× "

öğrenciden öğretmene güzel sözler

" arama sonuçları

cocuk yetıstırmede kullanılan yontemler &ç.ruh sağlıgı sf 50

öğretim stratejisi, bir öğretmenin, dersin veya bir konunun öğretilmesinde hedefe ulaşmak için seçeceği öğretim metodu, çeşitli teknikler ve hattâ değerlendirme biçiminin uyum içinde olmalarıdır. bazı eğitim amaçlarına ulaşmada, diğerlerinden daha uygun ve verimli yollar, stratejiler vardır.   öğretmenler genellikle kendilerinin merkezde olduğu, dersin akışını ve öğrencileri yönlendirdiği, değerlendirmeyi kendilerinin yaptığı öğretim stratejileri tespit ederler. bilgi vermeye dayanan derslerde genellikle öğretmen sunuşunun ağırlıklı olduğu bir strateji izlenir. burada dersin akışını güzelleştirecek, sınıfın dikkatini canlı tutacak soru-cevap ve örnek verme teknikleri i...

alacakaranlık full series

                       ilk bakış annem beni pencereleri açık arabayla havaalanına götürdü.phoenix’te hava otuz sekiz dereceydi; gökyüzü masmavi ve bulutsuzdu.ayrılırken annemi memnun etmek istediğim için,en sevdiğim bluzumu giymiştim.kolsuz,dantelli beyaz bluzumu.kalın çeketim elimdeydi. washington eyaletinin kuzey batısında bulunan olympic yarımadası’nda, gökyüzü hemen her zaman bulutlu olan forks adında küçük bir kasaba vardır.bu sıradan kasabaya,amerika birleşik devletleri’nin diğer eyaletlerinden çok daha fazla yağmur yağar.ben henüz birkaç aylıkken,a...

öğretim teknikleri

  ‘beyin fırtınası’ tekniği osborn tarafından her tür eleştirel değerlendirmenin, kişilerin yaratıcılık ve imajinasyonunu engellediği gerekçesiyle uygulamaya konan (özden, y., 1997) “beyin fırtınası” etkinliği, tartışma becerilerinin ön plana çıkarılarak sorun çözme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak uygulanan bir tekniktir. osborn (1963), uyguladığı beyin fırtınası seanslarında her tür eleştiri ve değerlendirmenin kişilerin hayal gücünü engellediğini gözlemlemiştir; çünkü fikir üretme ve eleştiri aynı anda gerçekleşmez (özden, y.,1997). bir başka deyişle, beyin fırtınası; hayal yoluyla fikir elde etmede kullanılan yaratıcı bir tekniktir....

öğretim yöntemleri

1) anlatım (takrir, sunma) metodu "şayet eğitimin amacı sadece bir konuda veya alanda bilgi sahibi kılmaksa... takrir metodunu kullanmak tartışma metodunu kullanmaktan çok daha iyidir. yok eğer, eğitimin amacı problem çözümleyecek nitelikte bazı yetenek ve hünerlerin geliştirilmesi ise, o takdirde en yetersiz sınıf tartışması bile bir çok takrirden daha üstündür." b.bloom eğitim tarihinde ve günümüzde en yaygın ve en çok kullanılan, ve aynı zamanda "en eski" niteliğini de taşıyabilecek bir öğretim metodudur. dolayısıyla, geleneksel bir metoddur. eğitimin örgün hale geldiği antikçağ yunan okullarında, ortaçağ medreselerinde ve hıristiyan okullarında, okuld...

öğrenci tipleri

  öğrenci tipleri sınıf içi iletişimde öğretmenlerin başvurduğu temel dayanak noktası otoritedir. aynı zamanda sınıf yönetimi modelleri içinde de yer alan ve öğretmenin dersin akışını engelleyici iç ve dış etmenleri ortadan kaldırıcı tedbirleri almasını gerekli kılan otorite diğer taraftan da öğrencilerin anlatılanları anlamasını gerekli kılan bir baskın niteliktir. burada hatırlatılması gereken ilk şey sınıf içi iletişimde kaynak ile alıcı yani öğretmen ve öğrenciler arasındaki mesaja/dersin içeriğine hâkim olma durumudur. öğretmenler ve uyguladıkları müfredatları onları hazırlayanlar ve uygulayanlar/öğretenler tarafından bilinen mesajları içermektedir. en azından milli eğitim...

öğretim metodları ve biçimleri,öğretimde strateji, metod, teknik

öğretim stratejisi, bir öğretmenin, dersin veya bir konunun öğretilmesinde hedefe ulaşmak için seçeceği öğretim metodu, çeşitli teknikler ve hattâ değerlendirme biçiminin uyum içinde olmalarıdır. bazı eğitim amaçlarına ulaşmada, diğerlerinden daha uygun ve verimli yollar, stratejiler vardır.   öğretmenler genellikle kendilerinin merkezde olduğu, dersin akışını ve öğrencileri yönlendirdiği, değerlendirmeyi kendilerinin yaptığı öğretim stratejileri tespit ederler. bilgi vermeye dayanan derslerde genellikle öğretmen sunuşunun ağırlıklı olduğu bir strateji izlenir. burada dersin akışını güzelleştirecek, sınıfın dikkatini canlı tutacak soru-cevap ve örnek verme teknikleri i...

alacakaranlık oku

                                                                                    ilk bakış annem beni pencereleri açık arabayla havaalanına götürdü.phoenix’te hava otuz sekiz dereceydi; gökyüzü masmavi ve bulutsuzdu.ayrılırken annemi memnun etmek istediğim için,en sevdiğim bluzumu giymiştim.kolsuz,dantelli beyaz bluzumu.kal...

alacakaranlık 1.bölüm

annem beni pencereleri açık arabayla havaalanına götürdü.phoenix’te hava otuz sekiz dereceydi; gökyüzü masmavi ve bulutsuzdu.ayrılırken annemi memnun etmek istediğim için,en sevdiğim bluzumu giymiştim.kolsuz,dantelli beyaz bluzumu.kalın çeketim elimdeydi. washington eyaletinin kuzey batısında bulunan olympic yarımadası’nda, gökyüzü hemen her zaman bulutlu olan forks adında küçük bir kasaba vardır.bu sıradan kasabaya,amerika birleşik devletleri’nin diğer eyaletlerinden çok daha fazla yağmur yağar.ben henüz birkaç aylıkken,annem benide almış bu karanlık,kasvetli kasabadan kaçmış.on dört yaşıma gelene kadar,her yaz bir ayımı bu kasabada geçirmek zorun...

soru cevap metodu

soru sormak her türlü öğrenmenin başıdır. kafasında herhangi bir konu hakkında soru oluşturan kişi, artık meselenin farkına varmış, onun çözüm yolunu aramaya başlamış demektir. ona, rasyonel ve bilimsel yolla soruya cevap arama yolu öğretilirse, o problemi güzel bir metodla çözebilecek demektir.     soru, her zaman öğretimdeki temel iletişim araçlarından biri olmuştur. soru-cevap metodu, başka metodların içinde ara sıra kullanılan soru-cevap tekniğinden ayrı; dersi baştan sona soru-cevap tarzında işleme demektir.   bu metodun tarihte esas kullanıcısı, antik yunan filosofu sokrates'tir. onun idealist felsefesine göre, tüm bilgiler insanın kafasında vardır, ama berrak ve uyanık halde değil, üstü örtülü ve uyur haldedir. eğitimin görevi, her insanın kafasında...

soru cevap metodu

  soru sormak her türlü öğrenmenin başıdır. kafasında herhangi bir konu hakkında soru oluşturan kişi, artık meselenin farkına varmış, onun çözüm yolunu aramaya başlamış demektir. ona, rasyonel ve bilimsel yolla soruya cevap arama yolu öğretilirse, o problemi güzel bir metodla çözebilecek demektir.     soru, her zaman öğretimdeki temel iletişim araçlarından biri olmuştur. soru-cevap metodu, başka metodların içinde ara sıra kullanılan soru-cevap tekniğinden ayrı; dersi baştan sona soru-cevap tarzında işleme demektir.   bu metodun tarihte esas kullanıcısı, antik yunan filosofu sokrates'tir. onun idealist felsefesine göre, tüm bilgiler insanın kafasında vardır, ama berrak ve uyanık halde değil, üstü örtülü ve uyur haldedir. eğitimin görevi, her insanın kafasında v...

yazı

    c. eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar eğitimde drama çalışmalarında, çocukların ilgisini çekerek, onları teşvik edebilecek ve kendi eğlenceli oyunlarını doğaçlamalarına yardımcı olabilecek masal, öykü, efsane, roman, şiir gibi çeşitli kaynakları kullanmak mümkündür. bunun yanında, günlük hayatta karşılaşılan, güncel olaylar ve haberleri liderin (öğretmen) drama çalışmalarında kullanabileceği diğer kaynaklardır. bu bölümde eğitimde drama çalışmalarında kullanılabilecek kaynaklar sırasıyla örneklenerek açıklanacaktır. 1. masallar genellikle olağanüstü kişilere, olaylara, serüvenlere yer verilen ve ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa anlatılarak geçen hayal ürünü hikayelere masal denir.masallar çok eskiden beri, çocukların ilgisini çeken bir yazı türü olup, gerek ö...

genel öğretim metodları-1

alıntı: http://www.egitim.aku.edu.tr/metod02.htm genel öğretim metodları öğretim metodları içinde, metodların yanı sıra genellikle öğretim teknikleri, öğretim sistemleri gibi konular da yer almaktadır. bu konular büyük ölçüde birbirinin içine girdiği için, öğretim metodları konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için bu teknik ve sistemler üzerinde de durmak gereği duyulmuştur.   öğretim sistemleri sistem, bir amaçlar kümesine ulaşmak için birbirleriyle bağlantı (işbirliği) içinde çalışan parçalar topluluğudur. sistemdeki bütün parçalar bir amaca ulaşmak için çalışırlar. bu çalışma sırasında birbirleriyle işbirliği yaparlar. dolayısıyla, sistem bir örgüt gerektirir. öğretim sistemi de, öğrencileri belli bir amaca ulaştırmak için çalışacak unsurların işbirliği halinde çalıştırılmas...

soru-cevap metodu

soru sormak her türlü öğrenmenin başıdır. kafasında herhangi bir konu hakkında soru oluşturan kişi, artık meselenin farkına varmış, onun çözüm yolunu aramaya başlamış demektir. ona, rasyonel ve bilimsel yolla soruya cevap arama yolu öğretilirse, o problemi güzel bir metodla çözebilecek demektir. soru, her zaman öğretimdeki temel iletişim araçlarından biri olmuştur. soru-cevap metodu, başka metodların içinde ara sıra kullanılan soru-cevap tekniğinden ayrı; dersi baştan sona soru-cevap tarzında işleme demektir. bu metodun tarihte esas kullanıcısı, antik yunan filosofu sokrates'tir. onun idealist felsefesine göre, tüm bilgiler insanın kafasında vardır, ama berrak ve uyanık halde değil, üstü örtülü ve uyur haldedir. eğitimin görevi, her insanın kafasında var olan bu bilgilerin üstünü açmak...

ilkokuma yazma öğretimi

girişilköğretimde birinci sınıfın, diğer sınıflara göre önemli bir özelliğivardır. kentsel yaşam alanlarında okul öncesi eğitim kurumlarındanyararlananların okul yaşamlarına uyumları kuşkusuz daha kolay olmaktadır.ancak okul öncesi eğitim olanaklarından yararlanamayan çocuklar, ilk kezbu sınıfta okul hayatına başlamakta, alışmakta ve öğrenciliğin gerekleriniburada öğrenmektedir. öğrenci merkezli eğitimi temel alan ilköğretimingörevi, çocuğu yormadan, yıldırmadan, örselemeden, onun neşesinikaçırmadan, sevecen bir tavırla onun yeni duruma uyum sağlamasınıkolaylaştırmaktır.ailenin aşırı korumacılığında yetişmiş, okul öncesi eğitimhizmetlerinden yararlanmadan okula yeni gelen çocukların çoğu, okuma veyazmaya başlamaları için gerekli fiziksel, duygusal, toplumsal olgunluğaerişmemiş ve bazı ön b...

fıkralarım

---------------------- jim&mary -------------------- jim ve mary akıl hastanesinde iki hastadır.bir gün hastanenin yüzme havuzunun etrafında dolaşırken;jim aniden suya atlayıp en dibe batar.bunu gören mary,hemen suya atalayıp dibe kadar yüzer ve jim'i kurtarır.tabii mary'nin bu kahramanca davranaşı olay olur.bunu duyan başhekim de,mary'nin artık iyileştiğini ve derhal taburcu edilmesi emrini verir....işlemler yapılır,belgeler hazırlanır...başhekim aynı gün mary'nin yanına gider: " sana bir iyi,bir de kötü haberim var. iyi haberim ; kahramanca yaptığın davranıştan ötürü anladık ki , akli dengen tamamen yerinde ve artık taburcu oluyorsun.kötü habere gelinceeee....kurtardığın hasta.......jim.......intihar etmiş........az önce odasının banyosunda , kendini asmış olarak bulu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !