× "

ısının tutulması ve yansıtılması

" arama sonuçları

fizik terimleri sözlüğü, fizik dersi kavramları, lise fizik sözl

  a-   archimedes' principle-archimides prensibi  :bir sıvının kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvı miktarı ile orantılıdır.   avogadro's number-avagadro sayısı :1 mol maddedeki molekül sayısıdır. 6.02x1023 molekül.   aberration-aberasyon :bir aynadaki arıza veya ışınların lensten geçtikten sonra bir noktada toplanamaması, odaklanamaması.   absolute temperature scale-mutlak sıcaklık skalası  :sıcaklığın sıfır olduğu nokta. sıcaklık derecedeki bölmelendirilmiştir. birimi kelvin.   absolute zero-mutlak sıfır :en düşük sıcaklık değeri; 0 k, -273!c, veya -459!f.   absorption spectrum-soğurma spektrumu :bazı dalga boylarının gaz ortamları tarafından soğurul...

2)ısının yayılması

2)ısının yayılması

ısı üç farklı yol ile ayrılır 1)iletim yoluyla yayılma 2)ışıma yoluyla yayılma a)ısının güneş’ten dünya’ya ulaşması b)ısının tutulması ve yansıtılması 3)konveksiyon yoluyla ...

küresel ısınma su kaynakları ve tarım üzerindeki etkileri

küresel ısınma su kaynakları ve tarım üzerindeki etkileri gezegenimiz 465 milyar yıllık tarihi boyunca birçok kez ısınmış ve soğumuştur. günümüzde dünyamız yine hızlı bir ısınma periyoduna girmiştir ve bu kez diğerlerinden farklı olarak oldukça fazla bir nüfus kitlesiyle bu etkiye maruz kalacaktır. küresel ısınmayı sade bir tanımlama ile; “atmosfer okyanuslar ve kara kütleleri yüzeyindeki sıcaklıktaki yükselme” olarak tanımlayabiliriz. bu ısınmaya kömür petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere dahil olan sera gazlarının neden olduğu sanılmaktadır. sera etkisi dünyamızı aydınlatan ve ısıtan enerjinin kayna ğ ı güne ş tir. güneşten gezegeni...

fizik terimleri sözlüğü fizik terimleri hakkında bilgi [bu yazıy

fizik terimler sözlüğü   a-archimedes' principle-archimides prensibi : bir sıvının kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvı miktarı ile orantılıdır.avogadro's number-avagadro sayısı : 1 mol maddedeki molekül sayısıdır. 6.02x1023 molekül.aberration-aberasyon : bir aynadaki arıza veya ışınların lensten geçtikten sonra bir noktada toplanamaması, odaklanamaması.absolute temperature scale-mutlak sıcaklık skalası :sıcaklığın sıfır olduğu nokta. sıcaklık derecedeki bölmelendirilmiştir. birimi kelvin.absolute zero-mutlak sıfır : en düşük sıcaklık değeri; 0 k, -273!c, veya -459!f.absorption spectrum-soğurma spektrumu : bazı dalga boylarının gaz ortamları tarafından soğurulması.acceleration-ivme : hızın zamana göre değişimi.activity-aktiflik ...

fizik terimleri sözlüğü fizik terimleri hakkında bilgi

fizik terimler sözlüğü   a-archimedes' principle-archimides prensibi : bir sıvının kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvı miktarı ile orantılıdır.avogadro's number-avagadro sayısı : 1 mol maddedeki molekül sayısıdır. 6.02x1023 molekül.aberration-aberasyon : bir aynadaki arıza veya ışınların lensten geçtikten sonra bir noktada toplanamaması, odaklanamaması.absolute temperature scale-mutlak sıcaklık skalası :sıcaklığın sıfır olduğu nokta. sıcaklık derecedeki bölmelendirilmiştir. birimi kelvin.absolute zero-mutlak sıfır : en düşük sıcaklık değeri; 0 k, -273!c, veya -459!f.absorption spectrum-soğurma spektrumu : bazı dalga boylarının gaz ortamları tarafından soğurulması.acceleration-ivme : hızın zamana göre değişimi.activity-aktiflik ...

fizik terimleri sözlüğü

fizik terimleri sözlüğüa-archimedes' principle-archimides prensibi bir sıvının kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvı miktarı ile orantılıdır. avogadro's number-avagadro sayısı 1 mol maddedeki molekül sayısıdır. 6.02x1023 molekül. aberration-aberasyon bir aynadaki arıza veya ışınların lensten geçtikten sonra bir noktada toplanamaması, odaklanamaması. absolute temperature scale-mutlak sıcaklık skalası sıcaklığın sıfır olduğu nokta. sıcaklık derecedeki bölmelendirilmiştir. birimi kelvin. absolute zero-mutlak sıfır en düşük sıcaklık değeri; 0 k, -273!c, or -459!f. absorption spectrum-soğurma spektrumu bazı dalga boylarının gaz ortamları tarafından soğurulması. acceleration-ivme hızın zamana göre değişimi. activity-aktiflik bir çekirdeğin zaman bağlı olarak bozunması. alloy-alaşım metall...

küresel ısınma

arkadaşlar gerçekten büyük bir sorunla karşı karşıyayız:küresel ısınma..arkadaşlar sizin için bir araştırma yaptım küresel ısınmayla ilgili ..lütfen küresel ısınmaya karşı önlemler alalım..   küresel ısınma gezegenimiz 4,65 milyar yıllık tarihi boyunca birçok kez ısınmış ve soğumuştur. günümüzde dünyamız yine hızlı bir ısınma periyoduna girmiştir ve bu kez diğerlerinden farklı olarak, oldukça fazla bir nüfus kitlesiyle bu etkiye maruz kalacaktır. küresel ısınmayı sade bir tanımlama ile; “atmosfer, okyanuslar ve kara kütleleri yüzeyindeki sıcaklıktaki yükselme” olarak tanımlayabiliriz. bu ısınmaya kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere dahil olan sera gazlarının neden olduğu sanılmaktadır. sera etkisi dünyamızı aydınlatan ve...

fizik terimleri sözlüğü

fizik terimleri sözlüğü a-archimedes' principle-archimides prensibi bir sıvının kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvı miktarı ile orantılıdır. avogadro's number-avagadro sayısı 1 mol maddedeki molekül sayısıdır. 6.02x1023 molekül. aberration-aberasyon bir aynadaki arıza veya ışınların lensten geçtikten sonra bir noktada toplanamaması, odaklanamaması. absolute temperature scale-mutlak sıcaklık skalası sıcaklığın sıfır olduğu nokta. sıcaklık derecedeki bölmelendirilmiştir. birimi kelvin. absolute zero-mutlak sıfır en düşük sıcaklık değeri; 0 k, -273!c, or -459!f. absorption spectrum-soğurma spektrumu bazı dalga boylarının gaz ortamları tarafından soğurulması. acceleration-ivme hızın zamana göre değişimi. activity-aktiflik bir çekirdeğin zaman bağlı olarak bozunması. alloy-alaşım met...

a dan z ye fizik terimler sözlüğü(ingilizce ve türkçe)

a- archimedes' principle-archimides prensibi : bir sıvının kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvı miktarı ile orantılıdır. avogadro's number-avagadro sayısı : 1 mol maddedeki molekül sayısıdır. 6.02x1023 molekül. aberration-aberasyon : bir aynadaki arıza veya ışınların lensten geçtikten sonra bir noktada toplanamaması, odaklanamaması. absolute temperature scale-mutlak sıcaklık skalası :sıcaklığın sıfır olduğu nokta. sıcaklık derecedeki bölmelendirilmiştir. birimi kelvin. absolute zero-mutlak sıfır : en düşük sıcaklık değeri; 0 k, -273!c, veya -459!f. absorption spectrum-soğurma spektrumu : bazı dalga boylarının gaz ortamları tarafından soğurulması. acceleration-ivme : hızın zamana göre değişimi. activity-aktiflik : bir çekirdeğin zaman bağlı olarak bo...

fizik terimleri sözlüğü

 a-archimedes' principle-archimides prensibi bir sıvının kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvı miktarı ile orantılıdır. avogadro's number-avagadro sayısı 1 mol maddedeki molekül sayısıdır. 6.02x1023 molekül. aberration-aberasyon bir aynadaki arıza veya ışınların lensten geçtikten sonra bir noktada toplanamaması, odaklanamaması. absolute temperature scale-mutlak sıcaklık skalası sıcaklığın sıfır olduğu nokta. sıcaklık derecedeki bölmelendirilmiştir. birimi kelvin. absolute zero-mutlak sıfır en düşük sıcaklık değeri; 0 k, -273!c, or -459!f. absorption spectrum-soğurma spektrumu bazı dalga boylarının gaz ortamları tarafından soğurulması. acceleration-ivme hızın zamana göre değişimi. activity-aktiflik bir çekirdeğin zaman bağlı olarak bozunması. alloy-alaşım metallerin karışımı. al...

fizik terimleri sözlüğü

a-  *archimedes' principle-archimides prensibi (bir sıvının kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvı miktarı ile orantılıdır.) *avogadro's number - avagadro sayısı (1 mol maddedeki molekül sayısıdır. 6.02x1023 molekül.)*aberration-aberasyon (bir aynadaki arıza veya ışınların lensten geçtikten sonra bir noktada toplanamaması, odaklanamaması.)*absolute temperature scale-mutlak sıcaklık skalası (sıcaklığın sıfır olduğu nokta. sıcaklık derecedeki bölmelendirilmiştir. birimi kelvin.) *absolute zero-mutlak sıfır (en düşük sıcaklık değeri; 0 k, -2730c, or -4590f.) *absorption spectrum-soğurma spektrumu (bazı dalga boylarının gaz ortamları tarafından soğurulması.)*acceleration-ivme (hızın zamana göre değişimi.)*activity-aktiflik (bir çekirdeğin zaman bağlı olarak bozunması.)*alloy-alaşı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !