× "

çekirdekçiğin görevi

" arama sonuçları

çekirdek nedir?görevleri nelerdir?

  1)çekirdeğin hücredeki görevi nedir? -hücrede bölünmenin,bümenin,onarımın denetim merkezidir. 2)kaç bölümde incelenir,isimleri? -4 bölümde incelenir.çekirdek zarı,çekirdek plazması,çekirdekçik.kromatin ve kromozomlardır. 3)çekirdek üzerindeki parlar ne işe yarar? -mrna ve trna’ların geçişini saglar. 4)çekirdek plazması nelerden oluşmuştur? -su,nükleoitler,atp,rna ve enzimlerden. 5)çekidek içerisinde ışığı fazla kırdığından dolayı kolay görünen bir kısım vardır.buna ne denir? -çekirdekçik 6)çekirdekçiğin özellikleri nelerdir? -zar yapısı içerme...

hücre bölünmeleri

hücre bölünmeleri hem eşeyli hem eşeysiz üremenin gerçekleşmesini sağlayan temel olay hücre bölünmeleridir. canlılarda en çok görülen hücre bölünmeleri mitoz ve mayozdur. hücreler genellikle oval olup, küreye benzerler. yani bir hacim bir de alanları vardır. hacim sitoplazmadan, alan ise hücre zarından ibarettir. hücre büyüdükçe yarıçap artar. yarıcap arttıkça; alan yarıçapın karesi (r2), hacim ise yarıçapın küpü (r3) oranında artar. iki artış arasındaki fark çok fazla olduğundan, belli bir değerden sonra hücre zarı, fazla büyüyen sitoplazmanın ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelir. işte o zaman, h&...

hücre yüzeyinde farklılaşmalar, mikrovillus, hücreler arası bağl

herdembilgi a.ş     mami   hücre yüzeyinde farklılaşmalar, mikrovillus, hücreler arası bağlantılar,sitoplazma biyoloji konu anlatımları hücre yüzeyinde farklılaşmalar hücrenin serbest yüzeyindeki farklılaşmalar: bu tür farklılaşmalara örnek olarak mikrovillus, oyuklar, silleri örnek verebiliriz. mikrovillus özellikle emme görevi fazla olan hücrelerde, örneğin bağırsak epitelinde, hücre dış yüzeyini artırmak için, hücre zarının bir miktar sitoplazma ile beraber dışarıya doğru meydana getirdiği, parmak şeklinde 0.6-0.8 mikron uzunluğunda 0.08-0.1 mikron kalınlığındaki çıkıntılardır, ince bağırsakta her bir hücrede aş...

hücre yüzeyinde farklılaşmalar, mikrovillus, hücreler arası bağl

hücre yüzeyinde farklılaşmalar, mikrovillus, hücreler arası bağlantılar,sitoplazma biyoloji konu anlatımları hücre yüzeyinde farklılaşmalar hücrenin serbest yüzeyindeki farklılaşmalar: bu tür farklılaşmalara örnek olarak mikrovillus, oyuklar, silleri örnek verebiliriz. mikrovillus özellikle emme görevi fazla olan hücrelerde, örneğin bağırsak epitelinde, hücre dış yüzeyini artırmak için, hücre zarının bir miktar sitoplazma ile beraber dışarıya doğru meydana getirdiği, parmak şeklinde 0.6-0.8 mikron uzunluğunda 0.08-0.1 mikron kalınlığındaki çıkıntılardır, ince bağırsakta her bir hücrede aşağı yukarı 3000-4000 mikrovillus bulunmaktadır. bu mikrovilluslar (&...

organeller:

1. mitokondri: oksijenli solumun yapan tüm ökaryotik hücrelerde görülen organeldir. hücrelerdeki görevi enerji üretmektir. dolayısıyla enerji ihtiyacının fazla olduğu kas hücreleri, aktif taşımanın fazla olduğu hücreler, sinir hücreleri gibi hücrelerde sayı oranı fazladır. sayıları hücrenin fonksiyonuna bağlı olarak ,hücre başına birkaç taneden 2500’ e kadar çıkabilir. mitokondri iki katlı zara sahiptir. zarları yapı olarak hücre zarının yapısına benzerler. dış zar düz, iç zar ise içeriye doğru oluşan tüp şeklinde krista adı verilen kıvrımlardan oluşur. krista zarında, elektron taşıma sistemine ait enzimler bulunur. ets enzimleri enerji ile ilgili enzimler olduğundan ...

hücre yüzeyinde farklılaşmalar, mikrovillus,

hücre yüzeyinde farklılaşmalar, mikrovillus, hücreler arası bağlantılar,sitoplazma biyoloji konu anlatımları hücre yüzeyinde farklılaşmalarhücrenin serbest yüzeyindeki farklılaşmalar: bu tür farklılaşmalara örnek olarak mikrovillus, oyuklar, silleri örnek verebiliriz.mikrovillusözellikle emme görevi fazla olan hücrelerde, örneğin bağırsak epitelinde, hücre dış yüzeyini artırmak için, hücre zarının bir miktar sitoplazma ile beraber dışarıya doğru meydana getirdiği, parmak şeklinde 0.6-0.8 mikron uzunluğunda 0.08-0.1 mikron kalınlığındaki çıkıntılardır, ince bağırsakta her bir hücrede aşağı yukarı 3000-4000 mikrovillus bulunmaktadır. bu mikrovilluslar (çoğulu mikrovilli) makromolekülleri parçalayan ve hücre içine taşıyan enzimleri taşır.sıvı geçirimine (alışverişine) kuvvetlice özelle...

hücre yüzeyinde farklılaşmalar, mikrovillus, hücreler arası bağl

hücre yüzeyinde farklılaşmalar, mikrovillus, hücreler arası bağlantılar,sitoplazma biyoloji konu anlatımları hücre yüzeyinde farklılaşmalarhücrenin serbest yüzeyindeki farklılaşmalar: bu tür farklılaşmalara örnek olarak mikrovillus, oyuklar, silleri örnek verebiliriz.mikrovillusözellikle emme görevi fazla olan hücrelerde, örneğin bağırsak epitelinde, hücre dış yüzeyini artırmak için, hücre zarının bir miktar sitoplazma ile beraber dışarıya doğru meydana getirdiği, parmak şeklinde 0.6-0.8 mikron uzunluğunda 0.08-0.1 mikron kalınlığındaki çıkıntılardır, ince bağırsakta her bir hücrede aşağı yukarı 3000-4000 mikrovillus bulunmaktadır. bu mikrovilluslar (çoğulu mikrovilli) makromolekülleri parçalayan ve hücre içine taşıyan enzimleri taşır.sıvı geçirimine (alışverişine) kuvvetlice özelle...

hücre

                                             hücrehücre zarı:hücre zarı temel olarak iki  sıra fosfolipitten meydana gelmiştir. iki sıra fosfolipit sırt sıra vererek meydana getirdiği yapı su geçirmez ve hücrede madde geçişini kontrol eder.bu yapı ayrıca mitokondri ve kloroplast’ tada önemlidir.hücre zarına iki sıra fosfolipit’e ek olarak proteinler, glikolipitler ve glikoproteinler bulunur.büyük proteinlerden bazıları zarda enine uzanarak dış ortam ve sitoplazma arasında “por” adı verilen ge...

hücre yapısı ve organeller

hücre hücre, bir canlının bütün özelliklerini taşıyan, en küçük birimidir. canlıların hepsi hücrelerden oluşur, cansız varlıkların hücresel bir yapısı yoktur. yani hücrelerden oluşma ayrı canlı ve cansız varlıklar için en belirgin ayırt edici özelliktir.canlıların hepsinin hücreye sahip olması aynı hücreye sahip olacağı anlamına gelmez. canlıların farklı hücrelere sahip oluşu canlıların yapıları hakkında bilgi verir. (yaşam tarzı, ömrü, beslenişi…) örneğin, bir bitki hücresi incelendiğinde, hücrede kendi bensini kendi yaptığı anlamına gelen yapıcıklar görülür. hücrelerin hepsi başka bir hücrenin bölünmesiyle oluşur. hücrede böl&u...

canlıların temel bileşenleri nelerdir?

canlıların temel bileşenleri1.inorganik bileşikler      2.organik bileşikler  *su-----------------------*karbonhidratlar---*nükleik asitler *asit----------------------*yağlar                        *baz----------------------*proteinler *tuz----------------------* enzimler *mineraller----------------*vitaminler  1.inorganik bileşikler:canlıların kendi vücudunda üretemeyip dışardan hazır olarak aldıkları bileşiklere denir *su: ortalama bir insan vücudunda %65-70 oranında su bulunmaktadır. su bitkilerin de bu % 95’e kadar çıkmaktadırözellikleri1.sindirime yardımcı olur2.vücut ısısını...

çekirdek (nukleus) ve çekirdekçik (nukleolus)

  çekirdek hücre içi tüm biyokimyasal olayları ve hücre bölünmesini yöneten merkezdir. çekirdek katılımla ilgili tüm materyallerin bulunduğu organeldir. hücre için kesinlikle gereklidir.canlı hücrede çekirdek, parlak bir kesecik olarak ayırt edilir.hemotoksilin-eozin gibi asit ve baz boya karışımları ile dokular boyandığında çekirdek mavimor renkte görünür. bütün baz boyalarla çok iyi boyanırlar.çekirdeğin şekli genellikle hücre şekli ile uyumludur. hücrede çoğunlukla orta (sentrik) yerleşimliolup bir tanedir. ancak karaciğer hücreleri, testisin erkeklik hormonu (=testesteron) salgılayanleydig hücreleri gibi hücrelerde ço...

4. çekirdek (nukleus)

4. çekirdek (nukleus) ve çekirdekçik (nukleolus) çekirdek hücre içi tüm biyokimyasal olayları ve hücre bölünmesini yöneten merkezdir. çekirdek katılımla ilgili tüm materyallerin bulunduğu organeldir. hücre için kesinlikle gereklidir. canlı hücrede çekirdek, parlak bir kesecik olarak ayırt edilir. hemotoksilin-eozin gibi asit ve baz boya karışımları ile dokular boyandığında çekirdek mavi mor renkte görünür. bütün baz boyalarla çok iyi boyanırlar. çekirdeğin şekli genellikle hücre şekli ile uyumludur. hücrede çoğunlukla orta (sentrik) yerleşimli olup bir tanedir. ancak karaciğer hücreleri, testisin erkeklik hormonu (=testesteron) salgılayan leydig hücreleri gibi hücrelerde çok çekirdek olabilir. çok çekirdekli hücrelere polikaryosit denir. elektron mikroskobu ile dinlenme durumu...

canlıların temel bileşenleri nelerdir?

canlıların temel bileşenleri1.inorganik bileşikler      2.organik bileşikler  *su-----------------------*karbonhidratlar---*nükleik asitler *asit----------------------*yağlar                        *baz----------------------*proteinler *tuz----------------------* enzimler *mineraller----------------*vitaminler  1.inorganik bileşikler:canlıların kendi vücudunda üretemeyip dışardan hazır olarak aldıkları bileşiklere denir *su: ortalama bir insan vücudunda %65-70 oranında su bulunmaktadır. su bitkilerin de bu % 95’e kadar çıkmaktadırözellikleri1.sindirime yardımcı olur2.vücut ısısının dengede tutulmasını sağlar  3....

hücre yapısı ve organeller

hücre yapısı ve organeller hücre hücre, bir canlının bütün özelliklerini taşıyan, en küçük birimidir. canlıların hepsi hücrelerden oluşur, cansız varlıkların hücresel bir yapısı yoktur. yani hücrelerden oluşma ayrı canlı ve cansız varlıklar için en belirgin ayırt edici özelliktir.canlıların hepsinin hücreye sahip olması aynı hücreye sahip olacağı anlamına gelmez. canlıların farklı hücrelere sahip oluşu canlıların yapıları hakkında bilgi verir. (yaşam tarzı, ömrü, beslenişi…) örneğin, bir bitki hücresi incelendiğinde, hücrede kendi bensini kendi yaptığı anlamına gelen yapıcıklar görülür. hücrelerin hepsi başka bir hücrenin bölünmesiyle oluşur. hücrede bölünme, hücrenin gelişmesiyle beraber hücre zarının bölünme emri vermesi sonucu oluşur ve ortaya önceki hücrenin tüm özel...

hücre

hücre    hücreye ait genel özellikler   hücre terimi ilk kez 1665'te robert hooke tarafından kullanılmıştır. hooke, basit bir mercekle incelediği şişe mantarındaki bal peteğini andıran boşluklara "cellula" isimini vermiştir. robert brown (1831) orkide yaprak hücrelerini incelemiş ve her hücredeki nukleusu keşfetmiştir. 1838 yılında botanikçi matthias schleiden, 1839 yılında zoolgo theodor schwann daha önce başlatılan araştırmalar doğrultusunda hücre teorisine son şeklini vermişlerdir. bu teoriye göre, tüm canlılar hücrelerden oluşurlar ve bağımsız olmalarına karşın birlikte görev yaparlar. schwann'dan sonra ise "her hücre başka bir hücre bölünmesinden oluşur" diye düşünülerek üreme olaylarına yönelinmiştir. purkinje (1839) ve hu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !