× "

ön asya neresidir

" arama sonuçları

osmanlılarda duraklama dönemi yazılı soruları

osmanlılarda duraklama dönemi test - 1 1. osmanlı devleti'nde; ı. yeni ticaret yollarının bulunması ıı. vergilerin sürekli arttırılması ııı. ordu ve donanmanın bozulması ıv. devlet yönetiminin bozulması v. ülke yönetiminin bozulması celâli ayaklanmalarının çıkmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? a) ı ve ııı  b) ıı ve ıv  c) ı ve ıv  d) ıı, ııı ve v  e) ııı, ıv ve v 2. xvıı. y.yılda osmanlı devleti'nde; ı. rüşvet ve torpilin artması ıı. şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasının kaldırılması  ııı. devletin çok uluslu olması aşağıdakilerden hangisi...

istanbul yalıları 1

istanbul yalıları 1 türk yapı sanatı ve yaşantısı içerisinde boğaziçi yalılarının ayrı bir yeri vardır. bu yalıların önünde günün hemen her saatinde denizin renk değiştiren mavisi, arkasında da zengin bir yeşillik armonisi içerisinde sırtlar ve korular yer alır. boğaziçi yalıları da bunların arasında beyaz bir inci dizisi gibi uzanır. geçmiş yılların anılarını sayıklayan türk’e has özellikleri olan bu yalıların benzerlerine başka ülkelerde kolay kolay rastlanmaz. denize kıyısı olan pek çok ülkede yalı vardır. ancak onların hiç birisi su ve yeşilin kucak kucağa olduğu boğaziçi’ndekilere benzemez. eski, türk evlerinde olduğu gibi bu yalılar da harem ve selaml...

büyük tufan / ı

büyük tufan (büyük zeval) ı   mitoslardan, marduk ve büyük tufana göndermeler mayalara ait bir chilam balam kitabındaki marduk olayı kastedilen şiirde, o gün olan gerçekler şöyle anlatılıyor: “doya doya yenecek aşları, kana kana içilecek suları vardı.[1] ama o gün, toz duman sardı her yanı, o gün, soldu sarardı toprak,[2] o gün, bir bulut çöktü tepesine,[3]o gün, bir dağ geldi üzerine,[4] o gün, güçlü adamın eline geçti toprak. o gün, tütmez oldu bacalar, o gün, dalından koparıldı körpe yapraklar, o gün, ölüme kapandı gözler,[5] o gün, üç işaret b...

atatürk’ün tarih anlayışı

  atatürk’ün tarih anlayışı dr. zafer gölen  atatürk araştırma merkezi dergisi, sayı 52, cilt: xvııı, mart 2002       özet atatürk milli mücadele’nin hemen ardından çok köklü yenileşme hareketlerine girişti. yapılan çalışmalar şekli olmaktan ziyade içerikle ilgiliydi. o türk milleti’nin dünya ulusları arasındahak ettiği yeri almasını arzuluyordu. bir taraftan yeni kurulan ülkenin temelleri bina edilirken, diğer taraftan ülkenin yurt dışındaki prestij ve konumunun düzeltilmesi için de yoğun çaba sarf ediyordu.  xx. yüzyılın ...

ermenilerin kimliği ve büyük ermenistan efsanesi (rus ve ermeni

şimdiye kadar türkiye’de ermenilerin kökenleri ve büyük ermenistan düşüncesi hep türk kaynakları doğrultusunda ele alındı. bu çalışmada objektif değerini korumak açısından genel olarak rus ve ermeni kaynaklarına istinat edildi. acaba, konuya onların yaklaşımları nasıldır? gerçek ermeni tarihi ve onların kimlikleri konusunda bu tarihçiler ne düşünmektedirler? bu bakımdan çalışmaya bilim adına farklı bir açıdan bakma amacı güdülmüştür. gerçekte ermeni tarihi ermeni tarihçilerine göre de karanlık kalmaktadır. bu nedenle ermeniler bilimsellik açısından yanılgıya düşmüş ve tarihe kendi açılarından bakmışlardır. genellikle, ermeniler kendi...

asya kıtası neresidir - asya kıtasının özellikleri nelerdir

asya kıtası'nın fiziki özellikleriasya kıtasındaki yer şekillerinin oluşumunda kıtada etkili olan huron, kaledonya, hersinya ve alp himalaya kıvrım sistemi etkili olmuştur. 1. zamandan önce oluşan huron kıvrım sistemi kıtanın güneyinde arabistan ile hindistan(dekkan) yarımadalarında etkili olmuştur. 1. zamanda ilk oluşan kaledonya kıvrımları kıtanın kuzeyinde yenisey ve lena nehirleri arasında etkili olmuştur. 1. zamanın sonunda hersinya kıvrımları kıtanın güneyi, batısı ve güneydoğusunda etkili olmuştur. kıtadaki en etkili kıvrım sistemi ise 3. zamandaki alp himalaya kıvrım sistemidir. kıtanın batısından doğusuna kadar çok geniş sahada etkilidir. kıtanın en yüksek yerleri bu kıvrım sisteminin olduğu yerlerdir. kıtanın ve aynı zamanda dünyanın en y...

asya kıtası neresidir - asya kıtasının özellikleri nelerdir

asya kıtası'nın fiziki özellikleriasya kıtasındaki yer şekillerinin oluşumunda kıtada etkili olan huron, kaledonya, hersinya ve alp himalaya kıvrım sistemi etkili olmuştur. 1. zamandan önce oluşan huron kıvrım sistemi kıtanın güneyinde arabistan ile hindistan(dekkan) yarımadalarında etkili olmuştur. 1. zamanda ilk oluşan kaledonya kıvrımları kıtanın kuzeyinde yenisey ve lena nehirleri arasında etkili olmuştur. 1. zamanın sonunda hersinya kıvrımları kıtanın güneyi, batısı ve güneydoğusunda etkili olmuştur. kıtadaki en etkili kıvrım sistemi ise 3. zamandaki alp himalaya kıvrım sistemidir. kıtanın batısından doğusuna kadar çok geniş sahada etkilidir. kıtanın en yüksek yerleri bu kıvrım sisteminin olduğu yerlerdir. kıtanın ve aynı zamanda dünyanın en y...

osmanlı tarihi soruları ve çözümleri

1--ön asya ya da yakın doğu neresidir?anadolu, iran, ırak, suriye, filistin, arabistan ve mısır’ı içine alan bölgeye ön asya denir.2--osmanlı kurulmadan önce xıv. yüzyıl başında yakındoğu’da hangi devletler vardı?anadolu selçuklu, beylikler, ceneviz, trabzon rum, ilhanlı, bizans, altınorda ve memluk3--osmanlı kurulmadan önce anadolu’nun genel durumu nasıldır?a-1243 kösedağ savaşı ile anadolu selçuklu devleti’nin moğolların hakimiyetine girmesi ile anadoluda siyasi birlik bozulmuş ve pek çok beylik kurulmuştu.b-bu beylikler anadolu selçuklu devletinin yerini almak için birbirleri ile savaşıyorlardı.c-anadolu türk halkı arasında hoşnutsuzluk ve beyliklere karşı bir güvensizlik vardı...

türkçülüğün önemli meseleleri hüseyin nihal atsız türkçülüğün ön

türkçülüğün önemli meseleleri(hüseyin nihal atsız)türkçülük, bütün türklerin tek devlet halinde birleşerek, her bakımdan bütün milletlerden ileri ve üstün olması ülküsüdür. bunun değişmeyen iki unsuru vardır: soyculuk, turancılık. soyculuk, ilk önce bir milli savunma vasıtasıdır. türkelindeki azınlıkların, kendi aralarında gizlice yürüttükleri, soy şuuruna karşı bir koruma tedbiridir. türkiye’deki selanik dönmeleri, türkleşmemek için yüzyıllardır gizli tedbirler alırlarken, hiçbir kültürü ve geçmişi olmayan birtakım küçük millet ve cemaatlar soyadı kanunu’nun ...

osmanlı tarihi çözümlü sorular

1--ön asya ya da yakın doğu neresidir? anadolu, iran, ırak, suriye, filistin, arabistan ve mısır’ı içine alan bölgeye ön asya denir. 2--osmanlı kurulmadan önce xıv. yüzyıl başında yakındoğu’da hangi devletler vardı? anadolu selçuklu, beylikler, ceneviz, trabzon rum, ilhanlı, bizans, altınorda ve memluk 3--osmanlı kurulmadan önce anadolu’nun genel durumu nasıldır?a-1243 kösedağ savaşı ile anadolu selçuklu devleti’nin moğolların hakimiyetine girmesi ile anadoluda siyasi birlik bozulmuş ve pek çok beylik kurulmuştu. b-bu beylikler anadolu selçuklu devletinin yerini almak için birbirleri ile savaşıyorlardı. c-anadolu türk halkı arasında hoşnutsuzluk ve beyliklere karşı bir güvensizlik vardı. d-trabzon’da rum devleti, amasra’da ise ceneviz’...

istanbul yalıları 1

istanbul yalıları 1

türk yapı sanatı ve yaşantısı içerisinde boğaziçi yalılarının ayrı bir yeri vardır. bu yalıların önünde günün hemen her saatinde denizin renk değiştiren mavisi, arkasında da zengin bir yeşillik armonisi içerisinde sırtlar ve korular yer alır. boğaziçi yalıları da bunların arasında beyaz bir inci dizisi gibi uzanır. geçmiş yılların anılarını sayıklayan türk’e has özellikleri olan bu yalıların benzerlerine başka ülkelerde kolay kolay rastlanmaz. denize kıyısı olan pek çok ülkede yalı vardır. ancak onların hiç birisi su ve yeşilin kucak kucağa olduğu boğaziçi’ndekilere benzemez.eski, türk evlerinde olduğu gibi bu yalılar da harem ve selamlık olmak üzere iki bölümden meydana gelmişlerdir. harem ve selamlık bazen aynı yapıda, bazen de ortak bahçe içerisinde ayrı ayrı binalar olarak ...

efes - selçuk (ephesos) neresidir, nerededir

www.neresidir.com www.buradadir.com www.yerelsecimvideo.com efes - selçuk efesin tarihçesi izmir ili selçuk ilçesi sınırları içindeki antik efes kenti'nin ilk kuruluşu m.ö. 6000 yıllarına, neolitik dönem olarak adlandırılan cilalı taş devri'ne kadar inmektedir. son yıllarda yapılan araştırmalar ve kazılarda efes çevresindeki höyükler (tarih öncesi tepe yerleşimleri) ve kalenin bulunduğu ayasuluk tepesi'nde tunç çağları ve hittitler'e ait yerleşimler saptanmıştır. hititler dönemi'nde kentin adı apasas'tır. m.ö. 1050 yıllarında yunanistan'dan gelen göçmenlerin de yaşamaya başladığı liman kenti efes, m.ö. 560 yılında artemis tapınağı çevresine taşınmıştır. bugün gezilen ef...

türk dünyası'nda birlik hareketleri

türk dünyası'nın yerimihail gorbaçov’un iktidara gelmesi ile başlayan ve ağustos 1991 darbesinden bir az sonra yeltsin, kravçuk ve şuşkeviç’in imzaladıkları bir bildiri ile sona eren süreç içerisinde resmen dağılan sovyetler birliği, türk diplomasi hayatına yeni bir takım terimlerin de girmesine sebep oldu. bu terimlerden birisi, türk dünyası terimidir. türk dünyası neresidir? bu bölgede hangi bağımsız, hangi otonom devletler vardır? hangi halklar bölgede yaşamaktadır?türk dünyası “adriyatik’ten çin seddi’ne kadar” olan bölge midir? dikkat edilirse bu ifadede bölge izafi olarak belirtilmesine rağmen, muallakta kalmaktadır. coğrafi bir sınır çizilmemiştir. türk halkları asamblesi başkanı vyeçislav timoteyev’e göre de “türklerle meskun olan...

türk dünyasında birlik hareketleri

  türk dünyası'nda birlik hareketleri                                             türk dünyası'nın yerimihail gorbaçov’un iktidara gelmesi ile başlayan ve ağustos 1991 darbesinden bir az sonra yeltsin, kravçuk ve şuşkeviç’in imzaladıkları bir bildiri ile sona eren süreç içerisinde resmen dağılan sovyetler birliği, türk diplomasi hayatına yeni bir takım terimlerin de girmesine sebep oldu. bu terimlerden birisi, türk dünyası terimidir. türk dünyası neresidir? bu bölgede hangi bağımsız, hangi otonom devletler vardır? hangi halklar bölgede yaşamaktadır?...

türk dünyası'nda birlik hareketleri

türk dünyası'nın yerimihail gorbaçov’un iktidara gelmesi ile başlayan ve ağustos 1991 darbesinden bir az sonra yeltsin, kravçuk ve şuşkeviç’in imzaladıkları bir bildiri ile sona eren süreç içerisinde resmen dağılan sovyetler birliği, türk diplomasi hayatına yeni bir takım terimlerin de girmesine sebep oldu. bu terimlerden birisi, türk dünyası terimidir. türk dünyası neresidir? bu bölgede hangi bağımsız, hangi otonom devletler vardır? hangi halklar bölgede yaşamaktadır?türk dünyası “adriyatik’ten çin seddi’ne kadar” olan bölge midir? dikkat edilirse bu ifadede bölge izafi olarak belirtilmesine rağmen, muallakta kalmaktadır. coğrafi bir sınır çizilmemiştir. türk halkları asamblesi başkanı vyeçislav timoteyev’e göre de “türklerle meskun olan...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !