× "

ölçek problemleri

" arama sonuçları

ölçek çeşitleri,uzunluk hesaplama,alan hesaplamaları

harita bilgisi ölçekler ölçek çeşitleri haritada uzunluk alan hesaplamaları   yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır: 1. kuşbakışı olarak çizilmiş olması haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşü kuşbakışı olarak adlandırılır. haritaların çiziminde tepeden görünüm sağlanamaz ise yeryüzü şekillerinin biçiml...

haritalarda eğim ve ölçek hesaplama

eğim hesaplama : eğim : topoğrafya yüzeyinin yatay düzlemle yaptığı açıya eğim denir. eğim = yükseklik (m) * 100 / yatay uzaklık formülü ile hesaplanır. örnek : a - b arasındaki uzaklık 1 / 600.000 ölçekli haritada 4 cm gösterilmiştir. aralarındaki yükselti farkı 1200 m. olduğuna göre, a ile b arasındaki eğim binde (%o) kaçtır? çözüm a b arasındaki gerçek uzaklık; 4 * 6 = 24 km olduğuna göre, eğim = yükseklik farkı (m) / yatay uzaklık (m) * 1000 eğim = 1200 / 24.000 * 1000 eğim = %o 50'dir. uyarı : eğim yüzde (%) olarak hesaplanırken 100 ile, binde (%o) olarak hesaplanırken 1000 ile çarp...

haritalarda alan uzunluk ölçek hesaplama

izdüşümsel alanın hesaplanması izdüşümsel alan, yer şekillerinin izdüşümünün alınması ile hesaplanan alandır. arazi üzerindeki gerçek alan hesaplamalarında ise yer şekilleri yüzölçümü dikkate alınır. bu nedenle bir yerin izdüşümü alanı ile gerçek alanı arasındaki fark yardımıyla arazinin engebeliliği hakkında bilgi edinilebilir. izdüşüm alanı ile gerçek alan arasındaki fark fazla ise, arazinin engebesi de fazladır. izdüşümsel alan, izdüşümsel alan = ölçek (payda)2 * haritadaki alana formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır. örnek : 1 / 700.000 ölçekli ...

harita, harita ölçekleri, çeşitleri, problemleri, projeksiyon ve

harita, harita ölçekleri, harita çeşitleri, projeksiyon ve izdüşüm yöntemleri, harita problemleri (coğrafya konu anlatım)   yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir.   bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır:   1. kuşbakışı olarak çizilmiş olması   haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşü kuşbakışı olarak adlandırılır. haritaların çiziminde tepeden görün&...

harita problemleri uzunluk eğim ölçek formulleri

gerçek uzunluğu hesaplama gerçek uzunluk, diğer bir deyişle arazi üzerindeki uzunluk, gerçek uzunluk = ölçek (payda) * harita uzunluğu formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır. örnek : 1 / 850.000 ölçekli bir haritada a - b kentleri arası 8 cm ölçülmüştür. buna göre iki kent arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km'dir? orantıyla çözüm : ölçeğe göre, arazi üzerindeki 850.000 cm haritada 1 cm gösterilmiştir. 1 cm 850.000 cm'yi gösterdiğine göre 8 cm x cm'yi gösterir. ----- x = 8 * 850.000 / 1 = 6.800.000 cm cm'yi k...

harita ölçeği, ölçek türleri

harita ölçeği çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirme, ölçek problemleri, harita ölçekleri, büyük ölçekli haritalar, küçük ölçekli haritalar harita üzerinde belli iki nokta arasındaki uzunluğun, yeryüzündeki aynı noktalar arasındaki uzunluğa oranıdır. diğer bir deyişle, gerçek uzunlukları harita üzerine aktarırken kullanılan küçültme oranıdır. örneğin : boğaz köprüsü'nün gerçekte 1074 m olan iki ayağı arası uzaklık, ölçeği bilinmeyen bir haritada yaklaşık 0.5 cm gösterilmiştir. haritanın ölçeğini bulmak için harita üzerinde...

haritada alan uzunluk hesaplamaları

haritada alan ,uzunluk hesaplamalarıuzunluk birimleri 10’ar 10’ar büyür, 10’ar 10’ar küçülür.alan birimleri 100’er 100’er büyür, 100’er 100’er küçülür.1. uzunluk hesaplamaları: a) gerçek uzunluk: g.u. = h.u.x ölç.p.örnek: ölçeği 1/200.000 olan bir haritada 5 cm’lik uzaklık gerçekte kaç km ‘dir?çözüm: gu= hu x ölç.pdgu= 5 x 200.000gu= 1.000.000 cm = 10 kmburdada görüldüğü gibi ölçek işlemi dışında harita uzunluğu ve gerçek uzunluk işlemlerinde ölçeğin paydasındaki 5 sıfırın silinmesi işlemi kolaylaştırır. b) harita uzunluğu:&o...

harita problemleri nasıl çözülür?

harıta problemlerı harita problemlerinde en çok km’yi cm’ye veya cm’yi km’ye çevirme islemi vardir. bunun için, cm’yi km’ye çevirirken 5 sifir silinir. km’yi cm’ye çevirirken de 5 sifir eklenir. 1. uzunluk problemleri kisaltmalar; g.u. = gerçek uzunluk h.u. = haritadaki uzunluk ölç. p. = ölçegin paydasi a. gerçek uzunluk: harita uzunlugu ile ölçek verilerek gerçek uzunluk soruldugunda asagidaki formül kullanilir. b. harita uzunlugu: gerçek uzunluk ile ölçek verilerek harita uzunlugu soruldugunda asagidaki formül kullanilir. c. ölçek: gerçek uzunluk ile harita uzunlugu verilerek ölçek sorul...

ölçek nedir - ölçek problemleri

ölçek nedir ? harita yapılırken ilk iş, haritası yapılacak bölgenin gerçeğe göre ne oranda küçültüleceğine karar vermektir. bu iş için belirlenen orana ölçek denir. özetle, harita üzerindeki uzaklık ile doğadaki gerçek uzaklık arasındaki oran, haritanın ölçeğidir. her haritanın mutlaka bir ölçeği bulunur. bu ölçek haritanın altında yazılıdır. harita ölçeği genellikle kesirli ya da oranlı bir rakam olarak belirtilmektedir. 1 / 100.000 ya da 1 : 100.000 gibi. kesirli ya da oranlı ölçeklerin yanı sıra, grafik ölçek olarak adlandırılan, bir doğru parçası üzerinde bölümlere ayrılmış şekilde gösterilen öl&c...

harita bilgisi ,ölçekler,ölçek çeşitleri,haritada uzunluk ve ala

yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır: 1. kuşbakışı olarak çizilmiş olması haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşü kuşbakışı olarak adlandırılır. haritaların çiziminde tepeden görünüm sağlanamaz ise yeryüzü şekillerinin biçimlerinde, boyutlarında ve birbirlerine göre uzaklıklarında değişmeler olur. 2. ölçekli olması haritalardaki küçültme oran...

harita problemleri nasıl çözülür?

harıta problemlerı harita problemlerinde en çok km’yi cm’ye veya cm’yi km’ye çevirme islemi vardir. bunun için, cm’yi km’ye çevirirken 5 sifir silinir. km’yi cm’ye çevirirken de 5 sifir eklenir. 1. uzunluk problemleri kisaltmalar; g.u. = gerçek uzunluk h.u. = haritadaki uzunluk ölç. p. = ölçegin paydasi a. gerçek uzunluk: harita uzunlugu ile ölçek verilerek gerçek uzunluk soruldugunda asagidaki formül kullanilir. b. harita uzunlugu: gerçek uzunluk ile ölçek verilerek harita uzunlugu soruldugunda asagidaki formül kullanilir. c. ölçek: gerçek uzunluk ile harita uzunlugu verilerek ölçek sorul...

ölçek ve ölçek çeşitleri ve hesaplanması

ölçek ve ölçek çeşitleri        bir yerin, haritasını veya planını yapabilmek için o yer küçültülerek bir düzlem üzerine çizilebilir. çünkü haritası veya planı çizilecek yerin büyüklüğünde bir kağıt bulmak ve kullanmak olanaksızdır. bunun için çizilecek yerleri eşit oranlarda küçülterek çizmemiz gerekir. bu küçültme oranına ölçek denir. ölçek, herhangi bir yerin plan veya haritası çizilirken, ne kadar küçültüldüğünü gösteren orandır. plan ve haritaların hepsinde ölçek bulunur.    ...

harita, harita ölçekleri, harita çeşitleri, projeksiyon ve izdüş

harita, harita ölçekleri, harita çeşitleri, projeksiyon ve izdüşüm yöntemleri, harita problemleri   yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir.   bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır:   1. kuşbakışı olarak çizilmiş olması   haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşü kuşbakışı olarak adlandırılır. haritaların çiziminde tepeden görünüm sağlanamaz ise yeryüzü şekillerinin biçimlerinde, boyutlarında ve birbirlerine göre uzaklıklarında değişmeler olur.   2. ölçekli olması   haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. bir başka ifade ile harita üzerindeki uzunlukların gerçek u...

harita bilgisi, ölçekler, ölçek çeşitleri, haritada uzunluk ve a

yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır: 1. kuşbakışı olarak çizilmiş olması haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşü kuşbakışı olarak adlandırılır. haritaların çiziminde tepeden görünüm sağlanamaz ise yeryüzü şekillerinin biçimlerinde, boyutlarında ve birbirlerine göre uzaklıklarında değişmeler olur. 2. ölçekli olması haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. bir başka ifade ile harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara olan oranıdır. yerşekillerinin biçimleri ve boyutları, oldukları gibi aktarılamadığı için, belli bir ölçek dahilinde küçültülmesi gere...

harita bilgisi ,ölçekler,ölçek çeşitleri,haritada uzunluk ve ala

yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır: 1. kuşbakışı olarak çizilmiş olması haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşü kuşbakışı olarak adlandırılır. haritaların çiziminde tepeden görünüm sağlanamaz ise yeryüzü şekillerinin biçimlerinde, boyutlarında ve birbirlerine göre uzaklıklarında değişmeler olur. 2. ölçekli olması haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. bir başka ifade ile harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara olan oranıdır. yerşekillerinin biçimleri ve boyutları, oldukları gibi aktarılamadığı için, belli bir ölçek dahilinde küçültülmesi ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !