× "

özbakım becerileri ile ilgili etkinlikler

" arama sonuçları

çocuğumuz için anaokulu belirlerken

         gerek milli eğitim bakanlığına gerekse sosyal hizmetler genel müdürlüğüne bağlı olsun anaokullarımızın çalışmaları hep aynı esas üzerine kurulmuştur. amaç çocuk merkezli bir eğitimle, onların var olan potansiyellerini en üst seviye çıkarmak, bedensel, zihinsel, ruhsal bütünlüklerini koruyacak sevgi- şefkat dolu yaklaşımlarla onları geleceğe hazırlamak, tüm yaşamını belirleyen okulöncesinde zihinsel, duygusal, sosyal, psikomotor, dil gelişimi ve özbakım becerilerini kazanmaları yönünden mesleki bilinçle desteklenmelerini sağlamaktır. bunu başarabilmenin bir koşulu okul ile ailenin gerektiği kadar işbirliği içinde olmasıyla birlikte asıl önemlisi çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin mesleki yeterliliğinin yanında, doğru örnek olaca...

güli çocuk yuvası

        kişiliğin oluştuğu yılları kapsayan okul öncesi eğitim- öğretimi nitelikli ve istenen oranlara çekebilmede siz ebeveynlerimizle işbirliği içerisinde, milli eğitim bakanlığının plan ve programı kapsamında, çocuklarımızın zihinsel, psikomotor, duygusal, sosyal, dil, öz bakım becerilerini kazanmaları ve ilköğretime, geleceğe güvenle hazırlanmaları için bireysel - genel anlamda tüm gelişimlerini destekleme çalışmaları yapabileceğimiz, fizyolojik ihtiyaçlarını sevgi ile giderebileceğimiz, 30 yıllık çocuk gelişimi-eğitimi tecrübelerimizi paylaşabileceğimiz güli çocuk yuvası hizmetinizdedir.adres : yeni mah. varnalı cad. hatipoğlu sk. no. 51 tepe country villaları - silivri tel : 0212 729 04 99 biz  en  değerlileriniz !!! kurallı yada serbest, ...

okulöncesi veli rehberi

  okul öncesi eğitimle ilgili birçok isim kullanılıyor, hangisi doğru?   aslında hepsi doğrudur. bağlı oldukları kuruma, verilen hizmete ve çocukların yaşlarına göre farklı isimler kullanılmaktadır. a) milli eğitim bakanlığına bağlı-resmi okul öncesi kurumları (1739 ve 222 sayılı kanun doğrultusunda açılanlar): * anaokulları: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okullardır. * ana sınıfları: 60-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıflardır. ...

özel eğitimde anne - baba katılımı

giriş yirminci yüzyılın sonları engellilerin eğitiminde okul ortamlarının yanında doğal ortamlarda da destek hizmetlerin yaygınlaştırılması düşüncelerinin arttığı bir dönemdir. doğal ortamlarda sağlanacak desteklerin de ailelerin katılımıyla gerçekleşmesi yönünde önemli adımlar atılmaktadır. özellikle anne-babaların özel eğitime etkin katılımlarının sağlanmasının bir zorunluluk olduğu özel eğitimciler tarafından tartışmasız kabul edilmektedir (elksin ve elksin, 1990). bu gelişmeler özel eğitimde anne-baba katılımı kavramının irdelenmesini gündeme getirmektedir. anne-babaların çocuklarının eğitimine destek olmaları bağlamında ele alınan anne-baba katılımı, aile eğitimi uygulamalarıyla sağlanabilmektedir. sistem...

rehberlik türleri

1)rehberlik hizmetlerinin sınıflandırılması birey sayısına göre bireysel grup 2)rehberliğin işlevlerine uyum sağlayıcı yöneltici ayarlayıcı geliştirici önleyici tamamlayıcı 3)hizmet alanlarına eğitim alanında sağlık sosyal yardım endüstri 4)eğitim kademelerine okul öncesi ilköğretim ortaöğretim yükseköğretim 5)problem alanlarına kişisel eğitsel mesleki birey sayısına göre rehberlik bireysel ve grup rehberliği bireysel rehberlik; rehberlik ya da psikolojik danışmanlık hizmetlerinin bir seferde ve yalnızca bir bireye yapılıyor olmasıdır. aslında bireyin gelişimine yardımcı olmak için bireysel yapılmak durumundadır ağırlıklı olarak psikolojik danış...

zihin engelli çocukların özbakım becerileri

normal çocuğun yaşamında erken yaşta başlayan özbakım becerilerinin gelişimi anne-babalardan bağımsızlığın başlangıcını gösterir. yetersizliği olan çocuklar için bu bağımsızlık, çevresel beklentiler kadar zihinsel, fiziksel ve davranışsal yetersizliklerin bu temel becerilerini yavaşlatma, sınırlama ya da süresiz olarak ertelenmesine rağmen eşit önemdedir. tuvalet eğitimi, yemek yeme ve giyinme becerileri en temel özbakım becerileridir. bu becerileri el-yüz yıkama, diş fırçalama, burun temizliği ve banyo yapma becerileri izler. bu sürekliliğin sonunda tırnak bakımı, cilt bakımı, kozmetik ürünlerin kullanımı, saç bakımı ve cinsel organların temizliği gelir. ayrıca günlük yaşam işlerini yerine ...

ana sınıfı günlük planları

ana sınıfı günlük planlarıgünlük plân (1)tarih :....../....../.......hedefler ve kazanılması beklenen davranışlarpsikomotor alanhedef 1. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmekazanılması beklenen davranışlar3.sözel yönergelere uygun olarak yürüme(yavaş, hızlı, taklit yürüyüşü vb.)hedef 3. el ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmekazanılması beklenen davranışlar 3.çeşitli malzemeleri kaptan kaba boşaltma5.küçük kas becerilerini gerektiren bazı araçları kullanma (öz bakım, ev işleri, okuldaki etkinlikler vb.)6.değişik araçlar kullanarak şekiller çizmehedef 6. küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri y...

okulöncesi öğretmenlerinin programı, yapısalcılık yaklaşımını ta

okulöncesi öğretmenlerinin programı, yapısalcılık yaklaşımını tanıma ve uygulamaları ile ilgili yeterlilik ve yetersizliklerinin değerlendirilmesi aslı hancı  ktü fatih eğitim fakültesi, ilköğretim bölümü, okulöncesi öğretmenliği anabilim dalı öğrencisi, trabzon özet              bu araştırma okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan, mesleki deneyimi az olan ve mesleki deneyimi fazla olan öğretmenlerin, okul öncesi eğitim programları doğrultusunda değişen yöntem ve yaklaşımları tanımaları, takip etmeleri ve uygulamalarındaki yeterlilik ve yetersizliklerinin incelenmesini amaçlamaktadır. bu amaca yönelik yapılan çalış...

okul öncesi eğitim ve önemi

                     okul öncesi eğitim ve önemi      okul öncesi eğitim; çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen sıfır-altı yaş arasındaki dönemi kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında çok önemli bir yeri olan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, bu doğrultuda kişiliğin şekillendiği ‘’erken çocukluk çağı’’ diye de adlandırılan gelişim ve eğitim süreci olarak tanımlanabilir.    okul öncesi eğitim ailede ve kurumlarda verilmektedir. başlangıçta çocuğun gelişiminde aile ve çevresi birinci derecede etkili olmakla birlikte daha son...

zihin engellilerin eğitim amaçları

zihinsel engellilerin eğitim amaçları zihin engelli çocuklar, özel eğitime muhtaç çocuklar içerisinde oldukça önemli bir grubu oluşturmaktadır. zihin engelli çocuklara ilişkin ilk tanımların 1800&prime (nefis);lü yıllara dayandığı; (simon, binet, 1939; çağlar, 1979) daha açıklayıcı tanımların ise 1900′lü yıllarda yapıldığı gözlenmektedir (eripek, 1996). son olarak aamr (american assocation mental(akılsal durum değişikleri) retardation); zihin engelliliği, yeni tanımlama ve sınıflandırma sistemini yayımladığı dokuzuncu kitapçığında, geri zekalılık adıyla aşağıdaki gibi tanımlamıştır. geri zekalılık, halihazırdaki işlevlerde önemli sınırlılıkları göstermektedir. bu, zihinsel işlevlerde önemli derecede normal altı, bunun yanında uyumsal beceri alanlarından (iletiş...

zihin engellilik nedir? kaça ayrılır?

zihinsel engellilik nedir? zihinsel engelliliğin ne olduğunu anlayabilmek için, zeka kavramının ne anlama geldiğini bilmek gerekmektedir. bu nedenle öncelikle zeka tanımlarını incelenebilir. alfred binet’ye (1857-1911) göre zeka, iyi akıl yürütme, iyi hüküm verme ve kendi kendini iyileştirme kapasitesidir. binet, zekanın altı özelliği olduğunu öne sürmüştür. bu özellikler şunlardır: • anlamak, • hüküm vermek, • akıl yürütmek, • düşünceye belirli bir yön verme ve bunu devam ettirmek, • kendi kendini eleştirmek, (kendi yanlışlarını bulup düzeltmek), • düşünceyi arzu edilen bir amacın gerçekleşmesine yönlendirmek (çağlar, 1979: 1). bu kurama göre dr. simon ve binet bir ölçek geliştirmiş ve paris’te zihinsel engelli çocukları belirlemede kull...

36-72 aylık çocuklarda okulöncesi eğitimin amaçları

  psikomotor alan   hedef 1. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme   kazanılması beklenen davranışlar 1.      belli bir mesafeye sürünerek gitme 2.      değişik yönlere yuvarlanma 3.      sözel yönergelere uygun olarak yürüme(yavaş, hızlı, taklit yürüyüşü vb.) 4.      belli bir yüksekliğe tırmanma 5.      tırmanılan yükseklikten uygun şekilde inme 6.      belli bir yükseklikten atlama 7.      belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlama 8.      sözel yönergelere uygun olarak koşma 9.      pedal çevirme hareketini koordin...

zihin engelliler 2.yazısı(eğitim)

                                    zihin engelliler 2.yazısı   "zihin engeli tanısı, hekim tarafından konulduktan ve gerekli tıbbi yapıldıktan sonra çeşitli disiplin alanlarından oluşan bir ekip ve çocuğun ebeveynlerinin katılımı ile çocuğun ihtiyacı olan özel eğitim hizmetleri belirlenir ve planlanır. bu ekipte genellikle, okul psikoloğu, sınıf öğretmeni ve bir okul yöneticisi bulunur...tanılamazihin engelli çocuklara uygun özel eğitim hizmetlerinin sunulabilmesi için her şeyden önce bu çocukların zihin engelli olup olmadıklarına karar vermek gerekmektedir. bu kararı verme sürecine tanılama (teşhis) denilmektedir ...

zihin engelliler 1.yazı

    zihin engelliler  1.yazısı   "çağımızda zihinsel yetersizlik anlamında “zeka yetersizliği”, “zeka özürü”, “normal altı zeka”, “oligofreni” ve yakın zamanda “gelişimsel engellilik” ve “gelişimsel gecikme” gibi terimler kullanılmaktadır. a. b. d. ’de 1970’den beri kullanılan “gelişimsel özürlülük” (developmental disability) terimi ise, zihinsel yetersizlik, serebral palsi, otizm ve zihinsel yetersizlik ile yakından ilişkisi olan diğer nörolojik bozukluklar gibi ileri derecede ve süregen zihinsel ve fiziksel bozuklukları tanımlamak için de kullanılmaktadır...zihin engellilerzeka nedir?zihinsel engelliliğin ne olduğunu anlayabilmek için, zeka kavramının ne anlama geldiğini bilmek gerekmektedir. bu nedenle öncelikle zeka tanımlarını incelenebilir.alfred binet’ye (185...

zihin engelliler

zihin engellilerzeka nedir?zihinsel engelliliğin ne olduğunu anlayabilmek için, zeka kavramının ne anlama geldiğini bilmek gerekmektedir. bu nedenle öncelikle zeka tanımlarını incelenebilir.alfred binet’ye (1857-1911) göre zeka, iyi akıl yürütme, iyi hüküm verme ve kendi kendini iyileştirme kapasitesidir. binet, zekanın altı özelliği olduğunu öne sürmüştür. bu özellikler şunlardır:• anlamak,• hüküm vermek,• akıl yürütmek,• düşünceye belirli bir yön verme ve bunu devam ettirmek,• kendi kendini eleştirmek, (kendi yanlışlarını bulup düzeltmek),• düşünceyi arzu edilen bir amacın gerçekleşmesine yönlendirmek (çağlar, 1979: 1).bu kurama göre dr. simon ve binet bir ölçek geliştirmiş ve paris’te zihinsel engelli çocukları belirlemede kullanmışlardır ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !