× "

ı harfi ile başlayan eşya

" arama sonuçları

a harfi ile başlayan deyimler

-a- aba altından değnek göstermek:sakin, yumuşak görünmekle birlikte karşısındakini gizliden gizliye korkutmak.”sakın onlara aba altından değnek göstermeye kalkma, yoksa kaçırırsın.” abacı, kebeci, ara yerde sen neci?: “tamam, ilgililer bu işe karışabilirler, ama sen neci oluyorsun” anlamında kullanılır. abayı yakmak: gönül verip âşık olmak, tutulmak.”türkmen kızına abayı yakalı beri, sazı elinden düşürmez oldu.” abbas yolcu: 1. yola çıkmaya kesin kararlı.”abbas yolcu! daha fazla oyalamayın.” 2. ölmek üzere (olan). “komaya girdi, abbas yolcu mu ne?” abesle iştigal etmek: yersiz, yararsız, boş ve anlamsız şeylerle vakit geçirmek.&rd...

k harfi ile başlayan deyimler

 -k- kabak (birinin) başına (başında) patlamak:birçok kimsenin ilgili olduğu olaydan yalnızca bir kimse zararlı çıkmak; beklenmediği hâlde, bir işin zararlı sonucuna katlanmak. kabak tadı vermek: bıktırmak, usanç vermek, tatsız olmaya başlamak."senin bu konuşmaların da artık kabak tadı vermeye başladı." kabına sığmamak: sevinç ve heyecanından taşkın hareketlerde bulunmak. kabir azabı çekmek: çok sıkılmak, eziyet çekmek."kabir azabı çekmeye daha ne kadar devam edeceğiz." kabuğuna çekilmek: tek başına kalmak, dış dünya ile ilgisini kesmek, kimse ile görüşmemek."geçirdiği kazadan sonra iyice kabuğuna çekildi." kaçın kur`ası: aldatılması g...

y harfi ile başlayan deyimler

y- ya allah deyip (atılmak): cenab-ı hak`a sığınarak (atılmak).”ya allah deyip düşmanın üzerine atıldı.” yabana atmak: önem vermemek, önemsiz görüp dikkate almamak, üzerinde durmamak.”babanın sözlerini sakın yabana atayım deme.” yabancılık çekmek: bir iş ya da çevrede yabancı olmaktan dolayı ortaya çıkan zorlukların etkisinde kalmak.”ona hiç yabancılık çektirmedi.” ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli: “bu işi mutlaka yapmalısın, başka yolu yok, aksi taktirde burada kalamazsın.” anlamında kullanılır. ya devlet başa, ya kuzgun leşe: “giriştiğim iş beni ya büyük bir varlığa ve mevkiye ulaştıracak ya da ma...

islam'ı yıkan üç şey (3m)

  islam'ı yıkan üç şey (3m)     yeryüzünde 1 milyar müslüman… mağripten maşrika saraylar, hanlar, hamamlar… mavi göğe yükselen minareler… susmayan ezanlar, inmeyen bayraklar… namazlar, cumalar, bayramlar, kurbanlar… kabirler, türbeler, fatihalar, yasinler… bütün bunlar islam’ın yeryüzünde gürül gürül yaşandığı, dimdik ayakta durduğu anlamına mı geliyor? eğer öyleyse “geçip giden varsa islam’ın şu çiğnenmiş diyarından”, “ümmet-i merhume” (ölü ümmet) haline gelmiş ve “felç-i iradiye m...

islam'ı yıkan üç şey (3m)

islam'ı yıkan üç şey (3m)   yeryüzünde 1 milyar müslüman… mağripten maşrika saraylar, hanlar, hamamlar… mavi göğe yükselen minareler… susmayan ezanlar, inmeyen bayraklar… namazlar, cumalar, bayramlar, kurbanlar… kabirler, türbeler, fatihalar, yasinler…   bütün bunlar islam’ın yeryüzünde gürül gürül yaşandığı, dimdik ayakta durduğu anlamına mı geliyor? eğer öyleyse “geçip giden varsa islam’ın şu çiğnenmiş diyarından”, “ümmet-i ...

islam’ı yıkan üç şey (3m).

islam’ı yıkan üç şey (3m). recep ihsan eliaçık yeryüzünde 1 milyar müslüman… mağripten maşrika saraylar, hanlar, hamamlar… mavi göğe yükselen minareler… susmayan ezanlar, inmeyen bayraklar… namazlar, cumalar, bayramlar, kurbanlar… kabirler, türbeler, fatihalar, yasinler… bütün bunlar islam’ın yeryüzünde gürül gürül yaşandığı, dimdik ayakta durduğu anlamına mı geliyor? eğer öyleyse “geçip giden varsa islam’ın şu çiğnenmiş diyarından”, “ümmet-i merhume” (ölü ümmet) haline gelmiş ve “felç-i iradiye mübtela olmuş” hal-i p&...

eğitim bilimleri yeni kavram ve teknikler ı

      karşılaştırma tablosu: yaş, özellik, liste ya da kavramların belirli yönergelere göre benzerlik ya da farklılıklarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmış çizelgelerin karşılaştırıldığı tablolardır venn şeması: iki kavram, olay ya da özellik arasındaki benzerlik ve farklılıklarının belirlenmesinde ve şema şeklinde ifade edilmesinde kullanılır. akış haritası: belli bir kronoloji, olay ve tarih sıralaması olduğunda kullanılan bir şemadır. pazıl: kavram, olay ya da özelliklerin bir bütünün parçaları olduğunu vurgulamak istediğimizde kullanabileceğimiz bir tür şemadır. örümcek haritalar: belli bir kavram, olay ya da durumun alt başlıkları ile birlikte örümce...

m harfi ile ruya yorumları

a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z ..:: burclar ..:: fallar ..:: ruya yorumları uyku nedir? kuranda ruya ruya ve islam ruya kayıt edilebilir mi? ruya ile amel edilir mi? rüya kaç saniye sürer rüya ve buluşlar maaş rüyasında maaş aldığını g&ou...

edebiyat nedir, edebiyatın özellikleri nelerdir,a harfi ile başl

edebiyat nedir, edebiyatın özellikleri nelerdir? (genel olarak) (edebiyat dersi konu anlatım)   okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. edebiyat bir anlatım biçimidir. düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. herhangi bir   (connorteams) metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir.   edebiyatın ne olduğunu anlayabilmek için onun, dilden, konuşma ve düzyazı dilinden farklı olan yanlarını ortaya koymak gereklidir.   konuşma ve düzyazı...

islam’ı yıkan üç şey (3m)

islam’ı yıkan üç şey (3m)yeryüzünde 1 milyar müslüman…mağripten maşrika saraylar, hanlar, hamamlar…mavi göğe yükselen minareler…susmayan ezanlar, inmeyen bayraklar…namazlar, cumalar, bayramlar, kurbanlar…kabirler, türbeler, fatihalar, yasinler…bütün bunlar islam’ın yeryüzünde gürül gürül yaşandığı, dimdik ayakta durduğu anlamına mı geliyor?eğer öyleyse “geçip giden varsa islam’ın şu çiğnenmiş diyarından”, “ümmet-i merhume” (ölü ümmet) haline gelmiş ve “felç-i iradiye mübtela olmuş” hal-i pür melalimize (yerlerde sürünen acınak halimize) ne diyec...

e ile başlayan isimler

a | b | c | ç | d | e | f | g | h | ı | i | j | k | l | m | n | o | ö | p | r | s | ş | t | u | ü | v | y | zeban: (ar.) er. - eban b. osman b. affan: hz. osman'ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. cemel vakasında hz, aişe'ye refakat etmiştir.  ebbedullah: (ar.) er. - allah ebedi eylesin, daim eylesin.  ebecen: (tür.) er. - akıllı çocuk.  ebed: (ar.). - sonu olmayan gelecek. - isim olarak kullanılmaz.  eber: (ar.). - hayırlı, şerefli, faziletli. - erkek ve kadın adı olarak kullanılır.  ebher: (ar.) er. - en parlak.  ebra: (ar.) er. 1. ürkme, kaçma. 2. birden bire ölme.  ebrar: (ar.) er. 1. hayır sahipleri. 2. iyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. şeş ebrar: altı ...

d_e harfi ile başlayan yazarlar

doğan hızlan 1937 yılında istanbul’da doğdu. pertevniyal lisesi’ni bitirdikten sonra hukuk öğrenimine başladı. ilk yazısı 1954 yılında yayımlanan doğan hızlan, çeşitli dergilerin sanat sayfalarını yönetti. bunun yanı sıra birçok gazete ve dergide eleştiriler yayımladı. 1980 yılında bayram gömleği adlı bir çocuk hikâyeleri güldestesi hazırladı. ercümend behzad lav’ın bütün eserleri’ni yayıma hazırladı. son olarak ihsan yılmaz ile birlikte celâl sılay’ın toplu şiirleri’ni hüsran filizleri adıyla yayımladı. halen hürriyet gazetesi’nde yazıyor. türk edebiyatının gelişmesine katkılarını sürdürüyor. eserleri: yazılı ilişkiler (1983) günlerde kalan (1983) sanat günah çıkarıyor (1992) kitaplar kitabı (1996) saklı su (1996) ne kadar mozart o kadar süt...

v, y, z harfiyle başlayan deyimler

v, y, z harfleriyle başlayan deyimler v harfi ile başlayan deyimler vadesi gelmek (yetmek): 1. ömrü sona ermek, eceli gelmek, ölmek. 2. süresi dolmak, ödeme zamanı gelmek."vadesi geldi geçiyor ama senet sahibi hâlâ ortalıkta görünmüyor." vakit geçirmek: oyalanmak, bazı şeylerle meşgul olarak zamanın geçmesini sağlamak."top oynayarak vakit geçirebiliriz sanırım." vakit kazanmak: 1. karşı tarafı oyalayarak zamanı uzatmak. 2. bir şeye ayrılan ya da harcanan zamanı uzatmak."sen onu meşgul et ki hemen yola çıkmasın, bu sayede biz de biraz vakit kazanmış oluruz." vakitli vakitsiz: rastgele bir zamanda, gelişigüzel, uygun bir zamanı gözetmeden.&...

bediüzzaman said nursi düşüncesinde i'caz-ı kur'an ve i&

i’câz kavramı ve tanımı i’câz: bir konuda başkalarının acziyetini isbat etmektir. sonra, bu kavram lâzımı olan ‘bir işte başkalarının acziyetini izhar etmektir’ mânâsıyla kullanılmıştır. i’câzü’l-kur’ân ise; mahlukatı onun gibi bir eser vücuda getirmekte aciz bırakan yönlerin isbatıdır. burada faile izafeten masdar kullanılmış, mef’ulü ve diğerleri hazfedilmiştir. ancak, bundan bizzat kasdedilen şey mezkur isbat veya onun lâzımı olan şeyi izhar etmek değil, ‘lâzım’ olan şeydir. yani, bu kitab-ı hakkın allah’ın indinden geldiğini, allah-u teala’nın resûlü-ü sadık’ına gönderdiğini izhar etmektir. insanlar bunu kavradıktan sonra, böyle bir eserin bir mislini ilim sahasına getirebilmekten aciz ol­dukları, çünkü o...

b harfi ile başlayan atasözleri

bbaba koruk (ekşi elma, erik) yer, oğlunun dişi kamaşır.bir babanın yaptığı kötü iş, sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. toplum içinde de bunun sıkıntısını en çok, çocuk çeker; en çok o, güç duruma düşer.baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana.çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmadıkları malın değerini pek bilmezler, meğer ki bu baba malı ola. babadan kalan mal, mülk ya da para hazır olduğu, değeri de pek bilinmediği için kolay ve çabuk harcanır; tez biter. bu bakımdan babadan kalan mirasa güvenip çalışmamak, bir kazanç yolu tutmamak son derece sakıncalıdır. kişilik sahibi olan kimse ise baba malına güvenmez, alın teri dökerek kazanmaya çalışır, kazandığının değerini de bilir, ona sahip çıkar, dolayısıyla onu dikkatle...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !