× "

çocuk hakları ile ilgili açıklama

" arama sonuçları

okul gezileri ile ilgili açıklama ve gerekli belgeler

okul gezileri ile ilgili açıklama ve gerekli belgeler gündem maddeleri:1açılış konuşması.2.2008- 2009 eğitim öğretim yılının genel bir değerlendirilmesi.3.1739 sayılı türk milli eğitim temel kanununun okunup, incelenmesi.4.yıllık iş günü takviminin hazırlanması.5.yıllık çalışma programının hazırlanması.6.ilköğretim programının ana sınıfı dersleriyle ilgili amaç ve davranışlarının incelenmesi.7.“atatürkçülük” ile ilgili konuların incelenerek yıllık planlarda yer verilmesi8. yıllık planlar ve günlük planlarla ilgili esaslar.9.kurum yönetmeliğinin okunması.10.ders araç ve gereçlerinin özenle kullanılmasının sağlanması.11.öğretim yöntemlerinin tespiti.12.derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tespiti..13.öğrenci başarılarını artırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi.14.belirli gün ve ha...

çocuk hakları sözleşmesi

bu sözleşmeye taraf devletler: birleşmiş milletler andlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, do uştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek, birleşmiş milletler halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin, insan olarak taşıdığı haysiyet ve değere olan kesin inançlarını birleşmiş milletler andlaşmasında bir kez daha doğrulamış olduklarını ve daha geniş bir özgürlük ortamında tòplumsal ilerleme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlama yolundaki kararlılıklarını hatırda tutarak, birleşmiş milletlerin, ınsan hakları evrensel bildirisinde ve uluslararası ınsan hakları sözleşmelerinde herkesin, bu metinlerde yera...

çocuk hakları

çocuk haklarının tarihçesi çocuk hakları ile ilgili gelişmeler 1800'lü yılların başlarında yetiştirme yurtlarındaki uygulamalarla başlamıştır. 20. yy'nin başlarından itibaren çocuk haklarının yetişkin haklarından farklı olarak algılanması gerektiği düşüncesi yaygınlaşmaya başlamıştır. bu düşünceyle hazırlanan çocuk hakları bildirgesi 1924 yılında birleşmiş milletler (league of nations) tarafından kabul edilmiştir. daha sonra 1959 ve 1989 yıllarında olmak üzere iki kez yenilenmiştir. birleşmiş milletler sürekli yaptığı çalışmalarla çocuk haklarını temel ilkeler ve standart kurallara bağlamaya çalışmaktadır. birleşmiş milletlerin çocuk hakları sözleşmesinin kökeni çocukları ko...

çocuk hakları sözleşmesi

madde 1bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.madde 21. taraf devletler, bu sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, anne babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler.2. taraf devletler, çocuğun anne-babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumları, faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya inan&cced...

çocuk hakları

birleşmiş milletler genel kurulu tarafından 20 kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir. bu sözleşmenin ülkemizdeki uygulamalarının izlenmesi ve koordinasyonundan shçek genel müdürlüğü sorumludur. önsöz bu sözleşmeye taraf devletler: birleşmiş milletler andlaşmasında ilan edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek, birleşmiş milletler halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin, insan olarak taşıdığı haysiyet ve değere olan kesin inançlarını birleşmiş milletler andlaşmasında bir kez daha ...

dünya çocuk günü ve çocuk hakları bildirisi

dünya çocuk günü - çocuk hakları bildirisigelecek çocuklarındır. çocuklar ne kadar iyi eğitilir, ne kadar sağlıklı kılınırlarsa, toplumumuz gelecekte o kadar güçlü olur. onun için çocuklarımızın eğitimine, bedensel, ruhsal ve toplumsal bakımdan sağlıklı olmalarına önem veriyoruz.birleşmiş milletler örgütü, 1959 yılında 10 ülkeyi içeren çocuk haklara bildirisini yayınladı. bu ilkeler özetle şöyledir:her çocuk, hiçbir ayrıcalık gözetilmeksizin bu bildirideki haklardan yararlanmalıdır. çocuk, özel bir korunmadan yararlanmalıdır. ona, düzgün, onurlu ve sağlıklı gelişim olanakları yasalar ve diğer araçlarla sağlanmalıdır. &cce...

dünya çocuk hakları açıklaması

ekim ayının ilk pazartesi günü dünya çocuk günü' dür. çocukların iyi yetiştirilmesi ulusların ortak sorunudur. bu ortak sorun için ilk çalışmalar 1923 yılında başladı. isviçre'nin cenevre kentinde toplanan kırk ülkenin delegeleri uluslararası çocukları koruma birliği‘ni kurdular. uluslararası bu kuruluş, birleşmiş milletler örgütü' nün kurulmasını izleyen yılda unıcef' e dönüştü. unıcef, "birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu"nun kısaltılmış adıdır. birleşmiş milletler örgütü 1954 yılında oybirliği ile ekim ayının ilk pazartesi gününü dünya çocuk günü olarak kabul etti.dünya çocuk günü evre...

çocuk hakları ile ilgili açıklama

bugün küçüğüz. ama yarın büyüyeceğiz. okuyup ailemize. milletimize ve devletimize faydalı insanlar olacağız. subay, doktor, avukat, öğretmen, hakim, mühendis, memur, tüccar olup, yurdumuza hizmet edeceğiz.henüz küçük olduğumuz için, her ihtiyacımızı annemiz ve babamız karşılar. babamız dışarıdaki ihtiyaçlarımızı karşılar. annemiz bize bakar, yiyecekleri pişirir, giyeceklerimizi diker ve onarır. annesiz ve babasız çocuklara "çocuk esirgeme kurumu" bakar.bir ülkenin geleceği için, çocuk çok önemlidir. gelecekte büyüyecek olan bu çocuk, vatanına hizmet edecektir. ailesine yardımda bulunacaktır. bunun için, çocukların sağlıklı b&uum...

çocuk haklarının tarihçesi,çocuk hakları sözleşmesi,dünya çocuk

çocuk haklarının tarihçesiçocuk hakları ile ilgili gelişmeler 1800'lü yılların başlarında yetiştirme yurtlarındaki uygulamalarla başlamıştır. 20. yy'nin başlarından itibaren çocuk haklarının yetişkin haklarından farklı olarak algılanması gerektiği düşüncesi yaygınlaşmaya başlamıştır.bu düşünceyle hazırlanan çocuk hakları bildirgesi 1924 yılında birleşmiş milletler (league of nations) tarafından kabul edilmiştir. daha sonra 1959 ve 1989 yıllarında olmak üzere iki kez yenilenmiştir. birleşmiş milletler sürekli yaptığı çalışmalarla çocuk haklarını temel ilkeler ve standart kurallara bağlamaya çalışmaktadır.birleşmiş milletlerin çocuk hakları sözleşmesinin kökeni çocukları koruma ...

çocuk haklarının tarihçesi,çocuk hakları sözleşmesi,dünya çocuk

çocuk haklarının tarihçesiçocuk hakları ile ilgili gelişmeler 1800'lü yılların başlarında yetiştirme yurtlarındaki uygulamalarla başlamıştır. 20. yy'nin başlarından itibaren çocuk haklarının yetişkin haklarından farklı olarak algılanması gerektiği düşüncesi yaygınlaşmaya başlamıştır.bu düşünceyle hazırlanan çocuk hakları bildirgesi 1924 yılında birleşmiş milletler (league of nations) tarafından kabul edilmiştir. daha sonra 1959 ve 1989 yıllarında olmak üzere iki kez yenilenmiştir. birleşmiş milletler sürekli yaptığı çalışmalarla çocuk haklarını temel ilkeler ve standart kurallara bağlamaya çalışmaktadır.birleşmiş milletlerin çocuk hakları sözleşmesinin kökeni çocukları koruma ...

çocuk hakları sözleşmesi

madde 1 bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.madde 21. taraf devletler, bu sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, anne babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler.2. taraf devletler, çocuğun anne-babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumları, faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya ina...

çocuk hakları sözleşmesi

http://www.finfo.dk/wwwfinfo/forum/dokumenter/boernekonvention_tyrkisk.htm  son erişim:16,03,2008bu sözleşmeye taraf devletler: o        birleşmiş milletler andlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, do uştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek, o        birleşmiş milletler halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin, insan olarak taşıdığı haysiyet ve değere olan kesin inançlarını birleşmiş milletler andlaşmasında bir kez daha doğrulamış olduklarını ve daha geniş bir özgü...

çocuk hakları nedir - çocuk hakları sözleşmesi nedir - çocuk hak

20 kasım 1959'da birleşmiş milletler genel kurulu'nda "çocuk hakları bildirgesi" ile kabul edilmiştir. çocukların erişkinden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi ile birleşmiş milletler genel kurulu'nda "çocuk hakları bildirgesi" ile kabul edilmiştir. bu sözleşmeye taraf devletler: birleşmiş milletler andlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, do uştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşün...

birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi

birleşmiş milletler genel kurulu tarafından 20 kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir. 27 0cak 1995 tarihli ve 22184 sayılı resmi gazete bu sözleşmenin ülkemizdeki uygulamalarının izlenmesi ve koordinasyonundan shçek genel müdürlüğü sorumludur. birinci kısım madde 1 bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır. madde 2 1. taraf devletler, bu sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları,ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler. 2.taraf...

bm çocuk hakları sözleşmesi

b.m. çocuk hakları sözleşmesi bu sözleşmeye taraf devletler;birleşmiş milletler antlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek, birleşmiş milletler halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin, insan olarak taşıdığı haysiyet ve değere olan kesin inançlarını birleşmiş milletler antlaşmasında bir kez daha doğrulamış olduklarını ve daha geniş bir özgürlük ortamında tòplumsal ilerleme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlama yolundaki kararlılıklarını hatırda tutarak, birleşmiş milletlerin, insan hakları evrensel bildirisinde ve uluslararası insan hakları sözleşmelerinde herkesin, bu met...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !