× "

ışık ve ses

" arama sonuçları

4.sınıf fen bilgisi ışık ve ses test 1

1. aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı geçirmez? buzlu cam demir levha ince kağıt su bilmiyorum 2. aşağıdakilerden hangisi doğru aydınlatmadır?   ışığın gökyüzüne yöneltilmesi reklam ve ilan ışıklandırmaları gibi aydınlatmaların zaman ayarlayıcılarla geceyarısından sonra kapatmak gerekir sokakaydınlatması yanlara aşağı ve yukarı doğru olmalıdır gündüz lambaların yakılması bilmiyorum 3. 1-hangisi doğal ışık kaynağıdır?   ateş böceği mum el feneri ay bilmiyorum 4. aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağıdır?   ay fener güneş ampul bilmiyorum 5. aşağıdalerden hangisi bir teknoloji ürünü değildir?   ...

4.sınıf fen bilgisi ışık ve ses test 1 c.a

1. aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı geçirmez? a) buzlu cam b) demir levha c) ince kağıt d) su     2. aşağıdakilerden hangisi doğru aydınlatmadır? a) ışığın gökyüzüne yöneltilmesi b) reklam ve ilan ışıklandırmaları gibi aydınlatmaların zaman ayarlayıcılarla geceyarısından sonra kapatmak gerekir c) sokakaydınlatması yanlara aşağı ve yukarı doğru olmalıdır d) gündüz lambaların yakılması     3. 1-hangisi doğal ışık kaynağıdır? a) ateş böceği b) mum c) el feneri d) ay     4. aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağıdır? a) ay b) fener c) güneş d) ampul     5. aşağıdalerden hangisi ...

4.sınıf fen bilgisi ışık ve ses test 1

1. aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı geçirmez? buzlu cam demir levha ince kağıt su bilmiyorum 2. aşağıdakilerden hangisi doğru aydınlatmadır?   ışığın gökyüzüne yöneltilmesi reklam ve ilan ışıklandırmaları gibi aydınlatmaların zaman ayarlayıcılarla geceyarısından sonra kapatmak gerekir sokakaydınlatması yanlara aşağı ve yukarı doğru olmalıdır gündüz lambaların yakılması bilmiyorum 3. 1-hangisi doğal ışık kaynağıdır?   ateş böceği mum el feneri ay bilmiyorum 4. aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağıdır?   ay fener güneş ampul bilmiyorum 5. aşağıdalerden hangisi bir teknoloji ürünü değildir?   ...

ışık ve ses 3

  ışık ve ses 3 1. "ışığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde kullanılması .................dir." tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar? a) ışık kirliliği b) ses kirliliği c) su kirliliği d) hava kirliliği 2. evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır? a) tasarruflu olmalı ve kolay bulunabilmeli. b) parlak ışık yaymalı ve kolay bulunabilmeli. c) sönük ışık yaymalı ve kolay bulunabilmeli. d) sönük ışık yaymalı ve tasarruflu olmalı. 3. aydınlatılmış cisim ışık kaynağı olmayıp ışık kaynağından aldığı ışığı yansıtır. aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisimdir? a)güneş b) ampul c) ay d) flüoresan 4. sel...

ışık ve ses 2

1.aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?   a) ampul            b) mum   c) güneş         d) el feneri2.aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?a)    her ses insan kulağı tarafından hissedilir.b)    kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti artar.c)    bir kaynaktan üretilen ses tek yönde yayılır.d)    titreşen cisimler ses üretir.3.ışık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?a)    ay doğal ışık kaynağıdır.b)    ışık olmadan görme olmaz.c)    ışık kaynakları doğal ve yapay olabilir.d)    mum yapay ışık kaynağıdır.4.ı...

ışık ve ses

1)    yandakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır? a. güneş          c. ampul    b. ay             d. mum 2)    aşağıdakilerden hangisi yapay aydınlanma aracı değildir? a. otomobil farı    c. flüoresan       b. yıldız               d. kandil 3)    ilk elektrik lambasını bulan kimdir?  a. nevvton b. pastör c. toricelli d. edison 4)    aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?a. ay, güneş'ten aldığı ışınları yansıtır.  b. flüoresan lambası fazla ısı verme...

ışık ve ses ünitesi değerelendirme testi

ışık ve ses ünitesi değerelendirme testi 1. aşağıdakilerden hangisi ışık  için yanlış bir bilgidir?            a) ışık bir enerjidir.                                       b) ışık dalgalar halinde yayılır.            c) ışık çevremizi görmemizi sağlar.              d) ışık enerjisi başka enerjilere çevrilebilir. 2. aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?    &n...

4.sınıf fen bilgisi ışık ve ses-1

1. aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı geçirmez?buzlu camdemir levhaince kağıtsubilmiyorum 2. aşağıdakilerden hangisi doğru aydınlatmadır?ışığın gökyüzüne yöneltilmesireklam ve ilan ışıklandırmaları gibi aydınlatmaların zaman ayarlayıcılarla geceyarısından sonra kapatmak gerekirsokakaydınlatması yanlara aşağı ve yukarı doğru olmalıdırgündüz lambaların yakılmasıbilmiyorum 3. 1-hangisi doğal ışık kaynağıdır? ateş böceği mumel feneri aybilmiyorum 4. aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağıdır?ayfenergüneşampulbilmiyorum 5. aşağıdalerden hangisi bir teknoloji ürünü değildir?mumgaz lambasıateşampülbilmiyorum 6. gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir?el fenerimumgüneş tasa...

4.sınıf fen (ışık ve ses)

4sınıf fen (ışık ve ses)soru 1 varlıkları görebilmemiz için ne gereklidir?a) ses b) ışıkc) enerji d) güneşsoru 2 aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynaklarına bir örnektir?a) mum b) kibritc) güneş d) lambasoru 3 aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynaklarına bir örnektir?a) el feneri b) güneşc) ateş böceği d) yıldızlarsoru 4 canlıların yaşamındaki en önemli ve en büyük ışık kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?a) ay b) gezegenlerc) lambalar d) güneşsoru 5 ders çalışırken ışık nereden gelmelidir?a) sol arka b) sol önc) sağ arka d) sağ önsoru 6 ampulü icat eden bilim adamı kimdir?a) ısaac newton b) thomas edisonc) albert einstein d) theodor schwannsoru 7 aşağıdakilerden hangisinin artması herhangi bir kirlil...

4.sınıf fen bilgisi ışık ve ses-2

4.sınıf fen bilgisi ışık ve ses-2bu test 24 sorudan oluşmaktadır, zamanınız 40 dakikadır başarılar. 1. aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynaklarından değildir?güneşayyıldızlarateş böceğibilmiyorum 2. hangisi doğal ışık kaynağı değildir?şimşekyıdırımateş böceğimumbilmiyorum 3. aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağıdır?ateş böceğimumfenergaz lambasıbilmiyorum 4. cisimlerde ses nasıl oluşmaktadır? zıplayaraktitreyerekyuvarlanarakhoplayarakbilmiyorum 5. ışık aşağıdakilerden hangisinde daha hızlı yayılır?sudemirhavahavasız ortambilmiyorum 6. ampulü hangi bilim adamı keşfetmiştir?einstein(aynştayn) newton graham bell edisonbilmiyorum 7. adnan kırda kayalara karşı 'hey' diye bağırıyor. kendi sesini 4 saniye sonra duyuyor. adnan kayadan kaç metr...

4.sınıf fen bilgisi ışık ve ses-1

4.sınıf fen bilgisi ışık ve ses-1bu test 44 sorudan oluşmaktadır, zamanınız 40 dakikadır başarılar. 1. aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı geçirmez?buzlu camdemir levhaince kağıtsubilmiyorum 2. aşağıdakilerden hangisi doğru aydınlatmadır?ışığın gökyüzüne yöneltilmesireklam ve ilan ışıklandırmaları gibi aydınlatmaların zaman ayarlayıcılarla geceyarısından sonra kapatmak gerekirsokakaydınlatması yanlara aşağı ve yukarı doğru olmalıdırgündüz lambaların yakılmasıbilmiyorum 3. 1-hangisi doğal ışık kaynağıdır? ateş böceği mumel feneri aybilmiyorum 4. aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağıdır?ayfenergüneşampulbilmiyorum 5. aşağıdalerden hangisi bir teknoloji ürünü değildir?mumgaz lambasıateşampülbilmiyorum ...

ışık ve ses

: fen bilgisi sınıfı: 4ünite adı: ışık ve ses konular: karanlıkta görebilir miyiz? çevremizdeki ışık kaynaklarıgeçmişten günümüze aydınlatma teknolojiler. süre: 15 dk. kazanımlar: 1. varlıkları karanlıkta net olarak göremeyeceğinin farkına varır. 2. görebilmek için ışığın gerekli olduğunu ifade eder. 3. bazı cisimlerin çevrelerine ışık yaydığını gözlemler. 4. farklı ışık kaynaklarına örnekler verir. 5. ışık kaynaklarını doğal yapay oluşları bakımından sınıflandırır. 6. bazı cisimlerin ortamda bulunan başka ışık kaynaklarının varlığından ışık yayıyormuş gibi göründüklerini fark eder. 7. ışığın bir enerji türü olduğunu sezer. 8. geçmişten günümüze çeşitli teknik...

ışık ve ses

ışık ve ses;   ışığı geçiren maddeler:  cam, ince naylon, su, hava gibi maddeler ışığı geçirir. ışığı geçiren maddelere saydam maddeler denir. buzlu cam, yağlı kâğıt gibi maddeler yarı saydam maddelerdir.   ışığı geçirmeyen maddeler:   mukavva, tahta, metal levha, derin su gibi maddeler ışığı geçirmez. ışığı geçirmeyen maddelere opak maddeler denir.     ışığın soğurulması   soğurulma;  orbitaller arası enerji farkları her atoma özgüdür. ışık belirli dalga boyuna sahip elektromagnetik ışımadır ve bir enerjiye sahiptir. bir fotonun enerjisi e=hυ formülü ile gösterilir. ışığın enerjisi dalga boyu ile ters orantılıdır. yani ışığın dalga boyu azaldıkça enerjisi artar, dalga boyu arttıkça enerjisi azalır. bir atom...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !