× "

çekimli fiiller

" arama sonuçları

fiiller hakkında herşey

sözcük türleri c – fiiller fiil (eylem) fiiller, kalıcı kavram ya da varlıkları karşılamaz. bunlar hareketleri, oluşları, durumları karşılar. mastar halinde bir hareketin adı olurlar: “yürümek, olmak, düşünmek vs.”   fiil çekimi fiillerin kip ve şahıs bildirecek biçimde düzenlenmesine denir. bir çekimde kip mutlaka bulunur, ancak şahıs bazen bulunmayabilir. çekimin daha iyi anlaşılabilmesi için “kip, zaman, şahıs” kavramlarının bilinmesi gerekir.   fillerde kip eylemlerin bir hareketi, oluşu, durumu ortaya koyuşu farklı şekillerde olur. bazen bunlar bir başkasına haber verme şeklinde aktarılır, bazen bir koşula bağlanır, bazen istenen bir...

dilimizde fiiller çekimli hâlde kullanılır. ikinci tekil şahıs e

dilimizde fiiller çekimli hâlde kullanılır. ikinci tekil şahıs emir çekimi hariç bütün fiiller çekim eki alarak kullanılır. fiil çekim ekleri, fiil kök veya gövdelerine eklenerek, fiillerin zamanını, yapılış şeklini ve şahsını belirtirler. dilimizdeki fiil çekim eklerini şu şekilde sınıflandırabiliriz: 1-zaman ve şekil ekleri (haber ve dilek kipleri) 2-şahıs ekleri 3-soru eki 4-ek-fiil şimdi bunları tek tek inceleyelim. 1. zaman ve şekil ekleri a. haber kip ekleri dilimizde üç temel zaman vardır: geçmiş zaman şimdiki zaman gelecek zaman. ama bütün zamanları içeren tasnif şudur: 1-geçmiş zaman (bilinen geçmiş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman) 2-şimdiki zaman 3-gelecek zaman ve bunların hepsini kapsayan 4-geniş zaman fiilde anlatılan işin, kılışın, oluşun, hareketin...

fiiller hakkında bilgi.

fiil (eylem) dilbilgisiyle ilgili bir terim olarak varlık­ların yaptığı her türlü eylemi bildiren bir sözcüktür. eylem bir iş, bir kılış olabileceği gibi o varlıkla ilgili bir oluş da olabilir. cümlede temel sözcük durumunda olan ve "yüklem" görevi yapan fiil için olup biteni anlatan sözcük de diyebiliriz . her fiilde "eylem" kavramıyla "zaman" ya da "tarz" ve "kişi" kavramları kaynaşmış durumdadır. başka türlü söylersek bir fiil belirli ya da belirsiz bir kişi tarafından bir zamana ya da tarza bağlı olarak yapılan bir eylemi bildirir. örneğin "çektim" ve "işleme­liyiz" fiilleri eylem, zaman, tarz ve kişi kav­raml...

türkçe ders kitabı sayfa16-17 çekimli fiiller

  hiroşimalı masahi nii:çekimli fiilleri:l kağıttan bir kuş değildi hiroşima'nın üstünde uçan.çelikten bir devdi.hosokawa'nın kağıttan yaptığı 673 turna kuşuna hiç benzemiordu.ne bilsin hosokawa onu?hiroşima nın bombalanmasından 4 yıl sonra doğmuş.gene de kurtaramadı kendini 6 ağustos 1945 sabahının etkisinden...16'sındaydı,kurtulmaz bir derdin eline düştüğünde.tarifsiz ıstırap çekiyordu.annesi 4 köşe kağıtlardan bir tane turna kuşu yaparsa acılarının idneceğini sölemişti.hosokawa başladı turna kuşalrını yapmaya.günler günleri kovaladı,kağıttan kuşlar yan yana sıralandı.acıları dinmiş miydi?bilen yok ama bir umut,bir düş sarmıştı kızı.yaşamak isteği,acıları hafifletiyordu bel...

fiiller konusu ve örnekleri

  fiiller (eylemler)      fiiller, iş ,oluş, durum ve hareket bildiren sözcüklerdir. örnek: “yürü, gidelim; bu iş olmaz.” dedi       fiillerin sonuna “-mek, -mak” ekleri getirildiğinde anlamlı olur .   örnek: bu akşam kardeşinin yanına var .(eylem) *kardeşimin güzel bir evi var. (isim)      fiiller anlamlarına göre üçe ayrılır:   1) nesne alan, iş yani hareket bildiren ve “neyi, kimi” sorularına cevap veren fiiller kılış fiilleridir örnek:bu işi olsa olsa sen yaparsın .  *baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.  *yem...

fiiller konusu anlatımı ve örnekleri

fiiller , fiiller anlatımı , fiil örnekleri , fiillerin 2. halleri , nedir fiiller fiil: varlıkların yaptıkları işleri, eylemleri, zaman ve kişiye bağlayarak anlatan kelimelere fiil denir.           fiil olan sözcükte üç temel öğe vardır. 1. eylem 2. zaman 3. kişi           yaklaşıyordum, durmuştur, söylüyor, buldu (yaklaş, dur, söyle, bul) bu kelimelerin fiil olup olmadıklarını anlamak için, en küçük anlamlı parçalarını (köklerini) buluruz:           bulduğumuz bu köklere, mastar eki, "-mek, -mak" ekleriz. eğer anlamlı kelimeler elde ...

fiiller (eylemler)

fiiller, iş ,oluş, durum ve hareket bildiren sözcüklerdir. örnek: “yürü, gidelim; bu iş olmaz.” dedi     fiillerin sonuna “-mek, -mak” ekleri getirildiğinde anlamlı olur .   örnek: bu akşam kardeşinin yanına var .(eylem) *kardeşimin güzel bir evi var. (isim)      fiiller anlamlarına göre üçe ayrılır:   1) nesne alan, iş yani hareket bildiren ve “neyi, kimi” sorularına cevap veren fiiller kılış fiilleridir örnek:bu işi olsa olsa sen yaparsın .  *baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.  *yemeğin tadını çok beğendik.  *mum dibine ışık vermez, derler   2)nesne almayan,...

ingilizce ders 18- yardımcı fiiller zorunluluk, tahmin, tercih ,

dikkat : çekimsiz fiiller daima temel fiilden önce yer alır. 1. çekimsiz fiilden sonra gelen temel fiil her zaman yalın durumundadır.2. çekimsiz fiiller mastar olarak yani to’ dan sonra kullanılmaz.3. olumsuz ya da soru cümlesi kurarken çekimsiz fiilden yararlanılır.4. olumsuz cümlede not ile birleşir, soru cümlesinde öznenin önüne gelir. ı can not go. (gidemem.) can ı go? (gidebilir miyim?) 5. çekimsiz fiiller de diğer yardımcı fiiller gibi not ile kaynaşırlar (can't, won't, mustn't vb.). yalnızca may, had berter, would, rather, would sooner not ilekaynaşmaz. 6. çekimsiz fiillerden bazılarının geçmiş zaman biçimi yoktur.  modern ingilizce’de kullanılan başlıca &c...

çekimsiz fiiller

 dikkat : çekimsiz fiiller daima temel fiilden önce yer alır.1. çekimsiz fiilden sonra gelen temel fiil her zaman yalın durumundadır.2. çekimsiz fiiller mastar olarak yani to' dan sonra kullanılmaz.3. olumsuz ya da soru cümlesi kurarken çekimsiz fiilden yararlanılır.4. olumsuz cümlede not ile birleşir, soru cümlesinde öznenin önüne gelir. ı can not go. (gidemem.) can ı go? (gidebilir miyim?)5. çekimsiz fiiller de diğer yardımcı fiiller gibi not ile kaynaşırlar (can't, won't, mustn't vb.). yalnızca may, had berter, would, rather, would sooner not ile kaynaşmaz.6. çekimsiz fiillerden bazılarının geçmiş zaman biçimi yoktur. modern ingilizce'de kullanılan başlıca çekimsiz ...

arapça zaimrler-çekimli fiiller

zamir: ismin yerini tutan marife isimdir. zamirler ikiye ayrılır sırayla bunları örnekler ile vermeye çalışaçağız. 1- munfasıl zamirler 2- muttasıl zamirler 1- munfasıl zamirler: başka bir kelimeyle birleşmeyen zamirlerdir. bu da ikiye ayrılır. a- merfu munfasıl zamir b- mansub munfasıl zamir a- merfu munfasıl zamir: umumiyetle cümleye, söze kendisiyle başlanan zamirdir. انا = ene (ben), هو = huve (o), انت = ente (sen) انت زكى = ente zekiyyun=sen zekisinzamirler الظَّمَاءِرُأَنَا (ene) ben أنْتَ (ente) sen (erkek)انت (enti) sen (ka...

ingilizce ders 18- yardımcı fiiller zorunluluk, tahmin, tercih ,

dikkat : çekimsiz fiiller daima temel fiilden önce yer alır.1. çekimsiz fiilden sonra gelen temel fiil her zaman yalın durumundadır.2. çekimsiz fiiller mastar olarak yani to’ dan sonra kullanılmaz.3. olumsuz ya da soru cümlesi kurarken çekimsiz fiilden yararlanılır.4. olumsuz cümlede not ile birleşir, soru cümlesinde öznenin önüne gelir.ı can not go. (gidemem.)can ı go? (gidebilir miyim?)5. çekimsiz fiiller de diğer yardımcı fiiller gibi not ile kaynaşırlar (can’t, won’t, mustn’t vb.). yalnızca may, had berter, would, rather, would sooner not ilekaynaşmaz.6. çekimsiz fiillerden bazılarının geçmiş zaman biçimi yoktur.modern ingilizce’de kullanılan başlıca çekimsiz ...

ingilizce ders 18- yardımcı fiiller zorunluluk, tahmin, tercih ,

dikkat : çekimsiz fiiller daima temel fiilden önce yer alır.1. çekimsiz fiilden sonra gelen temel fiil her zaman yalın durumundadır.2. çekimsiz fiiller mastar olarak yani to’ dan sonra kullanılmaz.3. olumsuz ya da soru cümlesi kurarken çekimsiz fiilden yararlanılır.4. olumsuz cümlede not ile birleşir, soru cümlesinde öznenin önüne gelir.ı can not go. (gidemem.)can ı go? (gidebilir miyim?)5. çekimsiz fiiller de diğer yardımcı fiiller gibi not ile kaynaşırlar (can’t, won’t, mustn’t vb.). yalnızca may, had berter, would, rather, would sooner not ilekaynaşmaz.6. çekimsiz fiillerden bazılarının geçmiş zaman biçimi yoktur.modern ingilizce’de kullanılan başlıca çekimsiz ...

dilbilgisi-fiiller

fiiller fiil: varlıkların yaptıkları işleri, eylemleri, zaman ve kişiye bağlayarak anlatan kelimelere fiil denir.          fiil olan sözcükte üç temel öğe vardır. 1. eylem 2. zaman 3. kişi          yaklaşıyordum, durmuştur, söylüyor, buldu (yaklaş, dur, söyle, bul) bu kelimelerin fiil olup olmadıklarını anlamak için, en küçük anlamlı parçalarını (köklerini) buluruz:           bulduğumuz bu köklere, mastar eki, "-mek, -mak" ekleriz. eğer anlamlı kelimeler elde ediyorsak, bulduğumuz kelimeler fiil demektir.          örneğin; "göz" sözcüğüne "-mek, -mak" mastarını eklediğimizde "gö...

|arapça dersleri| zamirler - çekimli fiiller

zamir: ismin yerini tutan marife isimdir. zamirler ikiye ayrılır sırayla bunları örnekler ile vermeye çalışaçağız. 1- munfasıl zamirler 2- muttasıl zamirler 1- munfasıl zamirler: başka bir kelimeyle birleşmeyen zamirlerdir. bu da ikiye ayrılır. a- merfu munfasıl zamir b- mansub munfasıl zamir a- merfu munfasıl zamir: umumiyetle cümleye, söze kendisiyle başlanan zamirdir. انا = ene (ben), هو = huve (o), انت = ente (sen) انت زكى = ente zekiyyun=sen zekisinzamirler الظَّمَاءِرُ أَنَا (ene) ben أنْتَ (ente) sen (erkek) ان...

fiiller, fiil, geçişli - geçişsiz fiiller, etken - edilgen fiill

fiiller fiil: varlıkların yaptıkları işleri, eylemleri, zaman ve kişiye bağlayarak anlatan kelimelere fiil denir. fiil olan sözcükte üç temel öğe vardır. 1. eylem 2. zaman 3. kişi yaklaşıyordum, durmuştur, söylüyor, buldu (yaklaş, dur, söyle, bul) bu kelimelerin fiil olup olmadıklarını anlamak için, en küçük anlamlı parçalarını (köklerini) buluruz: bulduğumuz bu köklere, mastar eki, "-mek, -mak" ekleriz. eğer anlamlı kelimeler elde ediyorsak, bulduğumuz kelimeler fiil demektir. örneğin; "göz" sözcüğüne "-mek, -mak" mastarını eklediğimizde "gözmek, gözmak" gibi anlamsız kelimeler oluşuyot. demek ki "göz" sözcüğü fiil değildir. kök: fiilerin sonlarındaki bütük ekler atıldıktan sonra kalan anlamlı kısmına kök denir. çekimli fiil gördüm seviyor bilir suluyor taban ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !