× "

ı q testi deneme

" arama sonuçları

6. sınıf türkçe anlam bilgisi testi ve cevapları

  1.ı. oyunu nasıl buldunuz? ıı. aranan kişi bulundu. ııı. bu gidişle akşamı buluruz. ıv. çantanı nerede buldun. "bulmak" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır? a)1   b)2   c)3   d) 4        2.aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır? a) o olaydan sonra onu bir kalemde silmişti. b) kısa boylu, yaşlı adamda ruh yok gibiydi.  c)bolu bizim komşu şehirlerimizden biridir.  d) ailesi çocuğu açmak için çabalıyor.      3."geldi geleli onu görmedim." altı çizili sözün b...

mega sukuk temerrütleri islami finans için bir asit testi mi?

  mega sukuk temerrütleri islami finans için bir asit testi mi?       bu makale malezya menkul kıymetler komisyonu tarafından 3 aylık olarak yayınlanan malezya islami sermaye piyasası bülteninin aralık 2009 sayısından alınmıştır.       tercüme : hakkı erçetin       malezya islami sermaye piyasası 3 aylık bülteninin kasım 2008 sayısında yer alan “islami finansın esnekliği” isimli makalede vurgulandığı gibi, islami finans, global finansal piyasa ile bağlantılı olması sebebiyle finansal krizlerden etkilenmiştir ve benzer sistematik ve spesifik risklere maruz kalmıştır. bu nedenle, sukuk ve çok sayıdaki islami finans ürünü ...

kpds deneme testi çöz, kpds deneme testleri çöz

1-22. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1) animal rights activists say thousands of pigeons will starve to _______ if city authorities succeed in barring the sole licensed feed dealer from the square. a) fear b) extinction c) nutrition d) assassination e) death 2) mm company has responded to the public demand with multi-purpose vehicles, now it combines this _______ with the performance and comfort of a top-of-the-range car. a) versatility b) attraction c) sustenance d) abuse e) progress     3) dust and dirt soon _____ if a house is not cleaned regularly. a) recognize b) accumulate c) introduce d) replace e) stimulate 4) ın developed countries, people tend to go to ...

2010 4.sınıflar deneme sınavı

fen bilgisi 1-aşağıdakilerden hangisi madde değildir? a)  un       b)hava   c)     ışık      d)  su   2-hangi seçenekte maddenin hacmi belirtiliyor?    a) 5 m2      b) 5 kg  c) 5 m     d) 5 lt   3-içinde su bulunan kaba, taş atınca suyun yükseldiğini izliyoruz. bu deneyle anlatmak istenilen nedir? a)maddenin hacmi vardır.                      b)suya bırakılan taş batar. c)maddeler birbirine karışmaz.          &nbs...

5. sınıf sosyal bilgiler testi - haklarımı öğreniyorum test 2

1. aşağıdakilerden hangisi grup değildir? a) durakta otobüs bekleyenler b) akrabalar c) oyun arkadaşları d) sınıf arkadaşları 2. bazı gruplar aynı zamanda kurumdur” aşağıdakilerden  hangisi bu özelliği taşımaktadır? a) satranç kulübü b) futbol takımı c) aile d) sınıf 3. aşağıdakilerden hangisi kurumun özelliklerinden değildir? a) sürekliliği yoktur b) çalışanlarına ücret öder c) bir ihtiyaçtan ortaya çıkar d) hizmet üretir 4. aşağıdakilerden hangisi sorumluluğun tanımıdır? a) bir kişinin grup içerisinde sahip olduğu görev b) uzun süreli ve kanunlarla belirlenmiş  nitelikleri olan gruplar c) ortak bir amaç i&cc...

ingilizce dersi deneme soruları

>>>ingilizce dersi ile ilgili deneme sınavı (1) (ingilizce dersi ile ilgili test soruları soru bankası) <<<ingilizce dersi ile ilgili deneme sınavı (1) (ingilizce dersi ile ilgili test soruları soru bankası) 1-the store detective saw the woman steal two candies and stopped her as she was leaving the shop, but even so, she tried to…………. that she had taken anything.a) confess                     b) refusec) reject                         d) deny             &nbs...

edebiyat dersi deneme testi

>>>edebiyat dersi 11. sınıf 2. dönem 2. yazılısı soruları (7) test <<<edebiyat dersi 11. sınıf 2. dönem 2. yazılısı soruları (7) test   … – …  eğitim ve öğretim yılı ……………..… okulu 2. dönem 11/… sınıfı edebiyat dersi 2. yazılısı     adınız soyadınız:…………………………………...   numaranız………….. puan……… 1. ülkemizde bilimsel anlamda edebiyat tarihçiliğinin öncüsüdür. fecr-i âti’den milli edebiyat’a katılmış yazarlardandır. “türk edebiyatı tarihi, edebiyat araştırmaları, t&u...

sbs türkçe soruları, sbs türkçe deneme testi

türkçe dersi sbs konu dağılımı ve soruların analiziilköğretim 6 sbs türkçe soru analizlerikonular200820092010tür ve şekil bilgisi-  yazım (ses, imla, noktalama) bilgisi1  sözcükte anlam4  cümlede anlam3  parçada anlam8  sözcük türleri (isim, sıfat, zamir, tamlamalar, edat-bağlaç-ünlem) 1  ekler ve yapı (ek, kök, birleşik isimler)1  grafik-tablo okuma1  toplam19  ilköğretim 7 sbs türkçe soru analizlerikonular200820092010tür ve şekil bilgisi2  yazım (ses, imla, noktalama) bilgisi-  sözcükte anlam2  cümlede anlam4  parçada anlam10 ...

aöf 4. sınıf insan kaynakları vize deneme soruları

1-) tarihi süreç içerisinde bir işletme çalışanlar için 1990’lardan sonra aşağıdaki hangi kavramı kullanmıştır? a) işgücü b) işçi c) insan gücü d) entelektüel sermaye e) personel -------------------------------------------------------------------------------2-) aşağıdakilerden hangisinde insan kaynakları yönetimine gereken önem verilmez? a) çalışan sayısı çok olan işletmeler b) çalışan sayısı az olan işletmeler c) sorunların karmaşık hale gelmesi d) rekabetçi koşullarda emeğin önemli hale gelmesi e) işletmenin toplam kaliteyi hedeflemesi --------------------------------------------------------------------------------3-) aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ...

80'ler deneme sınavı!

hemen kağıdı kalemi elinize alın. süre sınırlaması yok, soruları dikkatli okuyun. kopya çekmek yasak değil, ama ayıp. testiniz bitince cevaplarınızı kontrol edin ve doğru cevap sayınıza göre yorumları okuyun. haydi herkese bol zihin açıklığı. kolaylar gelsin. 1) 80’lerin ünlü “küçük” şarkıcıları kimlerdi? a) küçük ibo, küçük onur b) küçük ceylan, küçük emrah c) küçük prens, küçük kurbağa d) küçük 100bin, büyük 200bin e) minik serçe 2) michael jackson 80’lerde ne renkti? a) yavruağzı b) gri c) siyah d) beyazötesi e) beyaz 3) şu sıralar marmaris’te yaşayan, yaptığı n&...

anlatım bozukluğu testi

anlatım bozuklukları  1. aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen iki sözcüğün bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?a) her çeşit türlü spor gösterilerini izlemeyi severim.b) insanlar toplu yaşamaktan elbette hoşlanırlar.c) bu yaz akdeniz sahillerinde sıcaktan çok bunaldık.d) kalemi, sana diye aldım, benim işime yaradı.e) her söylenene kulak asma, diye seni uyarmıştım.2. aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz çıkarılırsa cümlenin anlamında bir değişme olmaz?a) oyundaki aktörler, bence rollerine tam uygundurlar.b) sözlerinde hem de yalan olduğu bilinen bölümler vardı.c) bu resimleri nereden aldığımı hiç kimse bilmiyordu.d) o, her ...

kpss inkılap tarihi yaprak testi

aşağıdakilerden hangisi ı. meclisin özelliklerinden biri olamaz? a) kurucu meclis olması b) güçler birliğine sahip olması c) muharebeler meclisi olması d) inkılaplar meclisi olması e) egemenliği millete vermesi 2.mustafa kemal'in düşündüklerini uygulamadan zamanlaması mükemmeldir. zamanlama açısından istanbul'un işgali mustafa kemal'e aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme imkanı vermiştir? a) düzenli ordunun kurulması b) ankara'da tbmm'nin açılması c) misak-ı millinin kabul edilmesi d) amasya görüşmelerinin yapılması e) temsil kurulunun ankara'ya taşınması 3.çoğunluğu türklerden oluşan hatay'ın, batı trakya'nın, musul'un türkiye cumhuriyeti sınırları dışında kalması aşağıdakilerden hangisine aykırı bir durumdur? a) ankara antlaşmasına b) lozan antla...

öss türkçe edebiyat testi - tarama testleri ve cevapları -2-

1.  - klübe geliyorsunuz değil mi? - her halde yâni… yukarıdaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?  a) bir an için teklifini kabul ettiğimi düşünelim. b) iyi de her durumda biz zararlı çıkıyoruz. c) tüm olasılıkları gözden geçirmeden kabul etmeyin. d) büyük bir ihtimalle yarınki yemekte ben yokum. e) babam bütün veli toplantılarına mutlaka gelirdi.     2. yazacaksanız adam gibi yazacaksınız. ne o öyle bin dereden su getirmeler, allayıp pullamalar, ısıtıp ısıtıp yeniden sürmeler… yazarlık ciddiyet ve sorumluluk ister.  bu parçada altı çizili sözlerin cümleye kattığı anlamlar, sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?  a) sözü gereksiz yere uzatmak – süslü bir anlatım kullanm...

7.sınıf türkçe testi soru ve cevapları - çözümlü sorular testler

7.sınıf türkçe testi ve cevaplar-8 1-aşağıdakilerden hangisi, öykü planıdır? a)giriş – gelişme – sonuç b)serim – düğüm – çözüm c)serim – düğüm – sonuç d)tekerleme – dilek – çözüm ( cevep b ) 2-bu oyunu seyrettikten sonra iki türlü etki söz konusu edilebilir: hafif etki, ciddi etki.birincisi bizi rahat ettiriyor, güldürüyor, eğlendiriyor; ikincisinde ise ciddileşiyoruz.çünkü acıklı durumlarla karşı karşıya gelmişizdir.yaşamın bu görünümleri bizi derin derin düşündürür. paragrafta sözü edilen oyun türü aşağıdakilerden hangisidir? a)trajedi b)komedi c)skeç d)dram &nb...

“kemal sunal deneme sınavı”

türk sineması’nın gelmiş geçmiş en önemli komedyenini gülümseyerek hatırlamak için işte size nefis bir “kemal sunal deneme sınavı”. çözelim gülelim... gülelim eğlenelim... eğlenelim öğrenelim... kemal sunal’ı yad edelim... toplam 56 soru. (yaşadığı her yıl için bir soru...) 1) faşo ne lo? a) bele **** kimin, puşt kimin bişey b) dopdolu, taşkın bişey c) kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi bişey d) başka türlü bişey e) işte öyle bişey 2) gerçek adı nedir? a) şaban sunal b) ali kemal sunal c) kemalettin sunal d) fahrettin cüreklibatur e) mustafa kemal sunal 3) oyunculuğa başladığı ilk tiyatro oyunu aşağıdakilerden hangisidir? a) lüküs şaban b) şaban ve juliet c) 7 kocalı şabaniye d) şaban’ı beklerken e) zoraki takip 4) kemal sun...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !