× "

ünlü türk yahudiler

" arama sonuçları

rumlar fahişe, ermeniler pansiyoncu, yahudiler tüccar!

türkiye’de hesaplaşılmamış bir kara leke olarak 6-7 eylül öylece duruyor. 1955 yılının bu tarihlerinde atatürk ’ün selanik’teki evine bomba konulduğu yalanıyla ‘örgütlenen’ ve galeyana getirilen güruhun iki gün süren yağma ve talanının ardından türk basınına göre 11; yunan kaynaklara göre ise 15 kişi öldürülmüştü. yüzlerce kadın tecavüze uğradı. aynı gün ve gece 5317 mekân saldırıya uğradı. bu organize lincin yıldönümünü yaşadığımız şu günlerde kolektif kitaptarafından yayımlanan dilara balcı imzalı ‘yeşilçam’da öteki olmak- başlangıcından 1980’lere türkiye sinemas...

yahudiler komünist rusya’yı nasıl yıktılar?

ingilizler çekilip gittikten sonra arap-yahudi münâsebetleri bir gayyâ kuyusu gibi dehşetli bir kargaşa halinde sürüp giderken, yahudiler, araplar karşısına hatırı sayılır bir yahudi nüfusu toplayamadılar. 20-30 senelik bir gayret ve faaliyetin neticesinde israil’deki mevcudiyetleri 2,5 milyon kişiyi bulmuşsa da bunun daha fazla artması sağlanamadı. çünkü bütün dünya’ya dağılmış olan yahudiler, her yerde rahat ve müreffeh idiler. bugün de böyledir. bundan dolayı maddî yardım yapmakta cömert davrandıkları halde, gelip orada yerleşmek husûsunda ağırdan aıldılar. bunu ancak bir avuç idealist ile fakir yahudiler yaptılar. bunlarla da beklenen sayıya ulaşılmayınca, y...

hitit anıtı,abdi ipekçi parkı ve türk ocakları

doğru bilgiler ışığında yanlış yönlendirme nasıl yapılır sorusuna güzel bir yanıt oluşturduğuna inandığım için paylaşıyorum. ahmet dursun ------------------- ankara'nın göbeğindeki hitit anıtı, abdi ipekçi parkı ve türk ocakları merkez binasının bilinmeyen yönleri.   ilhami yangın yaklaşık yüz yıldır başımıza musibet olan iki ekol var. bu ekoller manastır ve selanik'te osmanlı devleti'nin bağrına çöreklenmiş, osmanlı yıkıldıktan sonra da günümüze kadar türkiye cumhuriyeti'nin başına musallat olagelmiştir. musallat kelimesi hafif kaldıysa belâ, faciâ sözcüklerini rahatlıkla kullanabilirsiniz.        &nb...

yahudi türk ünlüler

ntvhaber da gördüğüm bir haber ve dikkatimi çekti.paylaşayım dedim bu haberi.inanmakta güçlük çektiğim ve bazılarına da  inanmadığım ünlülerde var içlerinde. kimsenin dinini sorgulayamayız sonuçta. herkes bu konuda özgürdür. işte haber aynen böyle:   kim bu sabetaycılar?.. ya da diğer bir deyişle dönmeler?.. 1400 ve 1500’lü yıllarda özellikle ispanya’da baskı ve işkenceden kaçıp osmanlı’ya sığınan, toprağımızı vatan sayan ve yüzyıllar boyu özgürce yaşayan yahudiler! bir bölümü bu süreçte dillerini, dinlerini, kültürlerini koruyor. ama görüntüde müslüman olu...

islam tarihi, islamiyet öncesi ve sonrası türk tarihi özeti

islam tarihi, islamiyet öncesi ve sonrası türk tarihiislamiyet'ten önce orta asya'da kurulan türk devletleri türkler'in ilk ana yurdutürkler'in ilk ana yurdu orat asya'da; batı'da hazar denizi'nden doğu'da kingan dağları'na, kuzey'de altay dağları'ndan güney'de hindukuş ve karanlık dağları'na kadar uzanan bölgedir.bu bölge, coğrafi yapısı ve iklim şartlarının da elverişli olması nedeniyle türkler tarafından ana yurt olarak tercih edilmiştir.göçebe kültürünün sonucunda şu durum ortaya çıkmıştır.merkezi yapı güçlenememiş,teşkilatçı özellik gelişememiş,mimari ve şehircilik ortaya çıkmamış,ekonomi, hayvancılığa dayalı kalmış,askeri yapıysa gelişmiştir.türkler'in orta asy...

pakraduniler ermenileri yöneten yahudiler!

pakraduniler ermenileri yöneten yahudiler! yazar nejat hakkul     "pakraduni"ler, anadolu'nun islamlaşması ve türklere vatan yapılması üzerine, özellikle ermenilerin rağbet gördüğü selçuklu ve osmanlı döneminde, musevilikten ermeniliğe geçen, 1915 olayları sonrası ve cumhuriyet sürecinde ise müslümanlığı seçen, ama yahudi zihniyetini nesilden nesile gizlice sürdüren bir topluluk olmaktadır. fanatik ermeni karşıtlığıyla türk ırkçılığını (turancılığı) savunmak, her fırsatta islam'a saldırarak, sosyalist ve kemalist bir tavır takınmak bunların alameti farikasıdır. ama sadece solcu değil, sağcı partilere; hatta milli görüş'e de sızanlar vardır. örneğin, "durmuş durduy...

türk tarihinin önemli savaşları

talas savaşı (zaferi) ilk müttefik türk ve islam orduları ile çin ordusu arasında yapılan meydan savaşı. islamiyet'i henüz kabul etmeyen türklerin, orta asya’da islâm dînini tanıtıp yayan araplarla birlikte, çinlilere karşı, talas’ta yaptıkları bu savaş, sebep ve sonuçları bakımından çok önemlidir. göktürk imparatorluğu'nu yıkmış olan çin’in başındaki tang sülâlesi (618-906) devrinde imparator hivang-çang (713-755), türk hanoğulları’nın hâkimiyetindeki şaş/taşkent şehrini ele geçirmek istedi. bu gayeyle taşkent seferine çıkan kuça valisi kao sien-tche çok geçmeden taşkent hükümdarı bagatur-tudun’u esir alarak çin imparatoruna gönderdi. bagatur-tudun’un öldürülmesi üzerine oğlu tüen-en, başta karluklar olmak üzere bölgedeki türk boylarını çinR...

islamiyet öncesi ve sonrası türk tarihi-2

islam kültür ve uygarlığıdevlet yönetimidevletin başında bulunan kişi, hem dini, hem de siyasi açıdan tüm yetkilere sahipti.islamiyetin kurulduğu ilk yıllarda, devlet başkanı hz. muhammed idi.hz. muhammed'den sonra devlet başkanlığı görevi için halifeler seçildi.halifeler, hz. muhammed'in peygamberlik görevi dışındaki dünyevi bütün görevlerini yerine getirdiler.hz. ömer döneminde sınırların genişlemesi ile devlet yapısında yenilikler yapılarak vali ve kadılar atanmaya başlandı.devlet hazinesi olarak bilinen beytül mal oluşturuldu.emeviler dönemi'nde halifelik babadan oğula geçmeye başladı.uyarı : hz. muhammed'in ölümünden sonra ilk dört halife (ebubekir, ömer, osman ve ali) seçimle belirlenmiştir.emeviler dönemi'nde sınırların genişlemesi ile yeni devlet görevlileri o...

islamiyet öncesi ve sonrası türk tarihi

islamiyet'ten önce orta asya'da kurulan türk devletleritürkler'in ilk ana yurdutürkler'in ilk ana yurdu orat asya'da; batı'da hazar denizi'nden doğu'da kingan dağları'na, kuzey'de altay dağları'ndan güney'de hindukuş ve karanlık dağları'na kadar uzanan bölgedir.bu bölge, coğrafi yapısı ve iklim şartlarının da elverişli olması nedeniyle türkler tarafından ana yurt olarak tercih edilmiştir.göçebe kültürünün sonucunda şu durum ortaya çıkmıştır.merkezi yapı güçlenememiş,teşkilatçı özellik gelişememiş,mimari ve şehircilik ortaya çıkmamış,ekonomi, hayvancılığa dayalı kalmış,askeri yapıysa gelişmiştir.türkler'in orta asya'dan göç etmenlerinin nedenleri :topraklarının tarıma elverişsiz olması,hayvanlar için otlakların yetersiz olması,ik...

yahudi:yahudiler neden güçlü?

dünyada yalnızca 14 milyon yahudi var, kuzey ve güney amerika'da yedi milyon, asya'da beş milyon, avrupa'da iki milyon ve afrika'da 100,000 kişi. tek bir yahudiye 100 tane müslüman düşmektedir. buna rağmen yahudiler tüm müslümanların toplamından yüz kez daha güçlüdürler.  nedenini hiç merak ettiniz mi?   tüm zamanların en etkin bilim adamı ve time dergisi tarafından " yüzyıl'ın adamı " seçilen  albert einstein bir yahudiydi. psikanalizin babası sigmund freud bir yahudiydi.   karl marx, paul samuelson ve milton friedman da öyle.işte size ürettikleriyle tüm insanlığa zenginlik katmış olan yahudilerden bazıları: benjamin rubin insanlığa aşı iğnesini verdi.jonas salk ilk çocuk felci aşısını geliştirdi.     albert sabin ç...

türk'ün yüksek seciyesi 2 (1. bölüm)

2. bölüm türk-islam dünyası türkler ile müslümanlar arasındaki ilk münasebetler buraya kadar bahsi geçen türk toplulukları, savaşlar ve göçler sonucunda moğolistan'dan tuna boylarına kadar uzanan oldukça geniş bir bölgeye yayılmışlar; pek çok farklı kültür ve inançlara sahip halklar ile tanışma imkanı bulmuşlardır. bu durum onların çeşitli dinlerin etkisinde kalmalarına neden olmuştur. bununla birlikte, ilerleyen sayfalarda anlatılacağı gibi, türkler asıl kimliklerini müslümanlık ile bulmuşlar; yüzyıllar boyunca islamiyet'in koruyuculuğunu ve bayraktarlığını yapmışlardır. türkler'in güneye ve batıya doğru gerçekleştirdikleri göçlerin başlıca nedeni ekonomikti. batıya göç eden türkler, iran'da sasani imparatorluğu engeli ile karşılaşınca daha ileri...

türk boyları

1- kırgızlar      en eski türk kavimlerinden biri olan kırgızlar, ilk başta yenisey ırmağı çevresinde yaşıyorlardı. m.s. 1. yüzyılda asya hun devleti'ne bağlandılar ve tanrı dağları yönünde yerleştiler.      asya hun devleti'nin yıkılışı üzerine ıv. yüzyılda güçlü bir devlet kurdular. göktürk devleti kurulunca da ona bağlandılar. göktürk devleti'nin yıkılmasından sonra bir süre bağımsız yaşayan kırgızlar, uygur devleti kurulunca bu yeni siyasi teşkilatın içine girdiler. daha sonra tekrar bağımsızlıklarını ilan ettiler ve uygur devleti'ni yıktılar.bu yeni kırgız devleti 80 yıl bağımsız yaşadı. daha sonra beliren hitaylar, kırgızları kuzeydeki eski yurtlarına sürdüler. kırgızlar daha sonra karahanlılar devleti'ne bağlandıl...

türkiye’deki yahudiler

                                                                 sabetaycılar                                               sebatay sevi kimdir ?     bu gizli mezhep, izmir'de türkler arasında kara-menteş lakabıyla anılan ispa...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !