× "

üslup kaygısı

" arama sonuçları

9. sınıf edebiyat kitabı cevapları sayfa 36 ya kadar

1.güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri hazırlık 1.fotoğraftaki sanatçının çalışırken yaptığı fiziksel hareketleri “tiyatro” , “pandomima”; içinde bulunduğu ruh halini “şiir”, “öykü” , “roman” gibi sanat türlerinde konu olarak işlenebilir. 2.heykel mermer; heybe iplik ; karikatür ise çizgi ve yazı malzemelerini kullanır.bu ürünlerin hepsi birbirinden farklıdır, çünkü hepsinin malzemesi ve amacı birbirinden farklıdır. 3. edebiyat;duygu düşünce ve hayallerin karşımızdakilerde hayranlık uyandıracak şekilde yani güzel ve etkili olarak yazı ya da söz ile ifade edilmesi sanatıdır. güzel sanatlar i...

9. sınıf edebiyat kitabı cevapları lise 1 edebiyat kitabı etkinl

  1. ünite  güzel sanatlar içinde edebiyatın önemi hazırlık 1.fotoğraftaki sanatçının çalışırken yaptığı fiziksel hareketleri “tiyatro” , “pandomima”; içinde bulunduğu ruh halini “şiir”, “öykü” , “roman” gibi sanat türlerinde konu olarak işlenebilir. 2.heykel mermer; heybe iplik ; karikatür ise çizgi ve yazı malzemelerini kullanır.bu ürünlerin hepsi birbirinden farklıdır, çünkü hepsinin malzemesi ve amacı birbirinden farklıdır. 3. edebiyat;duygu düşünce ve hayallerin karşımızdakilerde hayranlık uyandıracak şekilde yani güzel ve etkili olarak yazı ya da söz ile ifade edilmesi ...

üslup üzerine yazılmış deneme örneği

  edebî eserlerin vazgeçilmez özelliklerinden birisi de üslûplarıdır. üslûp, yazarın eserine vurduğu gizli  damgadır. yazarın kişiliği, kültürel varlığı, hayatı algılayış ve yorumlayışı üslûbuyla eserine yansır.  yani, herkes kendi ateşini taşır cehennemine. yahut cennetteki köşkünü kendisi inşâ eder. yazı da  biraz öyledir. üslûp, iyi bir yazının bel kemiğidir. belki yazarını, metinler deryasında, taşıdığı gizli  damga ile belirli kılacak tek unsurdur üslûp.  hal böyle olunca, ben yazarın üslûbunu önemserim. “le style ı’lomme me’me.” diyor, buffon.... ziya  paşa, özde...

servet-i fünun

servet-i fünun edebiyatı (edebiyatı cedide)   servet-i fünun edebiyatı 1896–1901 yılları arasında filizlenen ve biten bir edebiyattır. yaşça da birbirine yakın kişiler, ortak bir duyarlılıkla ve üslupta birleşirler. recaizade mahmut ekrem’in çabasıyla bu gençler servet-i fünun dergisi çevresinde toplanmıştır. dergi, hüseyin cahit’in p.lacombe adlı fransız yazarından çevirdiği “edebiyat ve hukuk” yazısında 1789 fransız devriminin sözü geçmesi nedeniyle kapatılıncaya kadar bu edebiyatın sözcülüğünü yapmayı sürdürür. derginin kapatılması servet-i fünun edebiyatında bitişidir.        servet-i f&uu...

2011 -2012 9.sınıf edebiyat kitabı cevapları / lise 1 edebiyat k

  zengin metin editörü, entrycontent, yardım için alt 0 tuşuna basın.     1. ünite  güzel sanatlar içinde edebiyatın önemi hazırlık 1.fotoğraftaki sanatçının çalışırken yaptığı fiziksel hareketleri “tiyatro” , “pandomima”; içinde bulunduğu ruh halini “şiir”, “öykü” , “roman” gibi sanat türlerinde konu olarak işlenebilir. 2.heykel mermer; heybe iplik ; karikatür ise çizgi ve yazı malzemelerini kullanır.bu ürünlerin hepsi birbirinden farklıdır, çünkü hepsinin malzemesi ve amacı birbirinden farklıdır. 3. edebiyat;duyg...

2011 -2012 9.sınıf edebiyat kitabı cevapları / lise 1 edebiyat k

    1. ünite  güzel sanatlar içinde edebiyatın önemi hazırlık 1.fotoğraftaki sanatçının çalışırken yaptığı fiziksel hareketleri “tiyatro” , “pandomima”; içinde bulunduğu ruh halini “şiir”, “öykü” , “roman” gibi sanat türlerinde konu olarak işlenebilir. 2.heykel mermer; heybe iplik ; karikatür ise çizgi ve yazı malzemelerini kullanır.bu ürünlerin hepsi birbirinden farklıdır, çünkü hepsinin malzemesi ve amacı birbirinden farklıdır. 3. edebiyat;duygu düşünce ve hayallerin karşımızdakilerde hayranlık uyandıracak şekilde yani güzel ve et...

9.sınıf edebiyat kitabı cevapları syf 1 den 36 ya kadar

1.güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri hazırlık 1.fotoğraftaki sanatçının çalışırken yaptığı fiziksel hareketleri “tiyatro” , “pandomima”; içinde bulunduğu ruh halini “şiir”, “öykü” , “roman” gibi sanat türlerinde konu olarak işlenebilir. 2.heykel mermer; heybe iplik ; karikatür ise çizgi ve yazı malzemelerini kullanır.bu ürünlerin hepsi birbirinden farklıdır, çünkü hepsinin malzemesi ve amacı birbirinden farklıdır. 3. edebiyat;duygu düşünce ve hayallerin karşımızdakilerde hayranlık uyandıracak şekilde yani güzel ve etkili olarak yazı ya da söz ile ifade edilmesi sanatıdır. güzel sanatlar i&cced...

9.sınıf edebiyat kitabı cevapları syf 1 den 36 ya kadar

  zengin metin editörü, entrycontent, yardım için alt 0 tuşuna basın. 1.güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri hazırlık 1.fotoğraftaki sanatçının çalışırken yaptığı fiziksel hareketleri “tiyatro” , “pandomima”; içinde bulunduğu ruh halini “şiir”, “öykü” , “roman” gibi sanat türlerinde konu olarak işlenebilir. 2.heykel mermer; heybe iplik ; karikatür ise çizgi ve yazı malzemelerini kullanır.bu ürünlerin hepsi birbirinden farklıdır, çünkü hepsinin malzemesi ve amacı birbirinden farklıdır. 3. edebiyat;duygu düşünce ve hayallerin karşımızdakilerde hayranlık uyandıracak şekilde yani gü...

11.sınıf dil ve anlatım tüm cevapları (2010-2011)

devamını buldukça ekleyeceğim. sayfa 3 1. soru : bilimde sınıflandırmaya niçin ihtiyaç duyulmuştur? cevap : bilgi alanının genişlemesi ile bilimde sınıflandırmaya ihtiyaç duyulmuştur. bu sınıflandırmayla konuların birbirine bağlanması ve anlaşılması kolaylaşmıştır. 2. soru : sınıflandırma yapılırken nelere dikkat edilir? cevap : sınıflandırma yapılırken amaç konuları birbirine bağlamak olduğu için konuların çeşitli yönlerden benzer özelliklerine ve ilişkilerine dikkat etmek gerekir. 3. soru : edebiyattaki "kurmaca" ve "gerçeklik"ten ne anlıyorsunuz? cevap : edebiyatta gerçeklik; somut olarak var olan bir durumun hiçbir müdahaleye uğramadan ifade edilmesidir. kurmaca ...

sayfa 8

1. okuyucuyu kendi dünyasına çekmek amacıyla yazmıştır.2. eski ankara metni bilgi vermek için yazılmış öğretici bir metindir, miras keçe metni ise sanatsal işlevi olan kurmaca bir metindir3. öğretici metinler gerçekçiliği olduğu gibi değiştirmeden verdiği için kişi zaman mekan ve olayda değişiklik yapılamaz.4. miras keçe metni sanatsal bir metin olduğu için üslup kaygısı ön plandadır.5. alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır.6. öyküleyici anlatım coşku ve heyecana bağlı anlatım türleri kullanılmıştır.7. öğretici metinde amaç okuyucuya bilgi vermek- sanatsal metinlerde amaç yazarın okuyucuya kendi dünyasını yansıtmak istemesidir- öğretici metinlerde ...

sayfa 8

1. yazar, "miras keçe" hikayesini okuyucuya bilgi fermek amacıyla mı yoksa okuyucuyu kendi kurduğu dünyaya çekmek amacıyla mı yazmıştır?cevap : yazari hikayeyi okuyucuyu kendi kurduğu dünyaya çekmek amacıyla yazmıştır.2. "eski ankara" ile "miras keçe" metinlerini öğreticilik ve sanatsal işlevi yönünden karşılaştırınız.cevap : "eski ankara" metni bilgi vermek amacıyla yazılmış öğretici bir metin, "miras keçe" metni ise sanatsal işlevi olan kurmaca bir metindir.3. "eski ankara" ve "miras keçe" metinlerinde kişi, zaman, mekan ve olaylarda değişiklik yapılıp yapılamayacağını belirleyiniz. belirlediğiniz sonuçlar sizi öğretici ve sanatsal metinlerin hangi özelliğine götürmektedir?cevap : öğre...

sanat metinleriyle öğretici metinler arasındaki farklar - edebiy

öğretici metinler:1-okuyucuya bilgi verme amacı vardır2-kurgu değildir gerçekler dile getirilir3-açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır4-sade bir dille yazılır,üslup kaygısı yoktur5-sanat kaygısı taşımaz6-dil göndergesel işlevde kullanılırsanatsal metinler :1-okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır2-okuyucuda merak uyandırır3-dil snatsaldır,üslup kaygısı vardır4-öyküleyici ve betimleyici analtım türüyle kaleme alınır5-bilgilendirme amacı yoktur6-kişi,zaman,mekan,tarih değiştirilebilir7-olaylar gerçek yada kurmacadır ...

sanat metinleriyle öğretici metinler arasındaki farklar

öğretici metinler:1-okuyucuya bilgi verme amacı vardır2-kurgu değildir gerçekler dile getirilir3-açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır4-sade bir dille yazılır,üslup kaygısı yoktur5-sanat kaygısı taşımaz6-dil göndergesel işlevde kullanılırsanatsal metinler :1-okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır2-okuyucuda merak uyandırır3-dil snatsaldır,üslup kaygısı vardır4-öyküleyici ve betimleyici analtım türüyle kaleme alınır5-bilgilendirme amacı yoktur6-kişi,zaman,mekan,tarih değiştirilebilir7-olaylar gerçek yada kurmacadır ...

öğretici metinler ile sanat metinleri arasındaki farklar nedir?

öğretici metinler: 1-okuyucuya bilgi verme amacı vardır 2-kurgu değildir gerçekler dile getirilir 3-açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır 4-sade bir dille yazılır,üslup kaygısı yoktur 5-sanat kaygısı taşımaz 6-dil göndergesel işlevde kullanılır sanatsal metinler : 1-okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır 2-okuyucuda merak uyandırır 3-dil snatsaldır,üslup kaygısı vardır 4-öyküleyici ve betimleyici analtım türüyle kaleme alınır 5-bilgilendirme amacı yoktur 6-kişi,zaman,mekan,tarih değiştirilebilir 7-olaylar gerçek yada kurmacadır ...

sanat metinleriyle öğretici metinler arasındaki farklar

öğretici metinler:1-okuyucuya bilgi verme amacı vardır2-kurgu değildir gerçekler dile getirilir3-açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır4-sade bir dille yazılır,üslup kaygısı yoktur5-sanat kaygısı taşımaz6-dil göndergesel işlevde kullanılırsanatsal metinler :1-okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır2-okuyucuda merak uyandırır3-dil snatsaldır,üslup kaygısı vardır4-öyküleyici ve betimleyici analtım türüyle kaleme alınır5-bilgilendirme amacı yoktur6-kişi,zaman,mekan,tarih değiştirilebilir7-olaylar gerçek yada kurmacadır...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !