× "

çekirdeğin özellikleri

" arama sonuçları

madde ve özellikleri

madde ve özellikleri • madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak v.s gibi herşey maddedir. maddeler tabiatta katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. element tek cins dan oluşmuş saf maddeye element denir. mağnezyum (mg), hidrojen (h2) gibi. elementler homojendirler (özellikleri heryerde aynıdır.) belirli erime ve kaynama noktaları vardır. yapı taşı dur. kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçaya ayrılamazlar. bileşik birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kend...

dünyanın şekli ile ilgili eski görüşler ve özellikleri

  yer bilimleri’nin tarihçesine dönüp baktığımızda, insanoğlunun yerküreyi bilimsel anlamda modelleyip ifade etme ve ekonomik yarar sağlama çabası içerisinde olduğunu görürüz.. tarih boyunca matematik, fizik ve kimya bilginlerinin devrim niteliğindeki bulguları, diğer pek çok alanda olduğu gibi yer bilimlerinde de önemli ilerlemelerin kaydedilmesine, yerin fiziğine yönelik yeni kavram ve görüşlerin ortaya çıkıp olgunlaşmasına yol vermiştir. bu amaçla yer içinin anlaşılmasına yönelik, tarihte devrim niteliğinde olan önemli bilimsel araştırmların gelişimini kronolojik olarak ifade etmeye çalıştık.    yerküremizin bilimsel olarak anlaşılm...

atom modelleri çeşitleri ve özellikleri

atom modelleri çeşitleri ve özellikleri

  1-) dalton atom modeli 2-) thamson atom modeli 3-) rutherford atom modeli 4-) modern atom modeli 1-) dalton atom modeli : 1808 yılında dalton adlı bilim adamı atom hakkında ilk bilgileri vermiştir. bütün modeller atomlardan yapılıdır. bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. atomlar parçalanamazlar ve yeniden oluşturulamazlar atomlar birleşerek elementleri elementler birleşerek molekül ve bileşikleri oluşturur. 2-) thomson atom modeli : 1898 yılında yaptığı yaptığı çalışmalarla negatif yüke sahip elektronları bulmuştur. daha sonraki çalışmalarında atomun yüksüz bir tanecik olduğunu keşfetmiştir. bu yüksüzlüğü sağlayan pozitif...

dünyanın iç yapısı özellikleri

yer’in içi, diğer gezegenler gibi, kimyasal olarak tabakalardan oluşur. yer’in silikattan oluşmuş bir kabuğu, yüksek viskoziteli bir mantosu, akışkan bir dış çekirdeği ve katı halde bir iç çekirdeği vardır. şekil: yerin iç yapısı yer’in tabakaları aşağıda belirtilen derinliklerdedir: derinlik (km) tabaka 0–60 litosfer (5 ila 200 km arası değişir) 0–35 … kabuk (5 ila 70 km arası değişir) 35–60 … mantonun en üst kısmı 35–2890 manto 100–700 … atmosfer 2890–5100 dış kabuk 5100–6378 iç kabuk dünya’nın dış kabuğu ile bu kabuğun üzerindeki atmosfer (hava) ve hidrosfer (okyanuslar ve denizler) katmanları doğruda...

zülkarneyn seddinin yapısal özellikleri-5

mehmet ali nur email: zulkarneynseddi@gmail.com   manto kabuğun altında yer alan yerkürenin ikinci katmanına manto (ateş küre) adı verilmektedir.(31,116,117,119-125,130) günümüz imkanlarıyla dahi mantoya doğrudan ulaşılarak örnek alınması veya incelenmesi imkânsızdır. bu nedenle mantodan yeryüzüne ulaşan parçalar inceleyerek, bu katmanın bileşimi hakkında bilgiler elde edebilmektedirler.(125) kalınlığı yaklaşık 2880 km olan bu tabaka dünya’nın en kalın tabakasıdır (137) ve yerküresi hacminin % 83’ünü, yer kütlesinin % 68’ini oluşturmaktadır.(31,116,117,119-125,130) yerküresi bir ısı makinesi gibidir ve derinlere gidildikçe yerin sıcaklığı yükselmeye b...

dünya'nın özellikleri

dünya'nın fiziksel özellikleridünya kutuplarından hafif basık olan bir küre şeklindedir. çapı; ekvatorda 12 756 km, kutuplar arasında 12 712 km’dir. hacmi; 1 083 260 km3 , kütlesi 6.1 x1024 kg’dır.dünyanın yoğunluğu: yoğunlukları bakımından dünyayı meydana getiren barisfer, çekirdek zarfları, sima ve sial farklı değerler göstermektedir. barisferin yoğunluğu diğer zarflardan fazladır. dünyanın derinliklerindeki yoğunluk farklılaşması merkezden yeryüzüne doğru azalarak devam etmektedir. dünyanın ortalama yoğunluğu 5.52 dir.yeriçinin sıcaklığı: yerin sıcaklığı yaklaşık olarak 30 m derinlikte hissedilmeye başlar ve buradan sonra derinlere inildikçe sıcaklık artar. maden ocaklarında tünel ve...

mağaranın oluşumu ve özellikleri

yeraltında bulunan, en az bir insanın girebileceği kadar genişliğe sahip olan boşluklara mağara denir. bunlar bir kaç metreden, kilometrelerce uzunluk ve yüzlerce metre derinlik veya yüksekliğe ulaşabilirler. mağaralar oluşum şekline göre: doğal ve yapay mağaralar olarak iki gruba ayılır. insanların kazdığı (kaya mezarları ile volkanik tüf veya marnlarda açılan yeraltı şehirleri, kaya evleri ve tapınaklar, meyve-sebze depoları...vb. ) veya hayvanların oyduğu boşluklar yapay mağaraları oluştururlar.                                               &...

depremlerin özellikleri

depremlerin özellikleritürkiye deprem haritası kaynak:http://www.istanbul.edu.tr/yerkure/depharita1.gif kaynak:http://eerc.ce.metu.edu.tr/nsmp/images/stories/eq_map2.jpg yukarıdaki harita mta’nın 1992 tarihli haritasından autodesk gıs yazılımları ile sayısallaştırılarak hazırlanmıştır. türkiye'nin depremselliğini etkileşimli türkiye deprem haritası üzerinde görebilirsinizkaynak:http://www.sayisalgrafik.com.tr/deprem/tr-faylar.gif depremle ilgili teknik bilgileryer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılardır.depremlerin büyüklüklerine göre yer yüzeyinde verdiği hasar çok yüksek oranda can ve mal...

atomun yapısı ve özellikleri

ders planıdersin adıkimyaünitenin adı/noatomun yapısı ve özelliklerikonu1.    atomun tanımı, yapısı ve özellikleri.2.    bir model tasarlama, dalton atom modeli, thomson atom modeli3.    rutherford atom modeli, bohr atom modeli4.    modern atom teorisi 5.    elektron dizilişi örnek çözümleri 6.    atomla ilgili terimler (izotop atom,izoton atom,izobar atom,izo elektronik madde)sınıf  anadolu lisesi tüm sınıflarsüre: 6  ders saatitarih :20 şubat – 13 mart  2007bülüm ııünite kavramları ve sembolleri / davranış örüntüsüatom, proton, nötron. elektron…güvenlik önlemleri (varsa)labara...

hücre ve özellikleri

atomların molekülleri, moleküllerin makromolekülleri, makromoleküllerin makromoleküler kompleksleri oluşturmasıyla, dokuların en küçük yapı taşları olan ve yaşamın tüm özelliklerini sergileyen hücreler oluşmaktadır. genel olarak tüm hücreler temelde aynı yapıya sahiptirler. fakat bulundukları dokuya ve dolayısıyla fonksiyonlara bağlı olarak bazı özelleşmeler gösterirler. bitkisel ve hayvansal her organizma, bu temel yapı taşlarından oluşur. insan vücudunda yaklaşık olarak 1014 adet hücre bulunmaktadır. tüm hücreler "hücre zarı" denilen bir yapıyla çevrelenirler. hücrelerin içinde "sitoplazma" denilen bir sıvı ve bunun içinde dağılmış "organel" denilen yapılar bulu...

depremler ve özellikleri

deprem nedir yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "deprem" denir. deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir.              ...

dünyanın katmanları(litosfer ve özellikleri)

  dünyanın katmanları litosfer ve özellikleri   litosfer(taşküre) yerküremiz; kabuk, manto ve çekirdek kısımlarından oluşur. manto ve çekirdek ayrıca, iç ve dış olarak nitelendirilen, ikişer kısma ayrılır.kabuk kabuğun kalınlığı, değişkendir. kıtalarda 35-70 km, okyanus tabanlarında 5-10 km kadardır. zirve noktası, himalayalarda, 8.850 m yüksekliğindeki everest tepesidir. en çukur nokta, pasifik okyanusu'nun 10.911 m derinliğindeki, mariana çukurudur. yapısı genelde, aluminosilikat ağırlıklıdır. kıtasal kısmı, çoğunlukla granitten oluşuyor. yani bu kayalar bolca, açık renkli anlamında felsik olarak nitelendirilen feldspar ve kuartz minerallerini içeriyor. okyanus tabanlarındaki kabuk ise, bazalt ağırlıklı. kıtasal ve okyanus dibi kabuklarının kalınlığı ve birleşimi yanı...

radyoaktif maddelerin özellikleri ve çevreye zararları

radyoaktif maddelerin özellikleri ve çevreye zararları radyoaktivite radyoaktif denilen bazı cisimlerin kendiliklerinden bir parçalanma sonucu fotoğraf plaklarına etki eden, gazları iyonlaştırıp elektriğe karşı iletken kılan ve daha bazı olaylara sebep olan çeşitli radyasyonlar yayabilme özelliiğidir. bir radyoaktif çekirdeğin kendiliğinden bir başka çekirdeğe değişmesi olayına dezentegrasyon , yapma olarak bir çekirdekten bir başka çekirdeğin elde edilmesi olayına da transmütasyon denir. fizikokimya bilimleri alanında modern keşiflerin en önemlisi radyoaktifliğin keşfi olmuştur. zira bu keşif; bizzat bu olayın keşfi yanında, kimyasal element hakkındaki düşüncelerimizi de temelinden değiştirmiştir. öte yandan, atomun yapısı hakkındaki şimdiki teorilerle izotopluk kavramını v...

canlıların ortak özellikleri

canlıların ortak özellikleri     çevremizdeki varlıklar, canlı ve cansızlar olarak iki grupta incelenebilir.      bütün canlı varlıklarda bulunan özelliklere de canlıların ortak özellikleri denir. bu özellikler 8  grupta incelenir: 1. canlılar hücrelerden oluşur. 2. canlılar beslenir. 3. canlılar solunum yapar. 4. canlılar boşaltım yapar. 5. canlılar hareket eder. 6. canlılar büyür ve gelişir. 7. canlılar uyarıcılara tepki gösterir (irkilir). 8. canlılar ürer.     dna ve genetik kod genetik özelliklerimiz hücrelerimizdeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlarda taşınır. kromozomlar dna ve özel...

cennet ehlini özellikleri

cennet ehlinin özellikleri pek çok ayet, namaz, oruç, zekat gibi belli başlı ibadetlerin yanı sıra güzel ahlaka ilişkindir. allah insanlara hem kendilerinin güzel ahlaklı yaşamalarını, hem de diğer insanlara bunu tavsiye etmelerini emreder. allah'ın emir ve tavsiyelerine uyulduğu ve herkesin güzel ahlak sahibi olduğu topluluklarda cennet hayatındakine benzer bir ruh hali yaşanır. müslümanlar allah'ın muhlis kullarıdır. her düşüncelerinde, tavırlarında ve konuşmalarında allah'ın rızasını gözetir ve o'ndan korkup sakınarak hareket ederler. şeytanın telkin ettiği gizli açık hiçbir olumsuzluğa asla izin vermeyen, aklı ve vicdanı temiz kişilerdir. ahirete de bu temiz vicdanla giderler. allah, "hani o, rabbine arınmış (selim) bir kalp ile gelmişti." (s...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !