× "

ışık türleri

" arama sonuçları
tayf türleri - dalga tayfı - elektromanyetik tayf

tayf türleri - dalga tayfı - elektromanyetik tayf

tayf nedir?  tayf renklerin, seslerin, elektromanyetik dalgaların ya da diğer fiziksel gerçeklerin, belli bir değer kümesi ile sınırlanmadan birbiri ardına süreklilik içinde sonsuz değişmesi durumudur. 89% oranında küçültüldü (675 x 400) - resmin orijinalini görmek icin tıklayın renk tayfı başta güneş kaynaklı olan beyaz ışığın özel bir prizmadan geçirilerek renklerine ayrılmasıdır. bu renkler en kısa dalga boyundan en uzununa kadar giden elektromagnetik tayfın çok küçük bir bölümüdür. ışık tayflarını inceleyen ilk kişi yerçekimi teorisinin de sahibi olansir ısaac newton'dur. prizmadan geçiril...

led aydınlatma ve led ışık sistemleri

led aydınlatma ve led ışık sistemleri

led aydınlatma led nedir ? sözlük anlamı olarak led kelimesi light emitting diode cümlesinin ingilizce kısatmasıdır. türkçe de ışık yayan diyot olarak çevirebiliriz.  yapay ışık sistemleri içerisinde en son bulunan teknolojidir. bildiğimiz gibi daha önce ampul ile başlayan ve fluoresant ve çeşitleri ile devam eden yapay aydınlatmalardan sonra teknolojik olarak daha uzun ömürlü ve daha tasarruflu olan led ampul ' ler piyasaya çıktı.   ledin yapısı p ve n tipi denilen yarı iletken katmanların yani led çipinin yansıtıcı yüzeyden oluşur. diğer ışık kaynaklarında da olduğu gibi led ampullerde ışık elektrik enerjisi ile elde edilir... led aydınlatma aracının hangi ...

saydam olmayan cisimlerden geçen ışık türleri

saydam olmayan cisimlerden geçebilen ışık türleri lütfen acilll bugün lazımm insan vücudu saydam olmayan bir özellik taşır.röntgen filmleri çekilirken kullanılan x ışınları,vücudumuzu geçerek iç organlarımızın görülmesini sağlar. x ışınları adı verilen ışınlar,insan gibi saydam olmayan maddelerden geçebilir....

ışığın soğurulması- beyaz ışık gerçekten beyaz ışık mıdır?

ışık bir enerji türüdür görme olayı ışıkla gerçekleşir. cisme gelen ışık, cisimden yansıyarak göze  gelirse cisim görünür.    ama bu cisim bir ışık kaynağı ise, hangi ortamda olursa olsun, çevresine ışık verdiğinden karanlıkta olsa da görülür. ışığın yayılması için ortam gerekmez; ışık, boşlukta da yayılır. ışık kaynağından çıkan ışık ışınları, homojen ve saydam ortamda ise doğrular halinde yayılır. maddeler üzerlerine düşen ışığı yansıtıp yansıtmamalarına göre üçe ayrılır: üzerine düşen ışığı geçirebilen maddelere saydam maddeler denir. ör: cam, su, hava…. üzerine düşen ışığın bir kısmını geçir...

ışığın soğurulması- beyaz ışık gerçekten beyaz ışık mıdır?

ışık bir enerji türüdür görme olayı ışıkla gerçekleşir. cisme gelen ışık, cisimden yansıyarak göze  gelirse cisim görünür.    ama bu cisim bir ışık kaynağı ise, hangi ortamda olursa olsun, çevresine ışık verdiğinden karanlıkta olsa da görülür. ışığın yayılması için ortam gerekmez; ışık, boşlukta da yayılır. ışık kaynağından çıkan ışık ışınları, homojen ve saydam ortamda ise doğrular halinde yayılır. maddeler üzerlerine düşen ışığı yansıtıp yansıtmamalarına göre üçe ayrılır: üzerine düşen ışığı geçirebilen maddelere saydam maddeler denir. ör: cam, su, hava…. üzerine düşen ışığın bir kısmını geçi...

ışık teknikleri

gerçekten bir fotoğrafçı olarak büyümeye başlamak istediğinizde bu yazımızı okumayı seçmiş olmanız sizin için bir avantaj olacaktır. bu yazımız da ışığın farklı özelliklerini anlayarak daha kaliteli bir fotoğrafçı olmanızı sağlamayı hedef aldık. fotoğrafçılıkta 4 temel ışık elemanları mevcuttur. ilk önce bunları tanımamız gerekiyor. kalite, renk, yoğunluk ve yön. her bir elemanı kontrol ederek, istediğiniz kamera pozisyonunda ers ışık modifikasyonu kullanarak, istediğiniz kaliteli çekimi yapabilmeniz mümkündür. ...

beyaz ışık gerekten beyaz mı

ışık bir enerji türüdürgörme olayı ışıkla gerçekleşir. cisme gelen ışık, cisimden yansıyarak göze  gelirse cisim görünür.   ama bu cisim bir ışık kaynağı ise, hangi ortamda olursa olsun, çevresine ışık verdiğinden karanlıkta olsa da görülür. ışığın yayılması için ortam gerekmez; ışık, boşlukta da yayılır. ışık kaynağından çıkan ışık ışınları, homojen ve saydam ortamda ise doğrular halinde yayılır.maddeler üzerlerine düşen ışığı yansıtıp yansıtmamalarına göre üçe ayrılır: üzerine düşen ışığı geçirebilen maddelere saydam maddeler denir. ör: cam, su, hava….üzerine düşen ışığın bir kısmını geçirebilen maddeler yarı sayda...

ışık , rekler, filtreleme , ışık tayfı (konu anlatım)

ışık bir enerji türüdür görme olayı ışıkla gerçekleşir. cisme gelen ışık, cisimden yansıyarak göze  gelirse cisim görünür.      ama bu cisim bir ışık kaynağı ise, hangi ortamda olursa olsun, çevresine ışık verdiğinden karanlıkta olsa da görülür. ışığın yayılması için ortam gerekmez; ışık, boşlukta da yayılır. ışık kaynağından çıkan ışık ışınları, homojen ve saydam ortamda ise doğrular halinde yayılır.maddeler üzerlerine düşen ışığı yansıtıp yansıtmamalarına göre üçe ayrılır: üzerine düşen ışığı geçirebilen maddelere saydam maddeler denir. ör: cam, su, hava…. üzerine düşen ışığın bir kısmını geçirebilen maddeler yarı...

fiber türleri - fiber optik kablonun avantajları

fiber optik nedir?son on yılda, elektronik iletişim endüstrisinde çok sayıda önemli ve dikkate değer değişim meydana geldi. ses, veri ve görüntü iletişimindeki olağanüstü artış, daha ekonomik ve daha geniş kapasiteli iletişim sistemlerine olan talebin de aynı şekilde artmasına neden oldu. bu da elektronik iletişim endüstrisinde teknik bir devrime yol açtı. yeryüzü mikrodalga sistemleri çoktan maksimum kapasitelerine ulaşmış bulunmaktadır; uydu sistemleri de her geçen gün artan talebe ancak geçici bir rahatlama getirebilmektedir. geniş kapasitelere cevap verebilecek ve yüksek kalitede hizmet sağlayabilecek ekonomik iletişim sistemlerinin gerekli olduğu açıkça ortadadır.bilgi taşıyıcı...

teleskop türleri

teleskop türleri * teleskop türlerini 3 ana grup altında toplayabiliriz : 1. mercekli teleskoplar : bu türde uzun bir tüp içindeki mercekten geçen ışık, göz merceğine gelir. avantajları - dizaynı basit olduğu için kullanımı kolay ve güvenilirdir. - çok az bakım yapmak gerekir. - büyük objektif açıklı olanları ile ay, gezegen ve çift yıldız gözlemleri mükemmeldir. - ikinci bir ayna olmadığı için görüntü kalitesi oldukça iyidir. - uzak yeryüzü cisimlerini gözlemek için idealdir. - optik tüp olduğu için hava akımları en aza indiril...

ışık türleri

televizyon ışığı tek amacı resmi ortaya çıkarmak olan yorumsuz, adeta vesikalık fotoğraf aydınlatması gibi bir aydınlatmadır. birçok kameraya göre düşünülmüş bir ışıklandırma olduğu için gölgelerden kaçınılır. doğada tek bir gölge vardır. tek ışık kaynağı olduğu düşünülürse!.. bu yüzden çok kameraya ışık yapılırken çift gölge olma tehlikesi de çoktur. yorumsuz, net bir resim hem tv programlarının içeriğine uygundur hem de pratiktir. çünkü sürekli bir program için her seferinde yeniden ışık yapılamaz. bir kez ayarlanan ve fikslenen ışıklar genellikle periyodik olan tv programlarının çekim saati geldiğinde kolaylıkla hazırlanır. dramatik aydınlatmalar chiaroscuro ışığı: karanlıkla aydınlığı vurgulayan, karanlık ve gölgeyi kontrastlayan ışık türüne chiaroscuro ışığı/aydınlatması denir. chiaro...

ışık , rekler, filtreleme , ışık tayfı

ışık bir enerji türüdür görme olayı ışıkla gerçekleşir. cisme gelen ışık, cisimden yansıyarak göze  gelirse cisim görünür.      ama bu cisim bir ışık kaynağı ise, hangi ortamda olursa olsun, çevresine ışık verdiğinden karanlıkta olsa da görülür. ışığın yayılması için ortam gerekmez; ışık, boşlukta da yayılır. ışık kaynağından çıkan ışık ışınları, homojen ve saydam ortamda ise doğrular halinde yayılır.maddeler üzerlerine düşen ışığı yansıtıp yansıtmamalarına göre üçe ayrılır: üzerine düşen ışığı geçirebilen maddelere saydam maddeler denir. ör: cam, su, hava…. üzerine düşen ışığın bir kısmını geçirebilen maddeler yarı saydam maddeler denir. ör: yağlı kâğıt, buzlu cam.. üzerine düşen ışığı hiç geçirmeyen maddelere ise opak ( saydam olmayan) maddeler denir. ış...

direnç nedir ? direnç türleri ve kullanım alanları

direnç: elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir. genel olarak "r" harfi ile sembollendirilir. bi- rimi ise "w" ohm' dur.aşağıdaki gibi çeşitli sembollerle gösterilir. ohm kanunu kapalı bir elektrik devresinde direnç ; devre gerilimi ile devreden geçen akımın bölümüne eşittir, kapalı bir elektrik devresinde gerilim; devre direnci ile devreden geçen akımın çarpımına eşittir, kapalı bir elektrik devresinde akım; devre gerilimi ile devre direncinin bölümüne eşittir,gibi üç şe- kilde ifade edilebilir. yeri gelmişken gerilim ve akımıda tanımlayalım: gerilim:bir elektrik devresinde, iki nokta arasındaki potansiyel farka gerilim denir.gerilim genellikle "u" harfi ile sembollendirilir,fakat bazı kaynaklarda "e" olarak da gösterilebilir.birim...

enerji türleri

enerjinin tanımı1.maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç 2.organizmanın etkin gücü 3. manevi güç. enerji her yerde bulunan, sezgisel olarak açıkça anladığımız, veya anladığımızı sandığımız kavramların bir bölümünü oluşturur. yinede bu kavramlar, çok genel olması nedeniyle, ancak soyut (matematiksel) bir tanım alabilir. pratik bakış açısından bizi daha çok bir enerji biçiminin bir başka enerji biçiminde dönüşümleri ilgilendirdiğinden ilk aşamada enerjinin "yaratılan güç" anlamına geldiğini söylemek yeterlidir. günlük yaşamımızda çok sayıda kuvvet türü ile karşılaşmamıza rağmen, yalnız iki temel kuvvet söz konusudur: çekimsel ve elektromanyetik kuvvetler. ne çekimsel nede elektromanyetik bir kuvveti...

akvaryum balıklarına uygun bitki türleri

anubias barteri coffeefolia habitat: batı afrika uzunluk: 15-25 cm yüzeyde kapladığı alan: 10-15 cm² sıcaklık: 20 - 30 °c ışık toleransı: düşük - yüksek ışık ihtiyacı: orta düzey su sertliği toleransı: 0 - 20 uygun su sertliği: 11 - 13 ph toleransı: 5.5 - 9.0 uygun ph seviyesi: 7 gelişim hızı: orta bakım ihtiyacı: az genel bilgiler: gelişim aşamasında büründüğü renkler ile ilgi çekici bir anubias türüdür, anubias barteri'nin aksine anubias barteri coffeefolia fazla uzamayan bir varyasyondur. oluşan yapraklar sarı-yeşil renklerine bürünmeden önce kahve-kızıl renklidirler, çoğu anubias türü gibi suyun altında çiçek açarlar, sert yapılarıyla otçul balıklara bile dayanabilirler. akvaryumdaki ilk döneminde köklerinin rahat tutunabilme...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !