× "

çevremizde geometri

" arama sonuçları
1.ünite-geometriye yolculuk-<b>çevremizde geometri</b>

1.ünite-geometriye yolculuk-çevremizde geometri

geometrik şekiller isimlendirilirken bir köşeden başlanarak sırayla diğer köşeler atlanmadan büyük harflerle isimlendirilir. bir teli eşit uzunlukta 4 parçaya ayıralım.bunları birbirine bantla köşelerde dik açı olacak şekilde yapıştıralım.meydana gelen 4 eşit kenarlı kapalı dik açılı şekle kare denir. 6 metre uzunluğundaki ipe sırasıyla 1m,2m,1m,2m aralıklarla düğüm atalım.bunun 4 köşesinden gerdirdiğimizde meydana gelen 4 kenarlı ama 2 kısa 2 uzun, açıları dik olan kapalı geometrik şekle dikdörtgen denir. 3 kenarı olan kapalı geometrik şekle üçgen denir. açılar isimlendirilirken köşelerindeki tek harfle isimlendirilir.veya köşedeki harf ortada kalacak...

ilk konu:geometri

çevremizde pek çok geometrik şekil vardır.birde bu şekiller isimlendirilir. örnek:                      yukarıdaki kareye (abcd karesi) diyoruz.     2.örnek:              yukarıdaki üçgen  (abc üçgeni ) olarak adlandırılır.  üü ...

ilk konu:geometri...

çevremizde bir çok geometrik cisim vardır.bunlar köşeli veya köşesiz olabilir.birde bu şekiller isimlendirilir.      örnek:    ,                                                                      şekilde gördüğünüz karenin adı :abcd karesidir.kenarlarını yazarken (ab kenarı),(bc kenarı),(cd kenarı) ve (dakenarı ) olarak yazılır. önem...

1.ünite-geometriye yolculuk-<b>çevremizde geometri</b>

1.ünite-geometriye yolculuk-çevremizde geometri

geometrik şekiller isimlendirilirken bir köşeden başlanarak sırayla diğer köşeler atlanmadan büyük harflerle isimlendirilir. bir teli eşit uzunlukta 4 parçaya ayıralım.bunları birbirine bantla köşelerde dik açı olacak şekilde yapıştıralım.meydana gelen 4 eşit kenarlı kapalı dik açılı şekle kare denir. 6 metre uzunluğundaki ipe sırasıyla 1m,2m,1m,2m aralıklarla düğüm atalım.bunun 4 köşesinden gerdirdiğimizde meydana gelen 4 kenarlı ama 2 kısa 2 uzun, açıları dik olan kapalı geometrik şekle dikdörtgen denir. 3 kenarı olan kapalı geometrik şekle üçgen denir. açılar isimlendirilirken köşelerindeki tek harfle isimlendirilir.veya köşedeki harf ortada kalacak şekilde sağda...

1.ünite-geometriye yolculuk-<b>çevremizde geometri</b>

1.ünite-geometriye yolculuk-çevremizde geometri

geometrik şekiller isimlendirilirken bir köşeden başlanarak sırayla diğer köşeler atlanmadan büyük harflerle isimlendirilir. bir teli eşit uzunlukta 4 parçaya ayıralım.bunları birbirine bantla köşelerde dik açı olacak şekilde yapıştıralım.meydana gelen 4 eşit kenarlı kapalı dik açılı şekle kare denir. 6 metre uzunluğundaki ipe sırasıyla 1m,2m,1m,2m aralıklarla düğüm atalım.bunun 4 köşesinden gerdirdiğimizde meydana gelen 4 kenarlı ama 2 kısa 2 uzun, açıları dik olan kapalı geometrik şekle dikdörtgen denir. 3 kenarı olan kapalı geometrik şekle üçgen denir. açılar isimlendirilirken köşelerindeki tek harfle isimlendirilir.veya köşedeki harf ortada kalacak şekilde sağda...

1.ünite-geometriye yolculuk-<b>çevremizde geometri</b>

1.ünite-geometriye yolculuk-çevremizde geometri

geometrik şekiller isimlendirilirken bir köşeden başlanarak sırayla diğer köşeler atlanmadan büyük harflerle isimlendirilir. bir teli eşit uzunlukta 4 parçaya ayıralım.bunları birbirine bantla köşelerde dik açı olacak şekilde yapıştıralım.meydana gelen 4 eşit kenarlı kapalı dik açılı şekle kare denir. 6 metre uzunluğundaki ipe sırasıyla 1m,2m,1m,2m aralıklarla düğüm atalım.bunun 4 köşesinden gerdirdiğimizde meydana gelen 4 kenarlı ama 2 kısa 2 uzun, açıları dik olan kapalı geometrik şekle dikdörtgen denir. 3 kenarı olan kapalı geometrik şekle üçgen denir. açılar isimlendirilirken köşelerindeki tek harfle isimlendirilir.veya köşedeki harf ortada kalacak şekilde sağda...

1.ünite-geometriye yolculuk-<b>çevremizde geometri</b>

1.ünite-geometriye yolculuk-çevremizde geometri

geometrik şekiller isimlendirilirken bir köşeden başlanarak sırayla diğer köşeler atlanmadan büyük harflerle isimlendirilir. bir teli eşit uzunlukta 4 parçaya ayıralım.bunları birbirine bantla köşelerde dik açı olacak şekilde yapıştıralım.meydana gelen 4 eşit kenarlı kapalı dik açılı şekle kare denir. 6 metre uzunluğundaki ipe sırasıyla 1m,2m,1m,2m aralıklarla düğüm atalım.bunun 4 köşesinden gerdirdiğimizde meydana gelen 4 kenarlı ama 2 kısa 2 uzun, açıları dik olan kapalı geometrik şekle dikdörtgen denir. 3 kenarı olan kapalı geometrik şekle üçgen denir. açılar isimlendirilirken köşelerindeki tek harfle isimlendirilir.veya köşedeki harf ortada kalacak şekilde sağda...

1.ünite-geometriye yolculuk-<b>çevremizde geometri</b>

1.ünite-geometriye yolculuk-çevremizde geometri

geometrik şekiller isimlendirilirken bir köşeden başlanarak sırayla diğer köşeler atlanmadan büyük harflerle isimlendirilir. bir teli eşit uzunlukta 4 parçaya ayıralım.bunları birbirine bantla köşelerde dik açı olacak şekilde yapıştıralım.meydana gelen 4 eşit kenarlı kapalı dik açılı şekle kare denir. 6 metre uzunluğundaki ipe sırasıyla 1m,2m,1m,2m aralıklarla düğüm atalım.bunun 4 köşesinden gerdirdiğimizde meydana gelen 4 kenarlı ama 2 kısa 2 uzun, açıları dik olan kapalı geometrik şekle dikdörtgen denir. 3 kenarı olan kapalı geometrik şekle üçgen denir. açılar isimlendirilirken köşelerindeki tek harfle isimlendirilir.veya köşedeki harf ortada kalacak şekilde sağda...

1.ünite-geometriye yolculuk-<b>çevremizde geometri</b>

1.ünite-geometriye yolculuk-çevremizde geometri

geometrik şekiller isimlendirilirken bir köşeden başlanarak sırayla diğer köşeler atlanmadan büyük harflerle isimlendirilir. bir teli eşit uzunlukta 4 parçaya ayıralım.bunları birbirine bantla köşelerde dik açı olacak şekilde yapıştıralım.meydana gelen 4 eşit kenarlı kapalı dik açılı şekle kare denir. 6 metre uzunluğundaki ipe sırasıyla 1m,2m,1m,2m aralıklarla düğüm atalım.bunun 4 köşesinden gerdirdiğimizde meydana gelen 4 kenarlı ama 2 kısa 2 uzun, açıları dik olan kapalı geometrik şekle dikdörtgen denir. 3 kenarı olan kapalı geometrik şekle üçgen denir. açılar isimlendirilirken köşelerindeki tek harfle isimlendirilir.veya köşedeki harf ortada kalacak şekilde sağda...

1.ünite-geometriye yolculuk-<b>çevremizde geometri</b>

1.ünite-geometriye yolculuk-çevremizde geometri

geometrik şekiller isimlendirilirken bir köşeden başlanarak sırayla diğer köşeler atlanmadan büyük harflerle isimlendirilir. bir teli eşit uzunlukta 4 parçaya ayıralım.bunları birbirine bantla köşelerde dik açı olacak şekilde yapıştıralım.meydana gelen 4 eşit kenarlı kapalı dik açılı şekle kare denir. 6 metre uzunluğundaki ipe sırasıyla 1m,2m,1m,2m aralıklarla düğüm atalım.bunun 4 köşesinden gerdirdiğimizde meydana gelen 4 kenarlı ama 2 kısa 2 uzun, açıları dik olan kapalı geometrik şekle dikdörtgen denir. 3 kenarı olan kapalı geometrik şekle üçgen denir. açılar isimlendirilirken köşelerindeki tek harfle isimlendirilir.veya köşedeki harf ortada kalacak şekilde sağda...

1.tema geometriye yolculuk-çevremizde geometri

  dikdörtgen karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir. kare bütün kenarları ve açıları (90'ar derece) birbirine eşit olan dörtgendir. matematiğin en temel geometrik şekilleri arasındadır.  özellikleri  1) dört köşesininde uzunluğu birbirlerine eşittir 2) karşılıklı kenarları birbirine dogrusaldir 3) dört açısı da 90 derecedir 4) dört adet köşegeni vardır. bu köşegenler aynı zamanda açıortaylardır ve uzunlukları birbirlerine eşittir. üçgen üçgen, doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru pa...

1.tema geometriye yolculuk-<b>çevremizde geometri</b>

1.tema geometriye yolculuk-çevremizde geometri

dikdörtgen karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir. kare bütün kenarları ve açıları (90'ar derece) birbirine eşit olan dörtgendir. matematiğin en temel geometrik şekilleri arasındadır. özellikleri 1) dört köşesininde uzunluğu birbirlerine eşittir 2) karşılıklı kenarları birbirine dogrusaldir 3) dört açısı da 90 derecedir 4) dört adet köşegeni vardır. bu köşegenler aynı zamanda açıortaylardır ve uzunlukları birbirlerine eşittir. üçgen üçgen, doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimidir.düzlem ge...

geometri ile öğrenme tekniği

6.2. geometri öğrenme alanı ve etkinlik örnekleri geometri soyut kavramlar ve ilişkiler üzerine inşa edildiği için ilköğretimin birinci kademesinde dikkatle verilmesi gereken bir alandır. birinci kademe öğrencileri somut ve sonlu nesneleri, kavramları, ilişkileri anlayabileceğinden geometri konuları mümkün olduğunca çocuğun yaşadığı, görebileceği yakın çevreden ve algılayabileceği düzeyde ele alınmalıdır. geometrik cisimler ve şekiller, bunların özellikleri, birbirleriyle ilişkileri geometrinin konusudur. ilköğretimin ilk yıllarında, geometrik cisimleri ve şekilleri tanıma, adlandırma, inşa etme, çizme, karşılaştırma ve belli özelliklere göre gruplandırma etkinlikleri öne ç...

matematiğin diğer bilimler ilişkisi ve farkları

matematiğin öteki bilimlerle ilgisi ve öteki bilimlerden farklarımatematik öteki müsbet bilimlerin gelişmesini sağlar. matematiğin öteki bilimlerle olan başka bir ilginç özelliği de; öteki bilimlerin de matematiğin bugünkü ileri seviyeye gelmesinde katkısı olmuştur. örneğin: 17. yüzyıl başlarında, gökcisimleri yörünge hesapları sırasında, mevcut matematik bilgiler, astronomlar için yeterli olmamıştır. netice itibariyle de, astronomların zorlamaları sonucu, matematikçiler tarafından, diferansiyel denklem kavramları ortaya konmuştur.fen bilimlerinden olan; fizik, kimya ve astronominin varlığı düşünüldüğünde, bu bilimlerde temel özellik, gözlem ve deneye dayalı, aynı zamanda da ölçülebilir olmasıdır. halbuki matematik, soyut bir bilim olmakta ve temel konusu da sayılar ve çevremizd...

matematiğin diğer bilimlerle ilgisi ve öteki bilimlerden farklar

matematik öteki müsbet bilimlerin gelişmesini sağlar. matematiğin öteki bilimlerle olan başka bir ilginç özelliği de; öteki bilimlerin de matematiğin bugünkü ileri seviyeye gelmesinde katkısı olmuştur. örneğin: 17. yüzyıl başlarında, gökcisimleri yörünge hesapları sırasında, mevcut matematik bilgiler, astronomlar için yeterli olmamıştır. netice itibariyle de, astronomların zorlamaları sonucu, matematikçiler tarafından, diferansiyel denklem kavramları ortaya konmuştur.fen bilimlerinden olan; fizik, kimya ve astronominin varlığı düşünüldüğünde, bu bilimlerde temel özellik, gözlem ve deneye dayalı, aynı zamanda da ölçülebilir olmasıdır. halbuki matematik, soyut bir bilim olmakta ve temel konusu da sayılar ve çevremizde gördüğümüz şekillerdir. matematiğin öteki bilimlerden farklarını...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !