× "

ünlem

" arama sonuçları
soru işareti ve <b>ünlem</b> işareti kuramım

soru işareti ve ünlem işareti kuramım

sözcük yazımlarımda ve noktalamalarımda bazan bilinçli(kasıtlı) yanlışlar yapıyorum. türkçe ve dil konusuna dikkat çekmek içindir.   türkiye'de demokrasinin, ulusal bağımsızlığın, ulusal özgürlüğün, güçlü bir ekonominin, gerçek bir hukukuk, gerçek bir sanatın, gerçek bir edebiyatın kurulamamış olmasının ana nedenlerinden biri de özelde bilimsel bir türkçe'nin, genelde ise bilimsel bir ülke dilinin kurulamamış, yaratılamamış olmasındandır. türkiye ne acı ki yalnızca demokraside, ekonomide, hukukta, sanatta, edebiyatta, felsefede, bilimde değil dilde de dışa bağımlıdır.   düşünür, alim, bilge olmak kolay değil...

ünlem işareti

7. ünlem işareti ( ! )içinde ünlem ifadesi (haykırış, sevinç, kıvanç, üzüntü, acı, korku, hayret, ürperti, heyecan, nefret vb ani coşkunluklar) bulunan ve seslenme, hitap ve uyarı bildiren cümlelerden ve kelimelerden sonra gelir:şşt! sus bakayım.ünlem işareti, ünlem ifadesinden hemen sonra kullanılabileceği gibi cümlenin sonunda da kullanılabilir:eyvah, geç kaldım! eyvah! geç kaldım.parantez içinde kullanılan ünlem işareti alay etme, hafife alma, küçümseme, inanmama, kinaye anlamları katar:isteseymiş bu kitabı bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş. adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor....

ünlem işareti, ünlem işaretinin özellikleri, görevleri, kullanım

ünlem işareti, ünlem işaretinin özellikleri, görevleri, kullanımı (türkçe dersi konu anlatım)   ( ! ): ünlem işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır:   -ünlemlerden, ünlem anlamı taşıyan cümlelerden ve seslenişlerden sonra:   örnek:   ay! babam geliyor.   bir de baktım ki ne göreyim!   defol !   hey komşu !     -birini küçümseme, onunla alay etme gibi durumda parantez içinde ünlem işareti ( ! ) kullanılır:   örnek:   insan ancak çok çalışarak ( ! ) bu kadar zengin olabilir.   ne kadar dürüst olduğu ( ! ) aldığı rü...

ünlem işareti

•içinde ünlem ifadesi (haykırış, sevinç, kıvanç, üzüntü, acı, korku, hayret, ürperti, heyecan, nefret vb ani coşkunluklar) bulunan ve seslenme, hitap ve uyarı bildiren cümlelerden ve kelimelerden sonra gelir: komşular! babacığım! hemşehrilerim! tanrım! yazık sana! aşkolsun! hey baksana! ey türk gençliği! hey! biraz bakar mısın? hişt! buraya gel! şşt! sus bakayım! ee, yeter artık! aa! bu da ne? ah, ne yaptım! eh! fena değil. ay, elim! gitme ha! hah, şimdi oldu! hay allah! vah zavallı! vay sersem! aman dikkat! imdat! boğuluyorum! simitçi! çok ilginç! ne kadar güzel! çabuk eve git! ne olur yardım et! çık dışarı! güm! miyav! ordular! ilk hedefiniz ...

ünlem nedir konu anlatımlı

ünlem nedir konu anlatımlı   ünlem ünlemler, insanlığın kullandığı en ilkel sözcüklerdir. bunların da edat ve bağlaçlar gibi belli bir anlamları yoktur. öyleyken, tek başlarına kullanıldıklarında bile cümle değeri taşırlar. ama çoğunlukla, kendilerini açıklayan bir cümlenin başında ya da sonunda yer alarak söz konusu cümleye belli bir duygu anlamı katarlar. ünlem türündeki sözcüklerle, genellikle, belli durumlar karşısında gösterdiğimiz anlık tepkilerimizi dile getiririz : “şaşırma, korkma, uyarı, sevinme, üzülme, istemeye istemeye kabul etme, bıkkınlık, rahatlama, isteklendirme, aşırı beğenme, aşırı beğenmeme, onaylama, sesleniş, ayıplama, ...

ünlem

  öfke, sevinç, şaşkınlık, acıma gibi duyguları; seslenme, reddetme, kabul etme gibi durumları ifade ederler.    b.   ünlem çeşitleri       1)   seslenme ünlemleri    *   ey türk gençliği!    *   ay!.. vallahi düşeceğim!..    *   yeter be!    *   tüh be!       2)   sorma ünlemleri    “hani, acep, acaba, niçin,...”     ...

ünlem cümlesi, özellikleri

nereden geldik yol haritası türkçe dersi konuları >>cümlede anlam ile ilgili konu anlatımlar >>bu sayfa   ünlem cümlesi, özellikleri   korku, acıma, şaşırma, sevinme, kızma gibi ansızın beliren duyguları anlatmaya yarayan cümlelere, anlamları yönünden ünlem cümlesi denir.   örnek:   ah, elim yandı!   kapıyı açtım ki bir de ne göreyim!   oh, okul bitti, rahat bir nefes alalım!   o... kimler gelmiş, kimleri görüyorum!   elimi cebime attım ki cüzdan yok!       (bilgi yelpazesi) türkçe dersi menüsü için tıklayınız ...

ünlem işareti, ünlem işaretinin kullanıldığı yerler, noktalama i

  ünlem işareti:sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları anlatan, bir doğa sesini yansıtan kelime veya cümlelerin sonuna konulan noktalama işaretinin adı, ünlem (!).eyvah! yandım....

ünlem cümlesi, ünlem cümleleri

                ünlemherhangi bir duygunun baskın olduğu, çok olduğu cümlelerdir.*sonunda kesinlikle ünlem işareti vardır.ayrıca ünlem cümleleri yüklem almamışsa eksiltili cümlelerdir.    örn:hadi be!düşeceksin!...

ünlem, ünlemler, ünlem çeşitleri ve ünlemlerin özellikleri ile i

ünlemler, ünlem çeşitleri ve ünlemlerin özellikleri ile ilgili konu anlatım ünlemler ya bir duyguyu, ya bir düşünceyi ya da o anda kişinin doğal davranışını sese çeviren doğal seslerdir.seslenmelerde bir isteklendirme, kamçılama ya da hitap gücünü daha kuvvetlendirme anlamları katar.cümlede ünlem varsa duygu ağırlıklıdır.    örn:                of! ne sıkıcı bir gün.                haydi koşun!                a… hatırladım. gelin!    ...

edat,bağlaç,ünlem

edat*kendi başlarına anlamı bulunmayan; başka söz yada söz öbekleri ile birlikte kullanılarak anlam kazanan sözcüklerdir.*farklı anlamlarda kullanılabilirler.*cümlede belli anlam ilgileri kurmaya yararlar.*eklendiği sözcük ile birlikte sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılabilirler.yani anlam ve görevi cümle içinde belirir.*genelde kendilerinden önceki kelimeye hal eki ile bağlanırlar.*cümleden çıkarıldıklarında, cümlenin anlamı bozulur.başlıca edatlar:ile, yalnız, ancak, gibi, mi, için, sanki, üzere, -e göre, -e kadar, -e doğru, -e karşı -e karşın, -e rağmen, -e dek, -e değin, -den sonra, -den önce, -den yana, -den dolayı, -den beri, -den başkaörn:ma&...

terim ve tanım, tasnif, ünlem olan kelimeler, söz dizimi ile ilg

türkiye  türkçesinde  ünlem(terim ve tanım, tasnif, ünlem olan kelimeler, söz dizimi ile ilgili sorunlar)prof.dr. şükrü halûk akalın 0. girişyazılı ve sözlü anlatımda özel bir yeri ve işlevi olan ünlemler (ünlem edatları), dilimizdeki kelime türlerinden biridir. ünlemlerin anlatımda özel bir yeri vardır, çünkü duyguları, heyecanları, sevinçleri en yalın ve en keskin bir biçimde aktarmağa yardımcı olurlar. özel bir işlevi vardır, çünkü çoğu zaman birkaç cümle ile anlatılabilecek durumlar bir ünlem ile dile getirilebilir.ünlemlerin bir başka özelliği dillerin doğuşu ile ilgili teorilere kaynaklık etmeleri...

ünlem ifadeleri - msn ünlem ifadeleri ünlem ifadeleri - msn ünle

ünlem ifadeleri - msn ünlem ifadeleri ünlem ifadeleri - msn ünlem ifadeler           msn ünlem ifadeleri, msn ünlemleri, msn ifadeleri...

ünlem - ünlem bilgiler ünlem sorular

ünlemünlemler, insanlığın kullandığı en ilkel sözcüklerdir. bunların da edat ve bağlaçlar gibi belli bir anlamları yoktur. öyleyken, tek başlarına kullanıldıklarında bile cümle değeri taşırlar. ama çoğunlukla, kendilerini açıklayan bir cümlenin başında ya da sonunda yer alarak söz konusu cümleye belli bir duygu anlamı katarlar.ünlem türündeki sözcüklerle, genellikle, belli durumlar karşısında gösterdiğimiz anlık tepkilerimizi dile getiririz : “şaşırma, korkma, uyarı, sevinme, üzülme, istemeye istemeye kabul etme, bıkkınlık, rahatlama, isteklendirme, aşırı beğenme, aşırı beğenmeme, onaylama, sesleniş, ayıplama, alay, küçümseme, özlem, anımsama, acıma, yakınma...

ünlem işareti ( ! ):

ünlem işareti ( ! ): ünlem işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır :a)      ünlemlerden, ünlem anlamı taşıyan cümlelerden ve seslenişlerden sonra : örnek :ü       ay! babam geliyor.ü       bir de baktım ki ne göreyim!ü       defol !ü       hey komşu !b)      birini küçümseme, onunla alay etme gibi durumda parantez içinde ünlem işareti ( ! ) kullanılır : örnek :ü       insan ancak çok çalışarak ( ! ) bu kadar zengin olabilir.ü       ne kadar dür&uu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !