× "

ısı transferi

" arama sonuçları

grabende ısı transferi modellemesi

grabenler kenarları düşey yada eğimli normal faylarla sınırlanmış ve sedimanla dolmuş çöküntü alanlarıdır. özellikle batı anadolu, bu bölgede hüküm süren aktif tektonizmanın bir sonucu olarak horst-graben sistemleriyle karakterize olan bir bölgedir. aynı zamandam bölgedeki grabenler kabuktaki termal rejimin de etkisiyle önemli bir jeotermal enerji potansiyeline sahiptirler. bu nedenle graben türü bir yapıda ısı iletiminin en temel hali olan kondüktif ısı iletiminin incelenmesi faydalı olacaktır. şekil 5c, bu modellemede göz önüne alınan graben modelini göstermektedir.model ısı iletim katsayıları bir birinden farklı iki birimden oluşmaktadır. bunlardan ilki 2.1 wm-1k-1’lik ...

kıtasal kabukta ısı transferi modellemesi

şekil 4. varsayımsal bir kabuk modeli kullanılarak gerçekleştirilmiş ısı transferi modellemesi (a) yüzeyde hesaplanan ısı akısı (b) modeldeki sıcaklık dağılımı (°c) ve (c) simülasyonda kullanılan kabuk modeli   şekil 4c bu problemde kullanılan kabuk modelini göstermektedir. model farklı ısı iletim katsayılarına sahip (her bir birime ait ısı iletim katsayıları şekil üzerinde belirtilmiştir) dört birimden (katmandan) oluşmaktadır. model boyutları yatayda 100 km ve düşeyde 30 km (kıtasal kabuk için kabul edilen ortalama kalınlık değeri) dir. yatay ve düşey yöndeki grid aralıkları sırası ile 1000 m ve 300 m olarak alınmıştır. sınır koşulları ise, yüzeyde sıcaklık sabit ve 10°c; model tabanında dü...

yerkabuğunda ısı üretim yöntem

ısı transferinde kararlı (steady) ve kararsız (unsteady) olmak üzere iki farklı hal söz konusudur. kararlı halde ortamdaki ısı transferi zamandan bağımsızdır. yani ortamdaki sıcaklıklar zamana bağlı olarak değişmez. kararsız halde ise ortamdaki ısı transferi zamanın bir fonksiyonudur diğer bir ifade ile ortamdaki sıcaklıklar zamana bağlı olarak değişir. bu tip ısı transferinde yeterli bir süre geçtikten sonra ısı iletimi kararlı hale gelir. yerkabuğunun yaşı göz önüne alındığında kabuktaki ısı transferinin kararlı olduğunu düşünmek belirli sınırlar içinde kabul edilebilecek bir varsayımdır. yukarıda da belirtildiği gibi yer içindeki ısı transferi için kondüksiyon, konveksiyon ve ışınım olmak üzere ü&c...

ısı transferi mekanizması ışınım

ısı enerjisinin elektromanyetik dalgalar vasıtası ile iletildiği ısı transferi mekanizmasına ışınım ya da termal radyasyon adı verilir. burada ışıma ile anlatılmak istenen bir cismin sıcaklığından dolayı oluşan ısıl (termal) ışımadır. bilindiği gibi cisimler yüksek sıcaklılarda ısı enerjisi yayınlarlar ve bu enerji elektromanyetik dalgalar ile aktarılır. bu nedenle iletim ve taşınımda olduğu gibi enerjinin transferinde bir ortama ihtiyaç duyulmaz (yüncü ve kakaç, 1999). güneşten dünyaya ulaşan ısı enerjisi ışımaya en iyi örnektir. yukarıda kısaca açıklanan kondüksiyon ve konveksiyon yer içindeki ısı transferinde etkin mekanizmalardır. kıtasal kabuk ve litosferdeki sıcaklık dağılımı; kabuk içindeki radyojenik ı...

yerkürede ısı transferi mekanizmaları

termodinamikte, ısı bir sistem ile çevresi arasındaki sıcaklık farkından dolayı sistemin sınırında geçen enerji olarak tanımlanır (yüncü ve kakaç, 1999). fiziksel açıdan çok karmaşık olan ısı transferi için üç tür mekanizma tanımlanır. bunlar: 1. kondüksiyon (iletim), 2. konveksiyon (taşınım), 3. ışınım (termal radyasyon)' dır. kondüksiyon ile ısı transferi aynı bir ortamın (katı, sıvı ve gaz) farklı bölgeleri veya birbiri ile fizikî kontak halinde bulunan farklı ortamlar arasında moleküllerin doğrudan teması ile sağlanır. ancak burada fark edilebilir bir molekül hareketi söz konusu değildir. bilindiği gibi bir ortamın sıcaklığı ile o ortamı oluşturan molek&uu...

ısı transferi yazılı soruları ve kitap

  http://hotfile.com/dl/97728655/7b15028/s_transferi_yazl_sorular_ve_kitap.rar.html ...

ısı pompası nedir? nasıl çalışır?

ısı pompası en basit tanımıyla elektrik enerjisini kullanarak ısıyı bir yeren başka bir yere taşıma işlemini gerçekleştiren sistemdir.  bilindiği üzere enerji vardan yok, yoktan da var edilemez, yalnızca biçim değiştirir. ısıtma sektöründe çoğu insan için ısı pompası terimi yenidir. oysa ki evlerimizdeki buzdolabı, klima, nem giderici ve dondurucular aynı mantığın ürünüdürler. çalışma prensibi ısıyı taşıma mantığına uyduğundan “ısı pompası” başlığı altında toplanabilirler. fosil yakıtlarin tükenmekte olması ve her geçen gün bu yakıtlarin fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması ayrıca çevre bilincinin gelişmesi gibi birçok sebepten ısı pompasının çok yak...

ısı yalıtım malzemeleri - yalıtım ihtiyacının nedenleri - ısı tr

ısı transferi ve yalıtım ısı transferi üç yolla olurkondüksiyon ya da iletim , madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferinin bir çeşididir ısı transferi daima yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğrudur yoğun maddeler genelde iyi iletkendirler; örneğin metaller çok iyi iletkenlerdirkonveksiyon ya da taşınım, katı yüzey ile akışkan arasında gerçekleşen ısı transferinin bir çeşididir akışkan içindeki akımlar vasıtası ile ısı transfer edilir akışkan içindeki veya akışkanla sınır yüzey arasındaki sıcaklık farklarından ve bu farkın yoğunluk üzerinde oluşturduğu etkiden doğabilmektedirışınım yolu ile ısı transferi, fotonlar (elektromanyetik radyasyon) yol...

hiç bilmediğimiz bir maddenin ısı iletkenimi yoksa ısı yalıtkanı

maddenin bir ucunun sıcaklığını değiştirdiğimizde diğer uzundaki değişimi ölçerek onun ısıyı ne kadarını iletip iletmediğini anlayabiliriz....

ısı yalıtımı-6.sınıf konu anlatımı

<!-- /* font definitions */ @font-face {font-family:wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* style definitions */ p.msonormal, li.msonormal, div.msonormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} h2 {mso-style-next:normal; margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:2; font-size:14.0pt; font-family:arial; font-weight:bold; font-style:italic;} a:link, span.msohyper...

ısı yalıtımı

&amp;lt;!-- /* style definitions */ p.msonormal, li.msonormal, div.msonormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} span.mw-headline {mso-style-name:mw-headline;} @page section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.section1 {page:section1;} --&amp;gt; ısı yalıtımı ve yalıtım mal...

moleküler ısı transferi sistemi

‘moleküler ısı transferi sistemi’ (heatpowercell) ile enerji alanında çığır açan vecta, yüzde 80’lere varan enerji tasarrufu sağlayan ürünleriyle son yılların en önemli buluşlarından birine imza attı. tamamı türk ortaklı baytek’in yüzde 100 yerli teknoloji kullanarak ürettiği ve dünya patentini de aldığı vecta markalı ürünlerin tanıtım toplantısı 14 ocak çarşamba günü mövenpick hotel’de yapıldı. toplantıya enerji teknolojileri konusunda devrim yaratan ürünün yaratıcısı ve baytek yönetim kurulu başkanı hakan kuşbaygı ve baytek ceo’su ismet başgül ev sahipliği yaptı. enerji sistemlerinde devrim ‘moleküler ısı transferi sistemi&r...

ısı değitirgeç çeşitleri

ısı değitirgeç çeşitleri-1 ısı transfer eden dış ve atık hava tek bir cihaz şeklindedir. eğer ciğ noktası altına inilirse, gizli ısı transferi mümkündür. kütle transferi olanaksızdr. donma ihtimali mevcuttur. dış hava ve atık hava kanallarının bir noktada birleşme şartları vardır. malzeme istenen mukavemet, ısı transferi ve korozyon şartlarına uygun olarak seçilebilir. ısı transferi ancak by-pass şeklinde önlenebilir. kontrol dış hava veya atık havanın by-pass edilmesi ile olanaklıdır. ısı değitirgeç çeşitleri-2 akışkanları ayıran yüzeyler özel durumlarda vidalı, kaynaklı veya lehimli bağlantılı. küp veya dikdörtgen prizma şeklindedir. modül şeklinde yan yana ve arka arkaya eklenme olanağı vardır. bağlantı şekline ve oluşan basınç farkına göre sızıntı imkanı vardır. l...

ısı transferi ve yalıtım

ısı transferi üç yolla olur. kondüksiyon ya da iletim , madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferinin bir çeşididir. ısı transferi daima yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğrudur. yoğun maddeler genelde iyi iletkendirler; örneğin metaller çok iyi iletkenlerdir. konveksiyon ya da taşınım, katı yüzey ile akışkan arasında gerçekleşen ısı transferinin bir çeşididir. akışkan içindeki akımlar vasıtası ile ısı transfer edilir. akışkan içindeki veya akışkanla sınır yüzey arasındaki sıcaklık farklarından ve bu farkın yoğunluk üzerinde oluşturduğu etkiden doğabilmektedir. ışınım yolu ile ısı transferi, fotonlar (elektromanyetik radyasyon) yolu ile olan ısı transferidir. yalıtkanlar, bu ısı transfer yöntemlerindeki ısı akışlarının ...

ısı transferi

bugünü diğerlerinden farklı kıl, tanrının sana vermiş olduğu hediyeyi en iyi şekilde değerlendirmeye bak. çünkü yaptığın şeyleri büyük olasılıkla geri alamayacaksın. termodinamiğin ikinci yasası, işlemlerin belirli bir yönde gerçekleşebileceğini, ters yönde olamayacağını ifade eder. gerçi yasalar çiğnenmek içindir, ama sanırım bu yasayı en azından bu boyutta kırmak biraz zor. hayattaki çoğu geri dönülemez olgular arasından senin için en önemlilerini düşünce filtrende tart bugün. hangisi seni üzmüş hangisi seni mutlu kılmış. ve ders çıkar bunlardan, aynı hataları tekrar tekrar yapmak aptallıktan başka bir şey değil çünkü…...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !