× "

üretime katkı nasıl sağlanır

" arama sonuçları
ekonomi nedir? ekonominin tanımı, geniş bilgi..!

ekonomi nedir? ekonominin tanımı, geniş bilgi..!

    , eski yunan’da ekonomi sözcüğünün kelime anlamı, bir evin mal varlığını yönetme sanatıydı. o dönemde ilgi veya etki alanı bir evden ibaret olan ekonomi, bugün bütün dünyayı ilgilendirmekte ve etkisi altına almaktadır. ekonomi, sınırlı kaynakların nasıl kullanılacağını inceleyen sosyal bilim dalıdır. tarih boyu ekonomi birçok farklı şekilde tanımlanmıştır. bu tanımın da zaman içinde anlamını ve önemini yitireceği bir gerçektir, bunun sebebi bireylerin ihtiyaçları, üretim biçimleri ve malları, dolayısıyla yaşam biçimleri değişmekte ve gelişmekte, bu değişme ve gelişme de ekonominin anlamını ve işlevini insanlığın gelişmesine paralel olarak değiştirmek...

ünite 4:ülkemizin kaynakları

  ünite 4:ülkemizin kaynakları doğal kaynaklar ve ekonomi                ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan yer altı ve yer üstü zenginliklerimize doğal kaynaklar veya ülkemizin kaynakları denir.bunlar maden,toprak,su,orman dır.doğal kaynaklar ekonomik gelişmenin önemli sebebidir.bir ülkedeki ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ve fazla olması o ülkedeki doğal kaynaklara bağlıdır. ekonomik faaliyetler:insanların geçimlerini sağlamak için para kazanmak amacıyla yaptıkları faaliyetlere ekonomik faaliyetler denir.bunlar;a) sanayi  b) tarım  c) hizmet       d)ticaret      &nb...

japonya büyükelçiliği proje teklif çağrısı

'yerel projelere hibe programı (ggp)' japon devleti tarafından 1989 yılından beri 'japonya resmi kalkınma yardımı (japan oda)' kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. 2012 yılında değerlendirmesi yapılarak 2013 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 100.000 usd'dir. yerel projelere hibe programı (ggp) programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. program kapsamında 130'dan fazla ülkede yaklaşık 20.000 yerel proje gerçekleştirilmiştir. programın türkiye'de uygulanması ile ilgili anlaşma japonya ve tü...

yüksek lisans tezi - degisim mühendisligi ve uygulamasi -10

degisim mühendisligi ve uygulaması (devam) • yönetim sistemimizi ve tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan iş süreçlerimizi, avrupa kalite yönetim vakfı (efqm) mükemmellik modeli kriterlerini esas alan bir özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirerek, iş alanlarımızın tümünde performansımızı ve yaratılan değeri geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlenir. • toplam kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak için çalışır, hedef pazarlarda sürekli gelişip, büyüme sağlanır. sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda verilere dayalı çalışmayı esas alır, tüm süreçler...

kalite anlayisi -4

  toplam kalite kültüründe çalışan her işçi, konumu yada bilgisi nedeniyle işin gerçekleştirilmesinde ve sonuçların elde edilmesinde kuruluşun kapasitesini maddi olarak etkileyen bir katkıdan sorumluysa bir yönetici durumundadır. sorumluluk alanında bir yönetici gibi kendisini geliştirmek isteyen çalışan, bu kültürde devamlı işletmeye daha fazla nasıl katkıda bulunabileceğini düşünmektedir. daha fazla katkı sağlayabilmek için biraraya gelen bireyler, bireyci ben duygusu yerine, bir aile havasıyla “biz” duygusuna sahip olurlar. böylece müşteriyi düşünmenin yanında beraber çalıştıkları insanların düşüncelerine sayı duyarlar.   toplam...

kalite anlayisi -2

  amaç, müşteriye zamanında ulaşarak, onun mutluluğunu sağlayacak şekilde kaliteli üretim veya hizmet götürmektir. başta insan faktörü olmak üzere, ayrıntıda sürekli gelişimi ilke edinen firmalar toplam kaliteyi yakalayabilir. sistemin temel dayanakları, politika belirleme, kalite güvencesi, eğitim ve çalışanların katılımıdır. toplam kalitede çalışanlar sevinci vermekle ve paylaşmakla bulurlar.   "toplam kalite yönetimi, 'müşteri istek ve beklentilerini karşılama' ilkesini kuruluştaki tüm personelini görevi yapmakta ve böylece kalitenin ürün bünyesinde oluşturulmasını sağlayacak güçlü bir yöntem geliştirmektedir."1 hedef ...

sirket ıncelemesi : ıstikbal mobilya -2

  ı. bölüm   1. sektör bilgisi 1.1. çalıştığınız sektörün piyasa yapısı nedir? bu sektörde markasız ürünler de satılmaktadır. bu yüzden tam rekabet piyasası diyebiliriz. 1.2. bu sektörde faaliyet gösteren firmalardan birkaç örnek verebilir misiniz? 15 – 20 marka sayabiliriz.bir kaç örnek verirsek ; yataş teleset seray doğtaş ipek yağmur kanepe 1.3. bu firmalar arasında kendinize rakip gördüğümüz firma var mı? hayır. kendi kurduğumuz firma olan bellona şu an rakibimiz. diğer firmalar piyasada geri kaldılar. ıı. marka olarak yaratmış olduğumuz bellona ile diğer firmaların üzerine çıktık. 5 yılda pastanızdaki ...

türkiye'yi tanıyalım

türkiye'yi tanıyalımölçme ve değerlendirmeaşağıdaki soruları cevaplandırınız.1. sanayi ve hizmet sektörü ülkemizin en fazla nerelerinde gelişmiştir? bunun sebepleri nelerdir?sanayi ve hizmet sektörü genelde batı bölgelerimizde gelişmiştir. bunda; iklim ve yer şekillerinin elverişli olması,ulaşımın gelişmiş olması sermaye birikiminin fazla olmasıverimli tarım alanlarının geniş alan kaplaması etkili olmuştur.2. ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin sektörel dağılımı ile yüzey şekilleri arasında nasıl bir ilişki vardır?ülkemiz arazilerinin büyük bir kısmının dağlık ve engebeli olması tarım, sanayi, ulaşım başta olmak üzere birçok ekonomik faaliyeti olumsuz yönde etkilemiştir. buralarda yapılan...

isletme 3cü sınıf filan soru ve cevapları

2006 türk vergi sistemi final türk vergi sistemi 2006 final soruları 1.motorlu taşıtlar vergisinin ödendiği aylar aşağıdakilerden hangisidir? yanıt: ocak – temmuz 2.tasfiye edilen bir a.ş.’nin kurumlar vergisinin matrahını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? yanıt: tasfiye karı 3.bir otomobilin motorlu taşıtlar vergisi ne zaman tarh edilir? yanıt: trafik siciline kayıt tarihi 4.meskenlere tanınan geçici muafiyet süresi kaç yıldır? yanıt: 5 yıl 5.aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan vergi değildir? yanıt: motorlu taşıtlar vergisi 6.aşağıdakilerden hangisi emlak vergi değerini değiştiren nedenlerden değildir? yanıt: apartman adının değiştirilmesi 7. infisah iflastan başka bir nedenden kaynaklanmışsa tasfiyenin başl...

türkiye'yi tanıyalım

 türkiye'yi tanıyalımölçme ve değerlendirmeaşağıdaki soruları cevaplandırınız.1. sanayi ve hizmet sektörü ülkemizin en fazla nerelerinde gelişmiştir? bunun sebepleri nelerdir?sanayi ve hizmet sektörü genelde batı bölgelerimizde gelişmiştir. bunda; iklim ve yer şekillerinin elverişli olması,ulaşımın gelişmiş olması sermaye birikiminin fazla olmasıverimli tarım alanlarının geniş alan kaplaması etkili olmuştur.2. ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin sektörel dağılımı ile yüzey şekilleri arasında nasıl bir ilişki vardır?ülkemiz arazilerinin büyük bir kısmının dağlık ve engebeli olması tarım, sanayi, ulaşım başta olmak üzere birçok ekonomik faaliyeti olumsuz yönde etkilemiştir. buralarda y...

ailede demokrasi

1 - her çeşit toplumun temeli ve örneği olan aile insan türü aile ile başlamıştır. ailelerle devam ettiği ve bir aileye inhisarı düşünülebilirse yeniden başlamak için bu’ ailenin yeteceği kanıtı da açıktır.. biribirinin benzeri olan üç yaratık insanlığa ilişkin, fakat eşit olmadıkları, baba, ana ve çocuk gibi türlü görevleri bulunduğu için aileyi meydana getirirler: bu doğa] ve zorunlu kuruluştur. çünkü baba ve ana ve çocuktan daha çok veya daha az kişiden bileşik aile düşünülemez. bu sebeple, temel bakımından monoğam monogamie, yani yalnız bir erkekle bir kadının evlenmeğinden meydana gelmiştir. poligami polygamie veya birbiri ardınca birka&ccedi...

yurdumuzun komşuları,bulgaristan,yunanistan,suriye,ırak,iran,aze

ünite 1yurdumuzun komşularıhazırlık çalışmaları1. bir türkiye siyasi haritasından yararlanarak türkiye’nin komşularını, hangi komşularımızla sadece karadan,  hangileriyle hem karadan hem denizden komşu olduğumuzu öğreniniz.2. bulgaristan ve yunanistan’da türklerin  yoğun olarak bulunduğu yerleri öğreniniz.3. iran ve ırak’ın yer altı kaynakları açısından önemini  araştırınız.4. kuzey kıbrıs türk cumhuriyet’inin  ne zaman ve nasıl kurulduğunuz araştırınız. kıbrıs adasının türkiye için önemini araştırıp öğreniniz.yurdumuzun komşuları1. bulgaristan bulgaristanyönetim şekli  cumhuriyet yüzölçümü  110,912 k...

george soros:diyor ki: "ulus devletler gereksizdir."

istanbul'da iki kere, iki ilginç gün  kurtuluş savaşı benzetmesi düşman olmadığı için enteresan! önce sıcak paralar ve londra bankerleri, sonra ımf gelir. daha sonra da başkan'ın adamları!.. sonra, her şey yeniden başlar. daha sonra, yine sıcak paracılar gelir! öykü yeniden başlar. ve hep öyle sürer gider. soros'un adamları, mart 2001'de, kemal derviş'le görüşünce türkiye medyasından ses çıkmaması şaşırtıcı değildi. yeni dünya düzeninin 'hık' deyicilerinin yanı sıra, "faiz haramdır," "kahrolsun sermaye," "kahrolsun emperyalizm" diyenler de, artık sivilleşmişlerdi. "sivil" toplumcuların soros-severliklerini bir yana bırakıp, 1999 yılına dönelim.   yayın ortamında "mega speculator" olarak sunulan george soros, 20 haziran 1999'da, sabancıların ...

zümre

zümre 1 tıkla indir   zümre 2 tıkla indir   zümre 3 tıkla indir   tıkla indir   2007 – 2008 eğitim – öğretim yılı çınarcık ilçesi teknoloji ve tasarım dersi ı. dönem zümre öğretmenleri toplantı tutanağıdır gündem maddeleri: 1 – açılış, yoklama 2 – zümre öğretmenleri kurul toplantıları ile ilgili çeşitli yönetmelik ve açıklamaların okunması, kararların gözden geçirilmesi. 3 – 1739 sayılı milli eğitim temel kanunu’na göre türk milli eğitiminin genel amaçlarının okunması 4 – milli eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinin okunması. (t.c. milli eğitim bakanlığı tebliğler dergisi cilt 67 kasım 2004 sayı 2566) 5 –teknoloji ve tasarım dersi öğretim programının incelenmesi, uygulama esaslarının ve genel amaçlar...

soros:soros'un adamları

istanbul'da iki kere, iki ilginç gün kurtuluş savaşı benzetmesi düşman olmadığı için enteresan! önce sıcak paralar ve londra bankerleri, sonra ımf gelir. daha sonra da başkan'ın adamları!.. sonra, her şey yeniden başlar. daha sonra, yine sıcak paracılar gelir! öykü yeniden başlar. ve hep öyle sürer gider. soros'un adamları, mart 2001'de, kemal derviş'le görüşünce türkiye medyasından ses çıkmaması şaşırtıcı değildi. yeni dünya düzeninin 'hık' deyicilerinin yanı sıra, "faiz haramdır," "kahrolsun sermaye," "kahrolsun emperyalizm" diyenler de, artık sivilleşmişlerdi. "sivil" toplumcuların soros-severliklerini bir yana bırakıp, 1999 yılına dönelim. yayın ortamında "mega speculator" olarak sunulan george soros, 20 haziran 1999'da, sabancıların konuğu olarak, is...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !