× "

ıı abdülhamitin hayatı

" arama sonuçları

sultan abdülaziz'in kayıp hazinesi

 uzun ve ihtişamlı osmanlı tarihi bir çok iktidar değişikliğine sahip oldu.eee tabi bu değişikliklerde oldukça kanlı ve trajik olaylara sahne oldu.osmanlı tarihi hep bu tarz hikayelerle dolu...sonuçta saray hayatı demek entrika demek,para demek,kardeş kanı demek vs vs.işte bu saray iktidarının en büyük göstericileri de mücevherlerdir. osmanlı dönemindeki mücevher algısı günümüzdekinden farklıydı.saraylılar elbette mücevherlere çok düşkündü bu nedenle herkesin özel kuyumcusu bulunurdu.özellikle osmanlının son zamanlarında sıcak nakit para ihtiyacı bu mücevherler olan ilginin daha da bir artmasına neden olduu. tabi doğal olarak bir sürü sıkıntı var bir o ...

tanzimat dönemi edebiyatı - sanatçıları - ilkler - felsefe -tiya

tanzimat edebiyatıı. dönem1- toplumcu bir yaklaşımı vardır. halk şiirini örnek almayı, dili arılaştırmayı düşünmüş fakat başaramamıştır.2- divan edebiyatı nazım biçimleri sürdürülür. ( kaside, gazel, murabbaa, şarkı…)3- içerik divan’ a göre değildir. ( eşitlik, özg. , adalet, ins. hakları ) dış aynı iç farklı hale geldi.4- dil divan edebiyatına göre sadeleşti. şiirde konu bütünlüğü sağlandı.5- düz yazı önem kazandı. batı edebiyatından alınan türlerde örnek verildi.6- romanda romantizmin etkisinde kalındı. iyiler hep iyi, kötüler hep kötü.7- esirlik, görücü usulü evlilik, yanlış batılılaşma, züppelik gibi konular işlendi.8- yazar romanın akışını keserek bilgiler veriyor. ahmet mithat efendi – namık kemal.9- tanzimat ikiliklerle doludur. yeninin yanında eski sürer. piyano &...

afyonkarahisarın ünlü simaları

ahmet necdet sezer ; 13.09.1941 tarihinde afyonda doğdu. 1958 yılında afyon lisesinden, 1962'de ankara üniversitesi hukuk fakültesinden mezun oldu.aynı yıl ankara hakim adayı olarak göreve başladı. cumhurbaşkanımız ahmet necdet sezer semra kürümoğlu ile evlendi. askerliğini kara harp okulunda yedek subay olarak yaptı. sırası ile; dicle yerköy hakimlikleri ve yargıtay tetkik hakimliği görevlerinde bulundu. medeni hukuk alanında 1977-1978 de ankara hukuk fakültesinde yüksek lisans (master) öğrenimini yaptı. 07.03.1983 tarihinde yargıtay üyeliğine seçildi. yargıtay 2. hukuk dairesi üyesi iken yargıtay genel kurulunca belirlenen 3 aday arasından cumhurbaşkanı tarafından 27.09.1988 tarihinde anayasa mahkemesi asil üyeliğine atandı. 6 ocak 1998 de anayasa mahkemesi başkanı seçildi. evli ...

ıı. abdülhamit'in tahttan indirildikten sonra selanik ve ist

sirkeci’den trene bindirilerek 38 kişilik maiyetiyle birlikte selanik’e gönderilen abdülhamid, orada alatini köşkü’ne yerleştirilmişti. geniş bir bahçe içinde kırmızı tuğlalarla üç katlı olarak inşa edilen köşk, önce şehrin meşhur zenginlerinden alatini ailesine ait olduğu için alatini köşkü adıyla bilinmektedir. sultan abdülhamid’e mesken olarak verildikten sonra da bu isimle anılmıştır. sultan abdülhamid, apar topar selanik’e gönderilirken kendisine para ve iaşesini sağlayacak bir şey verilmemişti. ayrıca daha yıldız sarayı’nda iken, kendisinin ve saray mensuplarının para ve değerli eşyaları büyük bir yağmaya maruz kalmıştı. halkın da katıldığı bu yağma hareketinde en küçük eşyaya kadar her şey talan edildi. sultan’ın kütüphanesi sabri kardelen...

ıı. abdülhamit'in dış politikası

abdülhamid’in saltanatı müddetince en başarılı olduğu yönü dış politikadaki uygulamalarıdır. dünyadaki dış politikaları yakından takip etmek üzere sarayda bir çeşit bilgi merkezi kurdurmuştur. türkiye ile ilgili tüm dünyada çıkan yazılar ve dış temsilciliklerden padişaha gelen raporlar burada toplanarak, değerlendirilirdi. padişah, gerektiğinde yerli ve yabancı ilim adamlarından dış politika konusunda bilgi alırdı. dış politikada temel amaç, imparatorluğun barış içinde yaşamasını temin etmekti. devletler arası rekabetin türkiye üzerinde birbiriyle çelişen çıkar ve ihtiraslarından faydalandı. sultan abdülhamid’in uygulamayı hedeflediği dış politikanın ölçüleri şunlardır: a-uluslar arası ilişkilerde “kutuplaşma” veya “bloklaşmalar”dan uzak durmak. b-d...

ıı. abdülhamit'in fikir cephesi

fikir yapısı olarak padişahı, islamcı, osmanlıcı, türkçü’den ziyade devletçi olarak nitelendirmek daha doğrudur. eski türk devlet geleneği anlayışını örnekleriyle şahsında yaşatan ıı. abdülhamid, tanzimat’ı devleti yeniden canlandırma çabaları, bir ihya hareketi olarak değerlendirmekte, babasını da bu yüzden “muhyi-i devlet” olarak adlandırmaktadır. türk devlet anlayışının en büyük temsilcilerinden biri olarak dinden önce devleti düşünmüştür. devlet olmazsa dini muhafaza etmenin de mümkün olamayacağını biliyordu. osmanlı imparatorluğu’nu harap bir kervansaray olarak düşünüyordu ve o’nun her an yıkılmak tehlikesinde olduğunu biliyordu. bunun için halka ve devlet adamlarına sinmiş bedbinliği ve ümitsizliği giderip devletin yaşamasından ümidini kesen insa...

ıı. abdülhamit'in hayatı

osmanlı tarihinin ekonomik, siyasi ve sosyal bakımlardan en karışık olduğu dönemde 34. osmanlı padişahı olarak tahta çıkan ıı. abdülhamid 21 eylül 1842 yılında eski çırağan sarayı’nda dünyaya gelmiştir. sultanın doğduğu gün berat gecesi’dir. ı.abdülmecid’in ıv. kadın efendi’si tir-i müjgan’dan doğan ıı. abdülhamid doğduğunda üçüncü veliaht idi. babasının saltanatı süresince de üçüncü veliaht olarak kalmıştır. birinci veliaht amcası abdülaziz efendi, ikinci veliahtta kardeşi murad efendi’dir. babası abdülmecid han, 1823 yılında ıı. mahmud’un bezm-i alem valide sultan’dan doğan oğludur. fiziken ince ve narin yapılı olarak tarif edilen abdülmecid han, 17 yaşında padişah olmuştur. 19 kadını ve 3 gözdesi kaydedilen abdülmecid han’ın 37 ç...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !