× "

şart kipi

" arama sonuçları

dilek kipi nedir - dilek kipi örnekleri

dilek kipleri. bir eylemin yapılmasıyla ilgili istek ya da niyeti anlatan "dilek kiple-ri"nde ise açık ve belirli bir zaman kavra­mı yoktur. eylemle ilgili tarzı ortaya koyar­lar. 1. gereklilik: söz konusu eylemin yapılması gerektiğini anlatır. fiil kök ya da gövdelerine ünlüler uyumuna göre -meli eki getirilerek ya- pılır: bak-m«//-yım/ yüz-me//-sin/ otur-malıl ge-ur-meli-y\z/ kır-/w///-sınız/ yürü-meli-ler. 2. istek: söz konusu eylemin yapılmasındaki isteği, niyeti anlatır. fiil kök ya da gövdeleri- ne ünlüler uyumuna göre -e eki getirilerek ya- pılır: sil-^-yim/ dokun-a-sın/ oku-(y)a/ gör-e-lim/ bil-e-siniz/ iste-(y)e-ler. 3.dilek-şart: söz konusu ...

türkçe dilek – şart kipi, özellikleri konu anlatımı

  dilek – şart kipi, özellikleri  (türkçe dersi konu anlatım) eylem tabanlarına “-sa, -se” ekinin getirilmesiyle yapılır. anlamı: -eyleme dilek anlamı verir. örnek: ben de seninle gelsem. tiyatroya değil de, sinemaya gitsek. -koşul anlamıyla kullanılır. örnek: bu işi başarırsa, güvenimi kazanır. giderse, bir daha dönmez. -dilek-şart kipinin kişilere göre çekimi şöyledir: kişi tekil çoğul ı. gitsem gitsek ıı. gitsen gitseniz ııı. gitse gitseler       etiketler: ...

dilek – şart kipi, özellikleri

  eylem tabanlarına “-sa, -se” ekinin getirilmesiyle yapılır.   anlamı:   -eyleme dilek anlamı verir.   örnek:   ben de seninle gelsem.   tiyatroya değil de, sinemaya gitsek.     -koşul anlamıyla kullanılır.   örnek:    bu işi başarırsa, güvenimi kazanır.   giderse, bir daha dönmez -dilek-şart kipinin kişilere göre çekimi şöyledir:   kişi tekil çoğul ı. gitsem gitsek ıı. gitsen ...

<b>şart kipi</b>

şart kipi

gidersen daha da kararır dünya güneş daha soluk doğar ve ısıtmaz olur kimseleri gidersen değişir yağmurun olmayan rengi süzülür sokaklardan belki eskisi gibi mis gibi kokan ekmekler için bekleşen insanlarda olmaz başlarında bere,ellerinde eldiven küçük çocuklar da yapmazlar artık sevimli kardan adam gidersen serçeler uğramaz olur pencereme koyduğum ekmek kırıntıları öylece kalıverir sokak kedileri sırnaşmaz artık ayaklarıma uzun uzun uluyan sokak köpekleri uğramaz olur semtime gidersen ben … ama kalırsan güneş gülücükler dağıtır insanlara toprağı doyurur o güzelim yağmur insanlar sevgiyle bakar birbirine o yanakları kırmızı çocuklar büy...

şart kipi

   günümüzde bu yapılanlara uyanıklık,girişkenlik ,doğruluk... ve daha bir çok iyi anlam yükleniyorsa  ben  böyle mutluyum!    otobüste ayaktayken bir yer boşaldığında etrafta oraya oturmayı senden daha çok hakeden biri olmasına rağmen gözüne perde indirip, can havliyle kendini koltuğa atıyorsan adamım değilsin!  trene binerken inecekleri beklemeden sürüdeki bir hayvan gibi,  inenlerle çarpışma pahasına kendini içeri atıyorsan adamım değilsin!  kendindeki eksikliklerin farkına varmayıp,daha doğrusu farkına varma  zahmetinde bulunmayıp,buna rağmen kendini şişirip,altın tepside sunuyorsan adamım değilsin!  sırf kendini bir arkadaş gru...

dilek şart kipi

    kalırsan eğer  gözüm gibi bakarım sana ! ki ben en çok gözümü severim bakıyor diye sana ... ...

dilek – şart kipi, özellikleri

dilek – şart kipi, özellikleri (1) (türkçe dersi konu anlatım)   eylem tabanlarına “-sa, -se” ekinin getirilmesiyle yapılır.   anlamı:   -eyleme dilek anlamı verir.   örnek:   ben de seninle gelsem.   tiyatroya değil de, sinemaya gitsek.     -koşul anlamıyla kullanılır.   örnek:    bu işi başarırsa, güvenimi kazanır.   giderse, bir daha dönmez. (     -dilek-şart kipinin kişilere göre çekimi şöyledir:   kişi tekil çoğul ...

dilek kipi haber kipi soru örnekleri,cümleler alıştırmalar

kip= zaman+kişi eylemlerin zaman ve biçim özelliklerine çeşitle eklerle çekimlenmesine eylemde kip denir. zaman eki almış eylemin, kişi eki de almasıyla ortaya çıkan biçime “kip” denir. ikiye ayrılır. (haber, dilek)   a. haber/zaman kipleri:   zaman + kişi = kip   basit zamanlı eylemler: eylemin ne zaman yapıldığını bildiren zaman ekleridir.                   geçmiş (-mış, -dı): eylemin önceden gerçekleştiğini bildirir. eylemin yapılması söylenmesinden önce gerçekleşmiştir. eylem+-di, -miş=geçmiş zaman     &nbs...

şart kipi

  fısır fısır ağlasam, çatur çutur gülsem ben… ne gelir elden. dalgın dalgın kussam, esmer beyaz ağlasam, ne gelir? tam insan olmaya karar veriyorum ben. doğmuşum ya. ben büyür yaşarım. derkeeen… her seven sevilenin boy aynasıdır? nerden yazmış özdemir asaf, doğruysa? ayna mı konuyor karşıma? kafam şişmiş evet. aynada görünmüyor. kocaman. tam insan olmaya karar vermiştim ben. şimdi dalgalar içinde bir balık olasım geldi ama. şık giyimli, hasta olmuş –üşütmüş- esmer balık. hani o dalgalarda az sonra ölmesi kuvvetle muhtemel. ‘gelecek’ elime verilmiş sürpriz bir kutuysa, ne zaman açsam ne olacak… ‘gelecek’ şimdiki zamanda ellerimdeki şişlerin ...

coğrafyada şart kipi

  coğrafyada şart kipi her günkü yollarından evlerine dönerken vurur yorgun adamların parçalanmış gölgeleri saray duvarlarına. coğrafya kitabında konu: yeryüzünün şimdiki hali. ülkelerin yüz ölçümü, engebeler, dağ, orman, vadi. akar su, iklim, yağış bitkiler, nüfus, konuşulan dil halkın geçim kaynakları - - ülkeleri bildirir bir coğrafya kitabı. bilgi! kitaplar ne bilir, ben ölçmedimse bütün ölçümler boşuna. yağmurların sözü nasıl edilir, alnım ıslanmadıysa serin yağışla...

ingilizce dil eğitimi, ingilizce öğreniyorum, the subjunctıve mo

chapter 9.  the subjunctıve 1. uses of the subjunctive ın modern english, the simple present subjunctive is most commonly used in formal commands and requests. ın the following examples, the verbs in the simple present subjunctive are underlined. e.g. they demand that he submit a report.       we request that you be here tomorrow. the simple present subjunctive is also still used in a few traditional expressions. e.g. long live the king! the past tenses of the subjunctive, and the auxiliary would, are used in expressing wishes. e.g. ı wish you were here.       ı wish ı had known that.       ı wish the rain would stop. the past tenses of the subjunctive, and the auxiliary would, can also be used in order to indicate that conditions be...

english grammer lessons, the subjunctive mood, ingilizcede istek

exercıses for chapter 9. the subjunctıve 1. fill in the blanks with the simple present subjunctive of the verbs shown in brackets. for example:       they insisted that she _____ at once. (to come)       they insisted that she come at once.       the proposal that she ______ us has merit. (to meet)       the proposal that she meet us has merit. 1. he suggested that ı _________ ready by eight o'clock. (to be) 2. we request that she _________ the window. (to open) 3. they demanded that he _________ the room. (to leave) 4. ı will ask that she _____________ me. (to accompany) 5. they recommended that he _________ to bermuda. (to fly) 6. the request that we ______ ready to leave at six is a nuisance. (to be) 7. the recommendation t...

isim çekim (işletme) ekleri

isim çekim (işletme) ekleri   isimlerin gramer kategorilerini ifade eden eklerdir.   çokluk ekleri   isimlerin çokluk şekillerini yapar ve onların sayı kategorisini ifade ederler. -la2r şeklindedir. örn: ev - ler, ağaç - lar, kalem - ler   iyelik ekleri   ismin karşıladığı nesnenin bir şahsa veya diğer bir nesneye ait olduğunu ifade eden eklerdir. türkçede iyelik ekleri kişi zamirinden sonra gelir.   birinci tekil kişi i.e.      -(ı4)m       - kalem -im ikinci   tekil kişi i.e..     -(ı4)n       - kalem - in üçüncü tekil kişi i.e.    -(ş)ı4(n)   - kalem - i birinci çoğul kişi i.e.    -(ı4)mı...

fiiler(eylemler)

fiiller(eylemler)             bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere denir. pratik olarak ismi fiilden ayırmak için –me, -ma  olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek mastar ekini kullanırız.eğer bir kelimenin sonuna –ma ,-me olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek  mastar ekini getirebiliyorsak o kelime fiil demektir.getiremiyorsak o kelime isim soylu bir kelimedir.   *geldi--------- gelmedi ,gelmek *oturmuş------ oturmamış, oturmak *söylüyorum---------- söylemiyorum, söylemek                görüldüğü gibi  yukarıdaki kelimelere –ma,-me  ve –mak,-mek  getirebilmekt...

dilek-şart kipi

                                              dilek-şart kipi            bir oluş veya kılışı “şart”a veya “dilek , istek  ve niyet”e bağlayan bir tasarlama kipidir.-sa eki ile kurulur.”şart” bildirme görevi ile kurulan öteki tasarlama kiplerinden ayrılan yanı , yalnız başına bir yargı taşımaması ve ancak temel cümledeki yargının gerçekleşmesini şarta bağlayan bir yardımcı , bir tamlayıcı öge niteliği taşımasıdır.bu tamlayıcı öge veya cümle parçası bir yargı bildirmediği için de temel c...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !