× "

ülke sorunları

" arama sonuçları

sorunlu ülke sorunları...

  bir çocuk, yarım kalmamış hayalleriyle yürüyor sağ eli babasının sol eli annesinin avuçlarında… acıktığı zaman doymak değil,yemek istiyor.  bir çocuk, bir çocuk,önünde sattığı simitler, yiyemediği bir simitin hayalini kuruyor. bunların hepsi aynı meydanda, o meydana çıkan sokaklarda, aynı kalabalıklarda, aynı şehirlerde oluyor. ama aynı ülkede bir başka yerde demokrasi üzerine bir takım şeyler söyleniyor! bu ülkenin bir takım meydanlarında on binlerce insan  söylenen demokrasiye ağız dolusu küfürler ediyor! nerden mi biliyorum? ben onları teker  teker saymadım ki? zaten tanrıymışçasına sevilen demokrasiden başka ne var ki, görmeden sevilebilen! ...

biyolojik çeşitlilik, çevre sorunları ve etkileri (konu anlatımı

  1- biyolojik çeşitlilik :  bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir.   her ekosistemin kendine özgü bir biyolojik çeşitliliği vardır ve biyolojik çeşitlilik bir doğal zenginliktir. bir ülkedeki bitki ve hayvan türleri, hem o ülkenin, hem de dünyanın biyolojik zenginliği olarak kabul edilir. bir ekosistemdeki biyolojik çeşitliliğin fazla olması o ekosistemin diğer ekosistemlere göre üstün olması anlamına gelmez.  biyolojik çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olur ve üç farklı kavramdan oluşur. bunlar genetik çeşitlilik, tür &...

ülkemizin çevre sorunları ve çözüm önerileri

ülkemizin çevre sorunları ve çözüm önerileri “ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının araştırılarak sürdürülebilir çevre politikası için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla” kurulan tbmm meclis araştırma komisyonu, çeküd’den “çevre sorunlarına ilişkin kurumunuzun tespitleri ve bu sorunlara ilişkin alınması gereken önlemler hakkında” brifing istemiştir. bu amaçla yapılan bir dizi ziyaret, görüşme ve istişareler neticesinde, değerli hocaların ve uzman bürokratların da katkılarıyla oluşturulan “çevre sorunları ve çözüm önerileri” hakkındaki sunum dosyası 17.07.2008 gün&uu...

barış mücadelesinin sorunları..!!!

barış istemek, barış için mücadeleden yana olmak güzel saptamalar olmakla birlikte, bunların içeriği hakkında kayda değer bir fikir sahibi olduğumuz söylenemez. ülkedeki iyi bir üniversite kütüphanesinde barış ile ilgili kaç tane kitap bulabilirsiniz? bazılarında hiç bulamazsınız, bazılarında ise en fazla birkaç tane… buna karşın, diyelim almanya’daki her üniversitenin kütüphanesinde raflar dolusu barışla ilgili kitap bulunabilir. yıllardan beri süren geniş kapsamlı bir mücadele vardır ve barış hareketiyle ilgili kapsamlı bilgi de bu mücadelenin ihtiyaçları sonucu üretilmiştir. değişik üniversitelerde barış hareketiyle ilgili böl...

iki eksen ülke: türkiye-abd

    osmanlı imparatorluğu döneminde başlayan türk-amerikan ilişkileri günümüze dek kimi zaman durma noktasına gelmiş, kimi zamanda menfaatleri birbirini tamamlayacak ölçüde sıkı bağlar kurulmuştur. birinci dünya savaşı sonrası türkiye cumhuriyeti tarih sahnesinde yerini alırken, tbmm amerika’nın siyasi desteğini sağlayabilmek ve amerikan sermayesini ülkeye getirebilmek adına “chester” hükümlerini kabul etmiştir.   ikinci dünya savaşı döneminde “aktif tarafsızlık” politikası yürüten türkiye tüm ağır baskı ve şartlara rağmen savaş dışında kalabilmeyi başarmıştır. 1945’te savaşın sona ermesiyle başlayan soğuk savaş dönemi &...

türk eğitim sistemi ve sorunları

toplum olarak içinde bulunduğumuz çağa ayak uydurabilmemiz ve küreselleşen dünyada önemli bir yere sahip olabilmemiz için eğitim çok önemli unsurdur. eğitimin kalitesinin yüksek olması demek, nitelikli işgücü ve dinamik bir toplum anlamına gelir. böyle bir toplum içinde yer alan bireyler de, uygun koşullar sağlandığında ülkenin gelişimine katkıda bulunacaklardır. bu nedenledir ki, eğitimde yapı taşı görevini gören okullar, nitelikli insan yetiştirmede ve ülkenin refah düzeyinin artırılmasında hayati bir önem taşımaktadır. sadece ülkemizde değil, diğer ülkelerdeki eğitim sistemlerinde de az ya da çok çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. ancak, ülkedeki eğitim sistemi sorunları, toplumun diğer alanlarını da olumsuz yönde etkilemektedir ve bu sorunların giderilmesi için mutlaka gerekli tedbi...

çevre sorunları ve etkileri

  1- ekosistemlerin bozulma nedenleri (çevre sorunları) :  çevre sorunları, insanların yaşadığı problemlerden biridir çevre sorunlarının yani ekosistemlerdeki bozulmaların bir kısmı doğal yolla, bir kısmı da insan etkisiyle oluşur.  insanlara ve ekosistemlere zarar veren doğal kaynaklı bozulmalar, su, toprak ve hava hareketleriyle oluşur. su taşkınları, depremler, erozyon, volkanik hareketler (yanardağ patlamaları), fırtına, kasırga, uzun siren kuraklık ekosistemlerin bozulmasına yol açan doğal afetlerdir.  insanlar, bulundukları ekosistemlerdeki (çevrelerindeki) canlı ve cansız varlıkları etkileyerek ekosistemlerin bozulmasına yol açarlar. insanlar, ekosistemlerdeki doğal varlıklarla iç i&cce...

çevre sorunları ve etkileri

1- ekosistemlerin bozulma nedenleri (çevre sorunları) :  çevre sorunları, insanların yaşadığı problemlerden biridir çevre sorunlarının yani ekosistemlerdeki bozulmaların bir kısmı doğal yolla, bir kısmı da insan etkisiyle oluşur.  insanlara ve ekosistemlere zarar veren doğal kaynaklı bozulmalar, su, toprak ve hava hareketleriyle oluşur. su taşkınları, depremler, erozyon, volkanik hareketler (yanardağ patlamaları), fırtına, kasırga, uzun siren kuraklık ekosistemlerin bozulmasına yol açan doğal afetlerdir.  insanlar, bulundukları ekosistemlerdeki (çevrelerindeki) canlı ve cansız varlıkları etkileyerek ekosistemlerin bozulmasına yol açarlar. insanlar, ekosistemlerdeki doğal varlıklarla iç içe yaşarken zamanla...

çevre sorunları ve etkileri

1- ekosistemlerin bozulma nedenleri (çevre sorunları) :  çevre sorunları, insanların yaşadığı problemlerden biridir çevre sorunlarının yani ekosistemlerdeki bozulmaların bir kısmı doğal yolla, bir kısmı da insan etkisiyle oluşur.  insanlara ve ekosistemlere zarar veren doğal kaynaklı bozulmalar, su, toprak ve hava hareketleriyle oluşur. su taşkınları, depremler, erozyon, volkanik hareketler (yanardağ patlamaları), fırtına, kasırga, uzun siren kuraklık ekosistemlerin bozulmasına yol açan doğal afetlerdir.  insanlar, bulundukları ekosistemlerdeki (çevrelerindeki) canlı ve cansız varlıkları etkileyerek ekosistemlerin bozulmasına yol açarlar. insanlar, ekosistemlerdeki doğal varlıklarla iç içe yaşarken zamanla...

biyolojik çeşitlilik, çevre sorunları ve etkileri

1- biyolojik çeşitlilik :  bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir.  her ekosistemin kendine özgü bir biyolojik çeşitliliği vardır ve biyolojik çeşitlilik bir doğal zenginliktir. bir ülkedeki bitki ve hayvan türleri, hem o ülkenin, hem de dünyanın biyolojik zenginliği olarak kabul edilir. bir ekosistemdeki biyolojik çeşitliliğin fazla olması o ekosistemin diğer ekosistemlere göre üstün olması anlamına gelmez.  biyolojik çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olur ve üç farklı kavramdan oluşur. bunlar genetik çeşitlilik, tür çeşitliliğ...

biyolojik çeşitlilik, çevre sorunları ve etkileri

1- biyolojik çeşitlilik :  bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir.  her ekosistemin kendine özgü bir biyolojik çeşitliliği vardır ve biyolojik çeşitlilik bir doğal zenginliktir. bir ülkedeki bitki ve hayvan türleri, hem o ülkenin, hem de dünyanın biyolojik zenginliği olarak kabul edilir. bir ekosistemdeki biyolojik çeşitliliğin fazla olması o ekosistemin diğer ekosistemlere göre üstün olması anlamına gelmez.  biyolojik çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olur ve üç farklı kavramdan oluşur. bunlar genetik çeşitlilik, tür çeşitliliğ...

türkiye’nin ve ekonomisinin temel sorunları

türkiye ekonomisi iç ve dış dinamiklerin güçlü etkisi ile ciddi bir yeniden yapılanma süreci yaşamaktadır. bu süreç küreselleşen dünya koşulları içinde, ulus-devlet ilke ve oluşumlarını çok derinden etkilerken, ekonomiyi ve ülkeyi yeniden yapılanma koşulları ile karşı karşıya getirmektedir.türkiye’nin iç dinamikleri, bir yandan sanayi ve üretim altyapılarının teknolojiye yönelik yeniden yapılanmak üzere yoğun sermaye birikimi gereksinimi, diğer yandan da sosyal patlama eşiğine gelmiş olan toplumda gelir dağılımı sorunu baskıları altında fevkalade gerilimli bir ortamda gelişmektedir.ithal ikameci ve korumacı dönemlerin olumsuz mirası olarak günümüze devretmiş olan ...

türkiye büyük bir ülke,ancak...

iktidara geldiğinden beri dış politikada başarıdan başarıya koşan akp hükümeti,tüm ülkelere karşı barışçı tutumu,yapıcı yaklaşımları ve diyalog kanallarını sürekli açık tutmasıyla ülkemizi büyük bir ülke görüntüsüne sokmayı başarmıştır.stratejik olarak çok önemli bir konumda olduğumuzu ortadoğu coğrafyasında,birbirine düşman denilebilecek bir çok ülkeyle iyi ilişkiler kurabilmek sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. dış politikadaki başarılarda öncelikle başbakanımız recep tayip erdoğan,cumhurbaşkanımız abdullah gül,dışişleri bakanımız ali babacan’ın büyük katkıları olmuştur. ancak her ne kadar dış politikada adımlar üçer,beşer ileriye...

coğrafya sorunları nelerdir

cumhuriyet döneminde azınlık ve yabancı okullarında coğrafya eğitim ve öğretimimaarif vekaletince onaylanan 1955-1956 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuş ders programlarına göre; özel okulların orta kısımlarında, 1 ve 2.sınıflarda haftada 2’şer saat, 3.sınıfta 1 saat, lise kısımlarında 1-2-3.sınıflarında haftada 2’şer saat olmak üzere coğrafya dersi okutulması belirlenmiştir.18 ocak 1960 tarihli maarif vekaletince onaylanan ders programlarına göre; liseler için tüm sınıflarında 2’şer saat coğrafya dersi okutulması öngörülmüştür. 2 kasım 1960 tarihinde, yabancı okulların ders programları yeniden görüşülmüş ve bazı değişikliklerle kabul edilmiştir. buna göre, bu okulla...

temel çevre sorunları

temel çevre sorunları     çevre sorunlarının gelişimine girmeden önce, dünyamızı ve ülkemizi tehdit eden bazı temel çevre sorunlarının üzerinde durmak gerekmektedir. böylece, hem bu sorunların niteliği hem de bunlarla ilgili mevzuat ve bilincin gelişim tarihleri daha iyi izlenebilecektir. aslında bu ayırımın kendisi dahi çevre sorunları gibi yenidir. zira çevre sorunları ilk kez ıı. dünya savaşı sonrası ortaya çıktığında, bunların son tahlilde sanayileşmenin bir sonucu olduğu ve sadece bulundukları bölgeleri ilgilendirdiği sanılıyordu. böylece, bunlarla ilgili çözüm ve bilinç de bölgesel ve mahallî olarak düşünülüyordu. çevre sorunlarının ortaya çıktığı bölge/ bölgelerde yaşamayan insanlar bu sorunlara ilgi duymadıkları gibi, çözümü konusunda da bir endişe hissetmiyorlardı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !