× "

ülkelerde birbirine muhtaç

" arama sonuçları

türkiye’nin beşeri coğrafyası

                             türkiye’nin beşeri coğrafyası   nüfus nüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder. nüfus artışı doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır. ·                   &...

imam-ı azam ebu hanife hz.hayatı..1

ebû han&ıcirc;fe´nin hayatı 10- doğumu ebu hanîfe hazretleri, hicretin 80 inci yılında kûfe´de doğ­muştur. ekseriyetin rivayeti bu olup tarihçiler de bunda ittifak et­miştir. diğer bir rivayete göre 61 senesinde doğduğu söyleniyorsa da bu hem zayıftır, hem de onun hayatının sonuna uymamaktadır. çünkü onun vefatı 150 senesindedir. ekseriyete göre ölümü man-sur´un ona yaptığı işkenceden sonradır. 61 senesinde doğduğu far-zedilirse, mansur´un ona kadılık teklif ettiği zaman 90 yaşında ol­ması lâzımdır. halbuki bu yaşta olan kimseye böyle gayet mühim bir devlet işi teklif olunmaz. teklif olunsa ...

darwin'in takipçisi

darwin'in takipçisi

on dokuzuncu yüzyıl sonlarında başlayan ve günümüze kadar devam eden birçok tehlikeli fikir akımının, ideoloji ve uygulamanın ardında darwinizm'in olması son derece ilginçtir. darwinizm, birbirine zıt kutuplarda olan ideolojilerin dahi temel dayanak noktasını oluşturmaktadır. nazizmin, faşizmin ve komünizmin doğuşunda ve yayılışında, ırkçı ve komünist katliamların sözde meşrulaştırılmasında önemli bir rol oynayan darwinizm, "vahşi kapitalizm"in de sözde bilimsel temelini oluşturmuştur. özellikle viktorya dönemi ingilteresi'nde ve "hırsız baronlar" olarak adlandırılan acımasız bazı kapitalistlerin amerikası'nda darwinizm, kapitalizmin merhametsiz yönüne verdiği destek ned...

küresel açlık tehlikesini yok edecek yol haritası "iktisat risal

küresel açlık tehlikesini yok edecek yol haritası "iktisat risalesi"son günlerde, bütün dünyayı bekleyen felâket senaryoları sıkça gündeme gelmeye başladı. bütün insanlığı ilgilendiren acı sona dair yorumlar, hemen her alanın uzmanları tarafından dile getirilmekte.eskiden bir tehlikeden bahsedilince, günümüz şartlarına göre neredeyse devede kulak sayılabilecek bazı tabiî felaketler, salgın hastalıklar, savaşlar anlaşılırdı. ancak şimdi, her şey olduğu gibi, felaket ve tehlikeler de “küresel” oldu.küresel, yani dili, dini, ırkı, rengi fark etmeksizin tüm insanlığı ilgilendiren felaketler.küresel, yani taşından toprağına, ağacından hayvanına bütün dünyayı tehdi...

ahilik ahlakı - ahilik kültürü - ahilik eğitimi nedir

ahilikte meslek seçimi ahi birliklerinde meslek seçimine ve iş bölümüne önem verilirdi. ahiler kabiliyetlerine uygun bir işte çalışırlar. ikinci bir iş peşinde koşmazlardı. gençler yamaklık ve çıraklık aşamasında iken bir kısım testlere tabii tutularak yetenekleri tespit edilerek, hangi meslekleri sevdikleri belirlenirdi. gençlere kabiliyetleri ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda gelecek vadeden mesleklerde eğitim verilirdi. böylece meslek seçimi rastlantıya veya bilimsel olmayan sistemlere bırakılmazdı. ahilikte insanların iş değiştirmeleri veya birden fazla işle uğraşmaları hoş karşılanmazdı. bu sebeple, ahinin birkaç iş veya birkaç sanatla değil, kabiliyetine en uygun olarak sevdiği tek bi...

ahilik ahlakı - ahilik kültürü - ahilik eğitimi nedir

ahilikte meslek seçimi ahi birliklerinde meslek seçimine ve iş bölümüne önem verilirdi. ahiler kabiliyetlerine uygun bir işte çalışırlar. ikinci bir iş peşinde koşmazlardı. gençler yamaklık ve çıraklık aşamasında iken bir kısım testlere tabii tutularak yetenekleri tespit edilerek, hangi meslekleri sevdikleri belirlenirdi. gençlere kabiliyetleri ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda gelecek vadeden mesleklerde eğitim verilirdi. böylece meslek seçimi rastlantıya veya bilimsel olmayan sistemlere bırakılmazdı. ahilikte insanların iş değiştirmeleri veya birden fazla işle uğraşmaları hoş karşılanmazdı. bu sebeple, ahinin birkaç iş veya birkaç sanatla değil, kabiliyetine en uygun olarak sevdiğ...

kızılay haftası

kızılay haftası   açıklama -1-   her yıl 29 ekim - 4 kasım tarihleri arasında kızılay haftası'nı kutlarız. kızılay bir yardım kurumudur. yardım insancıl bir duygudur. insanları yücelten bir düşüncedir. bu düşüncenin yaygınlaşması, dünyamızı güzelleştirir. barış içinde bir arada yaşamamızı sağlar. insanlar arasında birlik ve beraberlik duygularını geliştirir.   kızılay haftası'nda, kızılay derneğinin kuruluş amacı ve çalışmaları konusunda okulda, sınıfta konuşmalar yapılır, bilgiler verilir. radyo ve televizyonda kızılay ile ilgili programlar yayınlanır.   felakete uğrayanlara din, dil, soy ayrımı yapmadan yardım edilmesi gerektiği görüşünü ilk olarak isviçre'li bir yazar savundu. tek tek yapılan yardımın yeterli olmadığı görüşünde birleş...

kızılay haftası

kızılay haftası   açıklama -1-   her yıl 29 ekim - 4 kasım tarihleri arasında kızılay haftası'nı kutlarız. kızılay bir yardım kurumudur. yardım insancıl bir duygudur. insanları yücelten bir düşüncedir. bu düşüncenin yaygınlaşması, dünyamızı güzelleştirir. barış içinde bir arada yaşamamızı sağlar. insanlar arasında birlik ve beraberlik duygularını geliştirir.   kızılay haftası'nda, kızılay derneğinin kuruluş amacı ve çalışmaları konusunda okulda, sınıfta konuşmalar yapılır, bilgiler verilir. radyo ve televizyonda kızılay ile ilgili programlar yayınlanır.   felakete uğrayanlara din, dil, soy ayrımı yapmadan yardım edilmesi gerektiği görüşünü ilk olarak isviçre'li bir yazar savundu. tek tek yapılan yardımın yeterli olmadığı görüşünde birleş...

küreselleşme ve türk kültürü

küreselleşme ve türk kültürü   çağımız... çağımız varlığın, var olmanın esrarını insanın parça parça etmek, tabiata dizgin vurmak istemesi çağıdır.... zaman, mesafe onun (insanın) elinde ve emrindedir. koca, sonsuz kâinat şimdi ademoğlunun avucu içine girmiştir.... göçen milletlere akını teknik gerildiğinden dolayı yok edilenlerin sayısı: teknikte ileri olarak çökenlerin sayısından çok değildir.... bize öyle geliyor ki, cemiyetlerin bu türlü türlü müessesesi arasında sürüp giden mütevaziliği: işe yeni koyulan tezle milletler halledecek.... ancak türkiye'de insanlığın hayrına olacak bu tecrübeyi yapacak bâkir "el dokunulmamış "bir cemiyet var."prof. dr. remzi oğuz arıktürk inkılâbı ve millîyetçiliğimiz, s.200-202küreselleşme küreselleşme, yeni bir "binyıl"ın arifesind...

kızılay haftası

kızılay haftası açıklama -1- her yıl 29 ekim - 4 kasım tarihleri arasında kızılay haftası'nı kutlarız. kızılay bir yardım kurumudur. yardım insancıl bir duygudur. insanları yücelten bir düşüncedir. bu düşüncenin yaygınlaşması, dünyamızı güzelleştirir. barış içinde bir arada yaşamamızı sağlar. insanlar arasında birlik ve beraberlik duygularını geliştirir. kızılay haftası'nda, kızılay derneğinin kuruluş amacı ve çalışmaları konusunda okulda, sınıfta konuşmalar yapılır, bilgiler verilir. radyo ve televizyonda kızılay ile ilgili programlar yayınlanır. felakete uğrayanlara din, dil, soy ayrımı yapmadan yardım edilmesi gerektiği görüşünü ilk olarak isviçre'li bir yazar savundu. tek tek yapılan yardımın yeterli olmadığı görüşünde birleşen avrupalı devlet adamları isviç...

doğu anadolu'da türk soykırımı ve ermeniler

doğu anadolu'da türk soykırımı ve ermenileryrd. doç. dr. erol kürkçüoğlu(*) "ermeni meselesi", sadece türk dünyasının bir sorunu değil, ortadoğu'da, kafkasya'da çıkar ve emelleri olan emperyalist devletlerin hepsini birden ilgilendiren milletlerarası bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. tarihi bir gerçektir ki, ermeni meselesi hiçbir zaman sadece, ermeniler'in hareketi olarak gündeme gelmemiştir. bugüne kadar rusya'nın, ingiltere'nin, fransa'nın, almanya'nın, yunanistan'ın desteklemediği hiçbir ermeni hareketi olmamıştır. boğazın hasta adamı'nı ortadan kaldırmanın ve topraklarını parsellemenin adını "şark meselesi" olarak koyan batılı emperyalist devletler, farklı bir kisveye bürünüp, ermenilerle izdivaç yaparak, onları kafkasya'da kendi si...

dogu anadoluda türk soykırımı ve ermeniler!!!

doğu anadolu'da türk soykırımı ve ermenileryrd. doç. dr. erol kürkçüoğlu(*) "ermeni meselesi", sadece türk dünyasının bir sorunu değil, ortadoğu'da, kafkasya'da çıkar ve emelleri olan emperyalist devletlerin hepsini birden ilgilendiren milletlerarası bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. tarihi bir gerçektir ki, ermeni meselesi hiçbir zaman sadece, ermeniler'in hareketi olarak gündeme gelmemiştir. bugüne kadar rusya'nın, ingiltere'nin, fransa'nın, almanya'nın, yunanistan'ın desteklemediği hiçbir ermeni hareketi olmamıştır. boğazın hasta adamı'nı ortadan kaldırmanın ve topraklarını parsellemenin adını "şark meselesi" olarak koyan batılı emperyalist devletler, farklı bir kisveye bürünüp, ermenilerle izdivaç yaparak, onları kafkasya'da kendi si...

sosyal eşitlik"in anlam ve gerçekleşme esasları

      sosyal eşitlik"in anlam ve gerçekleşme esasları   allah (c.c.) yüce kitabı kur'an'da şöyle buyuruyor: "biz insanı en güzel biçimde yarattık."  (tin: 95/4)bu yaratığın tuhaf hallerinden birisi de bozgunculuğa ve fitneye olan eğilimidir. şeytan onu fesad ve şer yoluna davet ettiğinde, çağırdığı şeyi ona güzel göstererek peşinden sürükler. insanın bu aldanışında şeytan adem ve havva'ya yaptığı gibi açıkça "ben sizi, rabb'inize asi yapacağım, sizi aldatıyorum" diye söylemez. hile ve aldatmasını açıkça göstermez. aksine oyununu çok iyi bir şekilde gizleyip, güzel göstererek oynar. nihayet adem ve havva örneğinde olduğu gibi. bu hakikat kur'an'da şu şekilde geçer: "nihayet şeytan ona fısıldayıp: "ey adem, sana ebedilik ağacını ve y...

doğu anadolu'da türk soykırımı ve ermeniler(*)

yrd. doç. dr. erol kürkçüoğlu   "ermeni meselesi", sadece türk dünyasının bir sorunu değil, ortadoğu'da, kafkasya'da çıkar ve emelleri olan emperyalist devletlerin hepsini birden ilgilendiren milletlerarası bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. tarihi bir gerçektir ki, ermeni meselesi hiçbir zaman sadece, ermeniler'in hareketi olarak gündeme gelmemiştir. bugüne kadar rusya'nın, ingiltere'nin, fransa'nın, almanya'nın, yunanistan'ın desteklemediği hiçbir ermeni hareketi olmamıştır. boğazın hasta adamı'nı ortadan kaldırmanın ve topraklarını parsellemenin adını "şark meselesi" olarak koyan batılı emperyalist devletler, farklı bir kisveye bürünüp, ermenilerle izdivaç yaparak, onları kafkasya'da kendi siyasi ve iktisadi çıkarları doğrultusunda k...

doğu anadolu'da türk soykırımı ve ermeniler

doğu anadolu'da türk soykırımı ve ermenileryrd. doç. dr. erol kürkçüoğlu(*) "ermeni meselesi", sadece türk dünyasının bir sorunu değil, ortadoğu'da, kafkasya'da çıkar ve emelleri olan emperyalist devletlerin hepsini birden ilgilendiren milletlerarası bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. tarihi bir gerçektir ki, ermeni meselesi hiçbir zaman sadece, ermeniler'in hareketi olarak gündeme gelmemiştir. bugüne kadar rusya'nın, ingiltere'nin, fransa'nın, almanya'nın, yunanistan'ın desteklemediği hiçbir ermeni hareketi olmamıştır. boğazın hasta adamı'nı ortadan kaldırmanın ve topraklarını parsellemenin adını "şark meselesi" olarak koyan batılı emperyalist devletler, farklı bir kisveye bürünüp, ermenilerle izdivaç yaparak, onları kafkasya'da kendi si...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !