× "

çiçekli bitkiler

" arama sonuçları

çiçekli bitkiler

  bitkiler de tüm canlılar gibi beslenir gelişir ve ürerler. çiçekli bitkilerin üreme organları çiçektir.çiçekli bitkilerde üreme eşeyli olarak gerçekleşir. tohum ilerde gelişecek olan bitkinin küçük bir taslağını yani embriyonu taşır. çiçekli bitkilere aynı zamanda tohumlu bitkiler de denir. çiçekli bitkilerin özellikleri 1 – üreme organı olan çiçek vardır. 2 – kök gövde ve yaprakları vardır. 3 – gövde ve yapraklarında iletim boruları vardır. 4 – eşeyli üreme ile çoğalırlar. çiçekler ...

çiçekli bitkiler, çiçekli bitkilerin özellikleri, çeşitleri

çiçekli bitkiler, çiçekli bitkilerin özellikleri, çeşitleri (fen ve teknoloji dersi konu anlatım)   bitkiler de tüm canlılar gibi beslenir, gelişir ve ürerler. çiçekli bitkilerin üreme organları çiçektir. çiçekli bitkilerde üreme eşeyli olarak gerçekleşir. tohum ilerde gelişecek olan bitkinin küçük bir taslağını yani embriyonu taşır. çiçekli bitkilere aynı zamanda tohumlu bitkiler de denir.     tohumlarına göre iki gruba ayrılır. 1)     açık tohumlular 2)     kapalı tohumlular   1. açık tohumlular   açık tohumlulara...

çiçekli bitkiler

1.çiçekli bitkiler bazı bitkiler neden çiçek açarlar?kendi açımızdan baktığımızda bu soruya güzel görünmek,güzel kokmak cevabı verilebilir.ancak bu nedenler gerçek cevap değildir.çiçek bitkinin üreme organıdır.bitkiler çoğalmak için çiçek açarlar. çiçekli bitkilerde diğer canlılarda olduğu gibi,çeşitli görevleri yapmak için değişik organlar vardır.bu organlar kök,gövde,yaprak ve çiçektir. besin kaynaklarımızdan önemli bir kısmını oluşturan sebze ve meyveler çiçekli bitkilerdendir.örneğin;elma,armut,portakal,vişne,k iraz,şeftali,kayısı,erik gibi meyveler;lahana,fasulye,ıspanak,pıra...

çiçekli bitkiler, çiçekli bitkilerin özellikleri, çeşitleri

ana sayfa >>> eğitim öğretim >>> fen ve teknoloji konu anlatımı >>> bulundugun sayfa bitkiler de tüm canlılar gibi beslenir, gelişir ve ürerler. çiçekli bitkilerin üreme organları çiçektir. çiçekli bitkilerde üreme eşeyli olarak gerçekleşir. tohum ilerde gelişecek olan bitkinin küçük bir taslağını yani embriyonu taşır. çiçekli bitkilere aynı zamanda tohumlu bitkiler de denir tablo-1: çiçekli bitkiler ile çiçeksiz bitkiler arasındaki farklar   tohumlarına göre iki gruba ayrılır. 1)     açık tohumlular 2)     kapalı tohumlular   1. ...

çiçekli bitkiler

üzerinde yaşadığımız dünyamızda on milyon civarında canlı türü yaşamaktadır.kara ve su olmak üzere iki temel yaşam ortamında hayatlarını sürdüren bu canlıların her bir türüne bağlı onlarca çeşidi görülebilmektedir.bu kadar canlıyı tek tek incelemek imkansızdır.o halde bunları benzer gruplar şeklinde sınıflandırmamız gerekir. biyologlar doğadaki canlıları önce ana gruplara,daha sonra yan gruplara ayırmışlardır.bitkiler ve hayvanlar ana gruplardan ikisini oluşturmaktadır.sizler bu bölümünde bitkilerin yaşamlarını,türlerini,doğaya faydalarını görecek,kısaca iç içe yaşadığımız bu canlılar hakkında genel bilgiler edineceksiniz. 1.çiçekli bitkiler bazı bitkiler...

çiçekli bitkiler, çiçekli bitkilerin özellikleri, çeşitleri

çiçekli bitkiler, çiçekli bitkilerin özellikleri, çeşitleri (fen ve teknoloji dersi konu anlatım)   bitkiler de tüm canlılar gibi beslenir, gelişir ve ürerler. çiçekli bitkilerin üreme organları çiçektir. çiçekli bitkilerde üreme eşeyli olarak gerçekleşir. tohum ilerde gelişecek olan bitkinin küçük bir taslağını yani embriyonu taşır. çiçekli bitkilere aynı zamanda tohumlu bitkiler de denir.     tablo-1: çiçekli bitkiler ile çiçeksiz bitkiler arasındaki farklar   tohumlarına göre iki gruba ayrılır. 1)     açık tohumlular 2)     kapalı tohumlular ...

çiçekli bitkiler

evrim, zaman içinde, birdenbire olmayan sürekli, niteliğe ve niceliğe bağlı gelişme süreci. canlı türlerin aynı kökenden geldiklerini ve uzun süreçler içinde değiştiklerini savunan kuram. evrenin evriminden söz edildiğinde ilkel nebulalardan yıldızların, gezegenlerin ve uyduların; proton, elektron, nötron gibi atom parçacıklarından da kompleks kimyasal moleküllerin ve daha büyük nice maddelerin oluşumu anlaşılır. üzerinde canlıların evrimleştiği dünyamızın yaşı da artık günümüzde oldukça kesin yöntemlerle saptanabilmektedir. en tutarlı yöntem radyoaktif saat yöntemidir. bu yöntemle dünyanın yaşı 4.5 – 5 milyar yıl olarak saptanmıştır. aynı yöntem...

çiçekli bitkiler

çiçekli bitkiler bitkiler de tüm canlılar gibi beslenir, gelişir ve ürerler. çiçekli bitkilerin üreme organları çiçektir. çiçekli bitkilerde üreme eşeyli olarak gerçekleşir. tohum ilerde gelişecek olan bitkinin küçük bir taslağını yani embriyonu taşır. çiçekli bitkilere aynı zamanda tohumlu bitkiler de denir. çiçekli bitkilerin özellikleri 1 – üreme organı olan çiçek vardır. 2 – kök, gövde ve yaprakları vardır. 3 – gövde ve yapraklarında iletim boruları vardır. 4 – eşeyli üreme ile çoğalırlar. çiçekler tohumlarına göre iki gruba ayrılır. 1) açık tohumlular 2) kapal...

çiçekli bitkiler

ödevin özetiçiçekli bitkilereşeyli üremelerini çiçeklerde oluşan tohumlarla yaparlar. gerçek kök, gövde ve yaprakları vardır. iletim demetleri gelişmiştir. birçok türü vejetatif yolla eşeysiz olarak da ürerler (gül, çiçek, patates gibi...). tohumlu bitkiler 2 alt bölüme ayrılır: 1- açık tohumlular (kozalaklı bitkiler) : her zaman yeşil kalan, çoğu iğne yapraklı, ağaç ve çalılardan meydana gelen, çok yıllık bitkilerdir. otsu formu yoktur. tohum taslakları ovaryum tarafından örtülmemiştir. erkek ve dişi organ genellikle farklı çiçeklerde bulunur. çoğunda besi doku (endosperm) döllenme olmadan gelişir. bunun i&cce...

çiçekli bitkiler

ödevin özetiçiçekli bitkilerçiçek bitkilerin üreme organıdır. çiçekler dört ana kısımdan oluşur. bunlar:1-çanak yaprak 2-taç yaprak3-erkek organ 4-dişi organ çanak yaprak: çiçeği en dıştan kuşatan, genellikle yeşil renkli yapraklardır. görünüş, şekil ve renk bakımından diğer yapraklardan farkları yoktur. çanak yapraklar, çiçek henüz tomurcuk iken, çiçeği çevrenin olumsuz şartlardan korur.taç yaprak: taç yapraklar çeşitli göz alıcı renklere sahiptir.birçok taç yaprak, güzel kokulu, nektar denilen bir sıvı üretir.görevleri erkek ve dişi organları korumak, güzel koku ve gö...

çiçekli bitkiler ...

üzerinde yaşadığımız dünyamızda on milyon civarında canlı türü yaşamaktadır.kara ve su olmak üzere iki temel yaşam ortamında hayatlarını sürdüren bu canlıların her bir türüne bağlı onlarca çeşidi görülebilmektedir.bu kadar canlıyı tek tek incelemek imkansızdır.o halde bunları benzer gruplar şeklinde sınıflandırmamız gerekir.biyologlar doğadaki canlıları önce ana gruplara,daha sonra yan gruplara ayırmışlardır.bitkiler ve hayvanlar ana gruplardan ikisini oluşturmaktadır.sizler bu bölümünde bitkilerin yaşamlarını,türlerini,doğaya faydalarını görecek,kısaca iç içe yaşadığımız bu canlılar hakkında genel bilgiler edineceksiniz.1.çiçekli bitkilerbazı bitkiler neden çi&cce...

çiçekli bitkiler çiçekli bitkileri inceleyelim

üzerinde yaşadığımız dünyamızda on milyon civarında canlı türü yaşamaktadır.kara ve su olmak üzere iki temel yaşam ortamında hayatlarını sürdüren bu canlıların her bir türüne bağlı onlarca çeşidi görülebilmektedir.bu kadar canlıyı tek tek incelemek imkansızdır.o halde bunları benzer gruplar şeklinde sınıflandırmamız gerekir.biyologlar doğadaki canlıları önce ana gruplara,daha sonra yan gruplara ayırmışlardır.bitkiler ve hayvanlar ana gruplardan ikisini oluşturmaktadır.sizler bu bölümünde bitkilerin yaşamlarını,türlerini,doğaya faydalarını görecek,kısaca iç içe yaşadığımız bu canlılar hakkında genel bilgiler edineceksiniz.1.çiçekli bitkilerbazı bitkiler neden çi&cce...

çiçekli bitkiler

                 çiçekli bitkiler     gelişmiş yapılı bitkinin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesinin sağlayan kök,gövde ve yapraklara vejetatif organlar denir.     çiçekli bitkiler dört temel kısımdan oluşur.toprak üzerinde olan bölüme gövde,yaprak ve çiçek;toprak altında olan bölüme ise kök adı verilir.                    kök     bitkinin toprak altındaki bölümüne kök adı verilir.görevleri;          * topraktan su ve mineralleri almak,          * bitkiyi toprağa bağlama...

çiçekli bitkiler,çiçek ve yapısı

bitkiler de tüm canlılar gibi beslenir, gelişir ve ürerler. çiçekli bitkilerin üreme organları çiçektir. çiçekli bitkilerde üreme eşeyli olarak gerçekleşir. tohum ilerde gelişecek olan bitkinin küçük bir taslağını yani embriyonu taşır. çiçekli bitkilere aynı zamanda tohumlu bitkiler de denir. çiçekli bitkiler çiçeksiz bitkiler 1 – üreme organı olan çiçek vardır. 1 – çiçekleri yoktur. 2 – kök, gövde ve yaprakları vardır. 2 – kök, gövde ve yaprakları yoktur veya iyi gelişmemiştir. 3 – gövde ve yapraklarında iletim boruları vardır. 3 – eğrelti otu hariç iletim boruları yoktur. 4 – eşeyli üreme ile çoğalırlar. 4 – eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalırlar. tablo-1: çiçekli bitkiler ile çiçeksiz bitkiler a...

çiçekli bitkiler

çiçekli bitkiler                 bitkiler de tüm canlılar gibi beslenir, gelişir ve ürerler. çiçekli bitkilerin üreme organları çiçektir. çiçekli bitkilerde üreme eşeyli olarak gerçekleşir. tohum ilerde gelişecek olan bitkinin küçük bir taslağını yani embriyonu taşır. çiçekli bitkilere aynı zamanda tohumlu bitkiler de denir. çiçekli bitkiler çiçeksiz bitkiler 1 – üreme organı olan çiçek vardır. 1 – çiçekleri yoktur. 2 – kök, gövde ve yaprakları vardır. 2 – kök, gövde ve yaprakları yoktur veya iyi gelişmemiştir. 3 – gövde ve yapraklarında iletim boruları vardır. 3 – eğrelti otu hariç iletim boruları yoktur. 4 – eşeyli üreme ile çoğalır...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !