× "

ş ile başlayan hayvan isimleri

" arama sonuçları

nevruz

nevruz ve türklerin kullandığı 12 hayvanlı takvim            insanların hayatlarında takvim, gerekli bir kültür unsurudur. günümüzde bu konu bir bilim, meslek haline gelmiştir. geçmişte ise bu ihtiyaç bugünden farklı olarak karşı karşıya kalınan şartlara göre şekillenmiştir. türkler de konar göçer bir toplum olarak hayatlarını sürdürdükleri için kır ekonomisi yapısı içinde takvimi bilmek zorundaydılar. böylece takvim ihtiyacı içinde bir kültür kalıbı olarak ortaya çıkmıştır.        geçimlerini to...

türk kültüründe nevruz bayramı

türk kültüründe nevruz bayramı

  nevruz bayramı (21 mart)            bozmaz:"nevruz bayramı, çeşitli topluluklarca farklı şekillerde kutlanagelmiş. türkiye cumhuriyeti devleti, çeşili ayrlıkçı grupların, nevruz bayramını bayram olarak değil de gösteri aracı olarak kutlamaları üzerine konu üzerine devlet olarak eğilmiş, bu bayramın türk tarihi'nin önemi bir bayramı olduğunu öğrenmiş ve ilk defa 2001 yılında kültür bakanlığı vasıtası ile kutlama proramları düzenlemiştir. önceleri, türkiye hudutları içinde bir çok grubun yüz yıllardır kutlayageldiği bu bayram, türk'ün bayramı olarak herkes çe kutlanmaya başlamıştır.        &...

a'dan z'ye bebek isimleri ve anlamları

a harfiyle başlayan bebek adları abay : sezgi, anlayış, dikkat acun : dünya,varlık açelya : fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek. adam : allah'ın yarattığı ilk insan / adam ahsen : en güzel, çok güzel ajda : filiz, sürgün - üzeri çentik çentik olan şey akasya : küçük sıra yapraklı, süs için yetiştirilen bir ağaç.salkımağacı akay : beyaz ay,dolunay akel : dürüst,güvenilir akın : hızlı bir biçimde düşmana yapılan saldırı aktaç : beyaz taç,gelin tacı aktan : aydınlık gece alara : al + ara. al=kırmızı, ara=bezeyen, süsleyen , kırmızı süs anl...

isim ve anlamları "o,ö,p,r,s,ş" harfi

    o harfi ile başlayan bebek isimleri:   oflaz: eksiksiz, tam - gürbüz, yakışıklı - becerikli - eflatun ogün: belirli gün, bilinen, beklenen gün oğan: güçlü, kuvvetli oğul: erkek evlat - kovandan çıkan arı topluluğu oğur: uğur - samimi, içten oğuz: doğru ve iyi adam, sağlam, güçlü oğuzhan: oğuzların başı / mete okan: anlama, öğrenme okay: beğenme, takdir etme okcan: hareketli, canı tez oker: hızlı, hareketli oktar: ok taşıyıcı / ok+dar (bayraktargibi) oktay: çok hiddetli, kızgın olcay: şanslı, talihli olcayto: bahtı açık, talihli ...

yazım (imla) kuralları

büyük harfler nerede kullanılır?   cümle başında mısra (dize) başında özel adların başlarında cümle başında gülme komşuna gelir başına. ilk ve orta dereceli okullar açıldı. · rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen sözcük büyük harfle başlamaz: 1985 yılında üniversiteden mezun oldu. · cümle içindeki aktarma ve alıntılar büyük harfle başlar: atatürk, gençliğe seslenirken "ey türk istikbâlinin evladı! işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen; türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!" diyor. · tırnak içindeki söz, tam bir cümle değilse veya cümlenin tamamı alınmamışsa sözcük büyük harfle başlamaz: nebi'nin "...var içinde" redifli gazeli divan'ında uyuyor. (yahya kemal beyatlı, edebiyata dair) · iki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlama...

d

a b c d e f g h i j k l m n o p r s ş t u ü v y z tasavvuf sözlüğü d dâ&ıcirc;: arapça, davet eden, çağıran demektir. halkı sevk ve yönetme bilgisi verilen kişi. batınî propagandacılarına dâî denir. dâire: arapça, dönen yuvarlak, çember gibi mânâları vardır. adn cenneti'nde, hakk'ı görmek üzere insanların bir araya gelip toplanmış halde bulunuşuna verilen isim. dâiye : arapça istek, içten gelen arzu anlamında bir kelime. nefsin arzu ve eğilimleri, daiyye-i nefsaniyye. dakika: arapça incelik kimsenin anlayamadığı ince sır. çoğulu dekaik'dir. dekaik, hakaik'den daha üstündü...

kız isimleri

kız cocuk isimleri aaçangül: açılan gül çiçeğiaçelya: fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitkiafet: ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadınafife : namuslu, namusuna çok düşkün olanafitap : 1.güneş. 2. çok güzel, parlak yüzlü kadınahenk: uyumahsen: çok güzel, olağanüstü güzelahu: ceylan, karaca 2.çok güzel,ince,zarif kadın.ahucan: çok güzel dost.ahueda:nazlı güzel.ahuela:çok güzel gözlü.ahugül: çok güzel.ahunaz: nazlı güzel,nazenin.ahunisa:çok güzel kadın.ahunur:göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.ajda:filiz,sürgün. çok gen&...

kız bebek isimleri

-a- açangül: açılan gül çiçeği açelya: fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki açılay: ay'ın şekilleri, yansıması adal: ün kazan afet: ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın afife : namuslu, namusuna çok düşkün olan afitap : 1.güneş. 2. çok güzel, parlak yüzlü kadın ağça: temiz, saf ahenk: uyum ahsen: çok güzel, olağanüstü güzel ahu: ceylan, karaca 2.çok güzel,ince,zarif kadın. ahucan: çok güzel dost. ahueda:nazlı güzel. ahuela:çok güzel gözlü. ahugül: çok güzel. ahugüzar:becerikli güzel. ahunaz: nazlı güzel,nazenin. ahunisa:&ccedi...

kız cocuk isimleri

kız cocuk isimleri aaçangül: açılan gül çiçeğiaçelya: fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitkiafet: ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadınafife : namuslu, namusuna çok düşkün olanafitap : 1.güneş. 2. çok güzel, parlak yüzlü kadınahenk: uyumahsen: çok güzel, olağanüstü güzelahu: ceylan, karaca 2.çok güzel,ince,zarif kadın.ahucan: çok güzel dost.ahueda:nazlı güzel.ahuela:çok güzel gözlü.ahugül: çok güzel.ahunaz: nazlı güzel,nazenin.ahunisa:çok güzel kadın.ahunur:göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.ajda:filiz,sürgün. çok gen&...

kız bebek isimleri

  kız bebek isimleri ve anlamları a  b  c  ç  d  e  f  g  h  ı  i  j  k  l  m  n  o  ö  p  r  s  ş  t  u  ü  v  y  z  aaçangül: açılan gül çiçeğiaçelya: fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitkiaçılay: ay'ın şekilleri, yansımasıadal: ün kazanafet: ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadınafife : namuslu, namusuna çok düşkün olanafitap : 1.güneş. 2. çok güzel, parlak yüzlü kadınağça: temiz, safahenk: uyumahsen: çok güzel, olağanüstü güzelahu: ceylan,...

kız isimleri sözlüğü

kız cocuk isimleri a açangül: açılan gül çiçeğiaçelya: fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitkiafet: ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadınafife : namuslu, namusuna çok düşkün olanafitap : 1.güneş. 2. çok güzel, parlak yüzlü kadınahenk: uyumahsen: çok güzel, olağanüstü güzelahu: ceylan, karaca 2.çok güzel,ince,zarif kadın.ahucan: çok güzel dost.ahueda:nazlı güzel.ahuela:çok güzel gözlü.ahugül: çok güzel.ahunaz: nazlı güzel,nazenin.ahunisa:çok güzel kadın.ahunur:göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.ajda:filiz,sürgün. çok genç.ajlan: hızlı, çabuk, telaşlıakasya: güzel kokulu bir süs bitkisiakel: eli uğurlu anlamındaakgün: parlak gün, uğurlu gün, ışıklı günaksev:aydınlığı sev,ışık saçaksu: anadolu'da değişik boylarda bir çok akarsuyun adıakşın: beyaz tenli kadınaktan: ak renkli...

kız bebek isimleri ve anlamları

kız bebek isimleri ve anlamları kız bebek isimleri,a harfiyle başlayan kız bebek isimleri,isimlerin anlamı,adınızın anlamı,isminizin anlamı açangül: açılan gül çiçeğiaçelya: fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitkiaçılay: ay'ın şekilleri, yansımasıadal: ün kazanafet: ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadınafife : namuslu, namusuna çok düşkün olanafitap : 1.güneş. 2. çok güzel, parlak yüzlü kadınağça: temiz, safahenk: uyumahsen: çok güzel, olağanüstü güzelahu: ceylan, karaca 2.çok güzel,ince,zarif kadın.ahucan: çok güzel dost.ahueda:nazlı güzel.ahuela:çok güzel gözlü.ahugül: çok güzel.ahugüzar:becerikli güzel.ahunaz: nazlı güzel,nazenin.ahunisa:çok güzel kadın.ahunur:göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.ahuse: coşkulu güzellikahuşen:güzel ve neşeli.ajda:filiz,sürgün. ço...

kız bebek isimleri ve anlamları

kız bebek isimleri,a harfiyle başlayan kız bebek isimleri,isimlerin anlamı,adınızın anlamı,isminizin anlamı açangül: açılan gül çiçeğiaçelya: fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitkiaçılay: ay'ın şekilleri, yansımasıadal: ün kazanafet: ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadınafife : namuslu, namusuna çok düşkün olanafitap : 1.güneş. 2. çok güzel, parlak yüzlü kadınağça: temiz, safahenk: uyumahsen: çok güzel, olağanüstü güzelahu: ceylan, karaca 2.çok güzel,ince,zarif kadın.ahucan: çok güzel dost.ahueda:nazlı güzel.ahuela:çok güzel gözlü.ahugül: çok güzel.ahugüzar:becerikli güzel.ahunaz: nazlı güzel,nazenin.ahunisa:çok güzel kadın.ahunur:göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.ahuse: coşkulu güzellikahuşen:güzel ve neşeli.ajda:filiz,sürgün. çok genç.ajlan: hızlı, çabuk, telaşlı...

dersim doğuanadoluda yer alanalevi türkmen kökenli lolan aşireti

    özet bu yazıda, doğu anadolu bölgesinde yaşayan alevi/türkmen kökenli lolan (loulan) oymağının etimolojik yapısı ve sosyolojik oluşumu ile ilgili bir araştırma vardır. çalışmada lolan kelimesinin kaynağı, lolan oymağının orta asya ve çin topraklarındaki geçmişi ve anadolu’ya gelişi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. doğu ve güneydoğu anadolu’da sosyal denge, feodal yapının bir devamı olan aşiret sistemi üzerine kurulmuştur. bu aşiretlerin büyük çoğunluğu sünni inanca bağlıdır. ancak, buna paralel olarak alevi oymaklar da hatırı sayılır çoğunluktadır. özellikle bu yoğunluk, güneydoğu anadolu’dan çok, doğu anadolu’da yer almaktadır.sünni aşiretlerin tamamına yakın çoğunluğu, etimolojik olarak kürt kökenli iken, alevi oymaklarda aynı oranda türkmen k...

unutulan soykırım : batı anadolu'da yunan mezalimi

ayrıca bakınız : balkanlar'da yunan mezÂlimihttp://www.devletarsivleri.gov.tr/yayin/osmanli/yunan3/yunan3.htmosmanlı devleti'nin 30 ekim 1918 tarihinde imzalamak zorunda kaldığı mondros mütarekesi'ni takip eden günlerde rumlar, başta istanbul olmak üzere ege, rumeli ve doğu karadeniz'deki taşkınlıklar yaparak türkleri taciz etmekteydiler. 13 kasım 1918'de aralarında yunanlıların ünlü zırhlısı averof'un da bulunduğu itilâf devletleri filosunun istanbul'a gelmesi, rumları sevinçten çılgına çevirmiş, istanbullu ermenilerin de katıldıkları büyük taşkınlıklar bütün şehirde ve adalarda sabahlara kadar sürmüştü.bu arada mondros mütarekesinin 7. maddesi, itilaf devletlerine "güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi, asker çıkararak iş...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !