× "

ödev sayfası

" arama sonuçları

ödev sayfası

] ödev ara güncel ödev arama karmaşık sayılar tanzimat dönemi ...

ödev sitesi,ödev siteleri,ödev

ödev sitesi - türkiyenin ilk ve en geniş ödev arşivi ödev sitesi - ödev bankası. ... döküman paylaşın · ödeme bildirim formu · gelişmiş arama · son eklenen 100 ödev · en çok indirilen 100 ödev · bize ulaşın ... sosyal bilgiler - fen bilgisi - matematik - gelişmiş arama www.odevsitesi.com/ - önbellek - benzer ücretsiz ödev sitesi | performans ödevi - anasayfa ücretsiz ödev siteniz, her türlü ödeve ulaşabileceğiniz dev ödev portalı. kategorilere ayrılmış ödevleri sınırsız indirebilirsiniz.fizik, kimya, biyoloji, ... www.odev24.com/ - önbellek - benzer gençle...

ödev sayfası

]<td valign="top" width="575"><table style="border-collapse: collapse" height="780" cellpadding="0" width="72%" border="0"><tr><td height="10"></td></tr><tr><td bgcolor="#52b6e2" height="61"><table style="border-collapse: collapse" cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tr><td align="middle" bgcolor="#ffffff" height="60"><table style="border-collapse: collapse" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tr><td width="15"> </td><td width="105"><table style="border-collapse: collapse" cellpadding="0" border="0"><tr><td width="38"><img height="32" alt="ara" src="file:///e:/internet%20sayfaları/ödev,%20ödev%20sitesi,%20kitap%20özetleri,%20ödev%20kapakları,%20yıll...

ödev sayfası(10)

1. sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere ne ad verilir?a.rakam b.sayı c.harf2. gökyüzüne bir düzine uçan balon bıraktım. daha sonra 5 balon daha bıraktım.gökyüzüne kaç balon bırakmış oldum?a. 6 b. 12 c. 173. metin, kumbarasına birinci gün 5, ikinci gün 8, üçüncü gün ise 2 ytl attı. üç günde metin’in kumbarasında kaç lirası oldu?a.15 ytl b.12 ytl c.13 ytl4. bir basamaklı en büyük sayı ile iki basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır?a.17 b.18 c.195. 24+12+3=? işleminin sonucu kaçtır?a. 36 b. 39 c. 376. 6+……= 11 işleminde boş bırakınla yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?a. 5 b.7 c.67. 16 sayısının 10 fazlasının 5 eksiği kaçtır?a.21 b. 26 c.248. kare şeklindeki bahçemizin bir duvarının uzunluğu 4 metredir. buna göre bahçemizin çevresi kaç metredir?a.15 b. 1...

ödev sayfası(1)

1-) türkçe kelimelerde bir hecede en fazla kaç harf bulunur?              a) 3                                   b) 5                            c) 4               2) “ahmet çok güzel şiir okuyor.” cümlesinde kaç kelime vardır?                  a) 4      ...

ödev sayfası(9)

1-iki basamaklı doğal sayıların en küçüğü kaçtır? a) 12 b) 11 c) 10 d) 92-kaç tane rakam vardır?a) 7 b) 8 c) 9 d) 103-bir basamaklı en büyük sayı kaçtır?a)6 b) 7 c) 8 d) 94- 49 sayısında kaç onluk vardır?a) 4 b) 5 c) 9 d) 15-iki basamaklı en büyük sayı kaçtır?a) 10 b) 90 c) 99 d) 1006-43 sayısının çözümlenmiş hali hangisidir?a) 10+10+10+10+1+1+1 b) 10+10+10+1+1+1+1 c) 10+10+10+10+1+1+1+17-en küçük doğal sayı kaçtır?a) 0 b) 1 c) 9 d) 998- 5-10-….-20-25 sayı dizisinde noktalı yere kaç yazılmalıdır?a) 11 b) 12 c) 15 d) 359- 9-12-15-18- …… sayı dizisinde noktalı yere kaç yazılmalıdır?a) 19 b) 20 c) 21 d) 1710- 20- 25- 27- 30 -35-40 sayı dizisinde hangi sayı yanlış yazılmıştır?a) 20 b) 25 c) 27 d) 3511- 1-4-7-10- …… sayı dizisinde noktalı yere kaç yazılmalıdır?...

ödev sayfası(8)

2. sınıf türkçe dersi soruları1- aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem özelliği taşımaktadır?a) ağacın b) görmüş c) ekmeği d) kitabı2- aşağıdaki tümcelerde hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?a) ödevlerimi dünden hazırladım( )b) arzu, ne zaman gelecek( )c) sen ödevini eksik yazdın( )d) eve geldin mi( )3- aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın kalma (-de) durum ekini almıştır?a) oda b) meşe c) ağaçta d) masa4- aşağıdaki kelimelerden hangisinin hecelenişi yanlıştır?a) yal-var-dım b) sa-ğol-sun c) doy-a-sı-ya d) u-çur-dum5-“ kuvvetli adam” sözündeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı olan kelime, aşağıdakilerden hangisidir?a) kaba b) iriyarı c) güçlü d) büyük6-“cesaretli” kelimesinin karşıt anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir?a) yaramaz b) tembel c) korkak d) durgun7- a...

ödev sayfası(7)

1.aşağıdakilerden hangisi birden fazla varlığı anlatmaktadır?    a) kalem      b)defterler        c) okul          d) silgi 2. aşağıdakilerden  kelimelerden hangisinin hecelerine ayrılımı doğrudur?    a) ıs- pan -ak     b)dom-a-tes        c) pı-ra-sa          d) lah-a-na 3.aşağıdakilerden hangisi  alfabemizin üçüncü harfidir?    a)  a     b)  b       c)   c        d)  d 4.aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?  ...

ödev sayfası(5)

1. “10-12-140…18-20….24-26” ritmik saymasında noktalı yerlere hangi rakamlar gelmelidir?    a) 15-19      b) 17-23        c) 16-22          d) 13-19  2.  25 sayısındaki onluk ve birliklerin doğru yazılımı hangisidir?    a) 5 onluk 2birlik     b) 2 onluk 5 birlik        c) 20 onluk 5birlik          d) 20 onluk 50 birlik  3. aşağıdaki sayılardan hangisi tek sayıdır?    a) 28      b) 40        c) 52          d) 63 ...

ödev sayfası(4)

1-7 onluk ve 3 birlikten oluşan doğal sayı, aşağıdakilerden hangisidir?a) 10   b)37   c) 73   d) 632- bir çıkarma işleminde eksilen 52 ve çıkan 15 ise fark kaçtır?a) 47   b) 33   c) 37   d)433- bir baloncuda 90 balon vardı. 27 tanesini sattı, 4 tanesi de patladı. baloncuda kaç balon kaldı?a) 45   b) 59   c) 63   d) 494- 32 cevizi 4 kardeş eşit sayıda paylaşırsa her birine kaç ceviz düşer?a) 10   b) 8   c) 12   d) 65- ali 12 yaşındadır. ablası, ali’den 3 yaş büyüktür. ikisinin yaşları toplamı kaçtır?a) 15   b) 27   c) 24   d) 376- 38 sayısından 24 fazla olan sayı kaçtır?a 62   b) 52   c) 42   d) 577- oya 7 y...

ödev sayfası(3)

  1-) türkçe kelimelerde bir hecede en fazla kaç harf bulunur?              a) 3                                   b) 5                            c) 4               2) “ahmet çok güzel şiir okuyor.” cümlesinde kaç kelime vardır?                  a) 4    &...

ödev sayfası(2)

1-) 67 doğal sayısının birler basamağında hangi rakam bulunmaktadır? 6 7 67 8   2-) birler basamağında 7, onlar basamağında 4 olan doğal sayı kaçtır? 47 74 77 44 3-)ali’nin 48 tane cizgisiz kagidi vardi.34 tane daha aldı. ali’nin kaç çizgisiz kağıdı oldu? 80 82 84 88   4-) iki deste kalem kaç tanedir? 20 24 26 28   5-) iki düzine mendil kaç tanedir? 20 24 22 18 6-) nermin 59 sayfalık defterinin 7 sayfasını kullandı. kullanmadığı sayfa sayısı kaçtır? 55 60 50 52   7-) bir kümeste 9 tavuk vardır. tavuklarının ayaklarının sayısını kaçtır? 22 16 ...

ödev sayfası

1-) 32 ‘den başlayıp 3’ er ritmik sayma yaparken 6. sırada gelen sayı hangisidir?   47   50  44  53    2-) aşağıdakilerden hangisi bir küme oluşturmaz?  haftanın günleri kümesi sınıfımızdaki erkek öğrencilerin kümesi ormandaki bazı ağaçların kümesi okulumuzdaki öğretmenler kümesi    3-) aşağıdaki sayılar büyükten küçüğe doğru sıralandığında baştan ikinci sayı hangisi olur? 54 – 68 – 76 – 93 93 76 68 54    4-) 8 yüzlük + 5 birlik şeklinde çözümlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir? 85 850 855 805    5-) 25 + Δ = 100 işleminde, verilmeyen terim aşağ...

internetteki ödev sitelerinin sakıncaları

internetteki ödev sitelerinden uzak durun fırat üniversitesi'nde (fü) yapılan bir araştırma ilköğretimden lisans üstüne kadar öğrencilerin ödevleri konusunda başvuru kaynağı olarak ortaya çıkan internetteki ödev sitelerinin sakıncalarını ortaya koydu. fırat üniversitesi'nde (fü) yapılan bir araştırmaya göre, ilköğretimden lisans üstüne kadar öğrencilerin ödevleri konusunda başvuru kaynağı olarak ortaya çıkan internetteki ödev siteleri, öğrencilerin, okuma, araştırma ve kütüphaneye gitme tutumlarında olumsuz etki bırakıyor. fü eğitim fakültesinde yurt içi ve yurt dışında tesadüfen seçilen 12 ödev sitesi üzerinde yapılan araştırmada, yurt dışında sayfası 10, yurt içinde ise genelde 2 dolardan hizmet veren bu sitelerin etkili bir mali kontrole tabi tutulması sonucuna ulaş...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !