× "

örnek dede korkut hikayeleri

" arama sonuçları

örnek dede korkut hikayeleri

örnek dede korkut hikayeleri dirse han oğlu boğaç han bir gün kam gan oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. şami otağını yer yüzüne diktirmişti alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. hanlar hanı bayındır yılda bir kerre ziyafet verip oğuz beylerini misafir ederdi. gene ziyafet tertip edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti. bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demiştir. oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana allah taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, belli bilsin demiş idi. oğuz beyleri bir bir gelip ...

örnek dede korkut hikayeleri

örnek dede korkut hikayeleri dirse han oğlu boğaç han bir gün kam gan oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. şami otağını yer yüzüne diktirmişti alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. hanlar hanı bayındır yılda bir kerre ziyafet verip oğuz beylerini misafir ederdi. gene ziyafet tertip edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti. bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demiştir. oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana allah taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, belli bilsin demiş idi. oğuz beyleri bir bir gelip ...

örnek dede korkut hikayeleri

örnek dede korkut hikayeleri dirse han oğlu boğaç han bir gün kam gan oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. şami otağını yer yüzüne diktirmişti alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. hanlar hanı bayındır yılda bir kerre ziyafet verip oğuz beylerini misafir ederdi. gene ziyafet tertip edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti. bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demiştir. oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana allah taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, belli bilsin demiş idi. oğuz beyleri bir bir gelip ...

örnek dede korkut hikayeleri

örnek dede korkut hikayeleri dirse han oğlu boğaç han bir gün kam gan oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. şami otağını yer yüzüne diktirmişti alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. hanlar hanı bayındır yılda bir kerre ziyafet verip oğuz beylerini misafir ederdi. gene ziyafet tertip edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti. bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demiştir. oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana allah taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, belli bilsin demiş idi. oğuz beyleri bir bir gelip ...

örnek dede korkut hikayeleri - dirse han oğlu boğaç han

  örnek dede korkut hikayeleri dirse han oğlu boğaç han bir gün kam gan oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. şami otağını yer yüzüne diktirmişti alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. hanlar hanı bayındır yılda bir kerre ziyafet verip oğuz beylerini misafir ederdi. gene ziyafet tertip edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti. bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demiştir. oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana all...

dede korkut hikayeleri, dede korkut hikayeleri hakkında, dede ko

dede korkut hikayeleri dede korkut hikayeleri, ayrı ayrı on iki hikayeden oluşmakla birlikte, bir çok hikayede aynı kahramanların bulunuşu, olayların aşağı yukarı aynı çevrede geçişi ve dede korkut'un her hikayede mutlaka ortaya çıkışı bakımından, hikayelerin hepsinin birbiriyle ilgili olduğunu göstermektedir.hikayeler kuzeydoğu anadolu dolaylarındaki müslüman oğuzların hayatını anlatır dede korkut, tüm türk kavimlerinin atasıdır ve dâhisidir. türk destanlarında ve halk hikâyelerinde, dede korkut adına ve onun mucizevî sözlerine rastlamak her zaman mümkündür. türk hükümdarlarının akıl hocası ve veziri olduğu bilinen dede korkut, bütün türklüğün yegâne temsilcilerinden ve bugün de yaşatılmaya çalışılan atalarındandır. destan özellikli pek çok halk kahramanının mücadel...

örnek dede korkut hikayeleri, dede korkut hikayeleri, dede korku

örnek dede korkut hikayeleri dirse han oğlu boğaç han bir gün kam gan oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. şami otağını yer yüzüne diktirmişti alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. hanlar hanı bayındır yılda bir kerre ziyafet verip oğuz beylerini misafir ederdi. gene ziyafet tertip edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti. bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demiştir. oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana allah taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, belli bilsin demiş idi. oğuz beyleri bir bir gelip topla...

dede korkut hikayeleri

• dede korkut hikâyelerinin en yaygın 12 hikâyesi • örnek dede korkut hikayeleri 2 • örnek dede korkut hikayeleri • dede korkut hikayeleri 2 • dede korkut hikayeleri ...

örnek dede korkut hikayeleri

örnek dede korkut hikayeleri dirse han oğlu boğaç han bir gün kam gan oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. şami otağını yer yüzüne diktirmişti alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. hanlar hanı bayındır yılda bir kerre ziyafet verip oğuz beylerini misafir ederdi. gene ziyafet tertip edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti. bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demiştir. oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana allah taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, belli bilsin demiş idi. oğuz beyleri bir bi...

örnek dede korkut hikayeleri 2

kam pürenin oğlu bamsı beyrek kam gön oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. kara yerin üstüne ak otağını diktirmişti. alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. iç oğuz, dış oğuz beyleri bayındır han'ın sohbetine toplanmıştı. pay püre bey de bayındır han'ın sohbetine gelmişti. bayındır han'ın karşısında kara göne oğlu kara budak yaya dayanıp durmuştu. sağ yanında kazan oğlu uruz durmuştu. sol yanında kazılık koca oğlu bey yigenek durmuştu. pay püre bey bunları gördüğünde ah eyledi, basından aklı gitti, mendilini aldı, böğüre böğüre ağladı. böyle edince, kudretli oğuz'un arkası, bayındır han'ın güveyisi solur kazan kaba dizinin üzerine çöktü, gözünü dikerek pay püre bey'in yüzüne baktı, der: pay püre bey ne ...

dede korkut hikayeleri

• dede korkut hikâyelerinin en yaygın 12 hikâyesi • örnek dede korkut hikayeleri 2 • örnek dede korkut hikayeleri • dede korkut hikayeleri 2 • dede korkut hikayeleri ...

örnek dede korkut hikayeleri 2

kam pürenin oğlu bamsı beyrek kam gön oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. kara yerin üstüne ak otağını diktirmişti. alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. iç oğuz, dış oğuz beyleri bayındır han�ın sohbetine toplanmıştı. pay püre bey de bayındır han'ın sohbetine gelmişti. bayındır han'ın karşısında kara göne oğlu kara budak yaya dayanıp durmuştu. sağ yanında kazan oğlu uruz durmuştu. sol yanında kazılık koca oğlu bey yigenek durmuştu. pay püre bey bunları gördüğünde ah eyledi, basından aklı gitti, mendilini aldı, böğüre böğüre ağladı. böyle edince, kudretli oğuz'un arkası, bayındır han'ın güveyisi solur kazan kaba dizinin üzerine çöktü, gözünü dikerek pay püre bey'in yüzüne baktı, der: pay püre ...

örnek dede korkut hikayeleri

örnek dede korkut hikayeleri dirse han oğlu boğaç han bir gün kam gan oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. şami otağını yer yüzüne diktirmişti alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. hanlar hanı bayındır yılda bir kerre ziyafet verip oğuz beylerini misafir ederdi. gene ziyafet tertip edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti. bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demiştir. oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana allah taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, belli bilsin demiş idi. oğuz beyleri ...

örnek dede korkut hikayeleri - dirse han oğlu boğaç han

örnek dede korkut hikayeleri dirse han oğlu boğaç han bir gün kam gan oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. şami otağını yer yüzüne diktirmişti alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. hanlar hanı bayındır yılda bir kerre ziyafet verip oğuz beylerini misafir ederdi. gene ziyafet tertip edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti. bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demiştir. oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana allah taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, belli bilsin demiş idi. oğuz beyleri bir bir gelip toplanmağa...

dede korkut hikayeleri

dede korkut hikayeleri dede korkut hikayeleri, ayrı ayrı on iki hikayeden oluşmakla birlikte, bir çok hikayede aynı kahramanların bulunuşu, olayların aşağı yukarı aynı çevrede geçişi ve dede korkut’un her hikayede mutlaka ortaya çıkışı bakımından, hikayelerin hepsinin birbiriyle ilgili olduğunu göstermektedir.hikayeler kuzeydoğu anadolu dolaylarındaki müslüman oğuzların hayatını anlatır dede korkut, tüm türk kavimlerinin atasıdır ve dâhisidir. türk destanlarında ve halk hikâyelerinde, dede korkut adına ve onun mucizevî sözlerine rastlamak her zaman mümkündür. türk hükümdarlarının akıl hocası ve veziri olduğu bilinen dede korkut, bütün türklüğün yegâne temsilcilerinden ve bugün de yaşatılmaya çalışılan atalarındandır. destan özellikli pek çok halk kahramanının mücadeleleri anlatı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !