ilişkisi olarak çıkar. şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim.   nesne - yüklem ilişkisi fiiller nesne alıp almamalarına göre değişik şekillerde adlandırılır. bunları dört grupta inceleyebiliriz.   1. geçişli fiil: nesne alabilen fiillerdir. bir fiilin nesne alıp almadığının n...

yunanca nedir ödev

yunanca<meta name="description" content="yunanca nedir ödev"><meta name="robots" content="noodp"> vikipedi, özgür ansiklopedi git ve: kullan, ara yunanca Ελληνικά elliniká konuşulduğu ülkeler yunanistan, kıbrıs cumhuriyeti, amerika birleşik devletleri, avustralya, kanada, almanya, birleşik krallık konuşan kişi sayısı 15 milyon[kaynak belirtilmeli] sıralama 61[kaynak belirtilmeli] dil grubu sınıflandırması hint-avrupa dil ailesi proto-grek yunanca resmî durum resmî dil olduğu ülkeler yunanistan kıbrıs cumhuriyeti avrupa birliği [1] dili düzenleyen kurum - dil kodları ıso 639-1 el ıso 639-2 gre (b) not: bu sayfa unicode ile kodlanmış ıpa fonetik sembolleri kullanıyor olabi...

a’m nedir

a’mâ sözlükte “iki gözü görmeyen kimse” anlamına gelen a’mâ kelimesi, mecâzî olarak “câhil, düşüncesiz, basiretsiz, idraksiz” anlamlarında da kullanılmaktadır. bu kelime kur’ân’da çoğu manevî, bir kısmı da maddî körlük anlamında on üç defa tekil, on defa da çoğul şeklinde geçer. hepsi de “basiretsizlik, kalp gözünün körlüğü, manevî körlük, gerçeklere ilgisiz kalma, inatçılık, sapıklık, allah’ın hidâyet ve rahmetinden mahrum kalma” gibi anlamlarda olmak üzere iki defa masdar şeklinde (fussilet, 41/17, 44), sekiz defa da ç...

çekimli fiil nedir?

mastar halinde bulunan fiile yapım ekleri getirilerek yani zaman ve sahış ekleri getirilerek fiili başka kalıplara sokmaya denir.gitmekgidiyorumgidiyorsungidiyorgidiyoruzidiyorsunuzgidiyorlar...

dil-kültür ilişkisi kültür nedir tanımı kültürün özellikleri ne

dil-kültür münasebetikültürsözlük anlamıyla “1. tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere ilet*mede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin, 2. bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü, 3. muhakeme, zevk ve eleştirme yetenekle*rinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi, 4. bireyin kazan*dığı bilgi, 5. uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme, 6. tarım”[1] şeklinde tanım...

dilbilgisi-kelime nedir?

kelime türkçe kelimeleri anlamlarına, yapılarına ve cümlede aldıkları görevlere göre sınıflandırabiliriz. bu sınıflandırma aşağıdaki tabloyu meydana getirir. anlamları bakımından yapıları bakımından görevleri bakımından zıt anlamlı kelimeler eş anlamlı kelimeler eş sesli kelimeler zıt anlamlı kelimeler mecaz anlamlı kelimeler basit kelimeler türemiş kelimeler [çekim ve yapım ekleri] birleşik kelimeler isim olan kelimeler sıfat olan kelimeler zamir olan kelimeler zarf olan kelimeler edat olan kelimeler bağlaç olan kelimeler ünlem olan kelimeler fiil olan kelimeler fiilimsiler diğer kelime çeşitleri [edatlar, bağlaçlar, ünlemelr] anlamlarına göre kelimeler 1. zıt anlamlı kelimeler: anlam y...

yüklemlerine göre cümleler - fiil cümlesi, isim cümlesi

a. yüklemlerine göre cümleler buna “yükleminin türüne göre” de denilebilir. çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. 1. fiil cümlesi: yüklem durumunda bulunan söz, çekimlenmiş bir fiilse, cümle fiil cümlesidir. örnek: “soğuk günler artık geride kaldı.” cümlesinde “kaldı” yüklemdir. bu yüklem “kalmak” fiilinin bilinen geçmiş zamanda çekimlenmesiyle oluştuğundan, cümle, yüklemine göre fiil cümlesi olur. 2. isim cümlesi: yüklem çekimli bir fiil değilse, ister isimden ister edattan isterse fiilimsiden oluşsun isim cümlesi sayılır. yani adına aldanıp sadece ismin yüklem olduğu cümleler olarak anlamamak lazım bunu. örnek: “bu roman, yazarın okuduğum ilk kitabıydı.” cü...

fiil nedir? fiillerde zaman...

fiil: varlıkların yaptıkları işleri, eylemleri, zaman ve kişiye bağlayarak anlatan kelimelere fiil denir.          fiil olan sözcükte üç temel öğe vardır. 1. eylem 2. zaman 3. kişi          yaklaşıyordum, durmuştur, söylüyor, buldu (yaklaş, dur, söyle, bul) bu kelimelerin fiil olup olmadıklarını anlamak için, en küçük anlamlı parçalarını (köklerini) buluruz:           bulduğumuz bu köklere, mastar eki, "-mek, -mak" ekleriz. eğer anlamlı kelimeler elde ediyorsak, bulduğumuz kelimeler fiil demektir.          örneğin; "göz" sözcüğüne "-mek, -mak" mastarını eklediğimizde "gözmek, gözmak" gibi anla...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !