× "

öyküleyici anlatımın özellikleri

" arama sonuçları

lirik anlatım türünün özellikleri - diğerlerinden farkı

  lirik anlatım türünün özelliklerini yazınız. lirik anlatımın diğer anlatım türlerinden en önemli far­kını belirtiniz.   coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatımda duygular ve içinde bulunulan ruh hali yansıtılır. aşk, ayrılık, hasret, özlem, gurbet, dini hassasiyet gibi duygusal konular işlenirken kullanılır. okurun duygularına, kalbine seslenir. kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır. sanatsal özellikler sergilenir. dil, “heyecanı dile getirme” işlevinde kullanılır. daha çok şiir, roman, hikâye, tiyatro ve deneme türlerinde kullanılır. öyküleyici anlatımda bir olay ve durumun anlatılması; betimleyici anlatımda kişi, durum ve va...

anlatım özellikleri - anlatım türleri

  duygu, düşünce, bilgi ve gözlemlerimizi başkalarıyla paylaşmak istediğimizde anlatma yöntemini kullanırız. anlatma olayına anlatım denir. öyle ise anlatım, duygu ve düşüncelerin söz ya da yazı ile açıklanması diye tanımlanır. anlama olmadan anlatma olmaz. anlamayı öğrenmeden, anlatma öğrenilemez. görülen bir olayın, nesnenin; duyulan, okunan olayların, bilgilerin kavranmasına anlama denir. anlatım ise; zihindekilerin başkasının zihnine, söz ya da yazı ile, aktarılması işleminin adıdır. anlama edilgen (pasif) bir eylemdir, anlatma ise etkin (aktif) bir eylemdir.   anlamada; ilgilenilen konunun neye işaret ettiğini sezebilmek; özünü, gerçeğini kavramak; benzer konular aras...

lirik anlatım ve özellikleri

lirik analtım demek çoşku ve heyecana bağlı anlatım çeşidi demektir genellikle şiirlerde kullanılır. başarılar. lirik anlatımın özellikleri 1.lirik anlatımda dil "heyecana bağlı işlev"de kullanılır. 2.coşku ve heyecana bağlı anlatım daha çok şiir, roman, hikâye, tiyatro türlerinde kullanılır. 3.öyküleyici anlatımda bir olay ve durumun anlatılması; betimleyici anlatımda kişi, durum ve varlıkların betimlenmesi; lirik anlatımda ise duyguların ifade edilmesi esastır. 4. coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır. 5.öyküleyici anlatımlarda olay ve durumlar anlatılırken duygusal düşünceler katılmaz. coşku ve heyecana ...

10.sınıf dil ve anlatım kitabı tüm cevapları

  zambak 10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları 14. sayfa a bölümü *sunum *iletişim *kısa *takip etmelidir *dinleyicileri *sunum b bölümü d d d y d d d y d d d d c bölümü sunum hazırlık aşaması 2-planlama 3-bilgi toplama 4-hedef kitleleri belirleme sunum planlaması 2-taslak üzerinde çalışma 3-sunum yöntemini belirleme 4-araçları hazırlama sayfa 14; a.boşluk doldurma: 1-sunum 2-uyum(eşgüdü) 3-görsel/kısa 4-dinlemelidir. 5-dinleyiciyi 6-sunum b.doğru/yanlış 1-d, 2-d, 3-d ,4-y, 5-d, 6-d, 7-d, 8-y, 9-d, 10-d, 11-d, 12-d sayfa-15 1-b 2-e 3-b 4-a sayfa 19 1- türkç...

10. sınıf dil ve anlatım dersi anlatım türleri ders notları, anl

10.sınıflar dil ve anlatım dersi anlatım türleri ders notları 1.betimleyici anlatım 2.öyküleyici anlatım 3.coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatım 4.destansı(epik)anlatım 5.emredici anlatım 6.öğretici anlatım 7.tartışmacı anlatım 8.kanıtlayıcı anlatım 9.düşsel (fantastik) anlatım 10.gelecekten söz eden anlatım 11.söyleşmeye bağlı anlatım (diyalog) 12.mizahi anlatım betimleyici anlatım özellikleri: 1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır. 2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir. 3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir. 4.r...

ders notları - 10. sınıf dil ve anlatım etkinlikleri

tartışma konferans hazırlıklı ve plânlı konuşma türlerindendir. herhangi bir bilimsel alanda, topluluk karşısında yapılan konuşmalara konferans denir. konferansı verecek kişi, kelimelerin telaffuzuna, (diksiyona) ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmelidir. verilmek istenen düşünceler; açık, anlaşılır ve orijinal olmalıdır. konferans verilirken konuşmacı, yazdıklarını kâğıttan okumamalıdır. sanki, söyleşi yapıyormuş gibi konuşmalıdır. arada sırada, yeri geldiğinde kâğıda bakmalıdır. konuşmacı, gözlerini dinleyicilerin üzerine çevirmeli, böylece onların kendisini ilgiyle izlemelerini sağlamalıdır. ayrıca, konuşmacı; temiz giyinmeli, ciddî olmalı, kibar davranmalı, güzel konuşmalıdır. ses tonun...

10. sınıf dil ve anlatım dersi ı. dönem ı.yazılı yoklaması

dil ve anlatım dersi ı. dönem ı.yazılı yoklaması ey türk gençliği ! birinci vazifen, türk istiklâlini, türk cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir s-1 yukarıdaki metinde geçen iletişim ögelerini göstererek bağlam ve dönüt durumu hakkında bilgi veriniz. s-2 aşağıda verilen eylemlerin hangisi ile yapılan öğrenme daha kalıcı olup hatırlanmaktadır? a) okuma b) söyleme c) görüp işitme d) görme e) işitme s-3 bir yazılı yoklamada sınav kağıdını daha iyi sunmak ve yüksek not almak için nelere dikkat etmelisiniz? yazınız s-4 aşağıdakilerden hangisi sunum anıda yapılan çalışmalardan biri değildir? a) belge ve slayt kullanmıştırb) ses tonunu konuya uygun olarak ayarlamakc) ciddi ve ağır başlı bir görüntü sergilemekd ) slaytlar ile yapılan açıklamalar eş zamanlıdıre) sorulan soru...

anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları

      anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları        çeşitli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen anlatımın etkileyici olması için çeşitli yöntemlere başvurulur.işte,anlatımı gerçekleştirirken başvurulan bu yöntemlere �anlatım biçimleri� diyoruz.     anlatım biçimlerini şöyle sıralayabiliriz: 1.betimleyici anlatım 2.öyküleyici anlatım 3.coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatım 4.destansı(epik)anlatım 5.emredici anlatım 6.öğretici anlatım 7.tartışmacı anlatım 8.kanıtlayıcı anlatım 9.düşsel (fantastik) anlatım 10.gelecekten söz eden anlatım 11.söyleşmeye bağlı anlatım (diyalog) 12.mizahi anlatım betimleyici anlatım özellikleri: 1.betimlemeler açıklayıcı ve s...

10. sınıf dil ve anlatım kitabı konuları, betimleyici anlatım öz

betimleyici anlatım özellikleri: 1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır. 2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir. 3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir. 4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır. 5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.sanatsal betimleme: 1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır. 2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur. 3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir. 4.amaç sanat yapmaktır. örnek metinler:s.91-92”ince memed” ve “çarşı” açıklayıcı betimleme: 1.bilgi vermek amacıyla yazılır. 2.genel ayrıntılar üzerinde durulur. 3. ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir. 4.amaç sanat yapmak için değil, ...

10.sınıf dil ve anlatım dersi konu anlatımı-coşku ve heyecana ba

lirik anlatımın özellikleri 1.lirik anlatımda dil "heyecana bağlı işlev"de kullanılır.2.coşku ve heyecana bağlı anlatım daha çok şiir, roman, hikâye, tiyatro türlerinde kullanılır.3.öyküleyici anlatımda bir olay ve durumun anlatılması; betimleyici anlatımda kişi, durum ve varlıkların betimlenmesi; lirik anlatımda ise duyguların ifade edilmesi esastır.4. coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır.5.öyküleyici anlatımlarda olay ve durumlar anlatılırken duygusal düşünceler katılmaz. coşku ve heyecana bağlı anlatımda duygular ve içinde bulunulan ruh hali yansıtılır.ayrıca bakınız->> şiir nedir? ayrıca bakınız->> dilin işlevleriörnek 1:yaşadıklarımdan öğrendiğim ...

10.sınıf ders konuları

sunum nedir? etkili sunum teknikleri sunumda yapılması gerekenler insan hayatı, bir toplumun içinde mevcuttur. bu toplumda her an insanlarla iletişim içindeyiz. konuşurken,yazarken,bakarken,velhasılı her zaman bir iletişimle ,bir sunumla karşı karşıyayız. lokantayı seçerken bile garsonların servisine dikkat ederiz. garsonun dış görünüşü, işteki ustalığı müşteriye karşı tavrı o lokantayı seçmemizde birinci derecede etkilidir. yemekler çok güzel ve kaliteli olabilir; ancak onu sunan bunu gerektiği gibi sunmuyorsa yani kendisi bal; yüzü sirke satıyorsa, yemekler ne kadar kaliteli olsa da asla bir daha orayı tercih etmeyiz. öğretmenlerimiz derslerde cd, vcd, tepegöz, slayt, internet, bilgisayar gibi teknoloji...

anlatım biçimleri ve özellikleri

anltım, bir kimseye bir şey hakkında bir şey söyleme, bir şey anlatma işidir. bu söyleme ve anlatma gelişi güzel olmaz. anlatımı yönlendiren, biçimlendiren yazarın amacıdır.bir bir yazar, acaba söz veya yazıyla başvururken neyi amaçlar? kendini dinleyecek ya da okuyacak olanlar üzerinde nasıl bir etki yaratmak ister?konuşmaları ve yazıları bu sorular açısından değerlendirilenler başlıca şu amaçları saptamışlardır:1)bir şeyi açıklamak, bir düşünceyi aydınlatmak, bir durum ya da karakteri incelemek, bir terimi tanımlamak isteyebilir. bu durumda yazarın amacı açıktır; okuyucuya bilgi vermek.2)okuyucunun bir konuyu ya da olgu üzerindeki yerleşmiş duygu, düşünce, davranış ve kanılarını değiştirmeyi ...

anlatım biçimleri

bir düşünceyi, bir duyguyu, bir tasarıyı, bir olayı sözle ya da yazıyla ifade etmeye anlatım ; birbirinden farklı konuları, olayları, gözlem ve izlenimleri anlatırken kullanılan yöntemlere ise anlatım biçimi denir. açıklayıcı anlatım: bu anlatım biçiminde temel amaç, okura herhangi bir konu üzerinde bilgi verme, iyice anlaşılmayan ya da yanlış anlaşılan bir sözü, bir düşünceyi açıklığa kavuşturmaktır. bu anlatım biçiminde temel amaç bilgi vermek olduğu için belirtilen yargı tartışılmaz; konuyla ilgili karşıt görüşlere yer verilmez. anlatım oldukça ciddi, kuru ve öğreticidir.            açıklamanın yapılabilm...

anlatım türleri

anlatım türleri 1-betimleyici anlatım                                                                                                        özellikleri: 1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır. 2.kişinin iç dünyasın...

anlatım biçimleri

anlatım türleri1.betimleyici anlatım2.öyküleyici anlatım3.coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatım4.destansı(epik)anlatım5.emredici anlatım6.öğretici anlatım7.tartışmacı anlatım8.kanıtlayıcı anlatım9.düşsel (fantastik) anlatım10.gelecekten söz eden anlatım11.söyleşmeye bağlı anlatım (diyalog)12.mizahi anlatım1-betimleyici anlatımözellikleri:1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.sanatsal betimlem...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !