× "

çevre kirliliği özet

" arama sonuçları

16. bölüm - sosyal bilgilerde çevre eğitimi-özet

      çevre, canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimlerinin bütünüdür. çevre, fiziksel çevre ve toplumsal çevre olarak ikiye ayrılabilir;     fiziksel çevre ile toplumsal çevre birbirini tamamlayan iki kavramdır.     çevre sorunları ve ortaya çıkışı    insanoğlunun avcı-toplayıcı yaşam tarzından yerleşik tarıma geçmesi sonucunda yerleşik toplulukların ortaya çıkması ve bu toplulukların nüfuslarının hızla artması çevre üzerinde ...

çevre koruma

çevre nedir? çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. bir başka ifade ile çevre, bir organizmanın var olduğu ortam yada şartlardır ve yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var olmuştur. sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal dengeleri bozmasıyla başlamıştır. insan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. insanın çevresiyle oluşturduğu doğal deng...

çevre kirliliği

başlıca kirlilik çeşitleri ise şunlardır: hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültükirliliği ve radyoaktif kirlilik. bunlar hakkında özet bilgiler aşağıda verilmiştir.hava kirliliği atmosferde toz, duman, gaz, koku ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecekkirleticilerin, insanlar ve diğer canlılar ile eşyaya zarar verebilecek miktarlara yükselmesi,“hava kirliliği” olarak nitelenmektedir. havayı kirleten maddelerin sınır değerleri (havadazararlı olmayacak derecedeki en yüksek değerleri), her ülkenin ilgili kuruluşları tarafındanyönetmeliklerle belirlenir.kirletici maddelerin niteliğine göre, canlılara vereceği zarar şekil ve dereceleri dedeğişir.hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler, kirlili...

çevre kirliliği

başlıca kirlilik çeşitleri şunlardır: hava kirliliği,  su kirliliği,  toprak kirliliği,  gürültü kirliliği ve radyoaktif kirlilik.hava kirliliği atmosferde toz, duman, gaz, koku ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecekkirleticilerin, insanlar ve diğer canlılar ile eşyaya zarar verebilecek miktarlara yükselmesi,“hava kirliliği” olarak nitelenmektedir. havayı kirleten maddelerin sınır değerleri (havadazararlı olmayacak derecedeki en yüksek değerleri), her ülkenin ilgili kuruluşları tarafındanyönetmeliklerle belirlenir.kirletici maddelerin niteliğine göre, canlılara vereceği zarar şekil ve dereceleri dedeğişir.hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler, kirlilik kaynağına göre (...

çevre kirliliği,ses kirliliği,su kirliliği ve toprak kirliliği

ödevin özetiçevre ve çevre kirliliğien geniş anlamıyla çevre "ekosistemler" ya da "biyosfer" şeklinde açıklanabilir. daha açık olarak çevre, insanı ve diğer canlı varlıkları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etmenlerin tümüdür.çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını, değişmesini ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesini çevre kirlenmesi olarak tanımlayabiliriz. artık hepimizin bildiği gibi çevreden, içindeki varlıklara göre en çok yararlanan bizleriz. çevreyi en çok kirleten yine bizleriz. bu nedenle "çevreyi kirletmek kendi varlığımızı yok etmeye çalışmaktır" denilebilir.1970li y...

çevre kirliliğine genel bakış

ödevin özetiçevre kirliliğine genel bakış çevre kirliliği her türlü madde ya da enerjinin doğal birikimin çok üstündeki miktarlarda çevreye katılmasına çevre kirliliği denir. insan milyonlarca yıl evvel dünya üzerinde yaşamış ve bulunduğu çevreyi de kendi arzusuna göre değiştirmeye başlamıştır. bilhassa 20.yüzyıldan sonra artan nüfus, ulaşım, sanayiinin gelişmesi ve insanın bir anlık para kazanma hırsı ile birey çevresini unutmuş ve kirliliğe terk etmiştir. kirlenme, kirleticilerin etkilediği ortamın niteliğine göre; hava, su ve toprak kirlenmesi olarak sınıflandırılır.çoğu kirletici, aynı anda birden çok kaynağı etkileyebilir.çevre kirliliği canlılar içi...

çevre kirliliği

ödevin özetiçevre kirliliği çevre kirliliği, karşılaşılan en büyük çevre sorunları arasındadır. henüz vakit geçmeden, çevre adına atacağımız her adım büyük önem taşımaktadır. günümüzde en yaygın olan kirlilik türleri; • toprak kirliliği ve erozyon • su kirliliği • hava kirliliği • gürültü kirliliği toprak kirliliği ve erozyon toprak; yeryüzünün dışını kaplayan, kayaların ve organik maddelerin, tarla ayrışma ürünlerinin karışımından meydana gelen, içerisinde ve üzerinde geniş bir canlılar alemini barındıran ve belirli oranlarda su ve hava içeren bir maddedir. türkiyenin en önemli çevre sorunu erozyon av...

çevre kirliliği

ödevin özetiçevre kirliliği......

çevre kirliliği

ödevin özetiçevre kirliliğiçevrebilimciler çevreyi canlı, cansız bütün doğal varlıkların ve doğadaki insan yapısı öğelerin bütünü olarak tanımlarlar. bu çevre, çeşitli insan etkinlikleri sonucu oluşan atıklar, duman, zehirli kimyasal maddeler ve öbür zararlı maddelerle sürekli kirlenmektedir. toprak, su ve hava kirliliğinin yanı sıra gürültü ve radyoaktiflik gibi daha yeni öğeleri de kapsayan çevre kirliliği günümüzde tüm dünyada önemli bir sorun haline gelmiştir.özellikle büyük kentlerde ve sanayi bölgelerinde insan sağlığını tehdit eden ciddi boyutlara ulaşan ve 1970’lerden başlayarak geniş kitlelerin ilgisini ç...

piller ve çevre kirliliği açısından değerlendirilmesi

piller ve çevre kirliliği açısından değerlendirilmesi yazar :gürdal kanat, m. talha gönüllü ve tolga elmaslar   gürdal kanat, m. talha gönüllü ve tolga elmaslar yıldız teknik üniversitesi çevre mühendisliği bölümü 80750 beşiktaş istanbul        özet : hayatımızı kolaylaştıran her teknolojik üründe görülebildiği gibi piller de bilhassa bilinçsiz kullanılması ve atıklarının gereği şekilde kontrol edilmemesi sonucunda çevreye oldukça önemli zararlar verebilmektedir. bu çalışmanın birinci kısmında, pillerin içerdiği zararlı bileşikler ve pil üreticilerinin bu bileşikleri, özellikle cıva bileşiğini az...

hava kirliliği hakkında genel bilgiler

hava kirliliği hakkında genel bilgiler   kirlilik nedir? insanların arzu etmediği, istemediği her şey kirliliktir. evimizde, okulumuzda, mahallemizde, kısaca yaşadığımız çevrede olmasını istemediğimiz, insan ve çevre sağlığına zarar veren, insanlara sıkıntı veren, çirkin görüntü yaratan şeylere kirlilik denmektedir. bunlara örnek olarak; pet şişeleri, oto lastikleri, kâğıt ve sebze artıkları, soba-kalorifer külleri, fabrika, soba ve kalorifer bacalarından çıkan dumanları, atıksu ve ambalaj atıklarını... gösterebiliriz. peki, çevre nedir ve çevre kirliliğinden ne anlamalıyız? çevre, insan veya başka bir canlının yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. hava, su, toprak &...

biolojik çevre kirliliği

ödevin özetibiyolojik cevre kirliliğien geniş anlamıyla çevre "ekosistemler" ya da "biyosfer" şeklinde açıklanabilir. daha açık olarak çevre, insanı ve diğer canlı varlıkları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etmenlerin tümüdür.insanları çevre kirliliği konusunda duyarlı hale getirebilmek için 1997 yılı çevre yılı olarak kutlandı.çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını, değişmesini ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesini çevre kirlenmesi olarak tanımlayabiliriz. artık hepimizin bildiği gibi çevreden, içindeki varlıklara göre en çok yararlanan bizleriz. çevreyi en çok kirleten yine bizl...

çevre kirliliği

<!-- /* font definitions */ @font-face {font-family:"trebuchet ms"; panose-1:2 11 6 3 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* style definitions */ p.msonormal, li.msonormal, div.msonormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} @page section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.section1 {page:section1;} --> çevre kirliliği <!-- /* font definitions */ @font-face {font-family:verdana; pan...

çevre kirliliği ve astım

çevre kirliliği ve astımçevresel faktörler, alerjenler ve çocukluk çağında geçirilen viral enfeksiyonların, astımı tırmanışa geçirdiği bilinmektedir.  astım bir halk sağlığı sorunudur. astımda nefes yolları çevresel değişikliklere karşı hassaslaşır, öksürük ve hırıltılı solunum ortaya çıkar.   "çevresel faktörler, alerjenler ve çocukluk çağında geçirilen viral enfeksiyonlar, astımı tırmanışa geçirir. astımda, nefes yollarında, mikrobik olmayan iltihaba bağlı şişme yaşanır. nefes yollarındaki kaslarda daralma nedeniyle nefes yolları tıkandığından, solunum zorlaşır. astım atağını, çevre kirliliğinin yanında, gribal enfeksiyon, alerjenler, sigara duman...

çevre kirliliği ve astım

   çevre kirliliği ve astımçevresel faktörler, alerjenler ve çocukluk çağında geçirilenviral enfeksiyonların, astımı tırmanışa geçirdiği bilinmektedir.astım bir halk sağlığı sorunudur. astımda nefes yolları çevresel değişikliklere karşı hassaslaşır, öksürük ve hırıltılı solunum ortaya çıkar. “çevresel faktörler, alerjenler ve çocukluk çağında geçirilen viral enfeksiyonlar, astımı tırmanışa geçirir. astımda, nefes yollarında, mikrobik olmayan iltihaba bağlı şişme yaşanır. nefes yollarındaki kaslarda daralma nedeniyle nefes yolları tıkandığından, solunum zorlaşır. astım atağını, çevre kirliliğinin yanında, gribal enfeksiyon, alerjenler...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !