× "

üçüncü sınıf testleri

" arama sonuçları

8. sınıf matematik test çöz, 8. sınıf matematik testleri çöz

1) ardışık üç sayının toplamı 47 dir.bu sayılardan büyük olan küçük sayıdan 12 fazla,ortanca sayıda büyük sayıdan 7 eksiktir.buna göre,ortanca sayı kaçtır? a) 10 b) 15 c) 14 d) 27   2) y=x+2 doğrusunun x-ekseninin pozitif yönüyle yapmış olduğu açının tanjant değeri kaçtır? a) 1 b) 2 c) -1 d) 3 3) aşağıdaki noktalardan hangisi x-y+3>0 eşitsizliğini sağlar? a) (1,4) b) (-3,5) c) (1,2) d) (0,7) 4 )1. a=√3, b=√5 olduğuna göre, √240 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? a)3ab                     ...

12.sınıf - genel muhasebe testleri

aşağıdakilerden hangisi aktifte indirim yazılabilen hesaplardan biri değildir? a) şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı b) alacak senetleri reeskontu hesabı c) birikmiş amortismanlar hesabı d) verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı e) ödenmemiş sermaye hesabı 2. soru aşağıdakilerden hangisi gider hesabıdır? a) gider tahakkukları hesabı b) borç senetleri reeskontu hesabı c) konusu kalmayan karşılıklar hesabı d) yurtiçi satışlar hesabı e) satılan ticari mallar maliyeti hesabı 3. soru aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem kâr veya zararı hesabına devredilerek kapatılamaz? a) finansman gideri hesabı b) reeskont faiz geliri hesabı c) yapılmakta olan yatırımlar hesabı d) f...

10.sınıf ikinci dereceden denklemler konu anlatımı

ı. dereceden denklemler a. tanım a, b, c reel sayı ve a ¹ 0 olmak üzere, ax2 + bx + c = 0 ifadesine x e göre düzenlenmiş ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. denklemi sağlayan (varsa) x reel sayılarına denklemin kökleri, tüm köklerin oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi (doğruluk kümesi), çözüm kümesini bulmak için yapılan işleme de denklem çözme denir. b. denklemin çözümü 1. çarpanlara ayırma yoluyla denklem çözme ikinci dereceden denklemin çözüm kümesi, kolaylıkla görülebiliyorsa, çarpanlarına ayrılarak bulunur. bunun için, olmak üzere, a × ...

10.sınıf ikinci dereceden denklemler konu anlatımı

ı. dereceden denklemler a. tanım a, b, c reel sayı ve a ¹ 0 olmak üzere, ax2 + bx + c = 0 ifadesine x e göre düzenlenmiş ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. denklemi sağlayan (varsa) x reel sayılarına denklemin kökleri, tüm köklerin oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi (doğruluk kümesi), çözüm kümesini bulmak için yapılan işleme de denklem çözme denir. b. denklemin çözümü 1. çarpanlara ayırma yoluyla denklem çözme ikinci dereceden denklemin çözüm kümesi, kolaylıkla görülebiliyorsa, çarpanlarına ayrılarak bulunur. bunun için, olmak üzere, a × ...

10.sınıf ikinci dereceden denklemler konu anlatımı

ı. dereceden denklemler a. tanım a, b, c reel sayı ve a ¹ 0 olmak üzere, ax2 + bx + c = 0 ifadesine x e göre düzenlenmiş ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. denklemi sağlayan (varsa) x reel sayılarına denklemin kökleri, tüm köklerin oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi (doğruluk kümesi), çözüm kümesini bulmak için yapılan işleme de denklem çözme denir. b. denklemin çözümü 1. çarpanlara ayırma yoluyla denklem çözme ikinci dereceden denklemin çözüm kümesi, kolaylıkla görülebiliyorsa, çarpanlarına ayrılarak bulunur. bunun için, olmak üzere, a × ...

7.sınıf-türkçe-1-2-3-4.üniteler

  konu :1 ses bilgisi (7. sınıf) ses: insanlar duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla aktarırlar. dil sözcüklerden oluşur. sözcükler seslerden  oluşan anlamlı bütünlerdir. ses, dilin söylenen ve duyulan en küçük parçasıdır. harfler, sesleri yazıda gösteren işaretlerdir. dilimizde sesler ünlü ve ünsüz olmak üzere ikiye ayrılır.   ünlüler (sesliler): ses yolunda herhangi bir engele çarpmadan çikan seslere ünlü denir. dilimizde sekiz ünlü harf vardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü. ünlü harflerin her birinin...

2010 ygs lys sonuçları, indir, izle, konuları, lys soruları, tes

sorularla 2010 ygs lys sistemi abbas güçlü tarafından hazırlanan 100 soruda ygs lys yazı dizisini sizlere sunuyoruz. soru: yeni sınav sisteminde kısaltmalar hangi anlama geliyor? cevap: işte size yeni sınav sistemi sözlüğü: ygs: yükseköğretime giriş sınavı lgs: lisans giriş sistemi obp: ortaöğretim başarı puanı aopb: ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı y-ygs: aobp eklenmiş yerleştirme yükseköğretime giriş puanı y- lgs: aobp eklenmiş lisans yerleştirme puanı ösym: öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi ösys: öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı soru: ygs’de hangi testlerden kaç soru gelecek? öss ile kıyaslandığında karşılıkları...

5. sınıf türkçe testleri - 2. ünite atatürk test 1-2

  1. aşağıdaki cümlelerin hangisinde olayın sebebi bilinmemektedir? a) balık yerken boğazına kılçık kaçtı. ...

zeka testleri www.aykutakova.com

zeka ve psikolojik testler zeka, zeka testleri ve zekayla ilgili psikolojik testler zeka'nın çeşitli tanımları yapılmıştır. zeka bir adaptasyondur. bir başka tanıma göre testlerin ölçtüğü şeydir.zeka, tekrarla kazanılmış bir davranış alışkanlık süreci olarak tanımlanabilir. bunların içinde deneme, yanılma, araştırma, alışkanlıklar vardır. zekayı etkiileyen bir çok faktörler vardır. bunlar : genetik faktörler çevresel faktörler beslenme şeklinde sıralanabilir. fonksiyonel bakımından zeka, tanıma fomksiyonlarının giderek bir denge meydana getirmesidir. yapısal açıdan zeka, herşeyden önce, aksiyonların giderek ters giderliğiyle belirlenir. ilkel aksiyonlar tek yönlüdür: örneğin: kedinin süt içmesi gibi. bunlar bir amaca ulaşması için yapılan fiillerdir. amaç sağlanınca...

matematik 4. sınıf testleri

matematik soru ve cevapları 1-             aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme oluşturmaz?a ) uzayda yaşayan insanlar         b)  kışın açan çiçeklerc ) sınıfımızdaki çalışkan öğrenciler  d)     sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler                                         doğru cevap : c2-             sayı değerleri toplamı 9 olan,birbirinden far...

ilköğretim 6,7,8 sınıflar testleri

türkçe testidpy 7. sınıf-2-1. dörtlükte, şairin hangi duygusu ağır basmaktadır? a) endişe b) kırgınlık c) özlemd) öfke 2. hangi cümlede ayrı yazılması gereken “ki” bitişik yazılmıştır? a) sendeki şans bende olsa çekilişe katılırdım. b) aynı haberi önceki akşam televizyon vermişti. c) elindeki kitabı arkadaşına uzattı. d) bir de uyandımki güneş doğmuş. 3. dörtlükte aşağıdakilerden hangisi kişileş-tirilmemiştir? a) bayrak b) şafak c) vatan d) uçak 4.paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? a) okul ve eğitim b) çalışmanın faydalarıc) okuma alışkanlığıd) kalkınmanın gerekliliği 5.hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmışsözcük yoktur? a) paketleri taşımaktan kolum koptu. b) çocukl...

açık ögretim fakültesi işletme 4. sınıf muhasebe denetimi vize

muhasebe denetimi                                                        ünite 3 1.       önemlilik nedir? finansal tablolarda atlanan veya yanlış beyan edilen muhasebe bilgisinin oluşmasıdır.(ters düşme) denetçiler yapılan hatanın bir hatamı ya da hilemi olduğunu anlayabilirler ona göre bir karar verebilirler. 2.       denetçinin önemliliği dağıtılırken dikkate aldığı, düşünmesi gerektiği faktörler nelerdir? §  hesabın finansal tablolar için gör...

5.sınıf kesir testleri

5.sınıf matematik bileşik kesirler-1bu test 26 sorudan oluşmaktadır, zamanınız 40 dakikadır başarılar. 1. hangi sayının 5/9 nun 3/4 ü 75 tir? 160180200240bilmiyorum 2. aşağıdaki kesir çiftlerinden hangisi bileşik kesirdir? 1/8 ile 7/312/5 ile 5/387/57 ile 46/66100/10 ile 3/2bilmiyorum 3. bir sınıfta bulunan öğrencilerin 20'si kız,16'sı erkektir.erkekler  sınıfın  kaçta kaçıdır? 4/94/55/916/2bilmiyorum 4. 54 tam 1/2 kg şekerin önce 5 tam 4/5 kg'ı sonrada da 13 tam 1/5  kg'ı    satılıyor. geriye kaç kg şeker kalır? 4640,936,535,5bilmiyorum 5. bir öğrenci evlerinin bahçesinin birinci gün 2/5 ini, ikinci gün 1/4 ünü, üçüncü gün 1/6 sını çapalamıştır. üç gün sonunda bahçenin ne kadarını çapalamıştır? 49/6...

zihin engelliler 2.yazısı(eğitim)

                                    zihin engelliler 2.yazısı   "zihin engeli tanısı, hekim tarafından konulduktan ve gerekli tıbbi yapıldıktan sonra çeşitli disiplin alanlarından oluşan bir ekip ve çocuğun ebeveynlerinin katılımı ile çocuğun ihtiyacı olan özel eğitim hizmetleri belirlenir ve planlanır. bu ekipte genellikle, okul psikoloğu, sınıf öğretmeni ve bir okul yöneticisi bulunur...tanılamazihin engelli çocuklara uygun özel eğitim hizmetlerinin sunulabilmesi için her şeyden önce bu çocukların zihin engelli olup olmadıklarına karar vermek gerekmektedir. bu kararı verme sürecine tanılama (teşhis) denilmektedir ...

oks ve ders notları için sınıf sınıf gerekenler

bu yazıyı 4., 5., 6, 7. ve de 8. sınıfa geçen öğrenciler için yazdım. çünkü en büyük temelin atılması gereken sınıflar bunlar... özellikle de 4. ve 7. sınıflar için çok önemlidir oks durumu... şimdi 4. sınıf arkadaşlar çok erken olduğunu düşünebilirler ama değil işte. bu sınıfa geçen arkadaşlar hiç öğrenmedikleri konuları öğrenecekler bu yıl. sosyal bilgiler, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, ingilizce gibi birçok yeni dersle karşı karşıyasınız... özellikle sosyal ve fen bilgisi dersleri önemli. çünkü yıl sonu notunuzun en büyük bölümünü bunlar oluşturuyor.ders notlarınızı yüksek tutmak ve oks`ye hazırlık için siz 4. sınıfların ne yapması gereklidir?*şimdi sizin sınıf için oks`ye daha çok var. o yüzden "ben 4 yıl sonra oks`ye gireceğim." diye düşünüp harıl harıl çalışarak strese g...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !