× "

ıtk okul net

" arama sonuçları

islamiyet'e göre...alım-satım (ticaret)..2

 241 - ibnu ömer (radıyallahu anh) diyor ki: "resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) velâ'nın alım-satımını ve hibe edilmesini yasakladı." buhârî, ıtk 10, feraiz 21; müslim, ıtk 16, (1506); ebu dâvud, feraiz 14, (2919); tirmizî, büyû' 20 (1236); muvatta, ıtk, 10 (2, 782); ibnu mâce, feraiz 15, (2747); nesâî, büyû 87, (7, 306). bazı âlimler, hadisteki "...hibe edilmesini..." kısmının, hz. peygamber (aleyhissâlatu vesselâm)'in sözü olamıyacağını iddia etmiştir. 242 - iyas ibnu abdillah (radıyallahu anh) "hz. peygamber (aleyhissâlatu vesselâm)'in suyun satılmasını yasakladığını" rivayet etmiştir...

meyvelerin ve ekinlerin satışına dair

meyvelerin ve ekinlerin satışına dair 225 - ibnu ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: hz. peygamber (aleyhissâlatu vesselâm) şöyle emretti: "ağaçların üzerinde o yılın meyveleri (olgunlaşmaya) sâlih olduğu (kızarmak, sararmak sûretiyle) zâhir olana kadar, meyveleri satmayın. yaş hurmayı kuru hurma karşılığında da satmayın." yine abdullah ibnu ömer, zeyd ibnu sabit'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yaş hurmayı kurusu ile değiştirmeyi yasakladıktan sonra, ariyyenin (muayyen bir ağacın başındaki yaş hurmayı) yerdeki yaş veya kuru hurma ile tebdiline müsaade buyurdu. bu çeşit bir değiş tokuşa başka alım-satımlarda müsaade buyurmadı." ibnu ömer'e meyvenin sâlih olarak ortaya çıkması nedir? diye sorulunca şu cevabı verirdi: "meyvenin afete uğrayarak zarar gö...

av

av köle azad etmenin fazileti 4119 - hz. ebu hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "kim bir müslüman erkeği azad ederse, onun her bir uzvuna mukabil, bunun bir uzvunu allah ateşten azad eder." bir diğer rivayette şu ziyade var: "...hatta fercine mukabil fercini.." buhari, ıtk 1; müslim, ıtk 24, (1509); tirmizi, nüzûr 19, (1547). 4120 - vaile ibnu'l-eska' radıyallahu anh anlatıyor: "kendisine -katl sebebiyle ateş- vacib olan bir arkadaşımızla resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a gelmiştik. "ona bedel bir köle azad edin, allah da onun her bir uzvuna bedel sizden bir uzvu ateşten azad etsin!" buyurdu." ebu davud, ıtk 13, (3964). iyi muamele 4121 - hz. ebu bekr radıyallahu anh anlatıyor: "resûlullah aleyhissalâtu vesselâm...

alım-satım

 kazanca teşvik6618 - mikdam ibnu ma'dikerb ez-zübeydi (r.a) anlatıyor: "resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "kişi elinin emeğiyle kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmemiştir. kişinin nefsine, ailesine, çocuğuna ve hizmetçisine harcadığı sadakadır."6619 - ibnu ömer (r.a) anlatıyor: "resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "emin, dürüst, müslüman tacir, kıyamet günü şehidlerle beraberdir."6620 - muaz ibnu abdillah ibni hudeyb'in amcası (r.a) anlatıyor: "biz bir cemaatte idik. başında ıslaklık olduğu halde resulullah aleyhissalatu vesselam çıkageldi. birimiz ona: "bugün sizi iyi ve ferah görüyoruz" dedi. "evet! elhamdulillah öyledir!" buyurdular. sonra halk zenginlik hususunda sohbete daldılar. aleyh...

alım ve satım hakkında

 kazanca teşvik6618 - mikdam ibnu ma'dikerb ez-zübeydi radıyallahu anh anlatıyor: "resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "kişi elinin emeğiyle kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmemiştir. kişinin nefsine, ailesine, çocuğuna ve hizmetçisine harcadığı sadakadır."6619 - ibnu ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "emin, dürüst, müslüman tacir, kıyamet günü şehidlerle beraberdir."6620 - muaz ibnu abdillah ibni hudeyb'in amcası radıyallahu anh anlatıyor: "biz bir cemaatte idik. başında ıslaklık olduğu halde resulullah aleyhissalatu vesselam çıkageldi. birimiz ona: "bugün sizi iyi ve ferah görüyoruz" dedi. "evet! elhamdulillah öyledir!...

alım-satım

kazanca teşvik6618 - mikdam ibnu ma'dikerb ez-zübeydi radıyallahu anh anlatıyor: "resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "kişi elinin emeğiyle kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmemiştir. kişinin nefsine, ailesine, çocuğuna ve hizmetçisine harcadığı sadakadır."6619 - ibnu ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "emin, dürüst, müslüman tacir, kıyamet günü şehidlerle beraberdir."6620 - muaz ibnu abdillah ibni hudeyb'in amcası radıyallahu anh anlatıyor: "biz bir cemaatte idik. başında ıslaklık olduğu halde resulullah aleyhissalatu vesselam çıkageldi. birimiz ona: "bugün sizi iyi ve ferah görüyoruz" dedi. "evet! elhamdulillah öyledir!" buyu...

alım-satım

 kazanca teşvik6618 - mikdam ibnu ma'dikerb ez-zübeydi (r.a) anlatıyor: "resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "kişi elinin emeğiyle kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmemiştir. kişinin nefsine, ailesine, çocuğuna ve hizmetçisine harcadığı sadakadır."6619 - ibnu ömer (r.a) anlatıyor: "resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "emin, dürüst, müslüman tacir, kıyamet günü şehidlerle beraberdir."6620 - muaz ibnu abdillah ibni hudeyb'in amcası (r.a) anlatıyor: "biz bir cemaatte idik. başında ıslaklık olduğu halde resulullah aleyhissalatu vesselam çıkageldi. birimiz ona: "bugün sizi iyi ve ferah görüyoruz" dedi. "evet! elhamdulillah öyledir!" buyurdular. sonra halk zenginlik hususunda sohbete daldılar. aleyh...

müdebber kılma - mükatebe

hadis no : 4166 ravi: cabir tanım: bir adam, kölesini "benden sonra hür olsun" diye azad etmişti. sonradan ona ihtiyacı doğdu. resulullah (sav) köleyi alarak: "bunu benden kim satın alacak?" dedi. nuaym ibnu abdillah ibni'n-nehham (ra) şu şu miktar fiyata satın aldı. resulullah o parayı (köle sahibine) verdi. kaynak: buhari, büyu 59, 110, istikraz 16, husumat 2, ıtk 9, kefaretu'l-eyman 7, ikrah 4, ahkam 32; müslim, hadis no : 4167 ravi: nafi' tanım: ibnu ömer (ra), kendine ait iki cariyeyi müdebber kıldı. onlar müdebber oldukları halde ibnu ömer onlara temasta bulunuyordu. kaynak: muvatta, müdebber 4, (2,814) hadis no : 4168 ravi: amr ibnu şuayb (an ebihi an ceddihi) tanım: resulullah (sav) buyurdular ki: "kim kölesi...

azad etme

hadis no : 4152 ravi: ibnu ömer tanım: resulullah (sav) buyurdular ki: "kim, kendisi ile bir başkası arasında (ortak) olan bir köle(deki kendine mahsus hisse)yi azad ederse, köleye onun malından adilane bir kıymet biçilir, ne eksik nede fazla. sonra, eğer zenginse, onun malından [ortaklara hisseleri verilerek] köle azad edilir. değilse köleden azad ettiği kısım azad olmuştur." kaynak: buhari, şirket 5, 14, ıtk 4, 17; müslim, ıtk 1, (1501); muvatta, ıtk 1, (2, 772); ebu davud, ıtk 6 ( hadis no : 4153 ravi: ebu'd-derda tanım: resulullah (sav) buyurdular ki: "köleyi ölme anında azad edenin misali, doyduğu zaman hediyede bulunan adam gibidir." kaynak: ebu davud, ıtk 16, (3968); tirmizi, vesaya 7, (2124) hadis no : 4154 ravi: imran ...

alım-satımı caiz olmayan eşyalar hakkında

  alım-satımı caiz olmayan eşyalar hakkında 239 - ibnu ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: "hz. ömer (radıyallahu anh) buyurdu ki: "efendisinden çocuk doğuran cariyeyi efendisi artık satamaz, hibe edemez, miras olarak da bırakamaz. hayatta kaldığı müddetçe ondan istifade eder. ölecek olursa cariye hür olur." muvatta, ıtk 6, (2, 776). 240 - rezîn, hz. câbir (radıyallahu anh)'in şu sözünü kaydeder: "biz hz. peygamber (aleyhissâlatu vesselâm) ve hz. ebu bekir (radıyallahu anh) zamanında ümmü veled'i satardık. hz. ömer bu alış-verişten bizi yasaklayınca terk ettik." ibnu'l-esir: "bu rivayeti ana kaynaklarda (usûl) göremedim" der. ebu dâvud, ıtk 8, (3953); ibnu mâce, ıtk 2, (2517). 241 - ibnu ömer (radıyallahu anh) diyor ki: "resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) velâ'nın...

kazanca teşvik

kazanca teşvik 6618 - mikdam ibnu ma'dikerb ez-zübeydi radıyallahu anh anlatıyor: "resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "kişi elinin emeğiyle kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmemiştir. kişinin nefsine, ailesine, çocuğuna ve hizmetçisine harcadığı sadakadır." 6619 - ibnu ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "emin, dürüst, müslüman tacir, kıyamet günü şehidlerle beraberdir." 6620 - muaz ibnu abdillah ibni hudeyb'in amcası radıyallahu anh anlatıyor: "biz bir cemaatte idik. başında ıslaklık olduğu halde resulullah aleyhissalatu vesselam çıkageldi. birimiz ona: "bugün sizi iyi ve ferah görüyoruz" dedi. "evet! elhamdulillah öyledir!" buyurdular. sonra halk zenginlik hususunda sohbete daldılar. aleyhissalatu vesse...

kazanca teşvik

kazanca teşvik 6618 - mikdam ibnu ma'dikerb ez-zübeydi (r.a) anlatıyor: "resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "kişi elinin emeğiyle kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmemiştir. kişinin nefsine, ailesine, çocuğuna ve hizmetçisine harcadığı sadakadır." 6619 - ibnu ömer (r.a) anlatıyor: "resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "emin, dürüst, müslüman tacir, kıyamet günü şehidlerle beraberdir." 6620 - muaz ibnu abdillah ibni hudeyb'in amcası (r.a) anlatıyor: "biz bir cemaatte idik. başında ıslaklık olduğu halde resulullah aleyhissalatu vesselam çıkageldi. birimiz ona: "bugün sizi iyi ve ferah görüyoruz" dedi. "evet! elhamdulillah öyledir!" buyurdular. sonra halk zenginlik hususunda sohbete daldılar. aleyhissalatu vesselam: "muttaki için zenginliğin bir zararı yok!" buyurdular. deva...

alım-satım

kazanca teşvik 6618 - mikdam ibnu ma'dikerb ez-zübeydi (r.a) anlatıyor: "resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "kişi elinin emeğiyle kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmemiştir. kişinin nefsine, ailesine, çocuğuna ve hizmetçisine harcadığı sadakadır." 6619 - ibnu ömer (r.a) anlatıyor: "resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "emin, dürüst, müslüman tacir, kıyamet günü şehidlerle beraberdir." 6620 - muaz ibnu abdillah ibni hudeyb'in amcası (r.a) anlatıyor: "biz bir cemaatte idik. başında ıslaklık olduğu halde resulullah aleyhissalatu vesselam çıkageldi. birimiz ona: "bugün sizi iyi ve ferah görüyoruz" dedi. "evet! elhamdulillah öyledir!" buyurdular. sonra halk zenginlik hususunda sohbete daldılar. aleyhissalatu vesselam: "muttaki için zenginliğin bir zararı yok!" buyurdular. dev...

alım-satım 1

kazanca teşvik6618 - mikdam ibnu ma'dikerb ez-zübeydi radıyallahu anh anlatıyor: "resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "kişi elinin emeğiyle kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmemiştir. kişinin nefsine, ailesine, çocuğuna ve hizmetçisine harcadığı sadakadır." 6619 - ibnu ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "emin, dürüst, müslüman tacir, kıyamet günü şehidlerle beraberdir." 6620 - muaz ibnu abdillah ibni hudeyb'in amcası radıyallahu anh anlatıyor: "biz bir cemaatte idik. başında ıslaklık olduğu halde resulullah aleyhissalatu vesselam çıkageldi. birimiz ona: "bugün sizi iyi ve ferah görüyoruz" dedi. "evet! elhamdulillah öyledir!" buyurdular. sonra halk zenginlik hususunda sohbete daldılar. aleyhi...

av

köle azad etmenin fazileti4119 - hz. ebu hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "kim bir müslüman erkeği azad ederse, onun her bir uzvuna mukabil, bunun bir uzvunu allah ateşten azad eder." bir diğer rivayette şu ziyade var: "...hatta fercine mukabil fercini.." buhari, ıtk 1; müslim, ıtk 24, (1509); tirmizi, nüzûr 19, (1547). 4120 - vaile ibnu'l-eska' radıyallahu anh anlatıyor: "kendisine -katl sebebiyle ateş- vacib olan bir arkadaşımızla resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a gelmiştik. "ona bedel bir köle azad edin, allah da onun her bir uzvuna bedel sizden bir uzvu ateşten azad etsin!" buyurdu." ebu davud, ıtk 13, (3964). iyi muamele 4121 - hz. ebu bekr radıyallahu anh anlatıyor: "resûlullah aleyh...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !