× "

ünlem işareti

" arama sonuçları
soru işareti ve <b>ünlem işareti</b> kuramım

soru işareti ve ünlem işareti kuramım

sözcük yazımlarımda ve noktalamalarımda bazan bilinçli(kasıtlı) yanlışlar yapıyorum. türkçe ve dil konusuna dikkat çekmek içindir.   türkiye'de demokrasinin, ulusal bağımsızlığın, ulusal özgürlüğün, güçlü bir ekonominin, gerçek bir hukukuk, gerçek bir sanatın, gerçek bir edebiyatın kurulamamış olmasının ana nedenlerinden biri de özelde bilimsel bir türkçe'nin, genelde ise bilimsel bir ülke dilinin kurulamamış, yaratılamamış olmasındandır. türkiye ne acı ki yalnızca demokraside, ekonomide, hukukta, sanatta, edebiyatta, felsefede, bilimde değil dilde de dışa bağımlıdır.   düşünür, alim, bilge olmak kolay değil...

ünlem işareti

7. ünlem işareti ( ! )içinde ünlem ifadesi (haykırış, sevinç, kıvanç, üzüntü, acı, korku, hayret, ürperti, heyecan, nefret vb ani coşkunluklar) bulunan ve seslenme, hitap ve uyarı bildiren cümlelerden ve kelimelerden sonra gelir:şşt! sus bakayım.ünlem işareti, ünlem ifadesinden hemen sonra kullanılabileceği gibi cümlenin sonunda da kullanılabilir:eyvah, geç kaldım! eyvah! geç kaldım.parantez içinde kullanılan ünlem işareti alay etme, hafife alma, küçümseme, inanmama, kinaye anlamları katar:isteseymiş bu kitabı bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş. adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor....

nokta, virgül ,üç nokta, ünlem

1)müzik( ) sanatların en zevklisidir; ama bir şey öğretmez( ) buna karşılık şiir( ) hem ruhun gıdası hem de iyi bir öğretmendir. yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? a)(,) (.) (,)   b) (;) (.) (,)   c) (,) (:) (;)  d)(,) (.) (,)   2) aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç noktanın kullanımı yanlıştır? a) senin için: “ o … adamın biridir. ” dedi. b) evde o gün kimler yoktu ki: komşular, kardeşimin okuldan arkadaşları, uzun süredir görmediğim akrabalarımız… c) hapis cezası alan tanıdıklarım arasında b… de vardı. d) sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir ko...

tırnak işaretinin işlevi, tırnak işareti nedir, tırnak işaretini

tırnak işaretinin işlevi nedir, tırnak işaretinin işlevleri, tırnak işareti işlevi, tırnak işaretinin kullanımı, ünlem işaretinin kullanıldığı yerler, tırnak işareti, tırnak işareti niçin kullanılır, tırnak iareti nedir, tırnak işareti kullanımı, tırnak işareti ne demektir, tırnak içinde ne demek, tırnak işaretinin görevi tırnak işareti nedir?-tırnak işaretinin kullanımı     * başka birinin yazısından veya sözünden hiç değiştirilmeden yapılan aktarmalar tırnak içinde gösterilir. alıntı cümle(ler) büyük harfle başlar noktayla biter. alıntı cümleye ait olan noktalama işaretleri tırnağın içinde kalır. asıl cümle de daha bitmediği için küçük harfle devam eder...

| artık ünlem '!' işareti koyup uyaranlardan değilim.. n

| artık ünlem '!' işareti koyup uyaranlardan değilim.. nokta '.' koyup bitirenlerdenimm | ...

ünlem işareti, ünlem işaretinin özellikleri, görevleri, kullanım

ünlem işareti, ünlem işaretinin özellikleri, görevleri, kullanımı (türkçe dersi konu anlatım)   ( ! ): ünlem işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır:   -ünlemlerden, ünlem anlamı taşıyan cümlelerden ve seslenişlerden sonra:   örnek:   ay! babam geliyor.   bir de baktım ki ne göreyim!   defol !   hey komşu !     -birini küçümseme, onunla alay etme gibi durumda parantez içinde ünlem işareti ( ! ) kullanılır:   örnek:   insan ancak çok çalışarak ( ! ) bu kadar zengin olabilir.   ne kadar dürüst olduğu ( ! ) aldığı rü...

ünlem işareti

•içinde ünlem ifadesi (haykırış, sevinç, kıvanç, üzüntü, acı, korku, hayret, ürperti, heyecan, nefret vb ani coşkunluklar) bulunan ve seslenme, hitap ve uyarı bildiren cümlelerden ve kelimelerden sonra gelir: komşular! babacığım! hemşehrilerim! tanrım! yazık sana! aşkolsun! hey baksana! ey türk gençliği! hey! biraz bakar mısın? hişt! buraya gel! şşt! sus bakayım! ee, yeter artık! aa! bu da ne? ah, ne yaptım! eh! fena değil. ay, elim! gitme ha! hah, şimdi oldu! hay allah! vah zavallı! vay sersem! aman dikkat! imdat! boğuluyorum! simitçi! çok ilginç! ne kadar güzel! çabuk eve git! ne olur yardım et! çık dışarı! güm! miyav! ordular! ilk hedefiniz ...

ünlem işaretinin kullanımı

*ünlem sözcüklerinin ya da cümlelerinin sonuna getirilir.ey türk gençliği!eyvah!o nasıl söz!*alay, söze inanmama, dikkat çekmek amacıyla kullanılabilir.ne kadar iyi(!) bir insansınız....

ünlem işareti, ünlem işaretinin kullanıldığı yerler, noktalama i

  ünlem işareti:sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları anlatan, bir doğa sesini yansıtan kelime veya cümlelerin sonuna konulan noktalama işaretinin adı, ünlem (!).eyvah! yandım....

ünlem cümlesi, ünlem cümleleri

                ünlemherhangi bir duygunun baskın olduğu, çok olduğu cümlelerdir.*sonunda kesinlikle ünlem işareti vardır.ayrıca ünlem cümleleri yüklem almamışsa eksiltili cümlelerdir.    örn:hadi be!düşeceksin!...

terim ve tanım, tasnif, ünlem olan kelimeler, söz dizimi ile ilg

türkiye  türkçesinde  ünlem(terim ve tanım, tasnif, ünlem olan kelimeler, söz dizimi ile ilgili sorunlar)prof.dr. şükrü halûk akalın 0. girişyazılı ve sözlü anlatımda özel bir yeri ve işlevi olan ünlemler (ünlem edatları), dilimizdeki kelime türlerinden biridir. ünlemlerin anlatımda özel bir yeri vardır, çünkü duyguları, heyecanları, sevinçleri en yalın ve en keskin bir biçimde aktarmağa yardımcı olurlar. özel bir işlevi vardır, çünkü çoğu zaman birkaç cümle ile anlatılabilecek durumlar bir ünlem ile dile getirilebilir.ünlemlerin bir başka özelliği dillerin doğuşu ile ilgili teorilere kaynaklık etmeleri...

ünlem işareti ( ! ):

ünlem işareti ( ! ): ünlem işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır :a)      ünlemlerden, ünlem anlamı taşıyan cümlelerden ve seslenişlerden sonra : örnek :ü       ay! babam geliyor.ü       bir de baktım ki ne göreyim!ü       defol !ü       hey komşu !b)      birini küçümseme, onunla alay etme gibi durumda parantez içinde ünlem işareti ( ! ) kullanılır : örnek :ü       insan ancak çok çalışarak ( ! ) bu kadar zengin olabilir.ü       ne kadar dür&uu...

ünlem işareti

    yaşıtlarımın çoğu her cümlenin sonunda ünlem " ! " işareti kullanıyorlar. ünlem işareti hoşlarına gittiğindenmidir nedir heryere koyuyorlar. atıyorum " naber nasılsın? "  diyeceklerine, "naber nasılsın!!??! " diyorlar. bu nasıl bir mantıktır anlamış değilim. ya ünlemin çekiciliğine kapılmışlardır, ya da anlamını bilmedikleri için her cümlenin sonuna eklemektedirler. bu insanlardan tiksinmeye başladım. ünlem işaretini daha az kullanmalarını öneririm kendilerine. ...

nick 22# (ünlem işareti-bayrak)

    ·$4·@/!·$4·@ ünlem işareti |͇̿c͇̿¤̿ ͇̿| türk bayrağı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !