× "

öykü örnekleri

" arama sonuçları

hikayenin özellikleri, hikaye nedir, hikaye örnekleri

  hikaye nedir? sponsorlu bağlantılar yaşanmış veya tasarlanmış bir olayı, bir durumu; yer, kişi ve zaman belirterek anlatan kısa yazılara denir. hikayede, olayın geçtiği yer sınırlı, anlatım özlü ve yoğundur. karakterler belli bir olay içinde gösterilir. bu karakterlerin de çoğu zaman sadece belli özellikleri yansıtılır. konu tümüyle düş ürünü olabilir, ya da son derece gerçekçidir. genellikle romandan kısa olurlar, dar bir zamanı kapsarlar, kişileri romana göre daha azdır, anlatılanları tek ve sınırlıdır ve olayla ilgili yer ve zaman belirtirler. serim düğüm ve çözüm denilen üç bölümden oluşurlar.olayı sürükleyen b...

dostluk ile ilgili <b>öykü örnekleri</b>

dostluk ile ilgili öykü örnekleri

günün birinde iki dost varmış her ikiside çok iyimiş ama biri saf diğeri ise kurnaz ve açık gözlüymüş.açık gözlü olan dostun şirketi batmış ve dostundan para istemiş bana borç para verir misin dostu nedemek sen benim en iyi dostumsun demiş ve bütün servetini vermiş.   aradan günler geçmiş açık göz olan işelrini büyütmüş işlerinde ilerlemiş ve dostunun yanına gitmiş senden birşey isticeğim senin nişanlının çok beğeniyorum bana onu verir misin demiş saf olan o benim nişanlım ama sen benim en iyi dostumsun demiş ve veririm demiş ve vermiş.aradan aylar geçmiş bu saf olan sostun bir gün işleri bozmuş ve dostunun yanına gitmiş ve ondan iş istemiş...

modern öykü kuramı üzerine / idris ekinci

modern öykü kuramı üzerine / idris ekinci

öykü, son dönemde yerini iyice sağlamlaştırmış, üzerinde çeşitli tartışmalar ve incelemeler yapılmış bir yazın türü. özellikle şiir ve romanda yoğunlaşan kuramsal çalışmaların yanında öykünün kendine bir yer açması, öyküyle uğraşan yazarların kendi alanları üzerine eğilmelerinin tabii bir sonucu olmuştur. öyküdeki bu dikkat çekici durumun en belirgin işaretlerinden biri de necip tosun’un modern öykü kuramı adlı çalışmasıdır. necip tosun uzun yıllar öykü yayımlamakla birlikte 1999’da yayınladığı hayat ve öykü kitabıyla öykü üzerine ciddi bir gayretin içinde olduğunu okura göstermiştir. öyküyü ...

trafik haftası ile ilgili hikaye, öykü örnekleri

  kazaya uğrayan kız   polianna, (polyanna) herkesin sevgisini kazanan bir kızdır. bu sevimli çocuk, bir gün kazaya uğradı.   kaza, ekim ayının son günü oldu. polianna okuldan acele acele eve dönerken karşıdan gelen bir otomobilin önünden karşı kaldırıma geçmek istemişti.   işte bundan sonra olanları hiç kimse öğrenemedi. kazanın nasıl olduğunu kimse bilmiyordu. suçlu da meydanda yoktu. yalnız polianna o çok sevdiği odaya, o gün saat beşte, baygın, ayakları tutmaz bir halde, kucakta getirilmişti.   ertesi gün de, daha ertesi gün de polianna okula gidemedi. zaman zaman aklı başına gelirse birkaç soru soruyordu ama daha bir şeyin farkında...

hikaye nedir? hikaye çeşitleri ve örnekleri

  hikaye nedir? hikaye bir olayın kurgulanarak anlatılmasıdır. hem daha kısa olması; hem de kurgulanması nispeten daha kolay olması nedeniyle kimi zaman romandan daha kolay olarak kabul edilmektedir fakat iyi bir hikaye yazmak, sanıldığı kadar kolay değildir. hikayeler, çok fazla olay örgüsü ve karakter içermezler. roman kadar uzun soluklu da olmadıklarından, okuyucuyu anında kendine çekebilme özelliğine sahip olmalıdır. romanda bunu sağlamak için yeterince zamanı olan yazar, hikaye yazarken böyle bir avantaja sahip değildir. kimi yazarlar yazmaya küçük hikayeler yazmakla başlar fakat hikayeyi, romana geçişte bir aşama olarak değerlendirmek çok doğru değildir. hikayeler, alıştı...

2010’da öykü

2010’da öykü

içinde bulunduğumuz zaman diliminde edebiyatın eski gücünü önemli ölçüde yitirdiğini görüyoruz. edebiyat 19. ve 20. yüzyıldaki o görkemli dönemlerinin çok uzağında. sanki tüm dayanaklarını yitirmiş, insana söyleyeceği, ileteceği hiçbir şeyi kalmamış gibi. edebiyat eserleri artık iktidar sahiplerini rahatsız etmiyor. çünkü biliyorlar ki gücünü yitirmiş, toplumda karşılığını bulmamış bir enstrüman ne çalarsa çalsın kimseyi rahatsız etmez. nitelikli edebiyat yine var ama kapalı devre bir yayınla kendi çevresini aşamıyor. değer üretmenin ise kimsede bir karşılığı yok. peki, edebiyatın gücünü yitirişinin arkasındaki ned...

lise1 edebi türler hikaye (öykü) konu anlatımı

    *      yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebi yazılara “hikâye (öykü)” denir.     *      hikâye, insan yaşamının bir bölümünü, yer ve zaman kavramına bağlayarak ele alır.     *      hikâyede olay ya da durum söz konusudur. olay ya da durum kişilere bağlanır; olay ya da durumun ortaya konduğu yer ve zaman belirtilir; bunlar sürükleyici ve etkileyici anlatımla ortaya konur.     *      hikâyelerde düşündürmekten çok, duygulandırmak ve heyecanlandı...

öykü nedir,öykü örnekleri,öykünün özellikleri,öykü çeşitleri

öykü (hikaye) nedir? önemli farklılıkları olmakla birlikte “küçük roman” şeklinde tanımlanabilir. millî kültürümüzün önemli parçalarından “dede korkut hikâyeleri“, “destanlar” ve “halk masalları” nı saymazsak, avrupaî tarzda ilk hikâyeler, tanzimat edebiyatı döneminde görülür. ilk hikâye kitabı, emin nihat’ın “müsameretnâme“dir. bu kitapta toplanan hikâyelerin kuruluşu, işlenişi “binbir gece masalları” na benzer. 19 . yüzyıl sonlarında başlayıp günümüze doğru daha da gelişen hikâye, özellikle alphonse daudet (1840-1897) ve guy de maupassa...

okul öncesi eğitim kurumları için günlük plan örnekleri, anaokul

okul öncesi eğitim kurumları için günlük plan örnekleri ek 2günlük plân örnekleri   günlük plân örneği ıı. hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için kazanılması beklenen  davranışlarpsikomotor alan            hedef  1. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme            kazanılması beklenen davranışlar2.  değişik yönlere yuvarlanma            hedef  3. el ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilme               kazanılması b...

kısa makale örnekleri

kısa makale örneklerimakale,makale nedir,köşe yazısı,makale örnekleri,ahmet haşim,haşim ...3 ağu 2008 ... makale,makale nedir,köşe yazısı,makale örnekleri,ahmet haşim,haşim ... iyi bir makale kısa olmaktan çok, ele alınan konuyu en iyi şekilde ...www.hidayetsohbeti.net/makale-makale-nedir-kose-yazisi-makale-ornekleri-ahmet-t-3831.html - önbellek - benzer -makale,makale nedir,köşe yazısı,makale örnekleri,ahmet haşim,haşim ...iyi bir makale kısa olmaktan çok, ele alınan konuyu en iyi şekilde ... makale örneği : mavi ağladığında.. *bir yokluk zamanıydı...insanlar işlerine gider ...www.hidayetsohbeti.net/printthread.php?tid=3831 - önbellek - benzer -kısa makale örneklerikısa makale örnekleri makale örnekleri - makal...

kısa öykü örnekleri

kara kedibenim oturduğum semtte bir ciğerci vardır semtin en kaliteli ciğerini satan.bu ciğerci, yan tarafında bir pasaj olan ufak bir dükkandır.yanındaki pasaj ki buradaki dükkan sahiplerinin birisinin dükkanında beslediği bir kara kedi vardır. adını bilmem, yani hiç onu yakından tanıyıp sevme imkanım olmamıştır. ancak buna karşın bu hayvanın yemyeşil gözleriyle, burnunu cama dayayıp içerideki ciğerlere hasretle bakması ilgimi çeker hep. içimi burar. ciğercinin ona ara sıra ciğer verdiğini bilirim. sahibinin de onu aç bırakmadığını bilirim gözlemlerimden. fakat bu kara kedi, uslanmaz bir çocuk şımarıklığıyla yine de içerideki ciğerlere hasretle bakar durur. içinde çocuksu bir açgözlül&...

öykü - hikâye türünün özellikleri ve örnekleri

gerçek ya da düş ürünü bir olayı aktaran kısa düz yazı şeklindeki anlatıdır. kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır. öyküde, olayın geçtiği yer sınırlı, anlatım özlü ve yoğundur. karakterler belli bir olay içinde gösterilir. bu karakterlerin de çoğu zaman sadece belli özellikleri yansıtılır. konu tümüyle düş ürünü olabilir, ya da son derece gerçekçidir. genellikle ironik bir rastlantı yoluyla yaratılan özel bir an üzerindeki yoğunlaşma sürpriz sonlara ...

hikaye (öykü) nedir?

hikaye (öykü) nedir? hikaye, hayatta olan veya olacak kanısı veren olayları bir ölçü ile anlatan, hayalde tasarlanan ilgi çekici bir takım olayları anlatarak okuyanda heyecan veya zevk uyandıran yazıdır. hikayelerin kişileri azdır, bir tek olay anlatmak amacıyla yazılır. derin çözümlemelere pek elverişli sayılmaz. hikayeler, çoğunlukla birkaç sayfa uzunluktadır. hikayeler, hareketten hoşlanan insanın bu isteğini karşılar, insanlara karşı duyulan bu yakınlık duygusunu artırır. bir an için de olsa, okuyucuyu hayal dünyasında dolaştırır. insanın zihin gelişmesini artırır.insanlara yüksek ideallerle birlikte geniş bir hayat anlayışı sağlar. hikaye, üzerinde gerektiği kadar durulmamış kompozisyon türleri...

yazılı anlatım türleri - öykü tiyatro şiir türleri - türk edebiy

romaneskiden beri roman, olmuş ya da olabilecek olayların tasarlanıp belli bir sanat düzeni içinde sunumudur, biçiminde tanımlanmaktadır.roman özde insanı hedef alır. insanın iç dünyası, çekişmeleri, ruhsal çelişkileri, ev içi hayatı, çevresi, ailesi, hatta hayalleri, gelecekle ilgili plânları hepsi romanın ilgi alanındadır. romanın her milletin durumuna göre aldığı kimlik farklı olduğu gibi, gelişme seyri ve aşamaları da farklıdır.başlangıçta insanüstü olan öykü kahramanları yavaş yavaş insanlar arasına inmiş ve rönesans’tan sonra ise bütünüyle sıradan insanlardan seçilmiştir. batının sınıflı toplum yapısında burjuvazinin etkinliği rönesans ve reform hareketlerinin doğal sonucu sayılabilecek fransız devrimiyle sıkı sıkıya bağlıdır. bu devrimi hazırlayan iki önemli düşün...

öykü roman ilişkileri

         tür tartışmalarında  öykü-roman ilişkileri oldukça “nazik bir zeminde” seyretmiştir. bu kuram/eleştiri yazılarında diğer yazılardan farklı olarak öykünün bağımsız, özgün bir tür olduğu vurgusu öne çıkarılarak bir “öykü savunusu” gözlenir. öykünün kendi kendisine yeterli, bağımsız bir tür olduğu özellikle “roman”la karşılaştırılarak yapılır. bunun elbette anlaşılabilir bir nedeni vardır. çünkü öykü yıllarca roman için bir sıçrama tahtası, bir geçiş süreci, hazırlık dönemi olarak görüldüğü için, öykü roman farklılaşmasını derinleştirmek neredeyse öykünün onurunun korunması ve özgünlüğünün sağlamlaştırılmasıyla eş anlamlı bir hâle gelmiştir. bundan dolayı yazarlar, her öykü yazısında şöyle ya da ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !