× "

öyküleyici anlatımın özellikleri

" arama sonuçları

öyküleyici anlatımın tanımı ve özellikleri

  öyküleyici  anlatım  olay  kaynaklı  bir anlatım tekniğidir. öyküleyici anlatımın olabilmesi için bir kişinin başından geçen bir ya da daha çok olayın olması gerekir. bir kişinin başından geçenler, bir trafik kazası, bir futbol karşılaşması, geçmişte yaşadığı bir takım olaylar… öyküleyici anlatımın sınırlarına girmektedir.   “karanlık bir kış gecesi saat üç sularıydı. bilmem nereden    eve dönüyordum.  herkes  derin  bir uykudaydı. o duruma gelmiştim ki kendisini dinleye dinleye  kapılan insanlar  gibi  ”ah,   bir  polise rastlasam!” diyordum. birden bire iki gölge gördü...

öyküleyici anlatım ve özellikleri

bu yazımızda öyküleyici anlatım türlerini özelliklerini ve örneklerini sizlere sunuyoruz. öyküleyici anlatımın özellikleri 1.olay, kişi, mekân ve zaman ortak öğeleridir. 2.olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir.(anlatıcı olay kahramanlarından biridir) 3.sanat metinleri öyküleyici anlatımla yazılır. 4.olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılabilir. 5.olaylar 3.şahsın ağzından anlatılabilir.(olan biten bir kamera sessizliğiyle izlenip anlatılır 6. kişi, mekân ve zaman olay ve olay örgüsünü oluşturmak için kullanılan ögelerdir. 7.öyküleyici anlatım hikâye, roman,anı, söyleşi, görüşme(mülakat)gibi metin türle...

anlatım türleri ve özellikleri

a-öyküleyici anlatım özellikleri: 1.olay, kişi, mekân ve zaman ortak öğeleridir. 2.olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir.(anlatıcı olay kahramanlarından biridir) 3.sanat metinleri öyküleyici anlatımla yazılır. 4.olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılabilir. 5.olaylar 3.şahsın ağzından anlatılabilir.(olan biten bir kamera sessizliğiyle izlenip anlatılır. 6. kişi, mekân ve zaman olay ve olay örgüsünü oluşturmak için kullanılan ögelerdir. 7.öyküleyici anlatım hikâye, roman, anı, söyleşi, görüşme(mülakat) gibi metin türlerinde kullanılır. 8.öyküleyici anlatımda bir olayın olması şarttır. 9.yaşanmış olaylarda olay zinciri, kurgulanmış ...

öyküleyici anlatımın özellikleri,10.sınıf dil ve anlatım

öyküleyici anlatım vardır.bu metinlerin ortak özellikleri şunlardır: bir olay çevresinde gelişir. bu temel olayın etrafında daha küçük çapta gelişen olaylar yer alır. olay kişiler arasında gelişir, bir zamanda oluşur, bir mekân içerisinde gerçekleşir ve bir anlatıcı tarafından anlatılır. kişiler insan olabileceği gibi, onun yerine geçebilecek varlık ya da kavramlar da olabilir. seçilen kişi ne olursa olsun kastedilen insandır. öyküleyici anlatım “sanat metinlerinde” kullanılabileceği gibi “öğretici metinlerde”de kullanılabilir. (anı, gezi yazısı, makale, vs…) öyküleyici anlatım “sanat metinlerinde” kullanıla...

anlatım biçimleri ve özellikleri

anltım, bir kimseye bir şey hakkında bir şey söyleme, bir şey anlatma işidir. bu söyleme ve anlatma gelişi güzel olmaz. anlatımı yönlendiren, biçimlendiren yazarın amacıdır.bir bir yazar, acaba söz veya yazıyla başvururken neyi amaçlar? kendini dinleyecek ya da okuyacak olanlar üzerinde nasıl bir etki yaratmak ister? konuşmaları ve yazıları bu sorular açısından değerlendirilenler başlıca şu amaçları saptamışlardır: 1)bir şeyi açıklamak, bir düşünceyi aydınlatmak, bir durum ya da karakteri incelemek, bir terimi tanımlamak isteyebilir. bu durumda yazarın amacı açıktır; okuyucuya bilgi vermek. 2)okuyucunun bir konuyu ya da olgu üzerindeki yerleşmiş duygu, düşünce, davranış ve kanıların...

lirik anlatımın özellikleri nelerdir?

lirik anlatımın özellikleri 1.lirik anlatımda dil "heyecana bağlı işlev"de kullanılır. 2.coşku ve heyecana bağlı anlatım daha çok şiir, roman, hikâye, tiyatro türlerinde kullanılır. 3.öyküleyici anlatımda bir olay ve durumun anlatılması; betimleyici anlatımda kişi, durum ve varlıkların betimlenmesi; lirik anlatımda ise duyguların ifade edilmesi esastır. 4. coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır. 5.öyküleyici anlatımlarda olay ve durumlar anlatılırken duygusal düşünceler katılmaz. coşku ve heyecana bağlı anlatımda duygular ve içinde bulunulan ruh hali yansıtılır. örnek 1: yaşadıklarımdan öğrendiğim birşey...

öyküleyici anlatımın özellikleri

1.olay, kişi, mekân ve zaman ortak öğeleridir. 2.olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir.(anlatıcı olay kahramanlarından biridir) 3.sanat metinleri öyküleyici anlatımla yazılır. 4.olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılabilir. 5.olaylar 3.şahsın ağzından anlatılabilir.(olan biten bir kamera sessizliğiyle izlenip anlatılır 6. kişi, mekân ve zaman olay ve olay örgüsünü oluşturmak için kullanılan ögelerdir. 7.öyküleyici anlatım hikâye, roman, anı, söyleşi, görüşme(mülakat) gibi metin türlerinde kullanılır. 8.öyküleyici anlatımda bir olayın olması şarttır. 9.yaşanmış olaylarda olay zincir, kurgulanmış olaylarda olay zinciri vardır. 10. 3.şahıs anlatımda anlatıcı her şeyi bilir. 11. öyküleyici anlatım sanat metinlerinde ve öğretici metinlerde kullanılır. ...

10.sınıf dil ve anlatım dersi konu anlatımı-öyküleyici anlatım v

öyküleyici anlatımın özellikleri 1.olay, kişi, mekân ve zaman ortak öğeleridir. 2.olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir.(anlatıcı olay kahramanlarından biridir) 3.sanat metinleri öyküleyici anlatımla yazılır. 4.olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılabilir. 5.olaylar 3.şahsın ağzından anlatılabilir.(olan biten bir kamera sessizliğiyle izlenip anlatılır 6. kişi, mekân ve zaman olay ve olay örgüsünü oluşturmak için kullanılan ögelerdir. 7.öyküleyici anlatım hikâye, roman, anı, söyleşi, görüşme(mülakat) gibi metin türlerinde kullanılır. 8.öyküleyici anlatımda bir olayın olması şarttır. 9.yaşanmış olaylarda olay zincir, kurgulanmış olaylarda olay zinciri vard...

10.sınıf dil anlatım ve özellikleri nedir konu anlatım

anlatım ve özellikleri dil ve anlatım 1) anlatım herhangi bir konu üzerinde konuşurken veya bir konu üzerine yazarken,belli bir gayeyi gerçekleştirmek isteriz.bu gaye,bizi dinlemekte veya okumakta olanlara bilgi vermek,onları nda bizim gibi düşünmelerini,belli bir olay içinde yaşamalarını sağlamak olabilir.duygu ve düşüncelerimizi maksadına uygun olarak dil ve anlatım kuralları içerisinde ifade etmeye “ anlatım “denir.2) anlatıma hazırlık neyi ,niçin ve nasıl anlatmak gerektiği üzerinde düşünmeden konuşmak ve yazmak tutarlı olmaz.kişi hem konuşurken hem de yazarken düşünerek hareket etmek zorundadır.aksi halde konudan uzaklaşabilir, amacını dışına çıkabilir ve konuyla anlatım bi&ccedi...

bütün anlatım türlerinin özellikleri

1-betimleyici anlatım özellikleri: 1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır. 2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir. 3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir. 4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır. 5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir. sanatsal betimleme: 1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır. 2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur. 3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir. 4.amaç sanat yapmaktır. örnek metinler:s.91-92”ince memed” ve “çarşı” açıklayıcı betimleme: 1.bilgi vermek amacıyla yazılır. 2.g...

anlatm türleri ve özellikleri

1-betimleyici anlatımözellikleri:1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.sanatsal betimleme:1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır.2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir.4.amaç sanat yapmaktır.örnek metinler:s.91-92�ince memed� ve �çarşı�açıklayıcı betimleme:1.bilgi vermek amacıyla yazılır.2.genel ayrınt...

anlatım türleri nedir - anlatım türlerinin özellikleri nelerdir

betimleyici anlatım özellikleri:1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.sanatsal betimleme:1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır.2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir.4.amaç sanat yapmaktır.örnek metinler:s.91-92”ince memed” ve “çarşı”açıklayıcı betimleme:1.bilgi vermek amacıyla yazılır.2.genel ayrıntılar ...

10. sınıf dil ve anlatım-anlatım türleri ve özellikleri

betimleyici anlatım  özellikleri:1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.sanatsal betimleme:1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır.2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir.4.amaç sanat yapmaktır.örnek metinler:s.91-92”ince memed”  ve “çarşı”açıklayıcı betimleme:1.bilgi vermek amacıyla yazılır.2.genel...

anlatım biçimleri ve özellikleri

anlatım biçimleri ve özellikleri anltım, bir kimseye bir şey hakkında bir şey söyleme, bir şey anlatma işidir. bu söyleme ve anlatma gelişi güzel olmaz. anlatımı yönlendiren, biçimlendiren yazarın amacıdır.bir bir yazar, acaba söz veya yazıyla başvururken neyi amaçlar? kendini dinleyecek ya da okuyacak olanlar üzerinde nasıl bir etki yaratmak ister? konuşmaları ve yazıları bu sorular açısından değerlendirilenler başlıca şu amaçları saptamışlardır: 1)bir şeyi açıklamak, bir düşünceyi aydınlatmak, bir durum ya da karakteri incelemek, bir terimi tanımlamak isteyebilir. bu durumda yazarın amacı açıktır; okuyucuya bilgi vermek. 2)okuyucunun bir konuyu ya da olgu üzerindeki yerleşmiş duygu, düşünce, davranış ve kanılarını değiştirmeyi amaçlayabilir. 3)duyduklarını, gör...

anlatım biçimleri ve özellikleri - dil bilgisi - dil ve anlatım

anlatım biçimleri ve özellikleri anltım, bir kimseye bir şey hakkında bir şey söyleme, bir şey anlatma işidir. bu söyleme ve anlatma gelişi güzel olmaz. anlatımı yönlendiren, biçimlendiren yazarın amacıdır.bir bir yazar, acaba söz veya yazıyla başvururken neyi amaçlar? kendini dinleyecek ya da okuyacak olanlar üzerinde nasıl bir etki yaratmak ister?konuşmaları ve yazıları bu sorular açısından değerlendirilenler başlıca şu amaçları saptamışlardır:1)bir şeyi açıklamak, bir düşünceyi aydınlatmak, bir durum ya da karakteri incelemek, bir terimi tanımlamak isteyebilir. bu durumda yazarın amacı açıktır; okuyucuya bilgi vermek.2)okuyucunun bir konuyu ya da olgu üzerindeki yerleşmiş duygu, düşünce, davranış ve kanılarını değiştirmeyi amaçlayabilir.3)duyduklarını, gördüklerini okuyucunun...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !