× "

çocuk hakları sözleşmesi nedir

" arama sonuçları

kadın hakları tarihi nedir?

1843 tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan irade-i seniye yayımlandı. 1856 köle ve cariye alınıp satılması yasaklandı. 1858 arazi kanunnamesinde mirasın kız ve erkekler arasında eşit olarak paylaştırılacağı hükmü yer aldı. böylece kadınlar ilk kez miras yoluyla mülkiyet hakkını kazandı. 1858 kız rüştiyeleri açıldı. 1869 kadınlar için ilk sürekli yayın olarak nitelenen (haftalık) terakk-i muhadderat dergisi yayımlandı. 1869 kızların eğitimine ilk kez yasal zorunluluk getiren maarif-i umumiye nizamnamesi yayımlandı. 1870 kız öğretmen okulu dar-ül muallimat açıldı. 1871 mecelle'nin (osmanlı medeni kanunu) uygulanması için çıkarılan hukuk-ı aile kararnamesi ile; evlilik sözleşmesinin resmi memur önünde yapı...

kadın hakları tarihi nedir?

1843 tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan irade-i seniye yayımlandı. 1856 köle ve cariye alınıp satılması yasaklandı. 1858 arazi kanunnamesinde mirasın kız ve erkekler arasında eşit olarak paylaştırılacağı hükmü yer aldı. böylece kadınlar ilk kez miras yoluyla mülkiyet hakkını kazandı. 1858 kız rüştiyeleri açıldı. 1869 kadınlar için ilk sürekli yayın olarak nitelenen (haftalık) terakk-i muhadderat dergisi yayımlandı. 1869 kızların eğitimine ilk kez yasal zorunluluk getiren maarif-i umumiye nizamnamesi yayımlandı. 1870 kız öğretmen okulu dar-ül muallimat açıldı. 1871 mecelle'nin (osmanlı medeni kanunu) uygulanması için çıkarılan hukuk-ı aile kararnamesi ile; evlilik sözleşmesinin resmi memur önünde yapı...

kadın hakları tarihi nedir?

1843 tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan irade-i seniye yayımlandı. 1856 köle ve cariye alınıp satılması yasaklandı. 1858 arazi kanunnamesinde mirasın kız ve erkekler arasında eşit olarak paylaştırılacağı hükmü yer aldı. böylece kadınlar ilk kez miras yoluyla mülkiyet hakkını kazandı. 1858 kız rüştiyeleri açıldı. 1869 kadınlar için ilk sürekli yayın olarak nitelenen (haftalık) terakk-i muhadderat dergisi yayımlandı. 1869 kızların eğitimine ilk kez yasal zorunluluk getiren maarif-i umumiye nizamnamesi yayımlandı. 1870 kız öğretmen okulu dar-ül muallimat açıldı. 1871 mecelle'nin (osmanlı medeni kanunu) uygulanması için çıkarılan hukuk-ı aile kararnamesi ile; evlilik sözleşmesinin resmi memur önünde yapı...

kadın hakları tarihi nedir?

1843 tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan irade-i seniye yayımlandı. 1856 köle ve cariye alınıp satılması yasaklandı. 1858 arazi kanunnamesinde mirasın kız ve erkekler arasında eşit olarak paylaştırılacağı hükmü yer aldı. böylece kadınlar ilk kez miras yoluyla mülkiyet hakkını kazandı. 1858 kız rüştiyeleri açıldı. 1869 kadınlar için ilk sürekli yayın olarak nitelenen (haftalık) terakk-i muhadderat dergisi yayımlandı. 1869 kızların eğitimine ilk kez yasal zorunluluk getiren maarif-i umumiye nizamnamesi yayımlandı. 1870 kız öğretmen okulu dar-ül muallimat açıldı. 1871 mecelle'nin (osmanlı medeni kanunu) uygulanması için çıkarılan hukuk-ı aile kararnamesi ile; evlilik sözleşmesinin resmi memur önünde yapı...

çocuk hakları çocuk hakları sözleşmesi

madde 1 bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır. madde 2 1. taraf devletler, bu sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, anne babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler. 2. taraf devletler, çocuğun anne-babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumları, faaliyetleri, açıklanan düşünceleri...

kadın hakları4

cinsel haklarımız ve doğurganlık haklarımız nelerdir?cinsel haklarımız, kendi bedenlerimiz üzerinde tam kontrol sahibi olma hakkımız ve doğurganlık haklarımız kadının insan hakları-yeni çözümler vakfı olarak üzerinde hep önemle durduğumuz ve son dönem çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz bir konu.kadınların özel alanda yaşadıkları insan hakları ihlallerine ve özellikle de kadına karşı şiddete karşı yürüttüğümüz mücadelede karşımıza hep ataerkil sistemin kadının cinselliğini kontrol etmeye yönelik mekanizmaları çıkıyor. kamusal alan da dahil olmak üzere pek çok alanda kadın-erkek eşitsizliğinin ve kadına karşı ayrımcılığın sürdürülmesinde, meşrulaştırılmasında ve ye...

vatandaş olma bilinci ve sorumluluğu nedir?

vatandaş olma bilinci ve sorumluluğu her insanın yaşadığı toplumun bir üyesi olarak uyması gereken kurallar vardır. kanunlara uyma, başkalarının haklarına saygılı olma, üzerine düşen görevleri zamanında ve en iyi bir şekilde yerine getirme her vatandaşın uyması gereken temel kurallardır. vatandaş olma bilincinde olan insanlar sorumluluklarının farkında olarak davranırlar. vatandaş olma bilincine sahip insanlar; a. seçme ve seçilme hakkını kullanarak ülke yönetimine katılır. en iyi ve doğru olan kişilerin yönetime gelmesi için çalışır. b. vergi vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. devlet işlerinin düzenli yürümesi ve hizmetlerin yapılabilmesi için vergisini zamanında ve doğru olarak ö...

vatandaş olma bilinci ve sorumluluğu nedir?

vatandaş olma bilinci ve sorumluluğu her insanın yaşadığı toplumun bir üyesi olarak uyması gereken kurallar vardır. kanunlara uyma, başkalarının haklarına saygılı olma, üzerine düşen görevleri zamanında ve en iyi bir şekilde yerine getirme her vatandaşın uyması gereken temel kurallardır. vatandaş olma bilincinde olan insanlar sorumluluklarının farkında olarak davranırlar. vatandaş olma bilincine sahip insanlar; a. seçme ve seçilme hakkını kullanarak ülke yönetimine katılır. en iyi ve doğru olan kişilerin yönetime gelmesi için çalışır. b. vergi vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. devlet işlerinin düzenli yürümesi ve hizmetlerin yapılabilmesi için vergisini zamanında ve doğru olarak ö...

vatandaş olma bilinci ve sorumluluğu nedir?

vatandaş olma bilinci ve sorumluluğu her insanın yaşadığı toplumun bir üyesi olarak uyması gereken kurallar vardır. kanunlara uyma, başkalarının haklarına saygılı olma, üzerine düşen görevleri zamanında ve en iyi bir şekilde yerine getirme her vatandaşın uyması gereken temel kurallardır. vatandaş olma bilincinde olan insanlar sorumluluklarının farkında olarak davranırlar. vatandaş olma bilincine sahip insanlar; a. seçme ve seçilme hakkını kullanarak ülke yönetimine katılır. en iyi ve doğru olan kişilerin yönetime gelmesi için çalışır. b. vergi vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. devlet işlerinin düzenli yürümesi ve hizmetlerin yapılabilmesi için vergisini zamanında ve doğru olarak ö...

kadın hakları nelerdir - kadın haklarının tarihi gelişimi

türk ceza kanunu kadınlara neler getiriyor? sevgili kadınlar, bildiğiniz gibi ceza yasaları, bir toplumun huzur içinde ve bir diğerinin haklarına saygı duyarak yaşaması için kurallar getirirler. yasaların içinde, suç sayılan davranışların tanımı ve suç sayılan eylemi gerçekleştiren kişilere verilmesi gereken cezalar yer alır. yasaları bilmek, esas olarak haklarımızı bilmek demektir. çünkü tüm yasalar, devletle toplum ya da bireyler arasında yapılmış sözleşmelerdir. devlet, yasa eli ile hem kendisini, hem de yurttaşlarını korur. bizler de tc yurttaşları olarak bu korumadan eşit olarak yararlanma hakkına sahibiz. kadınlar olarak bizi koruyan yasalara cumhuriyet devrimimizle sahip olduk. cumhuriyet�in temelinde harcı bulunan kadınlar, 1926 tarihinde, yani cumhur...

çocuk hakları nedir - çocuk hakları sözleşmesi nedir - çocuk hak

20 kasım 1959'da birleşmiş milletler genel kurulu'nda "çocuk hakları bildirgesi" ile kabul edilmiştir. çocukların erişkinden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi ile birleşmiş milletler genel kurulu'nda "çocuk hakları bildirgesi" ile kabul edilmiştir. bu sözleşmeye taraf devletler: birleşmiş milletler andlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, do uştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşün...

vatandaş olma bilinci ve sorumluluğu nedir?

vatandaş olma bilinci ve sorumluluğu her insanın yaşadığı toplumun bir üyesi olarak uyması gereken kurallar vardır. kanunlara uyma, başkalarının haklarına saygılı olma, üzerine düşen görevleri zamanında ve en iyi bir şekilde yerine getirme her vatandaşın uyması gereken temel kurallardır. vatandaş olma bilincinde olan insanlar sorumluluklarının farkında olarak davranırlar. vatandaş olma bilincine sahip insanlar; a. seçme ve seçilme hakkını kullanarak ülke yönetimine katılır. en iyi ve doğru olan kişilerin yönetime gelmesi için çalışır. b. vergi vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. devlet işlerinin düzenli yürümesi ve hizmetlerin yapılabilmesi için vergisini zamanında ve doğru olarak öder. c. toplum içinde insanların rahat ve huzurlu yaşaması için dü...

çocuk hakları

çocuk haklarıçocuğumuzun ve diğer çocukların farkında mıyız? onların haklarını biliyor muyuz? türkiye’de binlerce mağdur çocuk var. peki onlar için hangi ilgili birimlere başvuracağınızı biliyor musunuz? bu sorularının yanıtlarını ve çocuk hakları evrensel beyannamesini bu bölümde bulabileceksiniz. çocuk hakları sözleşmesi çocukların haklarını nasıl koruyabilirsiniz? mağdur çocuklara hukuki yardım birimi çocukların haklarını nasıl koruyabilirsiniz?   • kimler çocuktur?  • çocukların temel hakları nelerdir?  • velayet ve vesayet nedir?  • çocuğun kendini ifade etmesi niçin önemlidir?  • çocuk ihmal ve istismarı nedir? &nb...

kadın hakları nelerdir?

türk ceza kanunu kadınlara neler getiriyor? sevgili kadınlar, bildiğiniz gibi ceza yasaları, bir toplumun huzur içinde ve bir diğerinin haklarına saygı duyarak yaşaması için kurallar getirirler. yasaların içinde, suç sayılan davranışların tanımı ve suç sayılan eylemi gerçekleştiren kişilere verilmesi gereken cezalar yer alır. yasaları bilmek, esas olarak haklarımızı bilmek demektir. çünkü tüm yasalar, devletle toplum ya da bireyler arasında yapılmış sözleşmelerdir. devlet, yasa eli ile hem kendisini, hem de yurttaşlarını korur. bizler de tc yurttaşları olarak bu korumadan eşit olarak yararlanma hakkına sahibiz. kadınlar olarak bizi koruyan yasalara cumhuriyet devrimimizle sahip olduk. cumhuriyet’in temelinde harcı bulunan kadınlar, 1926 tarihinde, yani cumhuriyetimizin ilanından üç y...

çocuk hakları sözleşmesi işliyormu?

        çocuk hakları sözleşmesinin imzalandığı ve tc kanunların da da kabul edilip uygulanmaya başladığı tarihten buyana çocuk koruma kanunu dışında acaba bu sözleşmeye uyuldumu?          malesef uyulmadı,uyulmadığı gibi cmk yasasıda hiçe sayıldı.bugün hala sokakta yürürken birçok sokak çocuğunun şiddete maruz kaldığını görüyoruz.ayrıca çocuk koruma görevine getirilen yetkililerin,pisikolojik eğitimlerinin yetersiz olduğu geçtiğimiz aylarda sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumuna bağlı malatya çocuk yuvasında gündeme gelmişti.sokaktaki çocuğun ve malatya olayında yaşanan şiddet sadece basında ve medyada bizim gördüklerimiz.birde bunun görmediğimiz yada görülmesini istemediğimiz yanları var.örneğin çocukları ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !