× "

çin uygarlığı

" arama sonuçları

çin uygarlığı

çin uygarlığı m.ö. 3000 yıllarında orta asya ' dan doğuya gidenlerce kuzey çin ' in sarı ırmak bölümünde yaratılmıştır . çin ' in tarihi ise m.ö. 11. yy. a kadar gitmektedir . çin ' i kuran orta asyalılardır . halk , asiller ve köylüler olarak ikiye ayrılmaktaydı . çin ' i yönetenler sıra ile hüküm sürmüş sülalelerdir . dini inanışını konfiçyüs prensiplerinden almıştır . daha sonradan çinliler buda dinine geçmişlerdir . kağıtçılık , ipekçilik ve porselencilikte ileri gitmişlerdir . ...

*** çin uygarlığı***

çin, coğrafi bakımdan asya’nın en doğusunda yer alır. çin’de büyük bir uygarlık kurulmuştur. çin uygarlığı çin yerlileri ile hint ve orta asya göçmenleri tarafından oluşturulmuştur. m.ö 2400 yıllarından itibaren çin devletleri’nin varlıkları gözlenmektedir. ilk yazılı belgeler ise ancak m.ö 1500′lü yıllara kadar gidebilmektedir. - çinliler türk akınlarına karşı m.ö 214′de yapımına başlanan 2400 km uzunluğundaki çin seddi’ni yapmışlardır. - ilkçağ’da çin’de feodal bir yönetim tarzı vardı ve “güneşin oğlu” olarak adlandırılan kral feodallerin en büyüğü olarak yönetimi elinde bulundururdu. - barut, pusula, baskı tekniği, ipekten kağıt yapımı, porselen ve mürekkep ilkçağ’da çin’de geliştirilip kullanılmıştır. -... ...kaynak : tam-ders.blogcu.com...

çin uygarlığı

çin uygarlığı çin, coğrafi bakımdan asya’nın en doğusunda yer alır. çin’de büyük bir uygarlık kurulmuştur. çin uygarlığı çin yerlileri ile hint ve orta asya göçmenleri tarafından oluşturulmuştur. m.ö 2400 yıllarından itibaren çin devletleri’nin varlıkları gözlenmektedir. ilk yazılı belgeler ise ancak m.ö 1500′lü yıllara kadar gidebilmektedir.  - çinliler türk akınlarına karşı m.ö 214′de yapımına başlanan 2400 km uzunluğundaki çin seddi’ni yapmışlardır.  - ilkçağ’da çin’de feodal bir yönetim tarzı vardı ve “güneşin oğlu” olarak adlandırılan kral feodallerin en büy&uum...

çin tarihi

çin uygarlığı sarı nehrin oluşturduğu büyük balçık ovasında doğdu. çinli çiftçileri erken çağlarda batı yaylasına çeken bu bereketli topraklardı. ancak iklimin giderek kuraklaşması, köylülerin bu topraklara yerleşmesini sınırladı. ekili toprakların b.'sında kalan dağlar ve havzalar göçebelerin uğrak yeriydi; bunların sürekli gidip gelmeleri yerleşik halk için sık sık tehlike doğuruyordu. buna karşılık, g.'e doğru, topraklar tarıma daha elverişli ve verimli, arazinin dağlık ve engebeli olmasına rağmen, iklim daha sıcak ve nemlidir. çinling dağlarının d.'sunda ovalar yangzi deltasına kadar kesintisiz uzanır, sonra geniş vadiler şi ciang'ın tropik altı havzasına açılır...

çin uygarlığı

  çin, coğrafi bakımdan asya’nın en doğusunda yer alır. çin’de büyük bir uygarlık kurulmuştur. çin uygarlığı çin yerlileri ile hint ve orta asya göçmenleri tarafından oluşturulmuştur. m.ö 2400 yıllarından itibaren çin devletleri’nin varlıkları gözlenmektedir. ilk yazılı belgeler ise ancak m.ö 1500′lü yıllara kadar gidebilmektedir.    - çinliler türk akınlarına karşı m.ö 214′de yapımına başlanan 2400 km uzunluğundaki çin seddi’ni yapmışlardır.    - ilkçağ’da çin’de feodal bir yönetim tarzı vardı ve “güneşin oğlu” olarak adlandırılan kral feodallerin en büyüğü olarak yönetimi elinde bulundururdu.    - barut, pusula, baskı tekniği, ipekten kağıt yapımı, porselen ve mürekkep ilkçağ’da çin’de geliştirilip kullanılmıştır.    - çin alfabesi’...

çin uyğarlığı

          çin uygarlığı                                                              çin dünyanın en uzun tarihine sahip devletlerindendir.çin'de ilk uygarlık çov(chou) hanedanı tarafından kurulmuştur. temelinde türk, moğol, tunguz ve tibetlilerin  etkisi vardır. araba, tunç ve çömlek yapımını türklerden öğrenmişler, türk askerlik sisteminden etkilenmişlerdir. maden az olduğu için porselen sanatı oldukça ilerlemiştir. ipek ve ipek...

çin uygarlığı ve çin uygarlığının özellikleri

sarı ve gökırmak çevresinde kuruldu.çevredeki; türk, moğol, tunguz, tibet kavimlerinin etkisinde kaldılar.çou hanedanı tarafından kuzey cin'deki şehir devletleri merkez haline geldi.lao tse (lav dzi) bu dönemde yetişti.konfiçyus ahlak ve siyasetle ilgili felsefe sistemini geliştirdi. çin birliğini savunduğundan zamanla çin'in milli dini haline geldi.lao tse taoculuk felsefesini kurdu.buda dinin etkisiyle zamanla büyücülük ve sihirbazlığa dönüştü.porselen yapımı, ipekli dokumacılıkta ileri gittiler.çin uygarlığı teknik buluşlarıyla tanınan bir  uygarlıktır. kağıdı bularak dünya kültür tarihine önemli bir hizmet gerçekleştirdiler.barut ve pusulayı buldular, k&uum...

çin uygarlığı ve çin uygarlığının özellikleri

çin uygarlığı ve çin uygarlığının özelliklerifeodal beylikler halinde yönetilmiştir. kâğıdı keşfettiler matbaayı kullandılar, ipekböceğinden ipek ürettiler. pusula ve barutu buldular....

çin uygarlığı ve özellikleri

 çin uygarlığı ve çin uygarlığının özelliklerifeodal beylikler halinde yönetilmiştir. kâğıdı keşfettiler matbaayı kullandılar, ipekböceğinden ipek ürettiler. pusula ve barutu buldular....

çin uygarlığı ve çin uygarlığının özellikleri tarih dersi konu a

feodal beylikler halinde yönetilmiştir. kâğıdı keşfettiler matbaayı kullandılar, ipekböceğinden ipek ürettiler. pusula ve barutu buldular.kaynak:bilgiyelpazesi.blogcu.com...

çin uygarlığı ve çin uygarlığının özellikleri

feodal beylikler halinde yönetilmiştir. kâğıdı keşfettiler matbaayı kullandılar, ipekböceğinden ipek ürettiler. pusula ve barutu buldular.kaynak:bilgiyelpazesi.com...

çin uygarlığı ve çin uygarlığının özellikleri

çin uygarlığı ve çin uygarlığının özelliklerifeodal beylikler halinde yönetilmiştir. kâğıdı keşfettiler matbaayı kullandılar, ipekböceğinden ipek ürettiler. pusula ve barutu buldular....

çin uygarlığı - çin'de bilim - bilim tarihi - çin'de tıp

çin'de bilim çin uygarlığında bilimsel faaliyetin başlangıcı m.ö. 2500'lere kadar götürülebilir. zaman zaman sınırları hindiçini de içine alan, zaman zaman ise sadece sarı ırmak civarında ufak bir devlet şeklinde görülen çin, ilk insan kalıntılarının (sinantropus pekinensis) bulunduğu yerlerden biridir. çin uygarlığı, genellikle, kapalı bir uygarlık olarak nitelendirilmiştir. ancak türklerle ve hintlilerle yakın ilişki içinde oldukları bilinmektedir. bu etkileşim sonucunda türklerin kullandıkları on iki hayvanlı türk takvimi'ni benimsemişlerdir. hint uygarlığından ise, özellikle matematik konusunda etkilendikleri bilinmektedir. on ikinci yüzyıldan itibaren yapılan seyahatler sonucunda, matbaa ve barut gibi teknik buluşlar, avrupa'ya çin'den götürülmüştür....

eski çağda bilim - eski uygarlıklarda bilim ve matematik - çin h

a. çin'de bilim çin uygarlığında bilimsel faaliyetin başlangıcı m.ö. 2500'lere kadar götürülebilir. zaman zaman sınırları hindiçini de içine alan, zaman zaman ise sadece sarı ırmak civarında ufak bir devlet şeklinde görülen çin, ilk insan kalıntılarının (sinantropus pekinensis) bulunduğu yerlerden biridir. çin uygarlığı, genellikle, kapalı bir uygarlık olarak nitelendirilmiştir. ancak türklerle ve hintlilerle yakın ilişki içinde oldukları bilinmektedir. bu etkileşim sonucunda türklerin kullandıkları on iki hayvanlı türk takvimi'ni benimsemişlerdir. hint uygarlığından ise, özellikle matematik konusunda etkilendikleri bilinmektedir. on ikinci yüzyıldan itibaren yapılan seyahatler sonucunda, matbaa ve barut gibi teknik buluşlar, avrupa'ya çin'den götürülmüştür....

çin uygarlığının doğuşu ( ilk ipek böceğini evcilleştirenler )

  ( m.ö 2205-1122 yılları )       çin'de uygarlığın ilk izleri huang hu ırmağı kıyılarında inşa edilmiş bir kaç taş devri köyünün kalıntılarıdır.burada yaşamış ilkel insanlar hakkında pek az bilgi vardır.     çin'deki  ilk büyük hükümdar sülalesi m.ö 23'üncü yüzyılda efsanevi imparator yu tarafından kurulmuş olan hsai sülalesi'dir.eski mısır'daki firavunlar gibi yu ve öteki hükümdarlar da kutsal olarak kabul edilir ve "cennetin oğulları"diye anılırdı..     hsai sülalesi'nin yerini,tunç çağı kralı t'ang'ın kurduğu şang sülalesi almıştır.t'ang bir ordu kurarak zalim hsai krallarının sonuncusunu devirmiş ve bütün çin'in yöneticisi olan ilk hükümdar olmuştur.t'ang sülalesi m.ö 1500 y...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !