× "

öznel anlatıma örnek

" arama sonuçları

lise dil ve anlatım kitabı cümlede anlatım biçimleri örnek cümle

  lise dil ve anlatım kitabı cümlede anlatım biçimleri kısa notlar şeklinde konu anlatımı ve ders notları ve cümleler ile ilgili örnekler  cümlede  anlatım  biçimleri   çeşitli  duygu,  düşünce  ve durumları  bildiren cümleler   öneri  ile ilgili örnek cümleler:  bir konuya çözüm getirmek için öne sü- rülen düşünce veya tekliftir. • biraz daha çalışırsanız daha iyi olur. • bu sınav sistemi en kısa zamanda değişmelidir   olasılık (ihtimal) ile ilgili örnek cümleler: gerçekleşmesi mümkün olan bir olay ya da ...

deneme nedir - deneme örnekleri

deneme nedir , deneme örnekleri , deneme örnekleri nelerdir , denemeye örnek , deneme    deneme türü tanımı deneme, bir yazarın herhangi bir konuda kendi özel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. denemeler, öznel (subjektif), kesin kuralları olmayan, iddiasız yazılardır. belgelere dayanan bilimsel açıklamalara yer verilmez. yazar, kesin yargı ve sonuçlardan kaçınır; kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi samimi bir şekilde düşündüklerini yazıya geçirir. denemenin konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. genellikle edebiyat, sanat, bilim ve felsefe konularında yazılır. yazarın ele aldığı konuyu iyice kavramış olması ve derinliğine işlemesi gerekir. şiirim...

lise dil ve anlatım dersi konu özetleri, anlatım, anlatıma hazır

dil ve anlatım dersi ders notları 1)anlatım:herhangi bir konu üzerinde konuşurken veya bir konu üzerine yazarken,belli bir gayeyi gerçekleştirmek isteriz.bu gaye,bizi dinlemekte veya okumakta olanlara bilgi vermek,onlarında bizim gibi düşünmelerini,belli bir olay içinde yaşamalarını sağlamak olabilir.duygu ve düşüncelerimizi maksadına uygun olarak dil ve anlatım kuralları içerisinde ifade etmeye “ anlatım “denir. 2)anlatıma hazırlık:neyi ,niçin ve nasıl anlatmak gerektiği üzerinde düşünmeden konuşmak ve yazmak tutarlı olmaz.kişi hem konuşurken hem de yazarken düşünerek hareket etmek zorundadır.aksi halde konudan uzaklaşabilir, amacını dışına çıkabilir ve konuyla anlatım biçimi birbirine ters düşebilir.bu da sözlü ve yazılı anlatımda ki başarıyı engeller.dipnot koyma:yazıda geçen herhan...

lise 1 dil ve edebiyat örnek soruları

2008-2009 eğitim öğretim yılı 1.dönem 3.yazılı 10/tm sınıfı dil ve anlatım dersi yazılı sorularıadı-soyadı:odev68no:odev68                                                                   sorulara) aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. (15 puan) 1) başkasından öğrenilenleri, duyulanları ifade etmek amacıyla gerçekleştirilen anlatıma ….……… …………denir.2) metnin dil ve ifad...

anlatım ve anlatıma hazırlık aşamaları 2

ana fikir cümlesinin özellikleri:1) ana fikir cümlesi kısa, özlü ve anlaşılır olmalıdır.2) genel konu içinde bir temel fikri içermelidir.3) ana fikir cümlesi açık olmalıdır.4) ana fikir cümlesi değerlendirmelere ve geliştirilmeye elverişli olmalıdır.5) ana fikir cümlesi okuyucuya bir mesaj iletmeli, onda belli bir iz bırakmalıdır.6) ana fikir cümlesi bir atasözü veya vecize ile ifade edilmeye kalkılmalıdır.başlık: yazı başlığı o yazıda işlenilmesi düşünülen ana fikrin aynasıdır. yazı başlığı  okuyanların ilgisini çekmeli, onlara tesir etmelidir. okuyucu başlığa bakınca yazının nelerden söz edebileceğini kestirebilmelidir.tema ve konu arasındaki ilişki:tema, sınırlandırılıp somutlaştı...

çay konulu öznel anlatım örneği - öznel anlatıma örnek

geleneksel bir içeğimiz haline gelmiş olan çay; kahvaltılarımızın olduğu gibi akşamüstülerinin gece sohbetlerinin de vazgeçilmez içeceği.bu eşsiz harmanın rahatlatan tadı, sağlıklı yaşamı benimseyenlerin vazgeçemeyeceği bir lezzet.çay rahatlatıcı bir şey. içmediğim günler, tek tek aklımda tutacak azdır. çay koyamamak, içememek sıkıntı verir, hayatımda ender düzenli yaptığım tek uğraş gibi. ya evde çay kalmamışsa korkusuyla daha bitmeden alınır yeni çay paketi, ya tüp biterse aniden ya da demleyecek kadar gücüm kalmaz belki diye de hazır poşetler, sırf çay içmek için aldığım değişik kupa ve bardaklar arada yeni tatlar diye alınıp beğenilmeyen meyve çayl...

çay konulu öznel anlatım örneği - öznel anlatıma örnek

geleneksel bir içeğimiz haline gelmiş olan çay; kahvaltılarımızın olduğu gibi akşamüstülerinin gece sohbetlerinin de vazgeçilmez içeceği.bu eşsiz harmanın rahatlatan tadı, sağlıklı yaşamı benimseyenlerin vazgeçemeyeceği bir lezzet.çay rahatlatıcı bir şey. içmediğim günler, tek tek aklımda tutacak azdır. çay koyamamak, içememek sıkıntı verir, hayatımda ender düzenli yaptığım tek uğraş gibi. ya evde çay kalmamışsa korkusuyla daha bitmeden alınır yeni çay paketi, ya tüp biterse aniden ya da demleyecek kadar gücüm kalmaz belki diye de hazır poşetler, sırf çay içmek için aldığım değişik kupa ve bardaklar arada yeni tatlar diye alınıp beğenilmeyen meyve çayl...

edebiyatta anlatım türleri ve biçimleri -düz anlatım -sanatlı an

anlatım türleri ve biçimleri düz anlatımanlatım türlerinin birinci sırasında ele alacağımız bu tür, düşünce aktarmayı amaçlayan bir anlatım türüdür. hemen hemen herkesin kabul edeceği doğruları işler. sözcükler gerçek anlamları ile kullanılır. kurallı cümlelerden kurulu, nesnel bir dili vardır. açıklayıcı ve tartışmacı diye iki biçimi vardır.düz anlatıma örnekhurma ağacının boyu 15 – 20 metreyi bulur. ‘’ayağı suda, tepesi ateşte’’ diye nitelenen bu ağaç, nemli toprak ve kuvvetli güneş ister. 15 ile 30 derece enlemleri arasında yetişir. etli, tatlı ve besleyici meyveleri vardır. on ikinci yıla doğru meyve verir. bir hektara genellikle 200 ağaç dikilir. odunu yakacak olarak işe yarar. öz suyundan palmiye şarabı, yapraklarından hasır ve sepet yapılı...

dil ve anlatım lise 2 sınav soruları - yazılı sınav soruları

2006-2007 eğitim ve öğretim yılı 60. yıl anadolu lisesi  lise ıı. sınıflar ( fm) dil ve anlatım dersi sınavı sorularıdır            ………….   konya’nın doğusundaki bozdağ’da arazi aracımızla ilerliyorduk. şoförümüz hasan, kendi köyünde eski insanların kayıklarını bağladıkları demir halkalardan bahsediyordu. bunun bir efsane olduğunu düşündüm. ancak bozkırın kuru ve net havasında bozdağ’dan konya ovası’nı saran  sahil şeridi kalıntılarını gördüğümde, burada eskiden bir göl olduğunu anladım. demir halkalar gerçek olabilirdi.    bugün ise ova kuru. zamanla değişen iklim şartları sonucu göl silinmiş,ormanlar azalmış, bitki örtüsü farklılaşmış. bütün bu değişimi mesken e...

anlatım türleri ve biçimleri, düz anlatıma örnek, düz anlatım, s

anlatım türleri ve biçimleri düz anlatımanlatım türlerinin birinci sırasında ele alacağımız bu tür, düşünce aktarmayı amaçlayan bir anlatım türüdür. hemen hemen herkesin kabul edeceği doğruları işler. sözcükler gerçek anlamları ile kullanılır. kurallı cümlelerden kurulu, nesnel bir dili vardır. açıklayıcı ve tartışmacı diye iki biçimi vardır.düz anlatıma örnekhurma ağacının boyu 15 – 20 metreyi bulur. ‘’ayağı suda, tepesi ateşte’’ diye nitelenen bu ağaç, nemli toprak ve kuvvetli güneş ister. 15 ile 30 derece enlemleri arasında yetişir. etli, tatlı ve besleyici meyveleri vardır. on ikinci yıla doğru meyve verir. bir hektara genellikle 200 ağaç dikilir. odunu yakacak olarak işe yarar. öz suyundan palmiye şarabı, yapraklarından hasır ve sepet yapılır. ...

edebiyatta anlatım türleri ve biçimleri

anlatım türleri ve biçimleri düz anlatımanlatım türlerinin birinci sırasında ele alacağımız bu tür, düşünce aktarmayı amaçlayan bir anlatım türüdür. hemen hemen herkesin kabul edeceği doğruları işler. sözcükler gerçek anlamları ile kullanılır. kurallı cümlelerden kurulu, nesnel bir dili vardır. açıklayıcı ve tartışmacı diye iki biçimi vardır.düz anlatıma örnekhurma ağacının boyu 15 – 20 metreyi bulur. ‘’ayağı suda, tepesi ateşte’’ diye nitelenen bu ağaç, nemli toprak ve kuvvetli güneş ister. 15 ile 30 derece enlemleri arasında yetişir. etli, tatlı ve besleyici meyveleri vardır. on ikinci yıla doğru meyve verir. bir hektara genellikle 200 ağaç dikilir. odunu yakacak olarak işe yarar. öz suyundan palmiye şarabı, yapraklarından hasır ve sepet yapılır...

dil ve anlatım lise 2 sınav soruları

2006-2007 eğitim ve öğretim yılı 60. yıl anadolu lisesi  lise ıı. sınıflar ( fm) dil ve anlatım dersi sınavı sorularıdır            ………….   konya’nın doğusundaki bozdağ’da arazi aracımızla ilerliyorduk. şoförümüz hasan, kendi köyünde eski insanların kayıklarını bağladıkları demir halkalardan bahsediyordu. bunun bir efsane olduğunu düşündüm. ancak bozkırın kuru ve net havasında bozdağ’dan konya ovası’nı saran  sahil şeridi kalıntılarını gördüğümde, burada eskiden bir göl olduğunu anladım. demir halkalar gerçek olabilirdi.    bugün ise ova kuru. zamanla değişen iklim şartları sonucu göl silinmiş,ormanlar azalmış, bitki örtüsü farklılaşmış. bütün bu değişimi mesken edi...

anlatım türleri ve biçimleri - nesnel anlatım, öznel anlatım, aç

anlatım türleri ve biçimleri düz anlatımanlatım türlerinin birinci sırasında ele alacağımız bu tür, düşünce aktarmayı amaçlayan bir anlatım türüdür. hemen hemen herkesin kabul edeceği doğruları işler. sözcükler gerçek anlamları ile kullanılır. kurallı cümlelerden kurulu, nesnel bir dili vardır. açıklayıcı ve tartışmacı diye iki biçimi vardır.düz anlatıma örnekhurma ağacının boyu 15 – 20 metreyi bulur. ‘’ayağı suda, tepesi ateşte’’ diye nitelenen bu ağaç, nemli toprak ve kuvvetli güneş ister. 15 ile 30 derece enlemleri arasında yetişir. etli, tatlı ve besleyici meyveleri vardır. on ikinci yıla doğru meyve verir. bir hektara genellikle 200 ağaç dikilir. odunu yakacak olarak işe yarar. öz suyundan palmiye şarabı, yapraklarından hasır ve sepet yapılır. ...

dil ve anlatım lise 2 sınav soruları

2006-2007 eğitim ve öğretim yılı 60. yıl anadolu lisesi  lise ıı. sınıflar ( fm) dil ve anlatım dersi sınavı sorularıdır            ………….   konya’nın doğusundaki bozdağ’da arazi aracımızla ilerliyorduk. şoförümüz hasan, kendi köyünde eski insanların kayıklarını bağladıkları demir halkalardan bahsediyordu. bunun bir efsane olduğunu düşündüm. ancak bozkırın kuru ve net havasında bozdağ’dan konya ovası’nı saran  sahil şeridi kalıntılarını gördüğümde, burada eskiden bir göl olduğunu anladım. demir halkalar gerçek olabilirdi.    bugün ise ova kuru. zamanla değişen iklim şartları sonucu göl silinmiş,ormanlar azalmış, bitki örtüsü farklılaşmış. bütün bu değişimi mesken edi...

edebiyatta anlatım türleri ve biçimleri

anlatım türleri ve biçimleri düz anlatımanlatım türlerinin birinci sırasında ele alacağımız bu tür, düşünce aktarmayı amaçlayan bir anlatım türüdür. hemen hemen herkesin kabul edeceği doğruları işler. sözcükler gerçek anlamları ile kullanılır. kurallı cümlelerden kurulu, nesnel bir dili vardır. açıklayıcı ve tartışmacı diye iki biçimi vardır.düz anlatıma örnekhurma ağacının boyu 15 – 20 metreyi bulur. ‘’ayağı suda, tepesi ateşte’’ diye nitelenen bu ağaç, nemli toprak ve kuvvetli güneş ister. 15 ile 30 derece enlemleri arasında yetişir. etli, tatlı ve besleyici meyveleri vardır. on ikinci yıla doğru meyve verir. bir hektara genellikle 200 ağaç dikilir. odunu yakacak olarak işe yarar. öz suyundan palmiye şarabı, yapraklarından hasır ve sepet yapılır. güney cezay...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !