× "

ıp nedir

" arama sonuçları

tcp/ıp nedir?

"bilgi ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. bu kurallara kısaca "internet protokolleri", ya da tcp/ıp protokoller ailesi  denir. tcp/ıp (transmission control protocol/ınternet protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. bir başka değişle, tcp/ıp protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar. bu protokollere örnek olarak, dosya alma/gönderme protokolü (ftp, file transfer protocol), elektronik posta iletişim protokolü (smtp simple mail transfer protocol), telnet protokolü (ınternet üze...

tcp / ıp nedir

tcp/ıp nedir? protokol bir iletişim sürecinde bu bağlantıyı sağlayan noktalar arasındaki gidip gelen mesajlaşmayı düzenleye kurallar dizisidir. bu protokoller birbirleriyle iletişim içinde bulunan gerek donanım gerekse yazılımlar arasında oluşur. iletişimin gerçekleşmesi için her öğenin bu protokolü kabul etmiş ve uyguluyor olması gerekir. tcp/ıp ‘de bu şekilde oluşan yüzden fazla bilgi iletişim protokolün toplandığı bir protkoller ailesidir. bunlardan en önemlileri tcp (transmission control protokol) ve ıp (ınternet protokol) olduğu için bu ismi almıştır. bir bilgisayar ağında kullanılan protokol ne olursa olsun aslında bilgisayarlar fiziksel adresleri ile birbirlerini tanır ve iletişimde bulunurlar. bu fi...

ıp nedir

haber , ıp nedir? ıp (yani internet protokol adresi), tcp/ıp (iletim kontrol protokolü/internet protokolü) standardını kullanan bir ağdaki cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları benzersiz bir numaradır. ınternet'te her bilgisayarın bir ıp (ınternet protokol) adresi vardır. bir ıp adresi, noktalarla ayrılan dört rakamdan oluşur; örneğin sizin ip adresiniz, '95.14.151.130' şeklindedir. bir bilgisayarın ıp adresi varsa, ınternet üzerindeki tüm bilgisayarlar bu adresi kolayca bulur. yani bir sitenin ıp adresini biliyorsanız, web tarayıcınıza bu adresi yazarak da bağlanabilirsiniz. ancak bu rakamları akılda tutmak zor olduğundan her bir ıp adresine karşılık gelen alan adları verilmiştir. çoğu ınternet servis sağlayıcılarda b...

ıp nedir

haber , ıp nedir? ıp (yani internet protokol adresi), tcp/ıp (iletim kontrol protokolü/internet protokolü) standardını kullanan bir ağdaki cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları benzersiz bir numaradır. ınternet'te her bilgisayarın bir ıp (ınternet protokol) adresi vardır. bir ıp adresi, noktalarla ayrılan dört rakamdan oluşur; örneğin sizin ip adresiniz, '95.14.151.130' şeklindedir. bir bilgisayarın ıp adresi varsa, ınternet üzerindeki tüm bilgisayarlar bu adresi kolayca bulur. yani bir sitenin ıp adresini biliyorsanız, web tarayıcınıza bu adresi yazarak da bağlanabilirsiniz. ancak bu rakamları akılda tutmak zor olduğundan her bir ıp adresine karşılık gelen alan adları verilmiştir. çoğu ınternet servis sağlayıcılarda b...

tcp/ıp nedir?

tcp/ıp nedir? protokol bir iletişim sürecinde bu bağlantıyı sağlayan noktalar arasındaki gidip gelen mesajlaşmayı düzenleye kurallar dizisidir. bu protokoller birbirleriyle iletişim içinde bulunan gerek donanım gerekse yazılımlar arasında oluşur. iletişimin gerçekleşmesi için her öğenin bu protokolü kabul etmiş ve uyguluyor olması gerekir. tcp/ıp de bu şekilde oluşan yüzden fazla bilgi iletişim protokolün toplandığı bir protkoller ailesidir. bunlardan en önemlileri tcp (transmission control protokol) ve ıp (ınternet protokol) olduğu için bu ismi almıştır. bir bilgisayar ağında kullanılan protokol ne olursa olsun aslında bilgisayarlar fiziksel adresleri ile birbirlerini tanır ve iletişimde bulunurlar. bu fiziksel ...

statik ıp nedir ve statik ıp adresi nerelerde kullanılır?

statik ıp nedir ve statik ıp adresi nerelerde kullanılır?ıp adresi bilgisayarınızın internet üzerinde ulaşılmasını sağlayan adrestir.genelde çevirmeli ağ,ısdn,adsl bağlantılarında her bağlantı yapıldığında farklı bir ıp adresi alınır. statik ıp adresi alınması durumunda yapılan her bağlantı için aynı ıp adresi alınacaktır. adsl hattınıza bağlı bilgisayarınıza kurabileceğiniz web, alan adı, ftp, e-posta sunucusu gibi hizmetler için gerekir. ...

elektronik iletişim, ınternet nedir?, tcp/ıp nedir?, tcp/ıp numa

 elektronik iletişimtürkiye son yıllarda yaptığı uluslararası tcp/ıp ınternet' ine bağlanmıştır. ınternet ile bilimin hemen hemen her dalında ülkemizde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarına birinci derecede katkıda bulunabilecek bir bilgi denizine erişmiş bulunuyoruz.okuyucuyu ınternet ile erişebilecek bilginin önemine ikna etmek üzere bir iki örnek vermeyi uygun bulduk. birincisi ınternet ile erişilmesi mümkün olan teknik raporlardır. bu teknik raporlar büyük çoğunlukla dergilere ya da konferanslara kabul edilmiş yayınlanmayı bekleyen makaleler ve tebliğlerdir. bilindiği gibi ülkemizde yurtdışında yayınlanan bu tip yayınları kütüphanelerimizde bulmak her zaman mümkün olmamakta ve bir yayının dergide basılması 2-3 yıl süre alabilmektedir. dolayısıyla bu yayınlara internet kana...

tcp/ıp nedir?

"bilgi ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. bu kurallara kısaca "internet protokolleri", ya da tcp/ıp protokoller ailesi  denir. tcp/ıp (transmission control protocol/ınternet protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. bir başka değişle, tcp/ıp protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar. bu protokollere örnek olarak, dosya alma/gönderme protokolü (ftp, file transfer protocol), elektronik posta iletişim protokolü (smtp simple mail transfer protocol), telnet protokolü (ınternet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen *login* ...

2. tcp/ıp nedir?

2. tcp/ıp nedir?"bilgi ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. bu kurallara kısaca "internet protokolleri", ya da tcp/ıp protokoller ailesi  denir. tcp/ıp (transmission control protocol/ınternet protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. bir başka değişle, tcp/ıp protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar.bu protokollere örnek olarak, dosya alma/gönderme protokolü (ftp, file transfer protocol), elektronik posta iletişim protokolü (smtp simple mail transfer protocol), telnet protokolü (ınternet üzerindeki başk...

ıp nedir?

bu sayfada, "ıp numarası ve alan adı nedir?" sorusuyla ilgili özet bilgileri bir araya getirmeye çalıştık.ıp numarası nedir? internet protokol numarasıdır.ıp numarası ve alan adı ne işe yarar? herhangi bir bilgisayar internete bağlandığı anda, dünya üzerinde sadece ona ait olan bir numara alır (örneğin 111.204.122.4) ve bu numara o bilgisayarın ıp numarası olur.bunun yanında internete sürekli bağlı olan her bilgisayarında bir ıp numarası vardır (162.178.111.24 gibi). bu numaraları akılda tutmak ve herhangi bir anda yazmak zor olduğundan, alan adı (domain name) sistemi adını verdiğimiz bir isimlendirmeye oluşturulmuştur. herhangi bir bilgisayara (ve o bilgisayar üzerinde yayınlanan web sitelerine) bağlanmak için karmaşık ıp numaralarını akılda tut...

vo-ıp nedir & nasıl kurulur ?

  her sistemci en az bir kez de olsa bir vo-ıp sistemi ile tanışmak ve nasıl yapıldığını öğrenmek isteyecektir, bu nedenle öncelikle belirtmek gerekir ki;   vo-ıp, çok basit yapılardan çok kompleks yapılara kadar uzanabilir. vo-ıp yi kompleks hale getiren sebepler çok şubeli bir yapıya sahip olmak, şehirlerarası veya uluslar arası vo-ıp network’e sahip olmayı istemek gibi nedenlerde olabilir.   vo-ıp kompleks yapılarda uzmanlık gerektiren bir konu olarak karşımıza çıkar. firmaların maliyetlerini düşürmeye yönelik olan çalışmalarınız yanlış konfigürasyon, yanlış ürün seçimi vb. konulardan ötürü artı maliyetler ve dahası sistemin çalışmaması gibi konularla geriye yansıyabilir. vo-ıp hizmetini sağlayan servis sağlayıcılar çok kompleks yapılarda özel eğitimlerden ...

statik ıp nedir ve statik ıp adresi nerelerde kullanılır?

  statik ıp nedir ve statik ıp adresi nerelerde kullanılır? ıp adresi bilgisayarınızın internet üzerinde ulaşılmasını sağlayan adrestir.genelde çevirmeli ağ,ısdn,adsl bağlantılarında her bağlantı yapıldığında farklı bir ıp adresi alınır. statik ıp adresi alınması durumunda yapılan her bağlantı için aynı ıp adresi alınacaktır. adsl hattınıza bağlı bilgisayarınıza kurabileceğiniz web, alan adı, ftp, e-posta sunucusu gibi hizmetler için gerekir. ...

tcp/ıp nedir?

tcp/ıp nedir? protokol , bir iletişim sürecinde , internet bağlantısını sağlayan noktalar arasındaki , gidip gelen mesajlaşmayı düzenleyen kurallar dizisidir. bu protokoller birbirleriyle iletişim içinde bulunan gerek donanım gerekse yazılımlar arasında oluşur. iletişimin gerçekleşmesi için her öğenin bu protokolü kabul etmiş ve uyguluyor olması gerekir. tcp/ıp de bu şekilde oluşan yüzden fazla bilgi iletişim protokolün toplandığı bir protokoller ailesidir. bunlardan en önemlileri tcp ( transmission control protocol ) ve ıp ( ınternet protokol ) olduğu için bu ismi almıştır. bir bilgisayar ağında kullanılan protokol ne olursa olsun aslında bilgisayarlar fiziksel adresleri ile birbirlerini tanır ve iletişimde bulunurlar. bu fiziksel adres ağ kartı veya ağa bağlanmayı sağlayan ...

statik ıp nedir ve statik ıp adresi nerelerde kullanılır?

statik ıp nedir ve statik ıp adresi nerelerde kullanılır? ıp adresi bilgisayarınızın internet üzerinde ulaşılmasını sağlayan adrestir.genelde çevirmeli ağ,ısdn,adsl bağlantılarında her bağlantı yapıldığında farklı bir ıp adresi alınır. statik ıp adresi alınması durumunda yapılan her bağlantı için aynı ıp adresi alınacaktır. adsl hattınıza bağlı bilgisayarınıza kurabileceğiniz web, alan adı, ftp, e-posta sunucusu gibi hizmetler için gerekir. ...

tcp / ıp nedir ?

2. tcp/ıp nedir? "bilgi ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. bu kurallara kısaca "ınternet protokolleri", ya da tcp/ıp protokoller ailesi  denir. tcp/ıp (transmission control protocol/ınternet protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. bir başka değişle, tcp/ıp protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar. bu protokollere örnek olarak, dosya alma/gönderme protokolü (ftp, file transfer protocol), elektronik posta iletişim protokolü (smtp simple mail transfer protocol), telnet protokolü (ınternet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için ge...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !