× "

şahitlikten vazgeçme

" arama sonuçları

nisa suresi-2

86. şayet size selam verilirse, siz de ondan daha güzel bir tarzda selamı alın, en azından verilen selâmın misli ile karşılık verin! şüphesiz ki allah, her şeyin hesabını hakkıyla arar. bu ve daha başka âyetlerde emredildiği gibi, müslümanların daima insancıl ve nezaketli davranış göstermeleri gerekir. mesela: selam veren kimseye, daha candan, daha güzel, en azından onunki kadar güzel karşılık vermelidir. zira kaba, nazik olmayan davranışlar insanları uzaklaştırır. insanlar arası ilişkilerin gergin olduğu dönemlerde ise bu güzel davranış, kat kat gerekli olur. 87. allah, o hak mâbuddur ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. kıyamet günü hepinizi bir araya toplayacaktır. bunda hiç şüphe yoktur. al...

bakara suresi-6

251. derken allah’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. dâvud câlut’u öldürdü, allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi ve dilediği birçok şey öğretti. eğer allah bazı insanların şerrini bazıları ile önlemeseydi dünyadaki nizam bozulurdu. lâkin allah âlemlere büyük lütuf ve inayet sahibidir. allah insanları irade sahibi olarak yaratmıştır ve böyle yaratması sırf rahmet ve hikmettir. fakat bu iradeler serbest bırakılır da birbirleriyle ölçülü hale getirilmez ve hiçbir direnişle karşılaşmazlarsa, çalışma zahmetine katlanmaz, önüne geleni çiğnemeye çalışırlar. savunma ve karşı koyma olmayınca da saldırı, yolların en kısası ve doğru yol...

biz türk'üz 3

- biz türk'üz!.. her mânâsıyla türk'üz!., işte o kadar!.. bize iyi müslüman olmak yeter!. (16.3.1923)gazi mustafa kemal atatürk*************************** bu ifadeyi üçüncü kez yazdık.  çünkü bununla atatürk kendi milletinin en önemli iki vasfının türklük ve müslümanlık olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymuştur...  bu sözlerle kendisini "dinsiz" sayanlara da en kesin cevabı vermiştir!..  ancak kullandığı bazı kelimelerin üzerinde durmak gerekir. türk kelimesi, "kuvvetli, güzel, olgunluk çağı" gibi mânâlar taşır... ayrıca eski kaynaklarda "hükümdar" sıfatı olarak ta ge&c...

kapitalist sistem ortadan kaldırılmalıdır

 kapitalist sistem ortadan kaldırılmalıdır öncelikle şunu söyleyeyim ki, bu yazı kapitalizmin ele alınması bakımından bir önceki yazıyla yer yer aynı karakteri paylaşmaktadır. ancak bu yazımda birtakım olayları değişik açılardan değerlendirmeye çalıştım. bizzat yaşayarak şahit olduğumuz üzere kapitalizm insanı özne olmaktan çıkarıp nesneleştirmeye bütün hızıyla devam ediyor. öyle ki, bu sistem içerisinde insan, sadece bir tüketim makinasıdır ve bunun ötesinde de hiçbir anlam ifade etmeyen bir canlı türüdür. o devamlı surette çılgınca tüketip çöp üretir. böylesi bir durumda insan için yaşam, yemek-içmekten ve nefsi dürt&...

kuran’ın dininde kadın-uydurulan dinde kadın, din, mırc ın

http://www.sibersahne.comgeleneksel islam’ın en çok ilaveler yaptığı konular kadınlarla ilgili olanlardır. kadını köleden beter yapan, kadının erkek egemen toplumda sadece ev işinde ve cinsellikte kullanılmasını, hiçbir alanda kadına hak tanınmamasını savunan izahlar, toplum nezdinde kabul görsünler diye uydurma hadislere ve mezhep izahlarına dayandırılmış ve bu bakış açısı topluma din diye yutturulmaya çalışılmıştır. saf dindar kadınların birçoğu kuran’ın islam’ı ile bu uydurmaları ayırt edemedikleri için, allah’ın rızasını umarak bu uydurmalara göre yaşamaya çalışmış ve kendilerini gelenekçi erkeklerin sınırlarını çizdiği kapkara bir dünyada bulmuşlardır. gelenekçiler; &...

bugün kıyamete dünden daha yakınız...

bugün kıyamete dünden daha yakınızhazreti peygamber'in yanına gelen bir kişi sordu:"ey allah'ın resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" peygamberimiz şöyle cevap verdi: "bu hususta kendisine sorulan zat (yani, peygamber) soru sorandan daha bilgili değildir." doğrudur. peygamberimizin buyurduğu gibi kıyametin zamanı gizli tutulmuştur. ilan edilmemiştir.kuran-ı kerim, hz. peygamber'in kıyametin zamanının tayiniyle ilgili konuşmayacağını bildiriyor: "sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. onu bilip söylemek nerede, sen nerede? onun nihai -kesin- bilgisi yalnız rabbine aittir." (nai'at 42-43)* *ê *kıyamet; evrenin bozulması, her şeyin altüst olması, káinatın ölmesi ve sonradan yeniden dirilmesi anlamına gelir. kuran-ı kerim, kıyametle ilgili ...

bugun kıyamete dunden daha yakınız‏

bugün kıyamete dünden daha yakınızhazreti peygamber'in yanına gelen bir kişi sordu:"ey allah'ın resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" peygamberimiz şöyle cevap verdi: "bu hususta kendisine sorulan zat (yani, peygamber) soru sorandan daha bilgili değildir." doğrudur. peygamberimizin buyurduğu gibi kıyametin zamanı gizli tutulmuştur. ilan edilmemiştir.kuran-ı kerim, hz. peygamber'in kıyametin zamanının tayiniyle ilgili konuşmayacağını bildiriyor: "sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. onu bilip söylemek nerede, sen nerede? onun nihai -kesin- bilgisi yalnız rabbine aittir." (nai'at 42-43)*******kıyamet; evrenin bozulması, her şeyin altüst olması, káinatın ölmesi ve sonradan yeniden dirilmesi anlamına gelir. kuran-ı kerim, kıyametle ilgili bir&cc...

bugün kıyamete dünden daha yakınız

hazreti peygamber'in yanına gelen bir kişi sordu:"ey allah'ın resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" peygamberimiz şöyle cevap verdi: "bu hususta kendisine sorulan zat (yani, peygamber) soru sorandan daha bilgili değildir." doğrudur. peygamberimizin buyurduğu gibi kıyametin zamanı gizli tutulmuştur. ilan edilmemiştir.kuran-ı kerim, hz. peygamber'in kıyametin zamanının tayiniyle ilgili konuşmayacağını bildiriyor: "sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. onu bilip söylemek nerede, sen nerede? onun nihai -kesin- bilgisi yalnız rabbine aittir." (nai'at 42-43)*******kıyamet; evrenin bozulması, her şeyin altüst olması, káinatın ölmesi ve sonradan yeniden dirilmesi anlamına gelir. kuran-ı kerim, kıyametle ilgili birçok isim kullanır. yevmül kıyame (d...

sürgün ve okul anıları-2

anadilimle sohbet ve senemin hikayesihalil sert bir bakış fırlatınca karısana,yerinde kalktı birşeyler daha söylüyecekti ama buna uygun zaman kolluyana kadar beklemekten başka bir şansının kalmadığını anlayınca söylemekten vazgeçti.halil’in dışarı çıkmasıyla fırsatı yakalıyan karısı tekrar yanıma sokularak‘kimlerdensin evladım?’dedi.‘soyadım cansız,bilmem tanırmısınız?’‘tövbe,tövbe...ne demek oluyor?‘köyümüzün adıda buzlutepe.’’‘tövbe,tövbe....sen ne konuşuyorsun böyle..bı jane mara cık wane?’(bizim dilden ne diyorlar)‘nızoy.’’(bilmiyorum)ormanda yeni bulunmuş vahşi bir yaratık gibi getirilip evin ortasına konulmuş etrafını saran kişi...

islamda adalet (kur'an ayetleriyle)...........

adalet16/90- şüphesiz allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. o, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. 2/282- ey iman edenler! belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. yazıcı, allah’ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, (her şeyi olduğu gibi dosdoğru) yazsın. üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve rabbi olan allah’tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin (hepsini tam yazdırsın). eğer borçlu, aklı ermeyen, veya zayıf bir kimse ise, ya da yazdıramıyorsa, velisi adaletle yazdırsın. (bu işleme) şahitliklerine güvend...

insanın yaratılış gayesi- huseyın ebu emre

http://www.musluman.bizinsanın yaratılış gayesiallah (c.c.) şöyle buyuruyor:"ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." (zariyat: 51/56)ayeti, cer harfini değerlendirerek ele aldığımızda bunun tevhid gerçeğine yönelik olduğunu görürüz. ancak bunun ilk cümle olması bakımından bir özne (mübteda) olarak merfu olması da caizdir.ibadet"ibadet; allah'ın (c.c.) elçileri vasıtasıyla emrettiği şeylere bağlanmak suretiyle o'na itaatte bulunmaktır." yine şöyle der:"ibadet; zahir ve batın anlamda allah'ın (c.c.) sevdiği ve razı olduğu bütün söz ve amelleri kapsayan genel bir kavramdır."ibni kayyım (r.a). da şöyle der:"bu, aslında onbeş temele dayanır. kim bu onbeş temeli tam olarak yaparsa, kulluğu...

cennetin anahtarı -la ilahe illallah- !

giriş:       “bizi doğru yola ileten allah’a hamdolsun. zaten allah bize hidayet vermiş olmasaydı biz kendili-ğimizden bu doğru yolu bulamayacaktık.” (araf suresi: 7/43)      “allah’a hamd seçtiği kullarına da selam ol-sun” (neml suresi: 27/59)     “halimizi ancak allah’a arzediyoruz. allah bizlere hayırlısını versin. o her şeye kadirdir. gidenden daha ço-ğunu verir, eksilttiğini artırır. o’nun ihsanları bizleri sarar. sonsuz nimetleri bizleri boğar. şükrünü edadan aciziz. her şey o’nun lütfu ve keremi iledir. biz kendi kendimize hüküm veremeyiz. o’na aidiz ve o’na döneceğiz. her emanet sahibine verilir. önce de, sonra da...

çünkü artık sen varsın

seninle ilgili ayrılığa dair ne varsayalancı şahitlikten müebbete mahkumdursenin ve benim dualarım kavuşturmuyorsa şayeteksiktir.sen olmayıncabende eksiğim.yokum.hiç olmadım.yarım bir hikayeyi kim okurkicenazem bile gitmez toprağasevdamda muradıma ermedenkaltaklığa meyilli ayrılık sözlerihiç kimseyi sevmemiştir çünkükaldırdım lügatımdanayrılıkla ilgili tüm hikayelerişimdi artık sen varsınumutlarıma gecenin karanlığıgelmiyor artıkpencerelerim güneş ışığınabir ''el'' gibi durmuyor artıkdünya kadar umutlarımçünkü artık sen varsın...

kaçış

gördüğüm rûya idi,gezer düşümde (sürgün ve okul yılları yazı dizisinin devamıdır) halikarnas balıkçısı’nın yazdığı mavi sürgün kitabında ‘’italya’da tarla kuşunu öttürmek için ateşe kıpkızıl kızartılmış toplu iğne uçlarıyla her iki gözünü yakarak iki gözü kör olan tarla kuşu bir kafese koyarlar.mavi,açık duru göklerde alışkın kuş,ilk önce gözlerini örttüğü sandığı kapkara paçavrayı tırnaklarıyla parçalamaya çabalar ve zavallı kendini bir kat daha yaralar.karanlığı gözüne yapışan bu paçavra bir is gibi yada kurum değil,bir zindan gece olduğunu anlayınca,kanat hızıyla geceyi...

ayetleri hayatına tatbik et

 2-bakara          286 ayet3. o müttakiler ki görünmeyen âleme inanırlar. namazlarını tam dikkatle ifa ederler. kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden hayır yolunda harcarlar.4 hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. âhirete de kesin olarak onlar inanırlar. 21. ey insanlar! hem sizi, hem de sizden önceki insanları yaratan rabbinize ibadet ediniz. böyle yapmakla her türlü zarardan korunmayı ümid edebilirsiniz. 41. sizin yanınızda bulunan tevrat'ı tasdik etmek üzere indirdiğim kur'ân'a iman edin, onu inkâr edenlerin başını siz çekmeyin. âyetlerimi az bir fiyatla, yani dünya menfaati ka...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !