× "

ütopya türleri

" arama sonuçları

ütopya nedir?

  ütopya, aslında olmayan, tasarlanmış olan ideal toplum şekli anlamı taşır. köken olarak yunanca "yok/olmayan" anlamındaki ou, "mükemmel olan" anlamındaki eu ve "yer/toprak/ülke" anlamındaki topos sözcüklerinden türemiştir. kullanımı thomas more'un 1516'da yazdığı de optimo reipublicae statu deque nova ınsula utopia veya kısaca utopia isimli kitabıyla yaygınlaşmıştır. ütopyalar, bugün gerçekleşmesi imkânsız toplum tasarımlarıdır. ütopyalar üzerine görüşler iki biçimde ortaya çıkmıştır. bir kısmı özendirici, istenen nitelikte, diğer bir kısmı ise korkutucu, ürkütücü ütopyalardır. ilgili terimler. distop...

yazılı ve sözlü anlatım türleri nelerdir?

1-betimleyici anlatım özellikleri:1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir. sanatsal betimleme:1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır.2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir.4.amaç sanat yapmaktır.örnek metinler:s.91-92"ince memed" ve "çarşı" açıklayıcı betimleme:1.bilgi vermek amacıyla yazılır.2.genel ayrıntılar üzerinde durulur.3. ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir.4.amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında...

yazılı ve sözlü anlatım türleri nelerdir?

1-betimleyici anlatım özellikleri:1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir. sanatsal betimleme:1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır.2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir.4.amaç sanat yapmaktır.örnek metinler:s.91-92"ince memed" ve "çarşı" açıklayıcı betimleme:1.bilgi vermek amacıyla yazılır.2.genel ayrıntılar üzerinde durulur.3. ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir.4.amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında...

yazılı ve sözlü anlatım türleri nelerdir?

1-betimleyici anlatım özellikleri:1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir. sanatsal betimleme:1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır.2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir.4.amaç sanat yapmaktır.örnek metinler:s.91-92"ince memed" ve "çarşı" açıklayıcı betimleme:1.bilgi vermek amacıyla yazılır.2.genel ayrıntılar üzerinde durulur.3. ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir.4.amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında...

yazılı ve sözlü anlatım türleri nelerdir?

1-betimleyici anlatım özellikleri:1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir. sanatsal betimleme:1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır.2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir.4.amaç sanat yapmaktır.örnek metinler:s.91-92"ince memed" ve "çarşı" açıklayıcı betimleme:1.bilgi vermek amacıyla yazılır.2.genel ayrıntılar üzerinde durulur.3. ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir.4.amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında...

yazılı ve sözlü anlatım türleri nelerdir?

1-betimleyici anlatım özellikleri:1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir. sanatsal betimleme:1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır.2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir.4.amaç sanat yapmaktır.örnek metinler:s.91-92"ince memed" ve "çarşı" açıklayıcı betimleme:1.bilgi vermek amacıyla yazılır.2.genel ayrıntılar üzerinde durulur.3. ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir.4.amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında...

yazılı ve sözlü anlatım türleri nelerdir?

1-betimleyici anlatım özellikleri:1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir. sanatsal betimleme:1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır.2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir.4.amaç sanat yapmaktır.örnek metinler:s.91-92"ince memed" ve "çarşı" açıklayıcı betimleme:1.bilgi vermek amacıyla yazılır.2.genel ayrıntılar üzerinde durulur.3. ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir.4.amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında...

anlatım türleri ve özellikleri

a-öyküleyici anlatım özellikleri: 1.olay, kişi, mekân ve zaman ortak öğeleridir. 2.olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir.(anlatıcı olay kahramanlarından biridir) 3.sanat metinleri öyküleyici anlatımla yazılır. 4.olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılabilir. 5.olaylar 3.şahsın ağzından anlatılabilir.(olan biten bir kamera sessizliğiyle izlenip anlatılır. 6. kişi, mekân ve zaman olay ve olay örgüsünü oluşturmak için kullanılan ögelerdir. 7.öyküleyici anlatım hikâye, roman, anı, söyleşi, görüşme(mülakat) gibi metin türlerinde kullanılır. 8.öyküleyici anlatımda bir olayın olması şarttır. 9.yaşanmış olaylarda olay zinciri, kurgulanmış ...

anlatım türleri

  anlatım çeşitleri 1.betimleyici anlatım 2.öyküleyici anlatım 3.coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatım 4.destansı(epik)anlatım 5.emredici anlatım 6.öğretici anlatım 7.tartışmacı anlatım 8.kanıtlayıcı anlatım 9.düşsel (fantastik) anlatım 10.gelecekten söz eden anlatım 11.söyleşmeye bağlı anlatım (diyalog) 12.mizahi anlatım                                                                                        betimleyici anlatım özellikleri: 1.betimlemeler a&cce...

10. sınıf dil ve anlatım dersi anlatım türleri ders notları, anl

10.sınıflar dil ve anlatım dersi anlatım türleri ders notları 1.betimleyici anlatım 2.öyküleyici anlatım 3.coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatım 4.destansı(epik)anlatım 5.emredici anlatım 6.öğretici anlatım 7.tartışmacı anlatım 8.kanıtlayıcı anlatım 9.düşsel (fantastik) anlatım 10.gelecekten söz eden anlatım 11.söyleşmeye bağlı anlatım (diyalog) 12.mizahi anlatım betimleyici anlatım özellikleri: 1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır. 2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir. 3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir. 4.r...

10. sınıf dil ve anlatım dersi "anlatım türleri" konusu

betimleyici anlatım özellikleri:1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.sanatsal betimleme:1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır.2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir.4.amaç sanat yapmaktır.örnek metinler:s.91-92”ince memed” ve “çarşı”açıklayıcı betimleme:1.bilgi vermek amacıyla yazılır.2.genel ayrıntılar üzerinde durulur.3. ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir.4.amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında bilgi vermek...

anlatım türleri nedir - anlatım türlerinin özellikleri nelerdir

betimleyici anlatım özellikleri:1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.sanatsal betimleme:1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır.2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir.4.amaç sanat yapmaktır.örnek metinler:s.91-92”ince memed” ve “çarşı”açıklayıcı betimleme:1.bilgi vermek amacıyla yazılır.2.genel ayrıntılar ...

anlatım türleri

anlatım türleri1-betimleyici anlatımözellikleri:1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.sanatsal betimleme:1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır.2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir.4.amaç sanat yapmaktır.örnek metinler:s.91-92”ince memed” ve “çarşı”açıklayıcı betimleme:1.bilgi vermek amacıyla yazılı...

anlatım türleri

1-betimleyici anlatım özellikleri: 1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır. 2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir. 3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir. 4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır. 5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir. sanatsal betimleme: 1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır. 2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur. 3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir. 4.amaç sanat yapmaktır. örnek metinler:s.91-92�ince memed� ve &#...

anlatım türleri

anlatım türleri 1-betimleyici anlatım özellikleri: 1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır. 2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir. 3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir. 4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır. 5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir. sanatsal betimleme: 1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır. 2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur. 3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir. 4.amaç sanat yap...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !