× "

çokgen çeşitleri

" arama sonuçları

çokgenler nedir? çokgen çeşitleri nelerdir?

  çokgenler nedir? çokgen çeşitleri nelerdir? 1. çokgen bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan a1, a2, a3, … gibi n tane (n ³ 3)  noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen denir. a. içbükey (konkav) çokgenler: bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere içbükey çokgendenir. b. dışbükey (konveks) çokgenler: kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere denir. dışbükey çokgen     c. &cced...

<b>çokgen çeşitleri</b> ve çokgenlerin özellikleri

çokgen çeşitleri ve çokgenlerin özellikleri

çokgen... ...kaynak : matematiks.blogcu.com...

prizmalar çeşitleri, prizmaların özellikleri

prizmalar çeşitleri, prizmaların özellikleri

prizmalar, prizma çeşitleri, prizmaların özellikleri ile ilgili konu anlatımlar (matematik dersi ile ilgili konu anlatımlar) dik prizmaların alan ve hacimleri alt ve üst tabanları paralel eş şekillerden oluşan cisimlere prizma denir. yan yüzeyleri taban düzlemine dik olan prizmalara dik prizma adı verilir.   prizmalarda yan yüzeyleri birleştiren ayrıtlara yanal ayrıt denir.   [aa'], [bb'], [cc'], [dd'] yanal ayrıtlardır. dik prizmalarda yanal ayrıt cismin yüksekliğine eşittir. cismin yüksekliğine h dersek h = |aa'| = |bb'| = |cc'| = |dd'| olur. ...

çokgen çeşitleri ve çokgenlerin özellikleri

  çokgen ve çokgenlerin özellikleri (geometrik cisimlerin özellikleri) çokgen, düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan n tane (n ³ 3) noktayı ikişer ikişer birleştiren parçalarının oluşturduğu kapalı şekillerdir. içbükey (konkav) çokgenler: bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere içbükey çokgen denir. dışbükey (konveks) çokgenler: kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere dış bükey çokgen denir. çokgenlerin elemanları  a, b, c, d, e noktalarına çokgenin k&o...

çokgen çeşitleri ve çokgenlerin özellikleri

çokgen ve çokgenlerin özellikleri (geometrik cisimlerin özellikleri) çokgen, düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan n tane (n ³ 3) noktayı ikişer ikişer birleştiren parçalarının oluşturduğu kapalı şekillerdir. içbükey (konkav) çokgenler: bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere içbükey çokgen denir. dışbükey (konveks) çokgenler: kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere dış bükey çokgen denir. çokgenlerin elemanları a, b, c, d, e noktalarına çokgenin köşeleri denir. komşu ikiköşeyi...

çokgen çeşitleri ve özellikleri konu anlatımı

çokgenler nedir? çokgen çeşitleri nelerdir? 1. çokgen bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan a1, a2, a3, … gibi n tane (n ³ 3)  noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen denir. a. içbükey (konkav) çokgenler: bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere içbükey çokgen denir. b. dışbükey (konveks) çokgenler: kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere denir. dışbükey çokgen   c. çokgenlerin elemanları a, b, c, d, e noktalarına çokg...

dik prizmalar nedir?dik prizma çeşitleri nelerdir?

dik prizmalar nedir?dik prizma çeşitleri nelerdir? * dik prizmaların alan ve hacimleri alt ve üst tabanları paralel eş şekillerden oluşan cisimlere prizma denir. yan yüzeyleri taban düzlemine dik olan prizmalara dik prizma adı verilir. prizmalarda yan yüzeyleri birleştiren ayrıtlara yanal ayrıt denir. [aa’], [bb’], [cc’], [dd’] yanal ayrıtlardır. dik prizmalarda yanal ayrıt cismin yüksekliğine eşittir. cismin yüksekliğine h dersek h = |aa’| = |bb’| = |cc’| = |dd’| olur. prizmanın hacmi hacim=taban alanı x yükseklik dik prizmanın taban biçimi nasıl olursa olsun, yanal yüzeyi daima bir dikdörtgen olur. yanal yüzü oluşturan dikdörtgenin alt kenarı...

sensör çeşitleri

aktif sensörler sinyallerini kendileri üretip bu sinyalin dış ortamla etkileşimlerini ölçen sensörlerdir. şaft pozisyon sensörleri, ır sensörler, mesafe sensörleri ve ultrasonik uzaklık sensörleri gibi sensörler aktif sensörlerdendir. ( cny70, shaft encoder, sharp uzaklık algılayacı sensörler...) aktif sensörler sinyallerini kendileri yaydıklarından daha fazla enerji gerektirmektedir. pasif sensörler çevrelerinden aldıkları sinyalleri ölçen sensörlerdir. anahtar tipi sensörler, ışık algılayıcı sensörler, piezoelektrik film sensörü, sıcaklık sensörü ve basınç sensörü gibi sensörler de pasif sensörlerdendir. ( touch sen...

çokgenler nedir?, çokgen çeşitleri nelerdir?

çokgenler nedir? çokgen çeşitleri nelerdir? 1. çokgen bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan a1, a2, a3, … gibi n tane (n ³ 3)  noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen denir. a. içbükey (konkav) çokgenler: bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere içbükey çokgen denir. b. dışbükey (konveks) çokgenler: kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere denir. dışbükey çokgen   c. çokgenlerin elemanları a, b, c, d, e noktalarına çokgenin köşeleri denir. komşu iki köşeyi birleştiren [ab], [bc], [cd], [de] ve [ea] doğru parçaları çokgenin kenarlarıdır.   iç bölgede kenarlar arasında oluşan açılara çokgenin iç açıları denir. iç açılara komşu ve...

prizmalar, prizma çeşitleri, prizmaların özellikleri ile ilgili

prizmalar, prizma çeşitleri, prizmaların özellikleri ile ilgili konu anlatımlar (matematik dersi ile ilgili konu anlatımlar)dik prizmaların alan ve hacimleri alt ve üst tabanları paralel eş şekillerden oluşan cisimlere prizma denir. yan yüzeyleri taban düzlemine dik olan prizmalara dik prizma adı verilir.prizmalarda yan yüzeyleri birleştiren ayrıtlara yanal ayrıt denir.[aa'], [bb'], [cc'], [dd'] yanal ayrıtlardır.dik prizmalarda yanal ayrıt cismin yüksekliğine eşittir.cismin yüksekliğine h dersekh = |aa'| = |bb'| = |cc'| = |dd'| olur.prizmanın hacmihacim=taban alanı x yükseklik dik prizmanın taban biçimi nasıl olursa olsun, yanal yüzeyi daima bir dikdörtgen olur. yanal yüzü oluşturan dikdörtgenin alt kenarı...

çokgen nedir - çokgen çeşitleri - çokgenlerin özellikleri

çokgenler nedir?çokgen çeşitleri nelerdir?1. çokgenbir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan a1, a2, a3, … gibi n tane (n ³ 3) noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen denir.a. içbükey (konkav) çokgenler: bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere içbükey çokgen denir.b. dışbükey (konveks) çokgenler: kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere denir. dışbükey çokgen c. çokgenlerin elemanlarıa, b, c, d, e noktalarına çokgenin köşeleri denir. komşu iki köşeyi birl...

dik prizmanın özellikleri - prizma çeşitleri - 8. sınıf matemat

dik prizmalartabanları birbirine eş herhangi bir çokgen ve yan yüzeyleri taban düzlemlerine dik birer dikdörtgen olan cisimlere dik prizmalar denir. prizmalar taban şekillerine göre adlandırılırlar. örneğin kare dik prizma, üçgen dik prizma gibi.dik prizmanın özellikleri 1) alt ve üst tabanları eş ve paraleldir.2) yan yüzeyleri dikdörtgenlerden oluşmuştur.3) yan ayrıtları aynı zamanda dik prizmaların yüksekliğidir.4) bir dik prizmanın yanal alanı, taban çevresi ile yüksekliğin çarpımına eşittir.5) bir dik prizmanın tüm alanı, yanal alanı ile iki taban alanının topl***** eşittir.6) bir dik prizmanın hacmi, taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir.7) bir dik prizmanın; köşe sayı...

çokgen çeşitleri

en az üçü bir doğru üzerinde bulunmayan dört noktayı ardışık olarak birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı düzlemsel şekillere dörtgen denir. karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçalarına dörtgenin köşegenleri denir.   özel dörtgenler:  dörtgenler açı ve kenar özelliklerine göre; paralelkenar                     eşkenar dörtgen dikdörtgen                       yamuk kare                              ...

dörtgen çeşitleri

en az üçü bir doğru üzerinde bulunmayan dört noktayı ardışık olarak birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı düzlemsel şekillere dörtgen denir. karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçalarına dörtgenin köşegenleri denir.   özel dörtgenler:  dörtgenler açı ve kenar özelliklerine göre; paralelkenar                     eşkenar dörtgendikdörtgen                       yamukkare                             &n...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !